Now showing items 1-20 of 3083

  • Kvalitetsnorm for villaks: Nedskriving av tilstandsklasse i regulerte vassdrag med fraføring av vann 

   Foldvik, Anders; Robertsen, Grethe; Ugedal, Ola; Kvingedal, Eli; Sundt-Hansen, Line (NINA Rapport;1954, Research report, 2021)
   Foldvik, A., Robertsen, G., Ugedal, O., Kvingedal, E. & Sundt-Hansen, L. 2021. Kvalitetsnorm for villaks: Nedskriving av tilstandsklasse i regulerte vassdrag med fraføring av vann. NINA Rapport 1954. Norsk institutt for ...
  • COVID-19 related travel restrictions prevented numerous wildlife deaths on roads: A comparative analysis of results from 11 countries 

   Bíl, Michal; Andr ́aˇsik, Richard; Cícha, Vojtˇech; Arnon, Amir; Kruuse, Maris; Langbein, Jochen; Náhlik, András; Niemi, Milla; Pokorny, Boštjan; Colino-Rabanal, VictorJ.; Rolandsen, Christer Moe; Seiler, Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Millions of wild animals are killed annually on roads worldwide. During spring 2020, the volume of road traffic was reduced globally as a consequence of the COVID-19 pandemic. We gathered data on wildlife-vehicle colli-sions ...
  • Interactive effects of body mass changes and species-specific morphology on flight behavior of chick-rearing Antarctic fulmarine petrels under diurnal wind patterns 

   Dehnhard, Nina; Klekociuk, Andrew R.; Emmerson, Louise (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   For procellariiform seabirds, wind and morphology are crucial determinants of flight costs and flight speeds. During chick-rearing,parental seabirds commute frequently to provision their chicks, and their body mass ...
  • Testing av metoder for påvisning av mikro- og makroplast i vannprøver og ferskvannbiota 

   Taugbøl, Annette; Rishatt, Andrea; Dervo, Børre Kind; Grøndahl, Finn Audun (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Kunnskap om mikroplast (plastfragmenter <5 mm) i ferskvann og ferskvannsbiota er begrenset da det meste av fokuset på denne tematikken har vært for det marine miljøet. I dette studiet presenterer vi flere enkle og godt ...
  • Bestandsutvikling for oter, laks og sjøørret ut fra historiske data på Sunnmøre 

   van Dijk, Jiska; Sægrov, Harald; Israelsen, Markus Fjellstad; Rosvold, Jørgen (NINA Rapport;1982, Research report, 2021)
   van Dijk, J., Sægrov, H. Fjellstad Israelsen, M., & Rosvold, J. 2021. Bestandsutvikling for oter, laks og sjøørret ut fra historiske data på Sunnmøre. NINA Rapport 1982. Norsk institutt for naturforskning. Mål Hensikten ...
  • The role of anthropogenic habitats in freshwater mussel conservation 

   Sousa, Ronaldo; Halabowski, Dariusz; Labecka, Anna M.; Douda, Karel; Aksenova, Olga V.; Bespalaya, Yulia; Bolotov, Ivan; Geist, Juergen; Jones, Hugh A.; Konopleva, Ekaterina; Klunzinger, Michael W.; Lasso, Carlos A.; Lewin, Iga; Liu, Xiongjun; Lopes-Lima, Manuel; Magerøy, Jon Hamner; Mlambo, Musa; Nakamura, Keiko; Nakano, Mitsunori; Österling, Martin; Pfeiffer, John; Prié, Vincent; Paschoal, Lucas R. P.; Riccardi, Nicoletta; Santos, Rogério; Shumka, Spase; Smith, Allan K.; Son, Mikhail O.; Teixeira, Amilcar; Thielen, Frankie; Torres, Santiago; Varandas, Simone; Vikhrev, Ilya V.; Wu, Xiaoping; Zieritz, Alexandra; Nogueira, Joana G. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2020 

   Fløystad, Ida; Brøseth, Henrik; Hansen, Ane-Sofie B.; Søvik, Ingrid Helle; Eiken, Hans Geir; Hagen, Snorre B. (NINA Rapport;1986, Research report, 2021)
   Fløystad, I., Brøseth, H., Hansen, A. S. B., Søvik, I. H., Eiken, H. G., Hagen, S. B. 2021. Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2020. NINA Rapport 1986. Norsk institutt for ...
  • Ferdsel i Hardangervidda villreinområde. Antall brukere og fordeling på areal over tid 

   Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Dokk, John Gunnar; Wold, Line Camilla; Romtveit, Lena; Rauset, Geir Rune; van Moorter, Bram; Strand, Olav; Holter, Tobias; Singsaas, Marianne; Mossing, Anders (NINA Rapport;1909, Research report, 2021)
   Gundersen, V., Selvaag, S. K., Dokk, J. G., Wold, L. C., Romtveit, L., Rauset, G. R., van Moorter, B., Strand, O., Holter, T., Singsaas, M. og Mossing, A. 2021. Ferdsel i Hardangervidda villrein-område – Antall brukere og ...
  • Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2020 

   Ulvund, Kristine; Miller, Andrea L.; Meås, Roger; Mjøen, Toralf; Rød-Eriksen, Lars; Flagstad, Øystein; Eide, Nina E.; Landa, Arild; Jackson, Craig R. (NINA Rapport;1964, Research report, 2021)
   Ulvund, K., Miller, A.L., Meås, R., Mjøen, T., Rød-Eriksen, L., Flagstad, Ø., Eide, N.E., Landa, A. & Jackson C.R. 2021. Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2020. NINA Rapport 1964. Norsk institutt for naturforsknin ...
  • An automated procedure (v2.0) to obtain positions from light-level geolocators in large-scale tracking of seabirds. A method description for the SEATRACK project 

   Bråthen, Vegard Sandøy; Moe, Børge; Amélineau, Françoise; Ekker, Morten; Fauchald, Per; Helgason, Hálfdán Helgi; Johansen, Malin Kjellstadli; Merkel, Benjamin; Tarroux, Arnaud; Åström, Jens; Strøm, Hallvard (NINA Report;1893, Research report, 2021)
   Bråthen, V.S., Moe, B., Amélineau, F., Ekker, M., Fauchald, P.,Helgason, H.H., Johansen, M. K., Merkel, B., Tarroux, A., Åström, J. & Strøm, H. 2021. An automated procedure (v2.0) to obtain positions from light-level ...
  • Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2020 

   Rolandsen, Christer Moe; Våge, Jørn; Hopp, Petter; Benestad, Sylvie L.; Viljugrein, Hildegunn; Solberg, Erling J.; Andersen, Roy; Strand, Olav; Vikøren, Turid; Madslien, Knut; Tarpai, Attila; Fremstad, Jørn; Veiberg, Vebjørn; Heim, Morten; Holmstrøm, Frode; Mysterud, Atle (NINA Rapport;1983, Research report, 2021)
   Rolandsen, C.M., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S.L., Viljugrein, H., Solberg, E.J., Andersen, R., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Fremstad, J., Veiberg, V., Heim, M., Holmstrøm, F., Mysterud, A. 2021. ...
  • Stort sett stabile fuglebestander i skogen 

   Kålås, John Atle; Øien, Ingar; Vang, Roald; Stokke, Bård Gunnar (Journal article, 2021)
  • Overvåking av effekter av tiltak for truet natur. Strategier, kostnader og prioriteringer 

   Evju, Marianne; Pedersen, Bård; Sydenham, Markus A.K.; Framstad, Erik (NINA Rapport;1975, Research report, 2021)
   Evju, M., Pedersen, B., Sydenham, M.A.K. & Framstad, E. 2021. Overvåking av effekter av tiltak for truet natur. Strategier, kostnader og prioriteringer. NINA Rapport 1975. Norsk institutt for naturforskning. Norge har en ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i fire laksevassdrag på Sørlandet. Resultater og erfaringer fra utprøving av elektrisk båtfiske 

   Bremset, Gunnbjørn; Museth, Jon; Ulvan, Eva Marita; Saksgård, Randi (NINA Rapport;1939, Research report, 2021)
   Bremset, G., Museth, J., Ulvan, E.M. & Saksgård, R. 2021. Fiskebiologiske undersøkelser i fire laksevassdrag på Sørlandet. Resultater og erfaringer fra utprøving av elektrisk båtfiske. NINA Rapport 1939. Norsk institutt ...
  • Bestandsutvikling og avskyting av elg i Stjørdal og Meråker. Evaluering av måloppnåelse og forslag til videre forvaltning 

   Solberg, Erling J.; Rolandsen, Christer M.; Heim, Morten (NINA Rapport;1979, Research report, 2021)
   Solberg, E.J., Rolandsen, C.M. og Heim, M. 2021. Bestandsutvikling og avskyting av elg i Stjørdal og Meråker. Evaluering av måloppnåelse og forslag til videre forvaltning. NINA Rapport 1979. Norsk institutt for ...
  • Overvåking av effekter av tiltak for prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Bakgrunnsdokumenter 

   Evju, Marianne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristin; Lyngstad, Anders; Mjelde, Marit; Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd; Stokke, Bård G.; Svalheim, Ellen; Sverdrup-Thygeson, Anne; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Pedersen, Bård; Sydenham, Markus A.K.; Framstad, Erik; Vassvik, Linn (NINA Rapport;1974, Research report, 2021)
   Evju, M., Brandrud, T.E., Bratli, H., Endrestøl, A., Hanssen, O., Hassel, K., Lyngstad, A., Mjelde, M., Olsen, S.L., Stabbetorp, O., Stokke, B.G., Svalheim, E., Sverdrup-Thygeson, A., Thorvaldsen, P., Velle, L.G., Øien, ...
  • Miljøhensyn i anleggsprosjekt på Svalbard - med utgangspunkt i bygging av Kartverkets nye geodesistasjon i Ny-Ålesund 

   Hagen, Dagmar; Olsen, Siri Lie (NINA Rapport;1957, Research report, 2021)
   Hagen, D. & Olsen, S.L. 2021. Miljøhensyn i anleggsprosjekt på Svalbard - med utgangspunkt i bygging av Kartverkets nye geodesistasjon i Ny-Ålesund. NINA Rapport 1957. Norsk institutt for naturforskning. Mer enn 60% av ...
  • Guarding crops from monkey troops: farmer-monkey interaction near a nature reserve in Guangxi, China 

   Li, Wenxiu; Von Essen, Erica (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Fungal Systematics and Evolution: FUSE 6 

   Haelewaters, Danny; Dima, Bálint; Abdel-Hafiz, Abbas I.I.; Abdel-Wahab, Mohamed A.; Abul-Ezz, Samar R.; Acar, Ismail; Aguirre-Acosta, Elvira; Aime, M. Catherine; Aldemir, Suheda; Ali, Muhammad; Ayala-Vásquez, Olivia; Bakhit, Mahmoud S.; Bashir, Hira; Battistin, Eliseo; Bendiksen, Egil; Castro-Rivera, Rigoberto; Çolak, Ömer Faruk; De Kese, André; de la Fuente, Javier Isaac; Dizkırıcı, Ayten; Hussain, Shah; Jansen, Gerrit Maarten; Kaygusuz, Og˘uzhan; Khalid, Abdul Nasir; Khan, Junaid M.; Kiyashko, Anna A.; Larsson, Ellen; Martínez-González, César Ramiro; Morozova, Olga V.; Niazi, Abdul Rehman; Noordeloos, Machiel Evert; Pham, Thi Ha Giang; Popov, Eugene S.; Psurtseva, Nadezhda V.; Schoutteten, Nathan; Sher, Hassan; Türkekul, I˙brahim; Verbeken, Annemieke; Ahmad, Habib; Afshan, Najam ul Sehar; Christe, Philippe; Fiaz, Muhammad; Glaizot, Olivier; Liu, Jingyu; Majeed, Javeria; Markotter, Wanda; Nagy, Angelina; Nawaz, Haq; Papp, Viktor; Péter, Áron; Pfliegler, Walter P.; Qasim, Tayyaba; Riaz, Maria; Sandor, Attila D.; Szentiványi, Tamara; Voglmayr, Hermann; Yousaf, Nousheen; Krisai-Greilhube, Irmgard (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   With only 138,000 formally described fungal species (Kirk 2019) out of an estimated 2.2–3.8 million (Hawksworth & Lücking 2017) to 6 million (Taylor et al. 2014), between 97.7 and 93.7% of fungal species are left to be ...
  • Evaluering av kultivering av laks i Korsbrekkelva 

   Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Urdal, Kurt; Hellen, Bjart Are (NINA Rapport;1961, Research report, 2021)
   Hagen, I.J., Karlsson, S., Urdal, K. & Hellen, B.A. 2021. Evaluering av kultivering av laks i Korsbrekkelva. NINA Rapport 1961. Norsk institutt for naturforskning. I dette prosjektet har vi benyttet genetiske analyser til ...