Show simple item record

dc.contributor.authorAalberg Haugen, Inger Marie
dc.contributor.authorKyrkjeeide, Magni Olsen
dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.contributor.authorBrandrud, Tor Erik
dc.contributor.authorHegre, Hanne
dc.contributor.authorJokerud, Mari
dc.contributor.authorVange, Vibekke
dc.contributor.authorWestergaard, Kristine Bakke
dc.contributor.authorØien, Dag-Inge
dc.contributor.authorMyklebost, Heidi
dc.contributor.authorHanssen, Oddvar
dc.contributor.authorHassel, Kristian
dc.contributor.authorJärnegren, Johanna
dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorLyngstad, Anders
dc.contributor.authorNordén, Jenni
dc.contributor.authorDervo, Børre
dc.contributor.authorEvju, Marianne
dc.contributor.authorMjelde, Marit
dc.contributor.authorNordén, Bjørn
dc.contributor.authorChristie, Hartvig
dc.contributor.authorGjershaug, Jan Ove
dc.contributor.authorPedersen, Bård
dc.contributor.authorAustrheim, Gunnar
dc.contributor.authorMattisson, Jenny
dc.contributor.authorØdegaard, Frode
dc.contributor.authorHandberg, Øyvind Nystad
dc.contributor.authorMagnussen, Kristin
dc.contributor.authorDombu, Siri Voll
dc.contributor.authorRuano, Monica
dc.contributor.authorDaverdin, Marc
dc.contributor.authorJackson, Craig Ryan
dc.contributor.authorHanssen, Frank
dc.contributor.authorDervo, Bjørnar
dc.contributor.authorSingsaas, Frode Thomassen
dc.coverage.spatialNorge, Svalbardnb_NO
dc.date.accessioned2019-03-05T08:58:11Z
dc.date.available2019-03-05T08:58:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3389-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2588679
dc.description.abstractAalberg Haugen, I.M., Kyrkjeeide, M.O., Bjerke, J.W, Brandrud, T.E., Hegre, H., Jokerud, M., Vange, V., Westergaard, K.B., Øien, D.-I., Myklebost, H., Hanssen, O., Hassel, K., Järnegren, J., Endrestøl, A., Lyngstad, A., Nordén, J., Dervo, B.K., Evju, M., Mjelde, M., Nordén, B., Christie, H., Gjershaug, J.O., Pedersen, B., Austrheim, G., Mattison, J., Ødegaard, F., Handberg, Ø.N, Magnussen, K, Dombu, S.V., Ruano, M., Daverdin, M., Jackson, C.R., Hanssen, F., Dervo, B., & Singsaas, F.T. 2019. Tiltak for å ta vare på truet natur: Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper. NINA Rapport 1646. Norsk institutt for naturforskning. Prosjektet «Tiltak for å ta vare på truet natur» ble gjennomført i 2018 av NINA i samarbeid med Menon Economics, NTNU Vitenskapsmuseet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) på oppdrag fra Miljødirektoratet. I prosjektet ble det fremstilt 90 kunnskapsgrunnlag for arter og 33 kunnskapsgrunnlag for naturtyper. For samtlige kunnskapsgrunnlag ble det laget et sammendrag, en såkalt «syntese», som inneholder bakgrunnskunnskap, rødlistestatus, påvirkningsfaktorer, mål, tiltak med kostnadsberegninger og en anbefaling av hvilke tiltak som bør igangsettes for måloppnåelse. Forfatter av det enkelte kunnskapsgrunnlag og referanser er ikke gjengitt i syntesene. Disse syntesene ble videreutviklet av oppdragsgiver til å inneholde et kapittel om virkemidler som vil gi måloppnåelse. De videreutviklede syntesene ble levert som beslutningsgrunnlag av oppdragsgiver til Klima- og miljødepartementet desember 2018. Denne rapporten inneholder samtlige synteser slik de ble levert til oppdragsgiver i oktober 2018. I tillegg inneholder rapporten en oversikt over samtlige kunnskapsgrunnlag som disse syntesene er bygget på. Kunnskapsgrunnlagene er laget i form av en Excel-bok og har ikke tidligere blitt publisert. Kunnskapsgrunnlagene er nå gjort tilgjengelige gjennom denne rapporten som vedlegg, og de kan lastes ned fra denne rapportens nettside. Hvert kunnskapsgrunnlag inneholder informasjon om forfatter og en referanseliste. I denne rapporten angis det hvordan kunnskapsgrunnlagene skal refereres til.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1646
dc.subjectarternb_NO
dc.subjectartskartnb_NO
dc.subjectnaturtypernb_NO
dc.subjectmetodeutviklingnb_NO
dc.subjectpåvirkningsfaktorernb_NO
dc.subjecttruet naturnb_NO
dc.subjectrødlistenb_NO
dc.subjectøkosystemtjenesternb_NO
dc.subjecttiltaksanalysenb_NO
dc.subjectkostnadsberegningnb_NO
dc.subjectforvaltningnb_NO
dc.subjectspeciesnb_NO
dc.subjectthreatened speciesnb_NO
dc.subjectredlistnb_NO
dc.subjecthabitatsnb_NO
dc.subjectecosystem servicesnb_NO
dc.subjectconservationnb_NO
dc.subjectcostnb_NO
dc.subjectmanagementnb_NO
dc.titleTiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtypernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber10nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record