NINA er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning. Vår kompetanse utøves gjennom forskning, overvåking og konsekvensutredninger. Vårt overordnede mål er at NINA skal være en livskraftig kunnskapsbedrift og en aktiv samfunnsaktør. NINAs primære aktivitet er å drive anvendt forskning. Stikkord for forskningen er kvalitet og relevans, samarbeid med andre institusjoner, tverrfaglighet og økosystemtilnærming. Offentlig forvaltning, næringsliv og industri, samt Norges forskningsråd og EU, er blant NINAs oppdragsgivere og finansieringskilder. Virksomheten er hovedsakelig rettet mot forskning på natur og samfunn. NINA leverer et bredt spekter av tjenester gjennom forskningsprosjekter, miljøovervåking, utredninger og rådgiving. I tillegg til utbredt prosjektvirksomhet i Norge samarbeider NINAs høyt kvalifiserte stab med institusjoner i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia og Amerika.

Collections in this community

Recent Submissions

 • TOV etter 2020. Utvikling av TOV som økosystembasert overvåking 

  Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Ihlen, Per Gerhard; Nilsen, Erlend B.; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Bård; Stokke, Bård G.; Töpper, Joachim; Økland, Tonje (NINA Rapport;1877, Research report, 2020)
  Framstad, E., Bakkestuen. V., Halvorsen, R., Ihlen, P.G., Nilsen, E.B., Olsen, S.L., Pedersen, B., Stokke, B.G., Töpper, J. & Økland, T. 2020. TOV etter 2020. Utvikling av TOV som økosystembasert overvåking. NINA Rapport ...
 • Ungfiskundersøkelser i Steinkjervassdraget, Steinkjer kommune, i 2020 

  Holthe, Espen; Ulvan, Eva Marita; Havn, Torgeir Børresen; Rikstad, Anton (NINA Rapport;1868, Research report, 2020)
  Holthe, E., Ulvan, E.M, Havn, T.B & Rikstad, A. 2020. Ungfiskundersøkelser i Steinkjervassdraget, Steinkjer kommune, i 2020. NINA Rapport 1868. Norsk institutt for naturforskning. I august-september 2020 ble det gjennomført ...
 • A conservation strategy for khulan in Mongolia: background and key considerations 

  Kaczensky, Petra; Buuveibaatar, Bayarbaatar; Payne, John C.; Strindberg, Samantha; Walzer, Chris; Batsaikhan, Nyamsuren; Bolortsetseg, Sanjaa; Victurine, Ray; Olson, Kirk A. (NINA Report;1889, Research report, 2020)
  Kaczensky, P., Buuveibaatar, B., Payne, J.C., Strindberg, S., Walzer, C., Batsaikhan, N., Bolortsetseg, S., Victurine, R. & Olson, K.A. 2020. A conservation strategy for khulan in Mongolia: background and key considerations. ...
 • Langtidseffekter av Smøla vindpark på den lokale bestanden av havørn (Haliaeetus albicilla) 

  Stokke, Bård G.; Dahl, Espen Lie; Hamre, Øyvind; Kleven, Oddmund; May, Roel; Nygård, Torgeir; Pavòn-Jordàn, Diego; Roksvåg, Lars Magne; Sandercock, Brett K.; Åström, Jens (NINA Rapport;1899, Research report, 2020)
  Stokke, B.G., Dahl, E.L., Hamre, Ø., Kleven, O., May, R., Nygård, T., Pavòn-Jordàn, D., Roksvåg, L.M., Sandercock, B.K. & Åström, J. 2020. Langtidseffekter av Smøla vindpark på den lokale bestanden av havørn (Haliaeetus ...
 • Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter 

  Vistad, Odd Inge; Pedersen, Simen; Wold, Line C.; Nerdrum, Live; Handberg, Øyvind Nystad; Albertsen, Maja Olderskog (NINA Rapport;1887, Research report, 2020)
  Vistad, O.I., Pedersen, S., Wold, L. C., Nerdrum, L., Handberg, Ø. N. og Albertsen. M. O. 2020. Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter. NINA Rapport 1887. Norsk institutt for naturforskning. ...
 • Kan vi stole på våre ettersøkshunder? en evaluering av godkjente ettersøkshunders sporingsevne på hjortevilt 

  Stokke, Sigbjørn; Vang, Silje; Arnemo, Jon Martin; Hansson, Magnus; Roer, Ole; Stokkereit, Asle; Meisingset, Erling L.; Wahl, Børge; Slettemark, Ingmar; Johnsen, Bjørnar Asmund; Bartzke, Gundula; Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan (NINA Rapport;688, Research report, 2011)
  Stokke, S., Vang, S., Arnemo, J. M., Hansson, M., Roer, O., Stokkereit, A., Meisingset, E. L., Wahl, B., Slettemark, I., Johnsen, B., Bartzke. G., Rolandsen, C. M. & Solberg, E. J. 2011. Kan vi stole på våre ettersøkshunder? ...
 • Skogvern som klimatiltak. Verdifulle skogtyper for biologisk mangfold og karbonlagring 

  Framstad, Erik; Stokland, Jogeir Nicolai; Hylen, Gro (NINA Rapport;752, Research report, 2011)
  Framstad, E., Stokland, J.N. & Hylen, G. 2011. Skogvern som klimatiltak. Verdifulle skogtyper for biologisk mangfold og karbonlagring – NINA Rapport 752. 38 s. Utvalget av biologisk verdifulle skogtyper er dels basert ...
 • Kartlegging av gytegroper av laks og sjøaure i Eira i perioden 1952-2010 

  Berg, Marius; Eide, Ove; Bremset, Gunnbjørn; Haukebø, Trond; Jensen, Arne Johan (NINA Rapport;731, Research report, 2011)
  Berg, M., Eide, O., Bremset, G., Haukebø, T. & Jensen, A.J. 2011. Kartlegging av gytegroper av laks og sjøaure i Eira i perioden 1952-2010. - NINA Rapport 731. 60 s. Formålet med denne undersøkelsen har vært å analysere ...
 • Ringtest av krepsdyrundersøkelser i Norge 

  Jensen, Thomas Correll; Walseng, Bjørn; Schartau, Ann Kristin; Brekke, Erling; Hobæk, Anders; Hårsaker, Karstein; Skautvedt, Elisabeth; Stabell, Trond (NINA Rapport;1872, Research report, 2020)
  Jensen T.C., Walseng B., Schartau A.K., Brekke E., Hobæk A., Hårsaker K., Skautvedt E., Stabell T. 2020. Ringtest av krepsdyrundersøkelser i Norge. NINA Rapport 1872. Norsk institutt for naturforskning. Krepsdyr tilhørende ...
 • Vindkraftkonsesjoner i forhold til WWFs kriterier for utbygging. Hva er status? 

  Nowell, Megan; Krange, Olve; Bakkestuen, Vegar; Ruud, Audun (NINA Rapport;1896, Research report, 2020)
  Nowell, M., Krange, O., Bakkestuen, V,. & Ruud, A. 2020. Vindkraftkonsesjoner i forhold til WWFs kriterier for utbygging. Hva er status? NINA Rapport 1896. Norsk Institutt for naturforskning. WWF har krav de mener bør ...
 • Elvemusling i Varhaugselvene. Kartlegging og tiltaksanalyse 

  Magerøy, Jon H. (NINA Rapport;1879, Research report, 2020)
  Magerøy, J.H. 2020. Elvemusling i Varhaugselvene. Kartlegging og tiltaksanalyse. NINA Rapport 1879. Norsk institutt for naturforskning. Elvemuslingen er kjent tilbake til 1700-tallet i Varhaugselvene, og i 1995 ble det ...
 • Contrasting Spatial and Seasonal Trends of Methylmercury Exposure Pathways of Arctic Seabirds: Combination of Large-Scale Tracking and Stable Isotopic Approaches 

  Renedo, Marina; Amouroux, David; Albert, Céline; Bérail, Sylvain; Bråthen, Vegard Sandøy; Gavrilo, Maria; Grémillet, David; Helgason, Hálfdán H.; Jakubas, Dariusz; Mosbech, Anders; Strøm, Hallvard; Tessier, Emmanuel; Wojczulanis-Jakubas, Katarzyna; Bustamante, Paco; Fort, Jérôme (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Despite the limited direct anthropogenic mercury (Hg) inputs in the circumpolar Arctic, elevated concentrations of methylmercury (MeHg) are accumulated in Arctic marine biota. However, the MeHg production and bioaccumulation ...
 • Escape history and proportion of farmed Atlantic salmon Salmo salar on the coast and in an adjacent salmon fjord in Norway 

  Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Næsje, Tor; Fiske, Peder (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  To gain more knowledge about escaped farmed salmon Salmo salar in the wild, we investigated the proportion of escapees, body length at escape, proportion escaped as smolts/post-smolts (≤300 mm) and number of winters in the ...
 • Long-term effects of colonization–extinction dynamics of generalist versus specialist wood-decaying fungi 

  Moor, Helen; Nordén, Jenni; Pentitilä, Reijo; Siitonen, Juha; Snäll, Tord (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  1. Long-term metapopulation persistence is mediated by the dynamics of colonization and extinction. To understand and predict future species occupancy in changing landscapes, we must account for the dynamic rates that shape ...
 • Moving Towards Transformative Change for Biodiversity: Harnessing the Potential of the Post-2020 Global Biodiversity Framework. An EKLIPSE Expert Working Group report 

  Bulkeley, Harriet; Kok, Marcel; van Dijk, Jiska Joanneke; Forsyth, Tim; Nagy, Gabriella; Villasante, Sebastian (Research report, 2020)
 • Breeding status influences timing but not duration of moult in the Northern Fulmar Fulmarus glacialis 

  Grissot, Antoine; Graham, Isla M.; Quinn, Lucy; Bråthen, Vegard Sandøy; Thompson, Paul M. (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Seabirds are key marine top predator species that are often used as indicators of the environmental quality of the oceans. Their breeding phenology has been studied extensively, but their pelagic habits mean less is known ...
 • Insect herbivory strongly modifies mountain birch volatile emissions 

  Rieksta, Jolanta; Li, Tao; Junker, Robert R.; Jepsen, Jane Uhd; Ryde, Ingvild; Rinnan, Riikka (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Insect herbivory is known to augment emissions of biogenic volatile organic compounds (BVOCs). Yet few studies have quantified BVOC responses to insect herbivory in natural populations in pan-Arctic regions. Here, we assess ...
 • Salmon louse infestation in wild brown trout populations generates multi-modal mixture distributions 

  Diserud, Ola Håvard; Hedger, Richard David; Finstad, Bengt; Hendrichsen, Ditte Katrine; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  For successful evaluation of the overall effects of salmon louse infestation on brown trout population dynamics, it is crucial to have a realistic understanding of how lice infestation distributions are generated and how ...
 • Offshore oil rigs – a breeding refuge for Norwegian Black-legged Kittiwakes Rissa tridactyla? 

  Christensen-Dalsgaard, Signe; Langset, Magdalene; Anker-Nilssen, Tycho (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  In recent decades, the population of Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla has declined substantially in most parts of the North Atlantic. Concurrently, there has been an increased urbanisation of the species, with ...
 • Individual migration strategy fidelity but no habitat specialization in two congeneric seabirds 

  Merkel, Benjamin; Descamps, Sebastien; Yoccoz, Nigel; Grémillet, David; Daunt, Francis; Erikstad, Kjell E; Ezhov, Aleksey V.; Harris, Mike P.; Gavrilo, Maria; Lorentsen, Svein Håkon; Reiertsen, Tone Kristin; Steen, Harald; Systad, Geir Helge Rødli; Þórarinsson, Þorkell Lindberg; Wanless, Sarah; Strøm, Hallvard (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Abstract Aim: In migratory species, individuals often use fixed and individual-specific migration strategies, which we term individual migration strategy fidelity (IMSF). Our goal was to test if guillemots have flexible ...

View more