I denne rapportserien presenterer Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) årlig bestandsstatus for fjellreven i Skandinavia. NINA og NRM er ansvarlige for den overordnede koordineringen, kvalitetssikringen og rapportering av overvåkingsprogrammene på fjellrev i henholdsvis Norge og Sverige. Denne årlige rapporten presenterer antall fjellrevynglinger i ulike delbestander det aktuelle året, samt gir en oversikt over bestandsutvikling over tid.

Recent Submissions

 • Overvåking av fjellrev i Sverige og Norge 2020 

  Ulvund, Kristine; Wallén, Johan; Eide, Nina E. (Bestandsstatus for fjellrev i Skandinavia;2-2020, Research report, 2020)
  In 2016, the Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) developed a common methodology and standardized guidelines for the monitoring of arctic foxes ...
 • Inventering av fjällräv 2019 

  Wallén, Johan; Ulvund, Kristine; Sandercock, Brett; Flagstad, Øystein; Eide, Nina (Bestandsstatus for fjellrev i Skandinavia;1-2020, Report, 2020)
  The Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) and the Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) have developed a common methodology and standardized guidelines for the monitoring of arctic foxes in ...
 • Overvåking av fjellrev 2018 – revidert utgave 

  Ulvund, Kristine; Wallén, Johan (Bestandsstatus for fjellrev i Skandinavia;1-2018, Research report, 2018)
  The methodology for monitoring the status of the arctic fox population in Scandinavia, as well as routines for coordination, were harmonized and standardized in 2016 on behalf of the Norwegian Environment Agency ...