Økoforsk var en forskningsavdeling i Direktoratet for naturforvaltning, og var en direkte forløper for NINA. Samlingen inneholder Økoforsk-rapporter og andre publikasjoner fra Økoforsk.

Recent Submissions

  • Botanisk inventering av vestenden av Nord-Talgje, Finnøy, Rogaland, med forslag til skjøtselsplan 

    Steinnes, Audun (Research report, 1988)
    Steinnes, A. 1988. Botanisk inventering av vestenden av Nord-Talgje, Finnøy, Rogaland, med forslag til skjøtseisplan. Økoforsk rapport 1988, 4: 1-59. Dette er ei undersøking av floraen og vegetasjonen på vestre del av ...
  • Vern og skjøtsel av kysthei i Rogaland 

    Steinnes, Audun (Økoforsk rapport;11, Research report, 1988)
    Steinnes, A. 1988. Vern og skjøtsel av kysthei i Rogaland. Økoforsk rapport 1988, 11 : 1-119. Rapporten omtalar kystheiar i Rogaland og er utarbeidd som ein del av Økoforskprosjektet "Oversikt over botaniske verneverdiar ...