En datarapport er et søkbart og refererbart metadata-dokument som beskriver et bestemt datasett eller en samling av datasett. Hovedformålet med datarapporten er å beskrive dataene, hvordan disse er samlet inn og bearbeidet. Av og til vil datarapporten også inneholde resultater - i tillegg til metadata.

Recent Submissions

  • Data fra Statskogs linjetaksering av hønsefugl i Norge. 2006-dd 

    Nilsen, Erlend B.; Vang, Roald; Breisjøberget, Jo Inge (NINA Rapport;1, Research report, 2022)
    Nilsen, E.B., Vang, R., Breisjøberget, J.I. 2022. Data fra Statskogs linjetaksering av hønse-fugl i Norge. 2006-dd. NINA Datarapport 1. Norsk institutt for naturforskning. https://hdl.handle.net/11250/2995299 I august ...