Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding og NINA Project Report. Normalt er dette NINAs rapportering til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid. I tillegg vil serien favne mye av instituttets øvrige rapportering, for eksempel fra seminarer og konferanser, resultater av eget forsknings- og utredningsarbeid og litteraturstudier. NINA Rapport kan også utgis på annet språk når det er hensiktsmessig. ISSN: 1504-3312

Recent Submissions

 • Kartlegging av den fremmede marine arten havnespy Didemnum vexillum ved hjelp av miljø-DNA. En rask respons undersøkelse 

  Fossøy, Frode; Sivertsgård, Rolf; Ambjørndalen, Vegard M.; Brandsegg, Hege; Andersskog, Ida Pernille Øystese; Husa, Vivian; Forsgren, Elisabeth (NINA Rapport;, Research report, 2022)
  Fossøy, F., Sivertsgård, R., Ambjørndalen, V.M., Brandsegg, H., Andersskog, I.P.Ø., Husa, V. & Forsgren, E. 2022. Kartlegging av den fremmede marine arten havnespy Didemnum vexillum ved hjelp av miljø-DNA. En rask respons ...
 • Sjøfugl i Barentshavet med fokus på bestander som kan berøres av aktivitet på Wistingfeltet. Kunnskapsstatus basert på arbeidet i nøkkellokalitetene til SEAPOP 

  Systad, Geir Helge Rødli (NINA Rapport;2088, Research report, 2022)
  Systad, G.H.R. 2022. Sjøfugl i Barentshavet med fokus på bestander som kan berøres av aktivitet på Wistingfeltet. Kunnskapsstatus basert på arbeidet i nøkkellokalitetene til SEAPOP. NINA Rapport 2088. Norsk institutt for ...
 • Risikovurdering for spredning av fremmede ferskvannsfisk til vannregioner i Norge 

  Bærum, Kim Magnus; Blumentrath, Stefan; Hesthagen, Trygve; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle (NINA Rapport;2066, Research report, 2022)
  Bærum, K.M., Blumentrath, S., Hesthagen, T., Magnussen, K. & Navrud, S. 2022. Risikovurdering for spredning av fremmede ferskvannsfisk til vannregioner i Norge. NINA Rapport 2066. Norsk institutt for naturforskning. Fremmede ...
 • Grasrotforskning som konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen: Grasrotforskeres erfaringer med deltakelse i forskningsprosjekter om rovdyr 

  Aspøy, Håkon; Figari, Helene; Krange, Olve (NINA Rapport;2083, Research report, 2022)
  Aspøy, H., Figari, H. & Krange, O. 2022. Grasrotforskning som konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen: Grasrotforskeres erfaringer med deltakelse i forskningsprosjekter om rovdyr. NINA Rapport 2083. Norsk institutt ...
 • Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2021 

  Berntsen, Henrik Hårdensson; Næsje, Tor F.; Østborg, Gunnel; Saksgård, Randi (NINA Rapport;2087, Research report, 2021)
  Berntsen, H.H., Næsje, T.F., Østborg, G. & Saksgård, L. 2021. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2021. NINA Rapport 2087. Norsk institutt for naturforskning. Altaelva • Av 485 innsendte ...
 • Environmental impacts of floating bridges 

  Follestad, Arne; Järnegren, Johanna; Mul, Evert Johannes; Rosten, Carolyn; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Report;2057, Research report, 2022)
  Follestad, A., Järnegren, J., Mul, E.J., Rosten, C. & Singsaas, F.T. 2022. Environmental impacts of floating bridges. NINA Report 2057. Norwegian Institute for Nature Research. The Norwegian government has an ambition of ...
 • Ungfiskundersøkelser i Steinkjervassdraget, Steinkjer kommune, i 2021 

  Holthe, Espen; Rikstad, Anton; Sivertsgård, Rolf (NINA Rapport;2060, Research report, 2022)
  Holthe, E., Rikstad, A. & Sivertsgård, R. 2022. Ungfiskundersøkelser i Steinkjervassdraget, Steinkjer kommune, i 2021. NINA Rapport 2060. Norsk institutt for naturforskning. I 2020 og 2021 har det blitt det gjennomført ...
 • Overvåking av spredningsveien planteimport. Basisovervåking 2021 og implementering av miljø-DNA 

  Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Fossøy, Frode; Davey, Marie; Dahle, Sondre; Åström, Jens; Staverløkk, Arnstein (NINA Rapport;2059, Research report, 2021)
  Westergaard, K. B., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Fossøy, F., Davey, M., Dahle, S., Åström, J., Staverløkk, A. 2021. Overvåking av spredningsveien planteimport. Basisovervåking 2021 og implementering av miljø-DNA. ...
 • Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter på Dovrefjell. Moskusstien og Stroplsjødalen 

  Gundersen, Vegard; Rød-Eriksen, Lars (NINA Rapport;2061, Research report, 2022)
  Gundersen, V. & Rød-Eriksen, L. 2022. Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter på Dovrefjell: Moskusstien og Stroplsjødalen. NINA Rapport 2061. Norsk institutt for naturforskning Villreinbestanden i Snøhetta må krysse ...
 • Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2021 

  Jacobsen, Karl-Otto; Solheim, Roar; Øien, Ingar Jostein; Aarvak, Tomas (NINA Rapport;2073, Research report, 2021)
  Jacobsen, K.-O., Solheim, R., Øien, I.J. & Aarvak, T. 2021. Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2021. NINA Rapport 2073. Norsk institutt for naturforskning Snøugleprosjektet er et samarbeid mellom Norsk ...
 • Vurdering av økologisk tilstand for fjell i Norge i 2021 

  Framstad, Erik; Eide, Nina E.; Eide, Wenche; Klanderud, Kari; Kolstad, Anders; Töpper, Joachim; Vandvik, Vigdis (NINA Rapport;2050, Research report, 2022)
  Framstad, E., Eide, N.E., Eide, W., Klanderud, K., Kolstad, A., Töpper, J. & Vandvik, V. 2022. Vurdering av økologisk tilstand for fjell i Norge i 2021. NINA Rapport 2050. Norsk institutt for naturforskning. Klima- og ...
 • Klorbehandling mot Gyrodactylus salaris ved transport av laks fra Klarälven til Trysilelva og Femundselva 

  Olstad, Kjetil; Hagen, Anders Gjørwad; Hansen, Haakon (NINA Rapport;2063, Research report, 2021)
  Olstad, K. Hagen, A.G. & Hansen, H. 2021. Klorbehandling mot Gyrodactylus salaris ved transport av laks fra Klarälven til Trysilelva og Femundselva. NINA Rapport 2063. Norsk institutt for naturforskning. Fra gammelt av ...
 • Tapt areal og redusert produksjonspotensial i sidevassdrag til Orkla. Sluttrapport for undersøkelser i perioden 2017-2019 

  Solem, Øyvind; Holthe, Espen; Bakkestuen, Vegar; Bergan, Morten André; Ulvan, Eva Marita; Berg, Marius; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Lykkja, Odd (NINA Rapport;1797, Research report, 2021)
  Solem, Ø., Holthe, E., Bakkestuen, V., Bergan, M.A., Ulvan, E.M., Berg, M., T.B., Havn, Jensås, J.G., Krogdahl, R. & Lykkja, O. 2021. Tapt areal og redusert produksjonspotensial i sidevassdragtil Orkla. Sluttrapport for ...
 • Equinors miljøovervåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av jord i forbindelse med en ukontrollert brann på landanlegget høsten 2020 

  Jokerud, Mari (NINA Rapport;2078, Research report, 2021)
  Jokerud, M. 2021. Equinors miljøovervåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av jord i forbindelse med en ukontrollert brann på landanlegget høsten 2020. NINA Rapport 2078. Norsk institutt for naturforskning Petroleumsanlegget ...
 • Kart over norske hovedøkosystemer – en mulighetsstudie 

  Framstad, Erik; Bjørkelo, Knut; Bakkestuen, Vegar; Mathiesen, Henrik F.; Nowell, Megan S.; Strand, Geir-Harald; Venter, Zander (NINA Rapport;2055, Research report, 2022)
  Framstad, E., Bjørkelo, K., Bakkestuen, V., Mathiesen, H.F., Nowell, M.S., Strand, G.-H. & Venter, Z. 2021. Kart over norske hovedøkosystemer – en mulighetsstudie. NINA Rapport 2055. Norsk institutt for naturforskning. Et ...
 • Elvemusling i Figgjovassdraget. Regional overvåking i Rogaland 

  Magerøy, Jon H.; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;2028, Research report, 2021)
  Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2021. Elvemusling i Figgjovassdraget. Regional overvåking i Rogaland. NINA Rapport 2028. Norsk institutt for naturforskning. I 2018 ble Figgjovassdraget foreslått inkludert i det regionale ...
 • Fjellrev i Norge 2021. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

  Ulvund, Kristine; Flagstad, Øystein; Sandercock, Brett; Kleven, Oddmund; Eide, Nina E. (NINA Rapport;2058, Research report, 2021)
  Ulvund, K., Flagstad, Ø., Sandercock, B. Kleven, O. & Eide, N. E. 2021. Fjellrev i Norge 2021. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport 2058. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...
 • Overvaking av kongeørn i Noreg 2021. Resultat frå 12 intensivt overvaka område 

  Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny; Kleven, Oddmund (NINA Rapport;2052, Research report, 2021)
  Tovmo, M., Mattisson, J. & Kleven, O. 2021. Overvaking av kongeørn i Noreg 2021. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. NINA Rapport 2052. Norsk institutt for naturforskning. Overvaking av kongeørn (Aquila chrysaetos) ...
 • Forekomst av elvemusling i Eira (Molde kommune), Møre og Romsdal i 2021 

  Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon Hamner; Gosselin, Marie-Pierre; Fossøy, Frode (NINA Rapport;2076, Research report, 2021)
  Larsen, B.M., Magerøy, J.H., Gosselin, M.-P. & Fossøy, F. 2021. Forekomst av elvemusling i Eira (Molde kommune), Møre og Romsdal i 2021. NINA Rapport 2076. Norsk institutt for naturforskning. Det er tidligere (2003–2021) ...
 • Gåseforekomster i Vestfold og Telemark og Østfold-området i 2021 

  Tombre, Ingunn M.; Andersen, Gørli Elida Bruun; Axelsen, Terje; Kristiansen, Vidar; Rasmussen, Lasse; Torp, Jørgen (NINA Rapport;2039, Research report, 2021)
  Tombre, I. M., Andersen, G. E. B., Axelsen, T., Kristiansen, V., Rasmussen, L. & Torp, J. 2021. Gåseforekomster i Vestfold og Telemark og Østfold-området i 2021. NINA Rapport 2039. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...

View more