Styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning på ville laksefisk for Trafikklyssystemet er en styringsgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Gruppen består av institusjonene Norsk institutt for naturforskning, Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet.

Recent Submissions