Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL, www.vitenskapsradet.no) er et uavhengig råd opprettet av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). VRL utgir årlig én eller to rapporter i denne rapportserien som beskriver status og utvikling for de norske villaksbestandene. ISSN 1891-442X

Recent Submissions

 • Status for norske laksebestander i 2019 

  Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;Nr 12, Research report, 2019)
  Mengden laks som hvert år kommer fra havet er mer enn halvert siden 1980-tallet. Likevel er det flere laks som gyter i elvene. At det blir flere gytefisk selv om det kommer færre laks skyldes betydelige innskrenkinger av ...
 • Status for norske laksebestander i 2018 

  Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;11, Research report, 2018)
  Anon. 2018. Status for norske laksebestander i 2018. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 11, 122 s. Mengden villaks er redusert, og antallet laks som kommer fra havet er mer enn halvert de siste tretti ...
 • Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Sogn og Fjordane – Trøndelag 

  Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;11c, Research report, 2018)
  I denne rapporten presenteres en individuell gjennomgang av laksebestandene på strekningen fra og med Sogn og Fjordane til og med Trøndelag. Metodene som er benyttet for å vurdere måloppnåelse er beskrevet i tidligere ...
 • Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Nordland - Finnmark 

  Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;11d, Research report, 2018)
  I denne rapporten presenteres en individuell gjennomgang av laksebestandene på strekningen fra og med Nordland til og med Finnmark. Metodene som er benyttet for å vurdere måloppnåelse er beskrevet i tidligere rapporter og ...
 • Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Østfold - Hordaland 

  Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;11b, Research report, 2018)
  I denne rapporten presenteres en individuell gjennomgang av laksebestandene på strekningen fra og med Østfold til og med Hordaland. Metodene som er benyttet for å vurdere måloppnåelse er beskrevet i tidligere rapporter og ...
 • Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene 

  Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder (Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;10b, Research report, 2017)
  I denne rapporten presenteres en individuell gjennomgang av laksebestandene i 219 vassdrag og sidevassdrag. Det gis en vurdering av måloppnåelse (forvaltningsmål og gytebestandsmål) for i alt 191 bestander (pluss ni ...
 • Status for norske laksebestander i 2017 

  Thorsdad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;10, Research report, 2017)
  Lakseinnsiget har vært lavt de siste ti årene. I 2016 var innsiget av laks fra havet til Norge ca. 470 000 laks, noe som er mer enn en halvering siden 1980-tallet. Fordi fisket har blitt redusert er det nok laks i de fleste ...
 • Status for norske laksebestander i 2011 

  Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;3, Research report, 2011)
  Innsiget av laks til Norge var historisk lavt i 2010, selv om det var en liten økning fra 2009. Den mest markante endringen i status for laksebestandene fra 2009 til 2010 er at fangsten er redusert så mye gjennom ...
 • Status for norske laksebestander i 2016 

  Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;9, Research report, 2016-06-24)
  Anon. 2016. Status for norske laksebestander i 2016. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 9, 190 s. Det totale innsiget av villaks fra havet til Norge i fjor var ca. 522 000 laks, noe som var en liten økning ...
 • Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene 

  Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder (Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;9b, Research report, 2016-06-24)
  Anon. 2016. Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 9b, 849 s. I denne rapporten behandles 224 vassdrag. Det gis en vurdering av ...
 • Status for norske laksebestander i 2014 

  Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;6, Research report, 2014)
  Det mest framtredende utviklingstrekket i 2013 var den kraftige reduksjonen i lakseinnsiget og dermed reduksjon av det høstbare overskuddet i mange elver i Sør-Trøndelag og Nordland, særlig rundt Trondheimsfjorden. I ...
 • Status for norske laksebestander i 2015 

  Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;8, Research report, 2015)
  Det totale innsiget av villaks fra havet til Norge i fjor var ca. 475 000 laks, og var dermed på et lavt nivå for åttende år på rad. Lakseinnsiget er mer enn halvert fra 1983 til 2014. Det var likevel nok gytefisk i de ...
 • Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 

  Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;7, Research report, 2015)
  Anon. 2015. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr. 7, 138 s. Formålet med denne rapporten er å gi råd om beskatning av laks for årene ...
 • Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene 

  Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder (Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;8b, Research report, 2015)
  Anon. 2015c. Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 8b, 785 s. I denne rapporten behandles 224 vassdrag. Det gis en vurdering av ...
 • Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene 

  Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder (Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;6b, Research report, 2014)
  Anon. 2014. Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 6b, 729 s. I denne rapporten behandles 224 vassdrag. Det gis en vurdering av ...
 • Status for norske laksebestander i 2009 og råd om beskatning 

  Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;1, Research report, 2009)
  Anon. 2009. Status for norske laksebestander i 2009 og råd om beskatning. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 1, 230 s. Hovedformålene med denne rapporten fra Vitenskapsrådet for lakseforvaltning er 1) ...
 • Status for norske laksebestander i 2012 

  Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;4, Research report, 2012)
  Anon. 2012. Status for norske laksebestander i 2012. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 4, 103 s. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er et uavhengig råd ...
 • Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene 

  Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder; Thorstad, Eva B. (Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;4b, Research report, 2012)
  Anon. 2012. Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 4b, 599 s. Rapporten inneholder en vassdragsvis vurdering av måloppnåelse for 220 ...
 • Status for norske laksebestander i 2010 

  Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;2, Research report, 2010)
  Anon. 2010. Status for norske laksebestander i 2010. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 2, 213 s. I denne rapporten gir Vitenskapelig råd for lakseforvaltning en beskrivelse av status for norsk villaks. ...
 • Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene 

  Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder; Thorstad, Eva B. (Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;2b, Research report, 2010)
  Anon. 2010. Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 2b, 516 s. Rapporten inneholder en vassdragsvis vurdering av måloppnåelse for 227 ...

View more