Serien inneholder resultater av NINAs eget forskningsarbeid, problemoversikter, kartlegging av kunnskapsnivået innen et emne, og litteraturstudier. Rapporter utgis også som et alternativ eller et supplement til internasjonal publisering, der tidsaspekt, materialets art, målgruppe m.m. gjør dette nødvendig.

Nye registreringer

  • Rådyret i kulturlandskapet. Sluttrapport 

    Andersen, Reidar; Linnell, John; Aanes, Ronny (NINA Fagrapport;10, Research report, 1995)
    Andersen, R., Linnel, J. & Aanes, R. 1995. Rådyret i kulturlandskapet. Sluttrapport. NINA Fagrapport 10: 1-80. Fra 1990 til 1994 studerte vi en raskt voksende bestand av rådyr på øya Storfosna (10.5 km2) i S-Trøndelag. I ...