Now showing items 41-60 of 2627

  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2011: Hestadelva, Nordland 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Bjerland, Jon M. (NINA rapport;871, Research report, 2012)
   Larsen, B.M. & Bjerland, J.M. 2012. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2011: Hestadelva, Nordland. - NINA Rapport 871. 28 s. Hestadelva hører med blant de få vassdragene der det fortsatt er en meget god bestand ...
  • Skadeskyting av rovvilt. Begrepsforståelse, kunnskapsstatus og kvantifisering 

   Stokke, Sigbjørn; Arnemo, Jon Martin; Söderberg, Arne; Kraabøl, Morten (NINA rapport;838, Research report, 2012)
   Stokke, S., Arnemo, J. M., Söderberg, A. & Kraabøl, M. Skadeskyting av rovvilt – Begrepsforståelse, kunnskapsstatus og kvantifisering. – NINA Rapport 838. 48 s. Det siste tiåret har det vært en økning i uttak av rovdyr. ...
  • Gamal villreinfangst i Rondane. Dei store fangstgroprekkene i høve til villreintrekk og beite 

   Jordhøy, Per; Hole, Runar; Sørensen, Raymond; Hage, Endre; Enge, Edgar; Winther, Erik; Finstad, Espen (NINA rapport;872, Research report, 2012)
   Jordhøy, P., Hole, R., Sørensen, R., Hage, E., Enge, E., Winther, E. & Finstad, E. 2012. Gamal villreinfangst i Rondane. Dei store fangstgroprekkene i høve til villreintrekk og beite. – NINA Rapport 872. 63 s. + ...
  • Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander:: utforming av indikatorer 

   Glover, Kevin Alan; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Skaala, Øystein; Svåsand, Terje (NINA rapport;726, Research report, 2011)
   Glover, K. A., Hindar, H., Karlsson, S., Skaala, Ø & Svåsand, T. 2011. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander: utforming av indikatorer. - NINA Rapport 726. 35 s. Havforskningsinstituttet og ...
  • Akutt skadeomfang og herkomst for sjøfugl etter Godafossforliset 

   Follestad, Arne (NINA rapport;811, Research report, 2012)
   Follestad, A. 2011. Akutt skadeomfang og herkomst for sjøfugl etter Godafoss-forliset. - NINA Rapport 811. 49 s. Etter forliset av det islandske containerskipet Godafoss ved på Kvernskjær, mellom Asmaløy og Kirkøy utenfor ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Aursunda, Nord-Trøndelag 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J. (NINA rapport;718, Research report, 2011)
   Larsen, B.M. & Saksgård, R. 2011. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Aursunda, Nord-Trøndelag. - NINA Rapport 718. 29 s. Aursunda, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for elvemusling, ble i ...
  • Faglig grunnlag for handlingsplan for spesielle sandområder 

   Ødegaard, Frode (NINA rapport;810, Research report, 2011)
   Ødegaard, F. 2011. Faglig grunnlag for handlingsplan for spesielle sandområder. NINA Rapport 810. 57 s. Spesielle sandområder omfatter en rekke ulike naturtyper som befinner seg i en tilstand som karakteriseres ved at ...
  • Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2010 

   Bremset, Gunnbjørn; Johnsen, Bjørn Ove (NINA rapport;722, Research report, 2011)
   Bremset, G. og Johnsen, B.O. 2011. Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2010. – NINA Rapport 722, 32 sider. I perioden 2003-2010 er det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i ...
  • Åseralprosjektene: konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning 

   Forseth, Torbjørn (NINA rapport;829, Research report, 2012)
   Forseth, T. 2012. Åseralprosjektene: konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning – NINA Rapport 829. 35 s. denne rapporten vurderes konsekvensene av tilleggsreguleringer i Mandalsvassdraget – kalt Åseralprosjektene ...
  • Capacity building for Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Progress report 2011: Indo- Norwegian pilot project on capacity building in biodiversity informatics for enhanced decision making, improved nature conservation and sustainable development 

   Hanssen, Frank Ole; Mathur, Vinod B.; Athreya, Vidya; Bakkestuen, Vegar; Chavan, Vishwas; Lindgaard, Arild; Mehlum, Fridtjof; Talàvan, Alberto Gonzàlez; Vang, Roald; Valland, Nils (NINA rapport;801, Research report, 2012)
   Hanssen, F., Mathur, V., Athreya, V., Bakkestuen, V., Chavan, V., Lindgaard, A., Mehlum, F., González-Talaván, A., Vang, R. & Valland, N. 2012. Capacity building for Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem ...
  • Forecasting the Nature Index. A comparison of methods 

   Skarpaas, Olav; Pedersen, Bård (NINA rapport;794, Research report, 2012)
   Skarpaas, O. & Pedersen, B. 2012. Forecasting the Nature Index: a comparison of methods - NINA Report 794. 28 pp. The Nature Index (NI) is an aggregate of many biodiversity indicators developed to give an overview of the ...
  • Expansion speed as a generic measure of spread for alien species 

   Sandvik, Hanno (Peer reviewed, 2019)
   The ecological impact of alien species is a function of the area colonised. Impact assessments of alien species are thus incomplete unless they take the spatial component of invasion processes into account. This paper ...
  • The economy of selective cutting in recent mixed stands during restoration of temperate deciduous forest 

   Nordén, Björn; Rørstad, Per Kristian; Magnér, Jacob; Götmark, Frank; Löf, Magnus (Peer reviewed, 2019)
   Forest cover is increasing in many regions due to spontaneous reforestation on abandoned pastures and fields. The resulting recent forests may need management to improve ecosystem quality, and this could possibly be combined ...
  • The Brown bear as a translational model for sedentary lifestyle-related diseases 

   Fröbert, Ole; Fröbert, Anne Mette; Kindberg, Jonas; Arnemo, Jon Martin; Overgaard, Michael Toft (Peer reviewed, 2019)
   Sedentary lifestyle accelerates biological ageing, is a major risk factor for developing metabolic syndrome and is associated with cardiovascular disease, diabetes mellitus, kidney failure, sarcopenia and osteoporosis. ...
  • Rogn, osp og selje-Har de en framtid i norsk natur? 

   Solberg, Erling Johan; Myking, Tor; Austrheim, Gunnar; Bøhler, Fredrik; Eriksen, Rune; Speed, James David Mervyn; Astrup, Rasmus Andreas (NINA rapport;806, Research report, 2012)
   Solberg, E.J., Myking, T., Austrheim, G., Bøhler, F., Eriksen, R., Speed, J. & Astrup, R. 2011. Rogn, osp og selje – Har de en framtid i norsk natur? - NINA Rapport 806. 29 s. Rogn, osp og selje finnes i alle deler av ...
  • Høst- og vinterlaksen i Finnmark; hvor kommer den fra? 

   Svenning, Martin; Wennevik, Vidar; Vähä, Juha-Pekka; Prusov, Sergei; Niemelä, Eero (NINA rapport;789, Research report, 2012)
   Svenning, M.A, Wennevik, V., Vähä, J-P., Prusov, S. & Niemelä, E. 2012. Høst- og vinterlaksen i Finnmark; hvor kommer den fra? - NINA Rapport 789. 24 s. Under laksefisket i Varangerfjorden på senhøsten i 2007 og 2009, ...
  • Skillnader i skaltillväxt hos flodpärlmusslor från reglerade och icke-reglerade vattendrag i Norge 

   Dunca, Elena; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA rapport;795, Research report, 2012)
   Dunca, E. & Larsen, B.M. 2012. Skillnader i skaltillväxt hos flodpärlmusslor från reglerade och icke-reglerade vattendrag i Norge. – NINA Rapport 795. 63 s. Med hjälp av åldersbestämning och skaltillväxtanalyser av ...
  • Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II 

   Wollan, Anders K.; Bakkestuen, Vegar; Bjureke, Kristina; Bratli, Harald; Endrestøl, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne; Halvorsen, Rune (NINA rapport;713, Research report, 2011)
   Wollan, A.K., Bakkestuen, V., Bjureke, K., Bratli, H., Endrestøl, A., Stabbetorp, O.E., SverdrupThygeson, A. & Halvorsen, R. 2011. Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ...
  • Modernisering av Klosterfoss kraftverk.Tiltak for å opprettholde nedvandringsmuligheter for fisk forbi kraftverket 

   Kraabøl, Morten (NINA rapport;771, Research report, 2011)
   Kraabøl, M. 2011. Modernisering av Klosterfoss kraftverk. Tiltak for å opprettholde nedvandringsmuligheter for fisk forbi kraftverket - NINA Rapport 771, 21 s. Den planlagte moderniseringen av Klosterfoss kraftverk omfatter ...
  • Framdriftsrapport for Scandlynx Norge 2011 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Linnell, John Durrus; Mysterud, Atle; Melis, Claudia; Nilsen, Erlend Birkeland; Brøseth, Henrik; Teurlings, Ivonne; Samelius, Gustav; McNutt, Helen L.; Andren, Henrik; Persson, Jens; Arnemo, Jon Martin; Sjulstad, Kjartan; Ulvund, Kristine R.; Loe, Leif Egil; Segerström, Peter; Turtumøygard, Tea; Strømseth, Thomas Holm; Gervasi, Vincenzo; Bouyer, Yaëlle; Flagstad, Øystein (NINA rapport;842, Research report, 2012)
   Odden, J., Mattisson, J., Linnell, J.D.C., Mysterud, A.,Melis, C., Nilsen, E.B., Samelius, G., McNutt, H.L., Andrén, H., Brøseth, H., Teurlings, I., Persson, J., Arnemo, J.M., Sjulstad, K., Ulvund, K.R., Loe, L.E., ...