Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding og NINA Project Report. Normalt er dette NINAs rapportering til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid. I tillegg vil serien favne mye av instituttets øvrige rapportering, for eksempel fra seminarer og konferanser, resultater av eget forsknings- og utredningsarbeid og litteraturstudier. NINA Rapport kan også utgis på annet språk når det er hensiktsmessig. ISSN: 1504-3312

Recent Submissions

 • Lokalbefolkningsundersøkelse på Hardangervidda. Bruk og meninger om forvaltning blant hytteeiere, rettighetshavere og lokale 

  Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard (NINA Rapport;1855, Research report, 2020)
  Selvaag, S.K., Wold, L.C. & Gundersen, V. 2020. Lokalbefolkningsundersøkelse på Hardangervidda. Bruk og meninger om forvaltning blant hytteeiere, rettighetshavere og lokale. NINA Rapport 1855. Norsk institutt for ...
 • REO: estimering av overflateavrenning fra urbane felt. Beregningsgrunnlag for et arealdifferensiert overvannsgebyr 

  Sælthun, Nils Roar; Barton, David N.; Venter, Alexander Samuel (NINA Rapport;1851, Research report, 2020)
  Sælthun, N.R, Barton, D.N., Venter, Z.S. 2020. REO: Estimering av overflateavrenning fra urbane felt. Beregningsgrunnlag for et arealdifferensiert overvannsgebyr. NINA Rapport 1851. Norsk institutt for naturforskning NOU ...
 • Gendrivere i naturen: Matematiske modeller for å forstå deres effekt på målorganismer og økosystem 

  Hindar, Kjetil; Bolstad, Geir H.; Diserud, Ola Håvard; Dahle, Sondre; Tufto, Jarle (NINA Rapport;1841, Research report, 2020)
  Hindar, K., Bolstad, G. H., Diserud, O. H., Dahle, S. & Tufto, J. 2020. Gendrivere i naturen: Matematiske modeller for å forstå deres effekt på målorganismer og økosystem. NINA Rapport 1841. Norsk institutt for ...
 • Genetiske analyser av Nidelva (Arendalsvassdraget) og omkringliggende vassdrag 

  Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten (NINA Rapport;1835, Research report, 2020)
  Hagen, I.J. & Karlsson, S. 2020. Genetiske analyser av Nidelva (Arendalsvassdraget) og om-kringliggende vassdrag. NINA Rapport 1835. Norsk institutt for naturforskning. Den opprinnelige laksebestanden i Arendalsvassdraget ...
 • Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks blant laksunger og voksen laks fra samme årsklasse i Altaelva 

  Wacker, Sebastian; Næsje, Tor; Karlsson, Sten; Ugedal, Ola; Diserud, Ola Håvard; Ulvan, Eva Marita; Saksgård, Laila M.; Aronsen, Tonje (NINA Rapport;1853, Research report, 2020)
  Wacker, S., Næsje, T.F., Karlsson, S., Ugedal, O., Diserud, O.H., Ulvan, E.M., Saksgård, L., Aronsen, T. 2020. Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks blant laksunger og voksen laks fra samme årsklasse i Altaelva. NINA ...
 • Prediksjonsmodellering av forekomst av kalkdammer i Norge 

  Dervo, Børre K.; Bakkestuen, Vegar; Mjelde, Marit; Walseng, Bjørn; Jensen, Thomas; Gregersen, Finn (NINA Rapport;1814, Research report, 2020)
  Dervo, B.K., Bakkestuen, V., Mjelde, M., Walseng, B., Jensen, T. og Gregersen, F. 2020. Prediksjonsmodellering av forekomst av kalkdammer i Norge. NINA Rapport 1814. Norsk institutt for naturforskning. Potensielle kalkrike ...
 • Overvåking av fisk i store innsjøer – FIST 2018 

  Gjelland, Karl Øystein; Bækkelie, Knut Andreas; Brabrand, Åge; Kristoffersen, Roar; Svenning, Martin-A.; Eloranta, Antti; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi; Solberg, Ingrid; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;1749, Research report, 2020)
  Gjelland, K.Ø., Bækkelie, K.A., Brabrand, Å., Kristoffersen, R., Svenning, M., Eloranta, A., Pettersen, O., Saksgård, R. Solberg, I., & Sandlund, O.T. 2020. Overvåking av fisk i store innsjøer – FIST 2018. NINA Rapport ...
 • Overvåking av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitetene Nordskag og Heggvika i 2019 

  Solberg, Ingrid; Aronsen, Tonje; Hanssen, Øyvind Kanstad; Lamberg, Anders; Næsje, Tor (NINA Rapport;1850, Research report, 2020)
  Solberg, I., Aronsen, T., Hanssen, Ø.K., Lamberg, A. & Næsje, T. 2020. Overvåking av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitetene Nordskag og Heggvika i 2019. NINA Rapport 1850. Norsk institutt for ...
 • Jakt som næringsvei. Muligheter og utfordringer 

  Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein (NINA Rapport;1842, Research report, 2020)
  Andersen, O. & Aas, Ø. 2020. Jakt som næringsvei. Muligheter og utfordringer. NINA Rapport 1842. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten beskriver hva jakttilbyderne mener skal til for å lykkes med en satsing på ...
 • Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge, 2019 

  Holthe, Espen; Skoglund, Helge; Solem, Øyvind; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Kambestad, Marius; Lamberg, Anders; Muladal, Rune; Sollien, Vegard P.; Hellen, Bjart Are; Ulvan, Eva M. (NINA Rapport;1849, Research report, 2020)
  Holthe, E., Skoglund, H., Solem, Ø., Kanstad-Hanssen, Ø., Kambestad, M., Lamberg, A., Muladal, R., Sollien, P.V., Hellen, B.A. & Ulvan, E.M. 2020. Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge, 2019. NINA Rapport ...
 • Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2019 

  Jensen, Thomas Correll; Birkeland, Ina Bakke; Bongard, Terje; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Saksgård, Randi; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute (NINA Rapport;1831, Research report, 2020)
  Jensen, T.C., Birkeland I.B., Bongard, T., Hesthagen, T., Hindar, A., Saksgård, R., Schneider, S., Skancke, L.B., Skjelbred, B. & Velle, G. 2020. Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2019. NINA Rapport ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Elgsjøen i Oppdal kommune, Trøndelag 

  Johnsen, Stein I.; Hesthagen, Trygve (NINA Rapport;1768, Research report, 2020)
  Johnsen, SI. & Hesthagen T. 2020. Fiskebiologiske undersøkelser i Elgsjøen i Oppdal kommune, Trøndelag. NINA Rapport 1768. Norsk institutt for naturforskning. Elgsjøen i Oppdal kommune ble regulert for over 100 år siden. ...
 • Fiskeundersøkelser i Juvassmagasinet og Sandvatnet i Mandalsvassdraget høsten 2019 

  Hesthagen, Trygve; Kile, Nils Børge; Lie, Erik Friele (NINA Rapport;1776, Research report, 2020)
  Hesthagen, T., Kile, N.B & Lie, E.F. 2020. Fiskeundersøkelser i Juvassmagasinet og Sandvatnet i Mandalsvassdraget høsten 2019. NINA Rapport 1776. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer resultater fra ...
 • Regelverksendringer for ferdsel på Svalbard. Faglig vurdering av sårbarhet for vegetasjon 

  Hagen, Dagmar; Vistad, Odd Inge; Eide, Nina E. (NINA Rapport;1838, Research report, 2020)
  Hagen, D., Vistad, O.I. & Eide, N.E. 2020. Regelverksendringer for ferdsel på Svalbard. Faglig vurdering av sårbarhet for vegetasjon NINA Rapport 1838. Norsk institutt for naturforskning. Miljødirektoratet skal vurdere ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Samlerapport fra undersøkelser i perioden 2014-2019 

  Sundt-Hansen, Line Elisabeth; Berg, Ole Kristian; Davidsen, Jan Grimsrud; Eikås, Linda; Heggberget, Tor G.; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Karlsson, Sten; Rønning, Lars; Sægrov, Harald; Ulvan, Eva Marita (NINA Rapport;1551, Research report, 2020)
  Sundt-Hansen, L. E., Berg, O.K., Davidsen, J.G., Eikås L., Heggberget, T.G., Hellen, B.A., Kambestad, M., Karlsson, J., Rønning, L., Sægrov, H. & Ulvan, E.M. 2020. Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Samlerapport ...
 • Miljø-DNA: uttesting av innsamlingsmetodikk og labanalyser for påvisning av kreps og fisk i ferskvann 

  Fossøy, Frode; Strand, David A.; Sandercock, Brett K.; Johnsen, Stein Ivar (NINA Rapport;1778, Research report, 2020)
  Fossøy, F., Strand, D. A., Sandercock, B. K. & Johnsen, S.I. 2020. Miljø-DNA: uttesting av innsamlingsmetodikk og labanalyser for påvisning av kreps og fisk i ferskvann. NINA Rapport 1778. Norsk institutt for naturforskning. ...
 • Salamanderdammen på Arsenalet i Kongsberg kommune. Oppsummering av gjennomførte undersøkelser og avbøtende tiltak 

  Dervo, Børre K.; Haugen, Hanne; Brandsegg, Hege (NINA Rapport;1823, Research report, 2020)
  Dervo, B.K., Haugen, H. & Brandsegg, H. 2020. Salamanderdammen på Arsenalet Kongsberg kommune. Oppsummering av gjennomførte undersøkelser og avbøtende tiltak. NINA Rapport 1823. Norsk institutt for naturforskning. Av ...
 • Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2020. 

  Mattisson, Jenny; Brøseth, Henrik; Nilsen, Erlend B. (NINA Rapport;1846, Research report, 2020)
  Mattisson, J., Brøseth, H. & Nilsen, E. B. 2020. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2020. NINA Rapport 1846. Norsk institutt for naturforskning. Det nasjonale overvåkingsprogrammet ...
 • Naturfaglige registreringer av fuktskog i Telemark og Vestfold 2019. Vedlegg faktaark 

  Brandrud, Tor Erik; Solvang, Rune; Ihlen, Per Gerhard; Midteng, Rein; Vatne, Steinar (NINA Rapport;1840, Research report, 2020)
  Brandrud, T.E., Solvang, R., Ihlen, P.G., Midteng, R. & Vatne, S.2020. Naturfaglige registreringer av fuktskog i Telemark og Vestfold 2019. Vedlegg faktaark. NINA Rapport 1840. Norskinstitutt for naturforskning. Dette ...
 • Naturfaglige registreringer av fuktskog i Telemark og Vestfold 2019. Generell del. 

  Brandrud, Tor Erik; Solvang, Rune; Ihlen, Per Gerhard; Midteng, Rein; Vatne, Steinar (NINA Rapport;1839, Research report, 2020)
  Brandrud, T.E., Solvang, R., Ihlen, P.G., Midteng, R. & Vatne, S. 2020. Naturfaglige registreringer av fuktskog i Telemark og Vestfold 2019. Generell del. NINA Rapport 1839. Norsk institutt for naturforskning. Det er på ...

View more