Now showing items 809-828 of 2326

  • Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander: utforming av indikatorer 

   Glover, Kevin Alan; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Skaala, Øystein; Svåsand, Terje (NINA rapport;726, Research report, 2011)
   Glover, K. A., Hindar, H., Karlsson, S., Skaala, Ø & Svåsand, T. 2011. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander: utforming av indikatorer. - NINA Rapport 726. 35 s. Havforskningsinstituttet og ...
  • Genetiske undersøkelser av laks i Vestland - Modalselva, Ekso, Frøysetelva og Samnangervassdraget 

   Wacker, Sebastian; Karlsson, Sten; Diserud, Ola H.; Normann, Eirik; Sægrov, Harald (NINA Rapport;2395, Research report, 2023)
   Wacker, S., Karlsson, S., Diserud, O.H., Normann, E. & Sægrov, H. 2023. Genetiske undersøkelser av laks i Vestland - Modalselva, Ekso, Frøysetelva og Samnangervassdraget. NINA Rapport 2395. Norsk institutt for naturforsk ...
  • Genetiske undersøkelser av laksen i Fortunelva 

   Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Sægrov, Harald; Hellen, Bjart Are; Øygard, Jan-Idar; Lo, Håvard (NINA Rapport;1987, Research report, 2021)
   Hagen, I.J., Karlsson, S., Sægrov, H., Hellen, B.A., Øygard, J.-I. & Lo, H. 2021. Genetiske undersøkelser av laksen i Fortunelva. NINA Rapport 1987. Norsk institutt for naturforskning. I dette prosjektet har vi benyttet ...
  • Genetiske undersøkelser av villaksen i Samnangervassdraget 

   Arnesen, Ingerid Julie Hagen; Sægrov, Harald; Karlsson, Sten (NINA Rapport;1520, Research report, 2018)
   Hagen Arnesen, I.J., Sægrov, H & Karlsson, S. 2018. Genetiske undersøkelser av villaksen i Samnangervassdraget. NINA Rapport 1520. Norsk institutt for naturforskning. Laksebestanden i Samnangervassdraget har vært fåtallig ...
  • Geografisk utbredelse av truede insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser: modellering av hotspots 

   Olsen, Siri Lie; Hedger, Richard D.; Hendrichsen, Ditte; Dillinger, Benno; Venter, Alexander; Evju, Marianne (NINA Rapport;1727, Research report, 2020)
   Olsen, S.L., Hedger, R.D., Hendrichsen, D., Dillinger, B., Venter, A. & Evju, M. 2020. Geografisk utbredelse av truede insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser: modellering av hotspots. NINA Rapport 1727. Norsk institutt ...
  • Geografisk utbredelse av truede karplanter i Norge: modellering av hotspots 

   Olsen, Siri Lie; Hedger, Richard D.; Nowell, Megan; Hendrichsen, Ditte; Evju, Marianne (NINA Rapport;1572, Research report, 2018)
   Olsen, S.L., Hedger, R.D., Nowell, M., Hendrichsen, D. & Evju, M. 2018. Geografisk utbredelse av truede karplanter i Norge: modellering av hotspots. NINA Rapport 1572. Norsk institutt for naturforskning. Endret arealbruk ...
  • Geopark Longyearbyen - en mulig strategi for turistutvikling basert på geologi og gruvehistorie 

   Erikstad, Lars; Hagen, Dagmar (NINA rapport;802, Research report, 2012)
   Erikstad, L. & Hagen, D. 2012. Geopark Longyearbyen - en mulig strategi for turistutvikling basert på geologi og gruvehistorie – NINA Rapport 802. 21 s. En geopark er et avgrenset område med en eller flere lokaliteter med ...
  • Gjedde, sørv og suter: status, vektorer og tiltak mot uønsket spredning 

   Hesthagen, Trygve H.; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;669, Research report, 2012)
   Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2012. Gjedde, sørv og suter: status, vektorer og tiltak mot uønsket spredning. NINA Rapport 669. 45 s. Denne rapporten gir en gjennomgang av naturlig utbredelse og opprinnelig forekomst og ...
  • Gjenanalyse av intensive overvåkingsfelter for markvegetasjon i Endalen, Svalbard 2014. Endringer i vegetasjon fra 2009 til 2014 og vurdering av overvåkingsmetodikk 

   Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Stabbetorp, Odd Egil (NINA Rapport;1122, Research report, 2015-06-30)
   Bakkestuen, V., Aarrestad, P.A. & Stabbetorp O.E. 2015. Gjenanalyse av intensive overvåkingsfelter for markvegetasjon i Endalen, Svalbard 2014. Endringer i vegetasjon fra 2009 til 2014 og vurdering av overvåkingsmetodikk ...
  • Gjenåpning og naturlik restaurering av Uglabekken. Bakgrunn, miljømål og restaureringsprinsipper for biologisk mangfold og fisk ved tiltaket 

   Bergan, Morten André; Nøst, Terje Henrik (NINA Rapport;1817, Research report, 2021)
   Bergan, M. A & Nøst, T. H. 2021. Gjenåpning og naturlik restaurering av Uglabekken. Bakgrunn, miljømål og restaureringsprinsipper for biologisk mangfold og fisk. NINA Rapport 1817. Norsk institutt for naturforskning. Uglabekken, ...
  • Gjenetablering av vegetasjon langs Elgsjøvegen i Oppdal kommune, etter oppgradering av kraftverksdam 

   Hagen, Dagmar; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Løkken, Jørn Olav (NINA Rapport;1613, Research report, 2019)
   Hagen, D., Kyrkjeeide, M.O. & Løkken, J.O. 2019. Gjenetablering av vegetasjon langs Elgsjøvegen, Oppdal kommune, etter oppgradering av kraftverksdam. NINA Rapport 1613 Norsk institutt for naturforskning. Glommens og ...
  • Gjensøkdatabasen for rødlistete arter. Vurdering av egnethet for bruk i overvåking 

   Framstad, Erik; Stange, Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;744, Research report, 2011)
   Framstad, E., Stange, E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Gjensøkdatabasen for rødlistete arter. Vurdering av egnethet for bruk i overvåking. – NINA Rapport 744. 36 s. Under Nasjonalt program for kartlegging og overvåking ...
  • Gjerfloen Fluefiske. Utviklingen i fisket i perioden 2002 – 2009 

   Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Grønnæss, Snorre; Qvenild, Tore (NINA Rapport;564, Research report, 2010-06)
   Denne rapporten oppsummerer utviklingen i harrfisket i fluefiskesona ved Gjerfloen fluefiske i Trysilelva i perioden 2002-2009, hovedsakelig basert på innsamlet fangststatistikk. Det er levert inn totalt 1741 rapporter ...
  • Gjess i Nord-Trøndelag. Status september 2017 

   Tombre, Ingunn M.; Bjerke, Jarle W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Fredriksen, Fredrik; Gundersen, Ove Martin; Holmgaard, Sanne Bech; Olsen, Anne Kari Bergjord; Reinsborg, Tore (NINA Rapport;1390, Research report, 2017)
   Tombre, I.M., Bjerke, J. W., Brattland, C., Eythórsson, E., Fredriksen, F., Gundersen, O.M, Holmgaard, S.B., Olsen, A. K. B. & Reinsborg, T. 2017. Gjess i Nord-Trøndelag. Status september 2017. - NINA Rapport 1390, 22 ...
  • Gjess i Vestfold; en oversikt over utbredelse, antall og preferanser i sentrale områder 

   Andersen, Gørli E. Bruun; Tombre, Ingunn (NINA Rapport;1402, Research report, 2018)
   Andersen, G. E. B. & Tombre, I. M. 2018. Gjess i Vestfold; en oversikt over utbredelse, antall og preferanser i sentrale områder. NINA Rapport 1402. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten sammenfatter ...
  • Gjess i Ytre Oslofjord og Telemark. Antall og ungeproduksjon i 2020 for grågås og hvitkinngås 

   Tombre, Ingunn; Andersen, Gørli Elida Bruun; Axelsen, Terje; Kristiansen, Vidar; Rasmussen, Lasse; Syvertsen, Ragnar; Torp, Jørgen; Andersen, Tormod; Antonsen, Arnfred; Botnermyr, Rune; Brandt, Morten; Eriksen, Inger Marie; Fløseth, Lennart; Fossum, Berith Veiby; Fredriksen, Åge Sten; Haga, Atle; Hansen, Arild Hjelm; Hanssen, Mathias Røed; Hauge, Finn; Haugøy, Grethe; Høyer-Jonassen, Ulf; Haakaas, Marit; Johansen, Per-Arne; Karlsen, Hans Erik; Krokeide, Sondre; Kræmer, Fredrik; Lohne, Martin; Lundstad, Ivar; Lågbu, Øivind; Melland, Anders; Meyer, Rolf; Moholt, Øistein; Nilsen, Reidar Nicander; Nyquist, Tormod; Solhaug, Rebecca Benedicte; Sondbø, Sverre Magne; Stigen, Erik; Tjønnås, Trygve; Tronsen, Knut A.; Viker, Morten (NINA Rapport;1876, Research report, 2020)
   Tombre, I. M. Andersen, G. E. B., Axelsen, T., Kristiansen, V., Rasmussen, L., Syvertsen, R., Torp, J., Andersen, T., Antonsen, A., Botnermyr, R., Brandt, M., Eriksen, I. M., Fløseth, L., Fossum, B. V., Fredriksen, Å. S., ...
  • GPS villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke. Avbøtende tiltak. 

   Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Thomassen, Jørn; Andersen, Roy; Rauset, Geir Rune; Romtveit, Lena; Mossing, Anders; Bøthun, Siri Wølneberg; Ruud, Audun (NINA Rapport;1457, Research report, 2019)
   Strand, O., Gundersen, V., Thomassen, J., Andersen, R., Rauset, G. R., Romtveit, L., Mossing, A., Bøthun, S.W. & Ruud, A. 2019. GPS villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke. Avbøtende tiltak. NINA Rapport 1457. Norsk institutt ...
  • Grasrotforskning som konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen: Grasrotforskeres erfaringer med deltakelse i forskningsprosjekter om rovdyr 

   Aspøy, Håkon; Figari, Helene; Krange, Olve (NINA Rapport;2083, Research report, 2022)
   Aspøy, H., Figari, H. & Krange, O. 2022. Grasrotforskning som konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen: Grasrotforskeres erfaringer med deltakelse i forskningsprosjekter om rovdyr. NINA Rapport 2083. Norsk institutt ...
  • Grensestasjon nord, Sør-Varanger kommune 

   Jacobsen, Karl Otto; Bjerke, Jarle Werner; Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene (NINA Rapport;897, Research report, 2013)
   Multiconsult er engasjert av Forsvarsbygg til å gjennomføre en konsekvensutredning i forbin-delse med planene om å bygge en ny grensestasjon sør for Ulveskardet mellom Storskog og Jarfjordbotn i Sør-Varanger kommune. Norsk ...
  • Gressproduksjon i et landskap med gjess. Er det noen bærekraftige løsninger? 

   Tombre, Ingunn M.; Dalmannsdottir, Sigridur; Renna, Ragnhild; Holmgaard, Sanne Bech; Elverland, Ellen; Jørgensen, Marit; Vestland, Karoline (NINA Rapport;2464, Research report, 2024)
   Tombre, I.M., Dalmannsdottir, S., Renna, R., Holmgaard, S.B., Elverland, E., Jørgensen, M. & Vestland, K. 2024. Gressproduksjon i et landskap med gjess. Er det noen bærekraftige løsninger? NINA Rapport 2464. Norsk institutt ...