Select a community to browse its collections.

 • Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Tjeldbergodden. Linnorm reseroar 

  Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Breistøl, Arild (NINA Rapport;2042, Research report, 2021)
  Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V. & Breistøl, A. 2021. Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Tjeldbergodden - Linnorm reservoar. NINA Rapport 2042. Norsk institutt for naturforskning. A/S Norske ...
 • DNA-baserte metoder som verktøy i overvåking av invertebrater i innsjøer 

  Jensen, Thomas Correll; Brandsegg, Hege; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Davey, Marie; Fossøy, Frode; Lungrin, Elina; Majaneva, Markus; Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;2044, Research report, 2021)
  Jensen T.C., Brandsegg H., Bækkelie K.A.E., Davey M., Fossøy F., Lungrin E., Majaneva M.; Schartau A.K., Velle G., Walseng B. 2021. DNA-baserte metoder som verktøy i overvåking av invertebrater i innsjøer. NINA Rapport ...
 • Restoration of fish migration in the Danube River at Iron Gate Dams in Romania and Serbia. Studies of fish behaviour in 2019 and 2021 

  Paraschiv, Marian; Økland, Finn; Lenhardt, Mirjana; Paterson, Rachel A.; Hont, Stefan; Cvijanovic, Gorcin; Havn, Torgeir B.; Iani, Marian; Smederevac-Lalic, Marija; Nikčević, Miroslav; Neacșu, Nicușor; Nikolić, Dušan; Thorstad, Eva B. (NINA Rapport;2030, Research report, 2021)
  Paraschiv, M., Økland, F., Lenhardt, M., Paterson, R.A., Hont, S., Cvijanovic, G., Havn, T.B., Iani, M., Smederevac-Lalic, M., Nikčević, M., Neacșu, N., Nikolić, D. & Thorstad, E.B. 2021. Restoration of fish migration in ...
 • Status for norske laksebestander i 2021 

  Eva B., Thorstad; Torbjørn, Forseth; Fiske, Peder (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;16, Research report, 2021)
  Mengden laks som hvert år kommer fra havet til Norge er mer enn halvert siden 1980-tallet. Likevel er det flere laks som gyter i elvene. At det blir flere gytefisk selv om det kommer færre laks skyldes betydelige innskrenkinger ...
 • Results and lessons learned after eight years of monitoring gill net catches in the Zambezi and Chobe rivers 2010-2018 

  Hay, Clinton J.; Næsje, Tor F.; Jacobs, Francois J.; Simasiku, Evans K.; Tweddle, Denis (NINA Report;1791, Research report, 2020)
  Hay, CJ, Næsje, TF, Jacobs, FJ, Simasiku, EK, Tweddle, D. 2020. Results and lessons learned after eight years of monitoring gillnet catches in the Zambezi and Chobe Rivers. NINA Report 1791. Norwegian Institute for Nature ...

View more