• Rabies hos flaggermus. En oversiktsrapport. Revidert utgave av NINA Rapport 76 

   Hansen, Trond Willa; Mørk, Torill; Tryland, Morten; Arnemo, Jon M.; Isaksen, Kjell; van der Kooij, Jeroen; Andersen, Reidar (NINA Rapport;290, Research report, 2007)
   Hansen, T.W., Mørk, T., Tryland, M., Arnemo, J.M., Isaksen, K., Kooij, J. van der & Andersen, R. 2007. Rabies hos flaggermus. En oversiktsrapport. Revidert utgave av NINA Rapport 76. – NINA Rapport 290. 51 s. Rabies hos ...
  • Radioaktiv forurensning i ville planter. Overvåking av cesium-137 i utvalgte områder i norsk natur 

   Tingstad, Lise; Nybø, Signe (NINA Rapport;1739, Research report, 2019)
   Tingstad, L., & Nybø, S. 2019. Radioaktiv forurensning i ville planter. Overvåking av radioaktivt cesium-137 i utvalgte områder i norsk natur. NINA Rapport 1739. Norsk institutt for naturforskning. Radioaktive stoffer ...
  • Radiocesium i villreinkjøtt og lav. Overvåking av kjøtt og lav i villreinområder i 2008 

   Gaare, Eldar; Skuterud, Lavrans (NINA Rapport;446, Research report, 2009)
   Gaare, E. & Skuterud, L. 2009. Radiocesium i villreinkjøtt og lav. Overvåking av kjøtt og lav i villrein-områder i 2008. – NINA Rapport 446. 15 s. Overvåkingen av nedfallet av Cs-137 i ulike plante- og dyrearter i naturlige ...
  • Radiocesium i villreinkjøtt. Overvåking i fem villreinområder 

   Gaare, Eldar; Skuterud, Lavrans (NINA Rapport;328, Research report, 2008)
   Gaare, E. & Skuterud, L. 2008. Radiocesium i villreinkjøtt. Overvåking i fem villreinområder – NINA Rapport 328. 14 s. Overvåkingen av nedfallet av Cs-137 i ulike plante- og dyrearter i naturlige økosystemer startet samme ...
  • Rammebetingelser og handlingsrom for næringsutvikling i verneområder - formelle styringsverktøy, grunneieres oppfatninger av handlingsrom og bruk av avbøtende og restaurerende tiltak 

   Heiberg, Mette Marie; Hagen, Dagmar; Christensen, Haaken M. (NINA Rapport;143, Research report, 2006)
   Heiberg, M. M., Hagen, D. og Christensen, H.M. 2006. Rammebetingelser og handlingsrom for næringsutvikling i verneområder: formelle styringsverktøy, grunneiers oppfatninger av handlingsrom og bruk av avbøtende og restaurerende ...
  • Ranid herpesvirus 3 påvist på buttsnutefrosk. Ny amfibiesykdom konstantert på seks populasjoner av buttsnutefrosk, Rana temporaria, i Norge 

   Annette, Taugbøl; Jeroen, van der Kooij; Origgi, Francesco (NINA Rapport;2247, Research report, 2023)
   Taugbøl, A., van der Kooij, J & Origgi, F. 2023. Ranid herpesvirus 3 påvist på buttsnutefrosk- Ny amfibiesykdom konstantert på seks populasjoner av buttsnutefrosk, Rana temporaria, i Norge. NINA Rapport 2247. Norsk institutt ...
  • Rapid assessment of the mammalian community in the Badhyz Ecosystem, Turkmenistan, October 2014 

   Kaczensky, Petra; Linnell, John Durrus (NINA Rapport;1148, Research report, 2015)
   Kaczensky, P. & Linnell, J. D. C. 2015. Rapid assessment of the mammalian community in the Badhyz Ecosystem, Turkmenistan, October 2014 – NINA Report 1148. 38 pp. We visited Badhyz State Nature Reserve in southern ...
  • Rapid assessments of wildlife in Turkmenistan 2018 

   Kaczensky, Petra; Rustamov, Eldar; Karryeva, Shirin; Iankov, Petar; Hudaykuliev, Nurmuhamet; Saparmyradov, Jumamyrat; Veyisov, Atamyrat; Shestopal, Aleksandr; Mengliev, Shaniyaz; Hojamyradov, Hojamyrat; Potaeva, Aknabat; Kurbanov, Aman; Amanov, Arazmyrat; Khekimov, Garly; Tagiyev, Charymyrat; Rosen, Tatjana; Linnell, John D. C. (NINA Report;1696, Research report, 2019)
   Kaczensky, P, Rustamov, E., Karryeva, S., Iankov, P., Hudaykuliev, N., Saparmyadov, J., Veyisov, A., Shestopal, A. A., Mengliev, S., Hojamyradov, H., Potaeva, A., Kurbanov, A., Amanov, A., Kekimov, G., Tagiyev, C., Rosen, ...
  • Rapporten er trukket tilbake 

   Rapporten er trukket tilbake (Research report, 2023)
   Det ble oppdaget en feil på rekkefølgen på deler av skjellmaterialet, og rapporten ble derfor trukket tilbake. Analysene ble kjørt på nytt og rapporten ble utgitt på nytt som NINA Rapport 2319: https://hdl.handle.net/11250/3083006
  • Re-evaluation of distance criteria for classification of lynx family groups in Scandinavia 

   Gervasi, Vincenzo; Odden, John; Linnell, John Durrus; Persson, Jens; Andrén, Henrik; Brøseth, Henrik (NINA Rapport;965, Research report, 2013)
   Overvåking av gaupe i Skandinavia er i hovedsak basert på å registrere antall familiegrupper hver vinter. Observasjoner av familiegrupper samles inn kontinuerlig gjennom hele registreringsperioden fra 1. oktober til 28. ...
  • Redoksmålinger i Akerselva i Oslo. Effekten av utlegging av gytegrus på habitatkvalitet for egg fra laksefisk. 

   Magerøy, Jon Hamner (NINA Rapport;1699, Research report, 2019)
   Magerøy, J.H. 2019. Redoksmålinger i Akerselva i Oslo. Effekten av utlegging av gytegrus på habitatkvalitet for egg fra laksefisk. NINA Rapport 1699. Norsk institutt for naturforskning. Oksygeninnholdet i gytegroper har ...
  • Reetablering av elvemusling i Hammerbekken Trondheim kommune. Resultater fra tiltaksovervåking i 2015 

   Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1201, Research report, 2015)
   Det ble funnet tre årsklasser med unge muslinger (4-6 år gamle) i Hammerbekken i august 2015. Dette samsvarte med at det ble satt ut ørretunger infisert med muslinglarver i 2008-2010. Bestanden av elvemusling var sterkt ...
  • Reetablering av elvemusling i Hammerbekken, Trondheim kommune. Resultater fra utsetting av ørret infisert med muslinglarver i 2008-2010 

   Larsen, Bjørn Mejdell (NINA rapport;807, Research report, 2012)
   Larsen, B.M. 2012. Reetablering av elvemusling i Hammerbekken, Trondheim kommune. Resultater fra utsetting av ørret infisert med muslinglarver i 2008-2010. - NINA Rapport 807. 29 s. individer til sammen. I et forsøk på å ...
  • Reetablering av elvemusling i Hammerbekken, Trondheim. Resultater fra tiltaksovervåking i 2020 

   Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1875, Research report, 2020)
   Larsen, B.M. 2020. Reetablering av elvemusling i Hammerbekken, Trondheim kommune. Resultater fra tiltaksovervåking i 2020. NINA Rapport 1875. Norsk institutt for naturforskning. Bestanden av elvemusling var sterkt truet ...
  • Reetablering av laks i Kragerøvassdraget – anbefalte tiltak for å sikre toveis vandringsmuligheter 

   Kvingedal, Eli; Forseth, Torbjørn; Kroglund, Frode; Fjeldstad, Hans Petter (NINA Rapport;943, Research report, 2013-06)
   Dersom laks skal reetableres i Kragerøvassdraget må voksen laks kunne passere fem kraft-verk for å nå de potensielt mest produktive oppvekstområdene i vassdraget. Tilsvarende må smolt og utgytt laks og sjøørret, uten for ...
  • Reetablering av laks i Kragerøvassdraget. Forprosjekt 

   Forseth, Torbjørn; Lund, Roar Asbjørn; Ugedal, Ola (NINA Rapport;145, Research report, 2006)
   Forseth, T., Lund, R.A. og Ugedal, O. 2006. Reetablering av laks i Kragerøvassdraget: Forprosjekt. - NINA Rapport 145. - 28 s. Telemark, Kragerø, Drangedal, reetablering, laks, produksjonskapasitet, laksetrapper, restoration, ...
  • Reetablering av laks i Storåna i Bjerkreimsvassdraget 

   Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Karlsson, Sten; Johnsen, Bjørn Ove (NINA Rapport;954, Research report, 2013)
   Laksepopulasjonen i Bjerkreimsvassdraget har etter at kalking av deler av vassdraget ble star-tet opp i 1996 hatt en svært positiv utvikling, med økt ungfiskoverlevelse og også økte fangster. Storåna i Bjerkreimsvassdraget ...
  • Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2014 

   Holthe, Espen; Jensen, Arne Johan; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar (NINA Rapport;1128, Research report, 2015)
   Espen Holthe, Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset og Jan Gunnar Jensås. 2015. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2014. - NINA Rapport 1128. 34 s. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning ...
  • Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015 

   Holthe, Espen; Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar (NINA Rapport;1245, Research report, 2016-04-18)
   Espen Holthe, Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset & Jan Gunnar Jensås 2016. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1245. 37 s. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning ...
  • Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2016 

   Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar (NINA Rapport;1292, Research report, 2017)
   Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statkraft Energi AS et felles ansvar for evaluering av tiltak som utføres i Vefsna, i forbindelse med reetab-lering av fiskebestandene ...