Rovdata er en selvstendig enhet i Norsk institutt for naturforsking (NINA), og leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til publikum, media og forvaltning. Med denne serien ønsker norske Rovdata og svenske SLU Viltskadecenter å vise status for store rovdyr i Skandianvia. ISSN: 2387-2950

Recent Submissions

 • Bestandsovervåking av gaupe i 2024 

  Tovmo, Mari; Frank, Jens (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;2-2024, Research report, 2024)
  The Norwegian Environment Agency and the Swedish Environmental Protection Agency have developed joint Scandinavian guidelines and instructions for the monitoring of lynx, which have been in use since the winter of 2013/2014. ...
 • Bestandsovervåking av ulv vinteren 2023-2024 

  Wabakken, Petter; Svensson, Linn; Maartmann, Erling; Nordli, Kristoffer; Flagstad, Øystein; Danielsson, A.; Cardoso Palacios, C.; Åkesson, Mikael (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;1-2024, Research report, 2024)
  Monitoring goals and methods: Wolves in Sweden and Norway form a joint cross-boundary Scandinavian wolf population. In both countries, the wolf population is being monitored each winter. The Swedish Environmental Protection ...
 • Inventering av järv 2023 

  Höglund, Linda; Tovmo, Mari (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;, Research report, 2023)
  The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have co-developed standard methodology and guidelines for the monitoring of wolverines in Scandinavia, ...
 • Inventering av lodjur 2023 

  Frank, Jens; Tovmo, Mari (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;2-2023, Research report, 2023)
  The Norwegian Environment Agency and the Swedish Environmental Protection Agency have developed joint Scandinavian guidelines and instructions for the monitoring of lynx, which have been in use since the winter of 2013/2014. ...
 • Inventering av varg vintern 2022-2023 

  Svensson, Linn; Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Nordli, Kristoffer; Flagstad, Øystein; Danielsson, Anna; Hensel, Henrike; Pöchhacker, Katarina; Åkesson, Mikael (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;1-2023, Research report, 2023)
  Monitoring goals and methods: Wolves in Sweden and Norway form a joint cross-boundary Scandinavian wolf population. In both countries, the wolf population is being monitored each winter. The Swedish Environmental Protection ...
 • Bestandsovervåking av jerv i 2022 

  Mattisson, Jenny; Höglund, Linda; Hedmark, Eva; Brøseth, Henrik (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;3-2022, Research report, 2022)
  The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have co-developed standard methodology and guidelines for the monitoring of wolverines in Scandinavia, ...
 • Inventering av lodjur 2022 

  Odden, John; Frank, Jens (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;2-2022, Research report, 2022)
  The Norwegian Environment Agency and the Swedish Environmental Protection Agency have developed joint Scandinavian guidelines and instructions for the monitoring of lynx, which have been in use since the winter of 2013/2014. ...
 • Bestandsovervåking av ulv vinteren 2021-2022 

  Wabakken, Petter; Svensson, Linn; Maartmann, Erling; Nordli, Kristoffer; Flagstad, Øystein; Åkesson, Mikael (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;1/2022, Research report, 2022)
  Monitoring goals and methods: Wolves in Sweden and Norway are members of a joint cross-boundary Scandinavian wolf population. In both countries, the wolf population is being monitored each winter. The Swedish Environmental ...
 • Inventering av järv 2021 

  Hedmark, Eva; Mattisson, Jenny; Tovmo, Mari (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;3-2021, Research report, 2021)
  The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have co-developed standard methodology and guidelines for the monitoring of wolverines in Scandinavia, ...
 • Inventering av lodjur 2021 

  Frank, Jens; Tovmo, Mari (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;2-2021, Research report, 2021)
  The Norwegian Environment Agency and the Swedish Environmental Protection Agency have developed joint Scandinavian guidelines and instructions for the monitoring of lynx, which have been in use since the winter of 2013/2014. ...
 • Inventering av varg vintern 2020-2021 

  Svensson, Linn; Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Cardoso Palacios, Carlos; Flagstad, Øystein; Åkesson, Mikael (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;1-2021, Research report, 2021)
  Monitoring goals and methods: Wolves in Sweden and Norway are members of a joint cross-boundary Scandinavian wolf population. In both countries, the wolf population is being monitored each winter. The Swedish Environmental ...
 • Bestandsovervåking av jerv i 2020 

  Mattisson, Jenny; Höglund, Linda; Brøseth, Henrik (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;3 - 2020, Research report, 2020)
  The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have co-developed standard methodology and guidelines for the monitoring of wolverines in Scandinavia, ...
 • Bestandsovervåking av gaupe i 2020 

  Mattisson, Jenny; Frank, Jens (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;2-2020, Research report, 2020)
  The Norwegian Environment Agency and the Swedish Environmental Protection Agency have developed joint Scandinavian guidelines and instructions for the monitoring of lynx, which have been in use since the winter of 2013/2014. ...
 • Bestandsovervåking av ulv vinteren 2019-2020 

  Wabakken, Petter; Svensson, Linn; Maartmann, Erling; Nordli, Kristoffer; Flagstad, Øystein; Åkesson, Mikael (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;1-2020, Research report, 2020)
  Monitoring goals and methods: Wolves in Sweden and Norway are members of a joint cross-boundary Scandinavian wolf population. In both countries, the wolf population is being monitored each winter. The Swedish Environmental ...
 • Inventering av järv 2019 

  Höglund, Linda; Mattisson, Jenny; Tovmo, Mari (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;3-2019, Research report, 2019)
  The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have co-developed standard methodology and guidelines for the monitoring of wolverines in Scandinavia, ...
 • Inventering av varg vintern 2018-2019 

  Svensson, Linn; Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Åkesson, Mikael; Flagstad, Øystein; Hedmark, Eva (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;1-2019, Research report, 2019)
  Mål og metoder: Ulvestammen i Sverige og Norge er en felles skandinavisk bestand med utbredelse på tvers av riksgrensen. Årlige registreringer gjennomføres vinterstid i begge land. Miljødirektoratet og Naturvårdsverket ...
 • Inventering av lodjur 2019 (reviderad version) 

  Frank, Jens; Tovmo, Mari (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;2-2019, Research report, 2019)
  The Norwegian Environment Agency and the Swedish Environmental Protection Agency have developed joint Scandinavian guidelines and instructions for the monitoring of lynx, which have been in use since the winter of 2013/2014. ...
 • Bestandsovervåking av jerv i 2018 

  Tovmo, Mari; Höglund, Linda; Mattisson, Jenny (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;3 - 2018, Research report, 2018)
  The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have co-developed standard methodology and guidelines for the monitoring of wolverines in Scandinavia, ...
 • Bestandsovervåking av gaupe i 2018 

  Tovmo, Mari; Zetterberg, Andreas (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien;2 2018., Research report, 2018)
  Miljødirektoratet og Naturvårdsverket har utarbeidet nye felles skandinaviske retningslinjer for bestandsovervåking av gaupe, som ble gjort gjeldende fra og med vinteren 2013/2014. Bestandsstørrelse og bestandsutvikling ...
 • Bestandsovervåking av ulv vinteren 2017-2018. 

  Wabakken, Petter; Svensson, Linn; Maartmann, Erling; Åkesson, Mikael; Flagstad, Øystein (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;1-2018, Report, 2018)
  Monitoring goals and methods: Wolves in Sweden and Norway are members of a joint cross-boundary Scandinavian wolf population. In both countries, the wolf population is being monitored each winter. The Swedish Environmental ...

View more