NINA er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning. Vår kompetanse utøves gjennom forskning, overvåking og konsekvensutredninger. Vårt overordnede mål er at NINA skal være en livskraftig kunnskapsbedrift og en aktiv samfunnsaktør. NINAs primære aktivitet er å drive anvendt forskning. Stikkord for forskningen er kvalitet og relevans, samarbeid med andre institusjoner, tverrfaglighet og økosystemtilnærming. Offentlig forvaltning, næringsliv og industri, samt Norges forskningsråd og EU, er blant NINAs oppdragsgivere og finansieringskilder. Virksomheten er hovedsakelig rettet mot forskning på natur og samfunn. NINA leverer et bredt spekter av tjenester gjennom forskningsprosjekter, miljøovervåking, utredninger og rådgiving. I tillegg til utbredt prosjektvirksomhet i Norge samarbeider NINAs høyt kvalifiserte stab med institusjoner i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia og Amerika.

Collections in this community

Recent Submissions

 • NINA Annual Report 2020 

  Myklebust, Norunn S.; Bruset, Bjørg (NINA Annual Report;2020, Report, 2021)
 • Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2020 

  Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Lamberg, Anders; Foldvik, Anders; Sundt-Hansen, Line Elisabeth; Havn, Torgeir B.; Holthe, Espen; Forseth, Torbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune (NINA Rapport;1953, Research report, 2021)
  Solem, Ø., Ulvan, E.M., Lamberg, A., Foldvik, A., Sundt-Hansen, L.E., Havn, T.B., Holthe, E., Forseth, T., Jensås, J.G., Krogdahl. 2021. Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2021. NINA ...
 • Effects of sampling location within feces on genotyping success in brown bears 

  Kopatz, Alexander; Kleven, Oddmund; Friebe, Andrea; Ahlqvist, David; Kindberg, Jonas; Flagstad, Øystein (NINA Report;2022, Research report, 2022)
  Kopatz, A., Kleven, O., Friebe, A., Ahlqvist, D., Kindberg, J. & Flagstad, Ø. 2021. Effects of sampling location within feces on genotyping success in brown bears. NINA Report 2022. Norwegian Institute for Nature ...
 • Tiltaksanalyse for elvemusling i nedre del av Vegårvassdraget 

  Magerøy, Jon H. (NINA Rapport;1898, Research report, 2021)
  Magerøy, J.H. 2021. Tiltaksanalyse for elvemusling i nedre del av Vegårvassdraget. NINA Rapport 1898. Norsk institutt for naturforskning. I Vegårvassdraget er det to kjente bestander av elvemusling. I Storelva og nederst ...
 • Norgesferie i krisetider – Hvordan så sommeren 2020 ut i fjellet? 

  Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Keller, Rose; Vistad, Odd Inge (Journal article, 2021)
  The Covid-19 pandemic has led to dramatic changes in the tourism industry and Norway is no exception. One major change in Norwegian tourism in 2020 was that most Norwegians had their summer holiday in their own country ...
 • Fiskefaglige undersøkelser i Divielva og Målselva i 2019 og 2020 

  Svenning, Martin; Langeland, Knut; Kanstad-Hanssen, Øyvind (NINA Rapport;2002, Report, 2021)
  Svenning, M-A. & Kanstad-Hanssen, Ø. 2021. Fiskefaglige undersøkelser i Divielva og Målselva i 2019 og 2020. NINA rapport 2002. Norsk institutt for naturforskning. Miljødirektoratet har pålagt Troms Kraft Produksjon AS ...
 • Innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og ved Kvaløya i 2020 

  Berntsen, Henrik H,; Ulvan, Eva M.; Aronsen, Tonje; Østborg, Gunnel; Fiske, Peder; Næsje, Tor (NINA Rapport;2020, Report, 2021)
  Berntsen, H.H., Ulvan, E.M., Aronsen, T., Ulvan, Østborg, G.M., Fiske, P. og Næsje, T.F. 2021. Innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og ved Kvaløya i 2020. NINA ...
 • Kartlegging av larvespinn av prikkrutevinge Melitaea cinxia på Rauer i Fredrikstad kommune i 2015–2020 

  Endrestøl, Anders (NINA Rapport;2005, Report, 2021)
  Endrestøl, A. 2021. Kartlegging av larvespinn av prikkrutevinge Melitaea cinxia på Rauer i Fredrikstad kommune i 2015–2020. NINA Rapport 2005. Norsk institutt for naturforskning. Prikkrutevinge Melitaea cinxia (Linnaeus, ...
 • Genetisk struktur og variasjon i elvemusling i Norge. Betydning for bestandenes økologiske tilstand 

  Wacker, Sebastian; Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon Hamner; Hagen, Ingerid Julie; Kålås, Steinar; Karlsson, Sten (NINA Rapport;1994, Report, 2021)
  Wacker, S., Larsen, B.M., Magerøy, J.H., Hagen, I.J., Kålås, S. & Karlsson, S. 2021. Genetisk struktur og variasjon i elvemusling i Norge. Betydning for bestandenes økologiske tilstand. NINA Rapport 1994. Norsk institutt ...
 • Literature review of wetland remote sensing and mapping 

  Venter, Zander; Nowell, Megan; Bakkestuen, Vegar; Ruud, Audun; Kruse, Marion; Skrindo, Astrid Brekke; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Rapport;2014, Report, 2021)
  Venter, Z.S., Nowell, M.S., Bakkestuen, V., Ruud, A., Kruse, M., Skrindo, A.B., Kyrkjeeide, M.O. & Singsaas, F.T. 2021. Literature review of wetland remote sensing and mapping. NINA Rapport 2014. Norsk institutt for ...
 • Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2020 

  Berntsen, Henrik Hårdensson; Næsje, Tor F.; Østborg, Gunnel; Ambjørndalen, Vegard; Saksgård, Laila (NINA Rapport;2019, Research report, 2021)
  Berntsen, H.H., Næsje, T.F., Østborg, G., Ambjørndalen, V. & Saksgård, L. 2021. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2020. NINA Rapport 2019. Norsk institutt for naturforskning. Altaelva • Av 889 ...
 • Fallvilt 2021 

  Holmstrøm, Frode; Tovmo, Mari (Report, 2021)
 • Fallvilt 2020 

  Holmstrøm, Frode (Report, 2020)
 • The NINA scale. A New Approach to Measuring Environmental Attitiudes 

  Kaltenborn, Bjørn P.; Wold, Line C.; Keller, Rose; Krange, Olve; Aas, Øystein (NINA Rapport;2008, Research report, 2021)
  Kaltenborn, B.P., Wold, L.C., Keller, R., Krange, O. & Aas, Ø. 2021. The NINA Scale – A New Approach to Measuring Environmental Attitudes. NINA Report 2008. Norwegian Institute for Nature Research. The purpose of this ...
 • Evaluering av kultivering i Ørstaelva 

  Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Fiske, Peder; Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Lo, Håvard; Florø-Larsen, Bjørn; Sollien, Vegard P. (NINA Rapport;1960, Research report, 2021)
  Hagen, I.J., Karlsson, S., Fiske, P., Bjøru, B., Holthe, E., Lo, H., Florø-Larsen, B. & Sollien, V.P. 2021. Evaluering av kultivering i Ørstaelva. NINA Rapport 1960. Norsk institutt for naturforskning I dette prosjektet ...
 • Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdragene - Resultater 2020 

  Jensen, Thomas Correll; Bodin, Christian Lucien; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Lungrin, Elina; Saksgård, Randi; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute (NINA Rapport;2009, Research report, 2021)
  Jensen T.C., Bodin C.L., Bongard T., Bækkelie K.A.E., Hesthagen T., Hindar A., Lungrin E., Saksgård R., Schneider S., Skancke L.B., Skjelbred B., Velle G. 2021. Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget - Resultater ...
 • Oppsal områderegulering – grønnstruktur og naturmangfold 

  Bendiksen, Egil (NINA Rapport;2010, Research report, 2010)
  Bendiksen, E. 2021. Oppsal områderegulering – grønnstruktur og naturmangfold. NINA Rapport 2010. Norsk institutt for naturforskning En naturfaglig undersøkelse er foretatt omkring Oppsal senter i Østensjø bydel i Oslo. ...
 • NINA Årsmelding 2020 

  Myklebust, Norunn S.; Bruset, Bjørg (NINA Årsmelding;2020, Report, 2021)
 • Fiskeribiologiske undersøkelser i Nåvatn-Skjerkevatnmagasinet og Tjørni i Mandalsvassdraget høsten 2020 

  Hesthagen, Trygve; Kile, Nils Børge; Lie, Erik F. (NINA Rapport;1995, Research report, 2021)
  Hesthagen, T., Kile, N.B. & Lie, E.F. 2021. Fiskeribiologiske undersøkelser i Nåvatn-Skjerkevatnmagasinet og Tjørni i Mandalsvassdraget høsten 2020. NINA Rapport 1995. Norsk institutt for naturforskning. Hensikten med ...
 • Multi-locus phylogenetic analysis of lophiostomatoid fungi motivates a broad concept of Lophiostoma and reveals nine new species 

  Andreasen, Mathias; Skrede, Inger; Jaklitsch, Walter; Voglmayr, Hermann; Nordén, Björn (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Recent studies on the fungal families Lophiostomataceae and Lophiotremataceae (Pleosporales) have provided varying phylogenetic and taxonomic results concerning constituent genera and species. By adding DNA sequences of ...

View more