Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding og NINA Project Report. Normalt er dette NINAs rapportering til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid. I tillegg vil serien favne mye av instituttets øvrige rapportering, for eksempel fra seminarer og konferanser, resultater av eget forsknings- og utredningsarbeid og litteraturstudier. NINA Rapport kan også utgis på annet språk når det er hensiktsmessig. ISSN: 1504-3312

Recent Submissions

 • Estimering av antall hekkende par kongeørn basert på kjent forekomst i Norge for perioden 2015–2019 

  Mattisson, Jenny; Nilsen, Erlend B.; Brøseth, Henrik (NINA Rapport;1858, Research report, 2020)
  Mattisson, J., Nilsen, E.B. & Brøseth, H. 2020. Estimering av antall hekkende par kongeørn basert på kjent forekomst i Norge for perioden 2015–2019. NINA Rapport 1858. Norsk institutt for naturforskning. Kongeørn i Norge ...
 • TOV etter 2020. Utvikling av TOV som økosystembasert overvåking 

  Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Ihlen, Per Gerhard; Nilsen, Erlend B.; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Bård; Stokke, Bård G.; Töpper, Joachim; Økland, Tonje (NINA Rapport;1877, Research report, 2020)
  Framstad, E., Bakkestuen. V., Halvorsen, R., Ihlen, P.G., Nilsen, E.B., Olsen, S.L., Pedersen, B., Stokke, B.G., Töpper, J. & Økland, T. 2020. TOV etter 2020. Utvikling av TOV som økosystembasert overvåking. NINA Rapport ...
 • Ungfiskundersøkelser i Steinkjervassdraget, Steinkjer kommune, i 2020 

  Holthe, Espen; Ulvan, Eva Marita; Havn, Torgeir Børresen; Rikstad, Anton (NINA Rapport;1868, Research report, 2020)
  Holthe, E., Ulvan, E.M, Havn, T.B & Rikstad, A. 2020. Ungfiskundersøkelser i Steinkjervassdraget, Steinkjer kommune, i 2020. NINA Rapport 1868. Norsk institutt for naturforskning. I august-september 2020 ble det gjennomført ...
 • A conservation strategy for khulan in Mongolia: background and key considerations 

  Kaczensky, Petra; Buuveibaatar, Bayarbaatar; Payne, John C.; Strindberg, Samantha; Walzer, Chris; Batsaikhan, Nyamsuren; Bolortsetseg, Sanjaa; Victurine, Ray; Olson, Kirk A. (NINA Report;1889, Research report, 2020)
  Kaczensky, P., Buuveibaatar, B., Payne, J.C., Strindberg, S., Walzer, C., Batsaikhan, N., Bolortsetseg, S., Victurine, R. & Olson, K.A. 2020. A conservation strategy for khulan in Mongolia: background and key considerations. ...
 • Langtidseffekter av Smøla vindpark på den lokale bestanden av havørn (Haliaeetus albicilla) 

  Stokke, Bård G.; Dahl, Espen Lie; Hamre, Øyvind; Kleven, Oddmund; May, Roel; Nygård, Torgeir; Pavòn-Jordàn, Diego; Roksvåg, Lars Magne; Sandercock, Brett K.; Åström, Jens (NINA Rapport;1899, Research report, 2020)
  Stokke, B.G., Dahl, E.L., Hamre, Ø., Kleven, O., May, R., Nygård, T., Pavòn-Jordàn, D., Roksvåg, L.M., Sandercock, B.K. & Åström, J. 2020. Langtidseffekter av Smøla vindpark på den lokale bestanden av havørn (Haliaeetus ...
 • Kan vi stole på våre ettersøkshunder? en evaluering av godkjente ettersøkshunders sporingsevne på hjortevilt 

  Stokke, Sigbjørn; Vang, Silje; Arnemo, Jon Martin; Hansson, Magnus; Roer, Ole; Stokkereit, Asle; Meisingset, Erling L.; Wahl, Børge; Slettemark, Ingmar; Johnsen, Bjørnar Asmund; Bartzke, Gundula; Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan (NINA Rapport;688, Research report, 2011)
  Stokke, S., Vang, S., Arnemo, J. M., Hansson, M., Roer, O., Stokkereit, A., Meisingset, E. L., Wahl, B., Slettemark, I., Johnsen, B., Bartzke. G., Rolandsen, C. M. & Solberg, E. J. 2011. Kan vi stole på våre ettersøkshunder? ...
 • Skogvern som klimatiltak. Verdifulle skogtyper for biologisk mangfold og karbonlagring 

  Framstad, Erik; Stokland, Jogeir Nicolai; Hylen, Gro (NINA Rapport;752, Research report, 2011)
  Framstad, E., Stokland, J.N. & Hylen, G. 2011. Skogvern som klimatiltak. Verdifulle skogtyper for biologisk mangfold og karbonlagring – NINA Rapport 752. 38 s. Utvalget av biologisk verdifulle skogtyper er dels basert ...
 • Kartlegging av gytegroper av laks og sjøaure i Eira i perioden 1952-2010 

  Berg, Marius; Eide, Ove; Bremset, Gunnbjørn; Haukebø, Trond; Jensen, Arne Johan (NINA Rapport;731, Research report, 2011)
  Berg, M., Eide, O., Bremset, G., Haukebø, T. & Jensen, A.J. 2011. Kartlegging av gytegroper av laks og sjøaure i Eira i perioden 1952-2010. - NINA Rapport 731. 60 s. Formålet med denne undersøkelsen har vært å analysere ...
 • Ringtest av krepsdyrundersøkelser i Norge 

  Jensen, Thomas Correll; Walseng, Bjørn; Schartau, Ann Kristin; Brekke, Erling; Hobæk, Anders; Hårsaker, Karstein; Skautvedt, Elisabeth; Stabell, Trond (NINA Rapport;1872, Research report, 2020)
  Jensen T.C., Walseng B., Schartau A.K., Brekke E., Hobæk A., Hårsaker K., Skautvedt E., Stabell T. 2020. Ringtest av krepsdyrundersøkelser i Norge. NINA Rapport 1872. Norsk institutt for naturforskning. Krepsdyr tilhørende ...
 • Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter 

  Vistad, Odd Inge; Pedersen, Simen; Wold, Line C.; Nerdrum, Live; Handberg, Øyvind Nystad; Albertsen, Maja Olderskog (NINA Rapport;1887, Research report, 2020)
  Vistad, O.I., Pedersen, S., Wold, L. C., Nerdrum, L., Handberg, Ø. N. og Albertsen. M. O. 2020. Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter. NINA Rapport 1887. Norsk institutt for naturforskning. ...
 • Vindkraftkonsesjoner i forhold til WWFs kriterier for utbygging. Hva er status? 

  Nowell, Megan; Krange, Olve; Bakkestuen, Vegar; Ruud, Audun (NINA Rapport;1896, Research report, 2020)
  Nowell, M., Krange, O., Bakkestuen, V,. & Ruud, A. 2020. Vindkraftkonsesjoner i forhold til WWFs kriterier for utbygging. Hva er status? NINA Rapport 1896. Norsk Institutt for naturforskning. WWF har krav de mener bør ...
 • Elvemusling i Varhaugselvene. Kartlegging og tiltaksanalyse 

  Magerøy, Jon H. (NINA Rapport;1879, Research report, 2020)
  Magerøy, J.H. 2020. Elvemusling i Varhaugselvene. Kartlegging og tiltaksanalyse. NINA Rapport 1879. Norsk institutt for naturforskning. Elvemuslingen er kjent tilbake til 1700-tallet i Varhaugselvene, og i 1995 ble det ...
 • Betydningen av størrelse og mangfold av naturtyper for skogområders naturverdi. En kunnskapsgjennomgang 

  Jacobsen, Rannveig M.; Framstad, Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne; Storaunet, Ken Olof (NINA Rapport;1883, Research report, 2020)
  Jacobsen, R.M., Framstad, E., Sverdrup-Thygeson, A. & Storaunet, K.O. 2020. Betydningen av størrelse og mangfold av naturtyper for skogområders naturverdi. En kunnskapsgjennomgang. NINA Rapport 1883. Norsk institutt for ...
 • Gjess i Ytre Oslofjord og Telemark. Antall og ungeproduksjon i 2020 for grågås og hvitkinngås 

  Tombre, Ingunn; Andersen, Gørli Elida Bruun; Axelsen, Terje; Kristiansen, Vidar; Rasmussen, Lasse; Syvertsen, Ragnar; Torp, Jørgen; Andersen, Tormod; Antonsen, Arnfred; Botnermyr, Rune; Brandt, Morten; Eriksen, Inger Marie; Fløseth, Lennart; Fossum, Berith Veiby; Fredriksen, Åge Sten; Haga, Atle; Hansen, Arild Hjelm; Hanssen, Mathias Røed; Hauge, Finn; Haugøy, Grethe; Høyer-Jonassen, Ulf; Haakaas, Marit; Johansen, Per-Arne; Karlsen, Hans Erik; Krokeide, Sondre; Kræmer, Fredrik; Lohne, Martin; Lundstad, Ivar; Lågbu, Øivind; Melland, Anders; Meyer, Rolf; Moholt, Øistein; Nilsen, Reidar Nicander; Nyquist, Tormod; Solhaug, Rebecca Benedicte; Sondbø, Sverre Magne; Stigen, Erik; Tjønnås, Trygve; Tronsen, Knut A.; Viker, Morten (NINA Rapport;1876, Research report, 2020)
  Tombre, I. M. Andersen, G. E. B., Axelsen, T., Kristiansen, V., Rasmussen, L., Syvertsen, R., Torp, J., Andersen, T., Antonsen, A., Botnermyr, R., Brandt, M., Eriksen, I. M., Fløseth, L., Fossum, B. V., Fredriksen, Å. S., ...
 • Naturindeks for Norge 2020. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold 

  Jakobsson, Simon; Pedersen, Bård (NINA Rapport;1886, Research report, 2020)
  Jakobsson, S. & Pedersen, B. (red.) 2020. Naturindeks for Norge 2020. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. NINA Rapport 1886. Norsk institutt for naturforskning. Naturindeksen måler tilstanden til og utviklingen ...
 • Helhetlig tiltaksplan for nedre deler av Gaulavassdraget. Delplan for Gaula nedstrøms Støren. 

  Holthe, Espen; Bergan, Morten André; Foldvik, Anders; Solem, Øyvind; Jensås, Jan Gunnar; Bremset, Gunnbjørn (NINA Rapport;1763, Research report, 2020)
  Holthe, E., Bergan, M.A., Foldvik, A., Solem, Ø., Jensås, J. & Bremset, G. 2020. Helhetlig tiltaksplan for nedre deler av Gaulavassdraget. Delplan for Gaula nedstrøms Støren. NINA Rapport 1763. Norsk institutt for ...
 • Småviltjegere bosatt i Finnmark. En studie av jaktutøvelse og holdninger til småviltforvaltning 

  Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;1888, Research report, 2020)
  Andersen, O. 2020. Småviltjegere bosatt i Finnmark. En studie av jaktutøvelse og holdninger til småviltforvaltning. NINA Rapport 1888. Norsk institutt for naturforskning. Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) ...
 • NINA’s guidelines on environmentally responsible travel 

  Cimburova, Zofie; Dehnhard, Nina; Sandvik, Hanno (NINA Rapport;1882, Research report, 2020)
  Sammendrag
 • Effekter av organisk utslipp fra havbruk i Norge – en kunnskapsoppsummering 

  Uglem, Ingebrigt; Järnegren, Johanna; Bloecher, Nina (NINA Rapport;1884, Research report, 2020)
  Uglem I, Järnegren J, Bloecher N. 2020. Effekter av organisk utslipp fra havbruk i Norge – en kunnskapsoppsummering. NINA Rapport 1884. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten er en del av prosjektet «Kunnskaps- ...
 • Habitatkartlegging og el-fiskeundersøkelser i Flagstadelva 2019 - 2020 

  Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar; Myrvold, Knut Marius (NINA Rapport;1885, Research report, 2020)
  Olstad, K., Dokk, J.G., Johnsen, S.I. & Myrvold, K.M. 2020. Habitatkartlegging og el-fiskeundersøkelser i Flagstadelva 2019 – 2020. NINA Rapport 1885. Norsk institutt for naturforskning. NINA gjennomførte i løpet av høsten ...

View more