Som navnet angir behandler temaheftene spesielle emner. Heftene utarbeides etter behov og serien favner svært vidt; fra systematiske bestemmelsesnøkler til informasjon om viktige problemstillinger i samfunnet. NINA Temahefte gis vanligvis en populærvitenskapelig form med vekt på illustrasjoner.

Til og med 2018 ble heftene trykket, men fra 2019 er NINA Temahefte en fullelektronisk serie.

ISSN: 2535-6526 (fra 2019) / 0804-421x (til og med 2018)

Recent Submissions

View more