Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding og NINA Project Report. Normalt er dette NINAs rapportering til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid. I tillegg vil serien favne mye av instituttets øvrige rapportering, for eksempel fra seminarer og konferanser, resultater av eget forsknings- og utredningsarbeid og litteraturstudier. NINA Rapport kan også utgis på annet språk når det er hensiktsmessig. ISSN: 1504-3312

Recent Submissions

 • Vurdering av uønsket overføring av organismer med utslipp av vann fra Holsfjorden til vassdrag i indre Oslofjord 

  Mo, Tor Atle; Davey, Marie; Fossøy, Frode (NINA Rapport;2049, Research report, 2021)
  Mo, T.A., Davey, M. & Fossøy, F. 2021. Vurdering av uønsket overføring av organismer med utslipp av vann fra Holsfjorden til vassdrag i indre Oslofjord. NINA Rapport 2049. Norsk institutt for naturforskning. Fare for ...
 • Vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Årsrapport 2021 

  Hanssen, Sveinn Are; Christensen-Dalsgaard, Signe; Moe, Børge; Langset, Magdalene; Anker-Nilssen, Tycho (NINA Rapport;2068, Research report, 2021)
  Hanssen, S.A., Christensen-Dalsgaard, S., Moe, B. Langset, M. & Anker-Nilssen, T. 2021. Vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Årsrapport 2021. NINA Rapport 2068. Norsk institutt for naturforskning. I mars ...
 • Hjorten i Osterøy kommune. Status, utviklingstrender og forslag til bestandsforvaltningen 

  Veiberg, Veibjørn; Solberg, Erling Johan (NINA Rapport;2024, Research report, 2021)
  Veiberg, V., Solberg, E.J. 2021. Hjorten i Osterøy kommune – Status, utviklingstrender og forslag til bestandsforvaltningen. NINA Rapport 2024. Norsk institutt for naturforskning. Osterøy kommune har bedt om en gjennomgang ...
 • Management relevant applications of acoustic monitoring for Norwegian nature – The Sound of Norway 

  Sethi, Sarab S.; Fossøy, Frode; Cretois, Benjamin; Rosten, Carolyn M. (NINA Report;2064, Research report, 2021)
  Sethi, S. S., Fossøy, F., Cretois, B. & Rosten, C. M. 2021. Management relevant applications of acoustic monitoring for Norwegian nature – The Sound of Norway. NINA Report 2064. Norwegian Institute for Nature Research. High ...
 • Overvåking av åpen grunnlendt kalkmark 2021‒2024. Årsrapport 2021 

  Evju, Marianne; Skrindo, Astrid Brekke; Solstad, Heidi (NINA Rapport;2045, Research report, 2021)
  Evju, M., Skrindo, A.B. & Solstad, H. (red.) 2021. Overvåking av åpen grunnlendt kalkmark 2021‒2024. Årsrapport 2021. NINA Rapport 2045. Norsk institutt for naturforskning. Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone er ...
 • Ungfiskundersøkelser i Levangerelva 2021 

  Holthe, Espen; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;2025, Research report, 2021)
  Holthe, E. & Berger, H.M. 2021. Ungfiskundersøkelser i Levangerelva 2021. NINA Rapport 2025. Norsk institutt for naturforskning. Ungfiskundersøkelsene i 2021 viste moderate tettheter av laksefisk i vassdraget (se avsnitt ...
 • Tidlig oppdagelse av nye landlevende fremmede arter 

  Jacobsen, Rannveig M.; Andreasen, Mathias; Davey, Marie; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Gastinger, Jakob; Laugsand, Arne E.; Often, Anders; Åström, Jens (NINA Rapport;2065, Research report, 2065)
  Jacobsen, R.M., Andreasen, M., Davey, M., Endrestøl, A., Fossøy, F., Gastinger, J., Laugsand, A.E., Often, A. & Åström, J. 2021. Tidlig oppdagelse av nye landlevende fremmede arter. NINA Rapport 2065. Norsk institutt for ...
 • Restaurering av myr. Overvåking av tiltak i 2021 

  Kyrkjeeide, Magni Olsen; Lunde, Linn Marie Foldnes; Lyngstad, Anders; Molværsmyr, Sindre (NINA Rapport;2051, Research report, 2021)
  Kyrkjeeide, M.O., Lunde, L.M.F., Lyngstad, A. & Molværsmyr, S. 2021. Restaurering av myr. Overvåking av tiltak i 2021. NINA Rapport 2051. Norsk institutt for naturforskning Myr er et økosystem med stort biologisk mangfold ...
 • Langtidseffekter av Smøla vindpark på den lokale bestanden av havørn (Haliaeetus albicilla). Årsrapport 2021 

  Stokke, Bård G.; Dahl, Espen Lie; Hamre, Øyvind; Kleven, Oddmund; May, Roel; Nygård, Torgeir; Pavón-Jordán, Diego; Roksvåg, Lars Magne; Sandercock, Brett K.; Åström, Jens (NINA Rapport;2053, Research report, 2021)
  Stokke, B.G., Dahl, E.L., Hamre, Ø., Kleven, O., May, R., Nygård, T., Pavón-Jordán, D., Roksvåg, L.M., Sandercock, B.K. & Åström, J. 2021. Langtidseffekter av Smøla vindpark på den lokale bestanden av havørn (Haliaeetus ...
 • Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Tjeldbergodden. Linnorm reseroar 

  Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Breistøl, Arild (NINA Rapport;2042, Research report, 2021)
  Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V. & Breistøl, A. 2021. Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Tjeldbergodden - Linnorm reservoar. NINA Rapport 2042. Norsk institutt for naturforskning. A/S Norske ...
 • DNA-baserte metoder som verktøy i overvåking av invertebrater i innsjøer 

  Jensen, Thomas Correll; Brandsegg, Hege; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Davey, Marie; Fossøy, Frode; Lungrin, Elina; Majaneva, Markus; Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;2044, Research report, 2021)
  Jensen T.C., Brandsegg H., Bækkelie K.A.E., Davey M., Fossøy F., Lungrin E., Majaneva M.; Schartau A.K., Velle G., Walseng B. 2021. DNA-baserte metoder som verktøy i overvåking av invertebrater i innsjøer. NINA Rapport ...
 • Restoration of fish migration in the Danube River at Iron Gate Dams in Romania and Serbia. Studies of fish behaviour in 2019 and 2021 

  Paraschiv, Marian; Økland, Finn; Lenhardt, Mirjana; Paterson, Rachel A.; Hont, Stefan; Cvijanovic, Gorcin; Havn, Torgeir B.; Iani, Marian; Smederevac-Lalic, Marija; Nikčević, Miroslav; Neacșu, Nicușor; Nikolić, Dušan; Thorstad, Eva B. (NINA Rapport;2030, Research report, 2021)
  Paraschiv, M., Økland, F., Lenhardt, M., Paterson, R.A., Hont, S., Cvijanovic, G., Havn, T.B., Iani, M., Smederevac-Lalic, M., Nikčević, M., Neacșu, N., Nikolić, D. & Thorstad, E.B. 2021. Restoration of fish migration in ...
 • Results and lessons learned after eight years of monitoring gill net catches in the Zambezi and Chobe rivers 2010-2018 

  Hay, Clinton J.; Næsje, Tor F.; Jacobs, Francois J.; Simasiku, Evans K.; Tweddle, Denis (NINA Report;1791, Research report, 2020)
  Hay, CJ, Næsje, TF, Jacobs, FJ, Simasiku, EK, Tweddle, D. 2020. Results and lessons learned after eight years of monitoring gillnet catches in the Zambezi and Chobe Rivers. NINA Report 1791. Norwegian Institute for Nature ...
 • Skilt med gulblink for varsling av elgfare i trafikken. Effekter på sannsynlighet for påkjørsel og påkjørselsutfall 

  Solberg, Erling J.; Van Moorter, Bram; Rolandsen, Christer M. (NINA Rapport;2043, Research report, 2021)
  Solberg, E. J., Van Moorter, B. & C. M. Rolandsen 2021. Skilt med gulblink for varsling av elgfare i trafikken – Effekter på sannsynlighet for påkjørsel og påkjørselsutfall. NINA Rapport 2043. Norsk institutt for ...
 • Ferdsel og slitasje i utvalgte lokaliteter i Søndre Jeløy landskapsvernområde 

  Evju, Marianne (NINA Rapport;2047, Research report, 2021)
  Evju, M. 2021. Ferdsel og slitasje i utvalgte lokaliteter i Søndre Jeløy landskapsvernområde. NINA Rapport 2047. Norsk institutt for naturforskning. Moss kommune ønsket å få gjennomført kartlegging av ferdsel, slitasje ...
 • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2021 

  Hanssen, Sveinn Are; Bakke, Kim Steffen Strand (NINA Rapport;2048, Research report, 2021)
  Hanssen, S.A, & Strand Bakke, K.S. 2021 Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2021. NINA Rapport 2048. Norsk institutt for naturforskning. NINA har overvåket antallet hekkende/territorielle par horndykker Podiceps ...
 • Tester av drivtelling til bestandsestimering og klassifisering av laksefisk 

  Næsje, Tor F.; Ulvan, Eva M.; Havn, Torgeir B.; Sandlund, Odd Terje; Berg, Marius; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Hellen, Bjart Are; Skoglund, Helge (NINA Rapport;2033, Research report, 2021)
  Næsje T.F., E.M. Ulvan, O.T. Sandlund, T.B. Havn., M. Berg, Ø. Kanstad Hanssen, B. A. Hellen og H. Skoglund 2021. Test av drivtelling til bestandsestimering og klassifisering av laksefisk. NINA Rapport 2033. Norsk institutt ...
 • Observasjoner av hjortedyr ved sperregjerder langs fylkesveg 50 og riksveg 52 i Nordfjella 

  Rød-Eriksen, Lars; Hildebrand, Aniko; Meås, Roger; Gudmundsson, Aron Freyr; Mysterud, Atle; Rolandsen, Christer M. (NINA Rapport;2017, Research report, 2021)
  Rød-Eriksen, L., Hildebrand, A., Meås, R., Gudmundsson, A.F., Mysterud, A. og Rolandsen, C.M. 2021. Observasjoner av hjortedyr ved sperregjerder langs fylkesveg 50 og riksveg 52 i Nordfjella. NINA Rapport 2017. Norsk ...
 • Genetiske undersøkelser av laksen i Fortunelva 

  Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Sægrov, Harald; Hellen, Bjart Are; Øygard, Jan-Idar; Lo, Håvard (NINA Rapport;1987, Research report, 2021)
  Hagen, I.J., Karlsson, S., Sægrov, H., Hellen, B.A., Øygard, J.-I. & Lo, H. 2021. Genetiske undersøkelser av laksen i Fortunelva. NINA Rapport 1987. Norsk institutt for naturforskning. I dette prosjektet har vi benyttet ...
 • Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2021 

  Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny (NINA Rapport;2031, Research report, 2021)
  Tovmo, M. & Mattisson, J. 2021. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2021. NINA Rapport 2031. Norsk institutt for naturforskning. I 2021 ble det påvist 60 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er ...

View more