Laksen har vært med oss helt siden de første menneskene kom til Norge etter istiden. Den er avbildet på hellemalinger og helleristninger, er omtalt i Gulatingsloven og var den første ville arten som fikk sin egen offentlige utredning. I 2019 er det Villaksens år, og NINAs lakseforskere skriver om laksens fantastiske liv og vandringer på Villaksbloggen på forskning.no.

Nye registreringer