Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding og NINA Project Report. Normalt er dette NINAs rapportering til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid. I tillegg vil serien favne mye av instituttets øvrige rapportering, for eksempel fra seminarer og konferanser, resultater av eget forsknings- og utredningsarbeid og litteraturstudier. NINA Rapport kan også utgis på annet språk når det er hensiktsmessig. ISSN: 1504-3312

Recent Submissions

 • Genetiske analyser av elvemusling fra Eidselva. Hva er den primære vertsarten for elvemusling mellom Ulefoss og Eidsfoss? 

  Wacker, Sebastian; Magerøy, Jon; Karlsson, Sten (NINA Rapport;2029, Research report, 2021)
  Wacker, S., Magerøy, J. & Karlsson, S. 2021. Genetiske analyser av elvemusling fra Eidselva. Hva er den primære vertsarten for elvemusling mellom Ulefoss og Eidsfoss? NINA Rapport 2029. Norsk institutt for naturforskning ...
 • Signalkreps (Pacifastacus leniusculus) i Norge - Historikk, utbredelse og bestandsstatus 

  Johnsen, Stein I.; Strand, David A.; Vrålstad, Trude; Kollerud, Elin; Bergerud, Johan; Sandem, Kjetil; Sandodden, Roar; Wivestad, Terje (NINA Rapport;1991, Research report, 2021)
  Johnsen, S.I., Strand, D.A., Vrålstad, T., Kollerud, E., Bergerud, J., Sandem, K., Sandodden, R. & Wivestad, T. 2021. Signalkreps (Pacifastacus leniusculus) i Norge - Historikk, utbredelse og bestandsstatus. NINA Rapport ...
 • Avskytingsstrategier for elg og hjort: Hva skal vi velge, og hva blir konsekvensene? 

  Solberg, Erling J.; Nilsen, Erlend B.; Rolandsen, Christer M.; Veiberg, Vebjørn (NINA Rapport;1701, Research report, 2021)
  Solberg, E.J. Nilsen, E.B., Rolandsen, C.M., Veiberg, V. 2021. Avskytingsstrategier for elg og hjort: Hva skal vi velge, og hva blir konsekvensene? NINA Rapport 1701. Norsk institutt for naturforskning. Et tilbakevendende ...
 • Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Oppsummering og vurdering av effekter i overvåkningsperioden 2013-2019 

  Moe, Børge; Hanssen, Sveinn A.; Gabrielsen, Geir W.; Loonen, Maarten J.J.E. (NINA Rapport;2021, Research report, 2021)
  Moe, B., Hanssen, S.A., Gabrielsen, G.W. & Loonen, M.J.J.E. 2021. Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Oppsummering og vurdering av effekter i overvåkningsperioden 2013-2019. NINA ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra. Sluttrapport for perioden 2016-2020 

  Ugedal, Ola; Hagen, Ingerid J.; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Kvingedal, Eli (NINA Rapport;1996, Research report, 2021)
  Ugedal, O., Hagen, I.J., Berg, M., Bremset, G., Jensås, J.G., Karlsson, S. & Kvingedal, E. 2021. Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra. Sluttrapport for perioden 2016-2020. NINA Rapport 1996. Norsk institutt for ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Surna. Sluttrapport for perioden 2016-2020 

  Ugedal, Ola; Kvingedal, Eli; Hagen, Ingerid J.; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Østborg, Gunnel (NINA Rapport;1997, Research report, 2021)
  Ugedal, O., Kvingedal, E., Hagen, I.J., Bremset, G., Jensås, J.G., Karlsson, S. & Østborg, G. 2021. Fiskebiologiske undersøkelser i Surna. Sluttrapport for perioden 2016-2020. NINA Rapport 1997. Norsk institutt for ...
 • Fiskesamfunnet i Savalen, Alvdal og Tynset kommuner. Betydningen av reguleringsinngrep, endrede beskatningsregler og avbøtende tiltak 

  Johnsen, Stein Ivar; Wærvågen, Svein Birger; Eloranta, Antti; Linløkken, Arne; Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar (Research report, 2021)
  Johnsen, S.I., Wærvågen, S.B., Eloranta, A., Linløkken, A., Olstad, K. & Dokk, J.G. 2021. Fiskesamfunnet i Savalen, Alvdal og Tynset kommuner - Betydningen av reguleringsinngrep, endrede beskatningsregler og avbøtende ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2020 

  Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Lamberg, Anders; Foldvik, Anders; Sundt-Hansen, Line Elisabeth; Havn, Torgeir B.; Holthe, Espen; Forseth, Torbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune (NINA Rapport;1953, Research report, 2021)
  Solem, Ø., Ulvan, E.M., Lamberg, A., Foldvik, A., Sundt-Hansen, L.E., Havn, T.B., Holthe, E., Forseth, T., Jensås, J.G., Krogdahl. 2021. Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2021. NINA ...
 • Effects of sampling location within feces on genotyping success in brown bears 

  Kopatz, Alexander; Kleven, Oddmund; Friebe, Andrea; Ahlqvist, David; Kindberg, Jonas; Flagstad, Øystein (NINA Report;2022, Research report, 2022)
  Kopatz, A., Kleven, O., Friebe, A., Ahlqvist, D., Kindberg, J. & Flagstad, Ø. 2021. Effects of sampling location within feces on genotyping success in brown bears. NINA Report 2022. Norwegian Institute for Nature ...
 • Tiltaksanalyse for elvemusling i nedre del av Vegårvassdraget 

  Magerøy, Jon H. (NINA Rapport;1898, Research report, 2021)
  Magerøy, J.H. 2021. Tiltaksanalyse for elvemusling i nedre del av Vegårvassdraget. NINA Rapport 1898. Norsk institutt for naturforskning. I Vegårvassdraget er det to kjente bestander av elvemusling. I Storelva og nederst ...
 • Fiskefaglige undersøkelser i Divielva og Målselva i 2019 og 2020 

  Svenning, Martin; Langeland, Knut; Kanstad-Hanssen, Øyvind (NINA Rapport;2002, Report, 2021)
  Svenning, M-A. & Kanstad-Hanssen, Ø. 2021. Fiskefaglige undersøkelser i Divielva og Målselva i 2019 og 2020. NINA rapport 2002. Norsk institutt for naturforskning. Miljødirektoratet har pålagt Troms Kraft Produksjon AS ...
 • Kartlegging av larvespinn av prikkrutevinge Melitaea cinxia på Rauer i Fredrikstad kommune i 2015–2020 

  Endrestøl, Anders (NINA Rapport;2005, Report, 2021)
  Endrestøl, A. 2021. Kartlegging av larvespinn av prikkrutevinge Melitaea cinxia på Rauer i Fredrikstad kommune i 2015–2020. NINA Rapport 2005. Norsk institutt for naturforskning. Prikkrutevinge Melitaea cinxia (Linnaeus, ...
 • Innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og ved Kvaløya i 2020 

  Berntsen, Henrik H,; Ulvan, Eva M.; Aronsen, Tonje; Østborg, Gunnel; Fiske, Peder; Næsje, Tor (NINA Rapport;2020, Report, 2021)
  Berntsen, H.H., Ulvan, E.M., Aronsen, T., Ulvan, Østborg, G.M., Fiske, P. og Næsje, T.F. 2021. Innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og ved Kvaløya i 2020. NINA ...
 • Genetisk struktur og variasjon i elvemusling i Norge. Betydning for bestandenes økologiske tilstand 

  Wacker, Sebastian; Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon Hamner; Hagen, Ingerid Julie; Kålås, Steinar; Karlsson, Sten (NINA Rapport;1994, Report, 2021)
  Wacker, S., Larsen, B.M., Magerøy, J.H., Hagen, I.J., Kålås, S. & Karlsson, S. 2021. Genetisk struktur og variasjon i elvemusling i Norge. Betydning for bestandenes økologiske tilstand. NINA Rapport 1994. Norsk institutt ...
 • Literature review of wetland remote sensing and mapping 

  Venter, Zander; Nowell, Megan; Bakkestuen, Vegar; Ruud, Audun; Kruse, Marion; Skrindo, Astrid Brekke; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Rapport;2014, Report, 2021)
  Venter, Z.S., Nowell, M.S., Bakkestuen, V., Ruud, A., Kruse, M., Skrindo, A.B., Kyrkjeeide, M.O. & Singsaas, F.T. 2021. Literature review of wetland remote sensing and mapping. NINA Rapport 2014. Norsk institutt for ...
 • Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2020 

  Berntsen, Henrik Hårdensson; Næsje, Tor F.; Østborg, Gunnel; Ambjørndalen, Vegard; Saksgård, Laila (NINA Rapport;2019, Research report, 2021)
  Berntsen, H.H., Næsje, T.F., Østborg, G., Ambjørndalen, V. & Saksgård, L. 2021. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2020. NINA Rapport 2019. Norsk institutt for naturforskning. Altaelva • Av 889 ...
 • The NINA scale. A New Approach to Measuring Environmental Attitiudes 

  Kaltenborn, Bjørn P.; Wold, Line C.; Keller, Rose; Krange, Olve; Aas, Øystein (NINA Rapport;2008, Research report, 2021)
  Kaltenborn, B.P., Wold, L.C., Keller, R., Krange, O. & Aas, Ø. 2021. The NINA Scale – A New Approach to Measuring Environmental Attitudes. NINA Report 2008. Norwegian Institute for Nature Research. The purpose of this ...
 • Evaluering av kultivering i Ørstaelva 

  Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Fiske, Peder; Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Lo, Håvard; Florø-Larsen, Bjørn; Sollien, Vegard P. (NINA Rapport;1960, Research report, 2021)
  Hagen, I.J., Karlsson, S., Fiske, P., Bjøru, B., Holthe, E., Lo, H., Florø-Larsen, B. & Sollien, V.P. 2021. Evaluering av kultivering i Ørstaelva. NINA Rapport 1960. Norsk institutt for naturforskning I dette prosjektet ...
 • Oppsal områderegulering – grønnstruktur og naturmangfold 

  Bendiksen, Egil (NINA Rapport;2010, Research report, 2010)
  Bendiksen, E. 2021. Oppsal områderegulering – grønnstruktur og naturmangfold. NINA Rapport 2010. Norsk institutt for naturforskning En naturfaglig undersøkelse er foretatt omkring Oppsal senter i Østensjø bydel i Oslo. ...
 • Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdragene - Resultater 2020 

  Jensen, Thomas Correll; Bodin, Christian Lucien; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Lungrin, Elina; Saksgård, Randi; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute (NINA Rapport;2009, Research report, 2021)
  Jensen T.C., Bodin C.L., Bongard T., Bækkelie K.A.E., Hesthagen T., Hindar A., Lungrin E., Saksgård R., Schneider S., Skancke L.B., Skjelbred B., Velle G. 2021. Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget - Resultater ...

View more