Now showing items 465-484 of 2318

  • Faglig grunnlag for handlingsplan for strandmaurløve Myrmeleon bore 

   Endrestøl, Anders (NINA Rapport;889, Research report, 2012)
   Endrestøl, A. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for strandmaurløve Myrmeleon bore – NINA Rapport 889. 84 s. Strandmaurløve Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) tilhører orden “Egentlig nettvinger” (Neuroptera, tidl. ...
  • Faglig grunnlag for handlingsplan for strandmurerbie Osmia maritima 

   Ødegaard, Frode (NINA rapport;846, Research report, 2012)
   Ødegaard, F. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for strandmurerbie Osmia maritima – NINA Rapport 846. 37 s. Strandmurerbie Osmia maritima tilhører villbiene innen vepseordenen (Hymenoptera) av insekter, nærmere ...
  • Faglig grunnlag for handlingsplan for vedboreren Phryganophilus ruficollis 

   Ødegaard, Frode; Hanssen, Oddvar (NINA Rapport;942, Research report, 2013-04)
   Dette faggrunnlaget for billearten Phryganophilus ruficollis omfatter to deler. Den biologiske delen omfatter systematikk, morfologi og økologi, samt påvirkningsfaktorer, mens det i handlingsplandelen foreslås tiltak for ...
  • Faglig grunnlag for handlingsplanen for dragehode Dracocephalum ruyschiana og dragehodeglansbille Meligethes norvegicus 

   Stabbetorp, Odd Egil; Endrestøl, Anders (NINA rapport;766, Research report, 2011)
   Stabbetorp, O.E. & Endrestøl, A. 2011. Faglig grunnlag for handlingsplanen for dragehode Dracocephalum ruyschiana og dragehodeglansbille Meligethes norvegicus – NINA Rapport 766. 61 s. Dragehode Dracocephalum ruyschiana ...
  • Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - sjøfugl 

   Christensen-Dalsgaard, Signe; Follestad, Arne; Langset, Magdalene; May, Roelof Frans; Espen, Dahl; Hamre, Øyvind (NINA rapport;825, Research report, 2012)
   Lorentsen, S.-H. (red.), Christensen-Dalsgaard, S., Follestad, A., Langset, M., May, R., Dahl, E. L. & Hamre, Ø. 2012. Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - sjøfugl. - NINA ...
  • Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2008 

   Dijk, Jiska Joanneke van; Heggberget, Thrine Lise Moen; Holmstrøm, Frode; Solem, Mai Irene (NINA Rapport;460, Research report, 2009)
   Van Dijk, J., Heggberget, T.M., Homstrøm, F. og Solem, M.I. 2009. Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2008. - NINA Rapport 460. 21 s. Mål Hensikten med prosjektet som rapporteres her er å bearbeide otermateriale ...
  • Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2009-2010 

   van Dijk, Jiska Joanneke; Hamre, Øyvind; May, Roelof Frans; Meås, Roger; Holmstrøm, Frode; Solem, Mai Irene (NINA rapport;686, Research report, 2011)
   Van Dijk, J., Hamre, Ø., May, R., Meås, R., Holmstrøm, F. og Solem, M.I. 2011. Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2009-2010. - NINA Rapport 686, 22 s. Mål.Hensikten med prosjektet som rapporteres her er å ...
  • Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2011 

   van Dijk, Jiska Joanneke; Hamre, Øyvind; Meås, Roger; Solem, May I. (NINA rapport;814, Research report, 2012)
   Van Dijk, J., Hamre, Ø., Meås, R. og Solem, M.I. 2011. Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2011. - NINA Rapport 814, 20 s. Mål Hensikten med oterfallviltprosjektet er å bearbeide otermateriale som samles inn ...
  • Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2012 inklusive bestandstetthetsindeks 

   Dijk, Jiska Joanneke van; May, Roelof Frans; Hamre, Øyvind; Solem, May I. (NINA Rapport;945, Research report, 2013)
   Mål Hensikten med oterfallviltprosjektet er å bearbeide otermateriale som samles inn av NINA og dermed videreføre tidsserien som startet i 1987. Denne rapporten oppdaterer tidsserien med materiale som ble mottatt i 2012. ...
  • Fallvilt og avlivede dyr av oter. Årsrapport for 2006 

   Heggberget, Thrine Lise Moen; Solem, Mai Irene; Holmstrøm, Frode (NINA Rapport;243, Research report, 2007)
   Heggberget, T.M., Solem, M.I. og Holmstrøm, F. 2006. Fallvilt og avlivede dyr av oter. Årsrapport for 2006. – NINA Rapport 243. 22 s. Mål Hensikten med prosjektet som rapporteres her har vært å bearbeide otermateriale ...
  • Familiegrupper i den svenske gaupebestanden vinteren 2006/2007 belyst fra genetisk analyse av ekskrementer og hår 

   Flagstad, Øystein; May, Roelof Frans; Wärdig, Cecilia; Johansson, Malin; Ellegren, Hans (NINA Rapport;285, Research report, 2007)
   Flagstad, Ø., May, R., Wärdig, C., Johansson, M. & Ellegren, H. 2007. Familiegrupper i den svenske gaupebestanden vinteren 2006/2007 belyst fra genetisk analyse av ekskrementer og hår - NINA Rapport 285. 25 s. Den totale ...
  • Familiegrupper i den svenske gaupebestanden vinteren 2007/2008 belyst fra genetisk analyse av ekskrementer og hår 

   Flagstad, Øystein; Andersen, Roy; Wärdig, Cecilia; Johansson, Malin; Ellegren, Hans (NINA Rapport;393, Research report, 2008)
   Flagstad, Ø., Andersen, R., Wärdig, C., Johansson, M. & Ellegren, H. 2008. Familiegrupper i den svenske gaupebestanden vinteren 2007/2008 belyst fra genetisk analyse av ekskrementer og hår - NINA Rapport 393. 24 s. Den ...
  • Fangsthistorikk og bestandsvurderinger av mjøsørret. Med hovedvekt på kultiveringen av hunderørret 

   Kraabøl, Morten; Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar (NINA Rapport;485, Research report, 2009)
   Kraabøl, M., Museth, J. & Johnsen, S.I. 2009. Fangsthistorikk og bestandsvurderinger av mjøsørret. Med hovedvekt på kultiveringen av hunderørret - NINA Rapport 485. 43 s. I forbindelse med krav om miljørevisjon av Hunderfossen ...
  • Fangstrater, oppvandring og fordeling av laks i Altaelva 

   Jensen, Jenny; Rikardsen, Audun H.; Næsje, Tor F.; Thorstad, Eva B.; Halttunen, Elina; Suhr, Amund; Leinan, Ivar (NINA rapport;595, Research report, 2010)
   Jensen, J.L.A., Rikardsen, A.H., Næsje, T.F., Thorstad, E.B., Halttunen, E., Suhr, A.H. & Leinan, I. 2010. Fangstrater, oppvandring og fordeling av laks i Altaelva. – NINA Rapport 595. 58 s. Bakgrunn og formål Gjennom ...
  • Fangstutbytet og bestandstilhøva hjå auren i Aursjoen-magasinet i Skjåk kommune i søraustlege delen av Reinheimen i åra 1980-2017 

   Hesthagen, Trygve (NINA Rapport;1446, Research report, 2018)
   Hesthagen, T. 2018. Fangstutbytet og bestandstilhøva hjå auren i Aursjoen-magasinet i Skjåk kommune i søraustlege delen av Reinheimen i åra 1980-2017. NINA Rapport 1446. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten ...
  • Fangstutbytet og bestandstilhøva hjå auren i Tesse-magasinet i Jotunheimen i åra 1979-2017. NINA Rapport 1407. Norsk institutt for naturforskning 

   Hesthagen, Trygve (NINA Rapport;1407, Research report, 2018)
   Hesthagen, T. 2018. Fangstutbytet og bestandstilhøva hjå auren i Tesse-magasinet i Jotunheimen i åra 1979-2017. NINA Rapport 1407. Norsk institutt for naturforskning. Tesse har sidan 1941 vore regulert i fleire tinn. Den ...
  • Fattig boreonemoral regnskog – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III 

   Blom, Hans H.; Gaarder, Geir; Ihlen, Per Gerhard; Jordal, John Bjarne; Evju, Marianne (NINA rapport;1169, Research report, 2016-01-22)
   Blom, H. H., Gaarder, G., Ihlen, P. G., Jordal, J. B. & Evju, M. 2015. Fattig boreonemoral regnskog – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. - NINA Rapport 1169. 97 s. Formålet med denne ...
  • Feasibility study for kulan (Equus hemionus kulan) reintroduction into the central steppe of Kazakhstan 

   Kaczensky, Petra; Doldin, Ruslan; Enke, Dag; Linnell, John D.C.; Lukanovsky, Oleg; Salemgareyev, Albert R.; Sidorova, Tetyana V.; Sklyarenko, Sergey; Kisebaev, Talgat; Walzer, Chris; Ward, Stephanie; Zuther, Steffen (NINA Rapport;1366, Research report, 2017-01)
   Kaczensky, P., Doldin, R., Enke, D., Linnell, J. D. C., Lukanovsky, O., Salemgareyev A. R. Sidorova, T. V., Sklyarenko, S., Kisebaev, T., Walzer, C., Ward, S., Zuther, S. 2017. Feasibility study for kulan (Equus hemionus ...
  • Felt 5 - Varangerhalvøya øst. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen 

   Øian, Hogne; Skår, Margrete; Aas, Øystein; Andersen, Oddgeir; Eira, Lájlá Helene (NINA rapport;881, Research report, 2012)
   Øian, H., Skår, M., Aas, Ø., Andersen, O., Eira, L.H. 2012. Felt 5 – Varangerhalvøya øst. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen - NINA Rapport 881. 152 s. Utredningen er skrevet på oppdrag fra Finnmarkskommisjonen ...
  • FemiNINAs mentor-ordning for kvinnelige forskere i NINA 

   Qvenild, Marte; Wold, Line Camilla; Svarstad, Hanne (NINA rapport;967, Research report, 2013)
   Qvenild, M., Wold, L.C. & Svarstad, H. 2013. FemiNINAs mentor-ordning for kvinnelige forskere i NINA – NINA Rapport 967. 24 s Styret til det interne nettverket for kvinnelige ansatte ved NINA, FemiNINA, tok i 2010 initiativ ...