Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL, www.vitenskapsradet.no) er et uavhengig råd opprettet av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). Metodene som vitenskapsrådet bruker, har endret seg en del siden oppstarten i 2009. Metodebeskrivelsene finnes derfor spredt i en rekke årsrapporter og temarapporter. For å unngå at vitenskapsrådets rapporter skal bli for lange har det vært vanlig å henvise til tidligere rapporter, noe som har gjort det vanskelig å finne fram til metodebeskrivelsene. Nå samles alle de viktigste metodebeskrivelsene i en ny rapportserie. ISSN: 2704-212X © Vitenskapelig råd for lakseforvaltning www.vitenskapsradet.no

Recent Submissions

  • Metoder for vurdering av norske laksebestander i 2024 

    Forseth, Torbjørn; Einum, Sigurd; Fiske, Peder; Falkegård, Morten; Garmo, Øyvind A.; Garseth, Åse Helen; Skoglund, Helge; Solberg, Monica F.; Thorstad, Eva B.; Utne, Kjell Rong; Vollset, Knut Wiik; Wennevik, Vidar (Metoderapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;1, Research report, 2024)
    Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2024. Metoder for vurdering av norske laksebestander i 2024. Metoderapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 1. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er et uavhengig råd ...