Now showing items 21-40 of 4315

  • Hvem bruker nasjonalparkene i norske fjell? Karaktertrekk ved bruken og klassifisering av områdene 

   Zouhar, Yosra; Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Köhler, Berit; Wold, Line Camilla (Journal article, 2024)
   Artikkelen beskriver variasjonen i karaktertrekk ved besøkende til 27 norske nasjonalparker og presenterer en klassifisering av nasjonalparkene som er teoretisk forankret i ROS- (Recreation Opportunity Spectrum) modellen. ...
  • Nasjonal kartlegging av grønn infrastruktur. De første nasjonale kartene for solitære bier, elg, edellauvskog og andre treslag 

   Panzacchi, Manuela; van Moorter, Bram; Sydenham, Markus A.K.; Thorsen, Neri Horntvedt; Niebuhr, Bernardo Brandão; Stange, Erik; Jansson, Ulrika; Nordén, Björn; Hofgaard, Annika; Rusch, Graciela; Rolandsen, Christer M.; Solberg, Erling (NINA Rapport;2371, Research report, 2024)
   Abstract in English below Panzacchi, M., van Moorter, B., Sydenham, M.A.K., Horntvedt Thorsen, N., Niebuhr, B.B., Stange, E., Jansson, U., Nordén, B, Hofgaard, A., Rusch, G., Rolandsen, C. & Solberg E. 2024. Nasjonal ...
  • DNA-basert overvåking av brunbjørn i Norge i 2023 

   Brøseth, Henrik; Kopatz, Alexander; Kleven, Oddmund (NINA Rapport;2454, Research report, 2024)
   Brøseth, H., Kopatz, A. & Kleven, O. 2024. DNA-basert overvåking av brunbjørn i Norge i 2023. NINA Rapport 2454. Norsk institutt for naturforskning. Det har over en periode på snart 25 år vært gjennomført omfattende ...
  • Kartlegging av store gamle trær og andre naturverdier i Frognerparken, Oslo 

   Bendiksen, Egil; Endrestøl, Anders (NINA Rapport;2364, Research report, 2024)
   Bendiksen, E. & Endrestøl, A. 2024. Kartlegging av store gamle trær og andre naturverdier i Frognerparken, Oslo. NINA Rapport 2364. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer en kartlegging av naturverdier ...
  • Utvikling av grøftekart i myr og torvmark i Norge med hjelp av dyplæring 

   Jansson, Ulrika; Bakkestuen, Vegar; Lyngstad, Anders; Mienna, Ida Marielle (NINA Rapport;2443, Research report, 2024)
   Jansson, U., Bakkestuen, V., Lyngstad, A. & Mienna, I.M. 2024. Utvikling av grøftekart i myr og torvmark i Norge med hjelp av dyplæring. NINA Rapport 2443. Norsk institutt for naturforskning. Store arealer myr og torvmark ...
  • Avlsprogrammet for fjellrev 2021-2023 

   Jackson, Craig; Furnes, Marianne F.; Mjøen, Toralf; Eriksen, Line Birkeland; Rød-Eriksen, Lars; Arntsen, Lina Gansmoe; Eide, Nina E.; Flagstad, Øystein; Ulvund, Kristine (NINA Rapport;2456, Research report, 2024)
   Jackson, C.R., Furnes, M.W., Mjøen, T., Eriksen, L.B., Rød-Eriksen, L., Arntsen, L.G., Eide, N.E., Flagstad, Ø. & Ulvund, K. 2024. Avlsprogrammet for fjellrev 2021-2023. NINA Rapport 2456. Norsk institutt for naturforskn ...
  • Fremmede karplanter langs Sporveiens strekninger innenfor Oslo kommune. Kartlegging av utvalgte T-bane- og trikkelinjer 

   Jansson, Ulrika; Mienna, Ida Marielle; Stabbetorp, Odd (NINA Rapport;2381, Research report, 2024)
   Jansson, U. Mienna, I.M. & Stabbetorp, O. 2024. Fremmede arter langs Sporveiens strekninger innenfor Oslo kommune. Kartlegging av utvalgte T-bane- og trikkelinjer. NINA Rapport 2381. Norsk institutt for naturforskning NINA ...
  • Hjorten i Osterøy kommune. Evaluering av effekten av forvaltningstiltak i perioden 2021-2023 

   Veiberg, Vebjørn; Meisingset, Erling L.; Solberg, Erling Johan (NINA Rapport;2448, Research report, 2024)
   Veiberg, V., Meisingset, E.L. & Solberg, E.J. 2024. Hjorten i Osterøy kommune - Evaluering av effekten av forvaltningstiltak i perioden 2021-2023. NINA Rapport 2448. Norsk institutt for naturforskning. I juni 2022 vedtok ...
  • Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2023 

   Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Olstad, Kjetil; Bøe, Kristin; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita (NINA Rapport;2413, Research report, 2024)
   Solem, Ø., Havn, T.B., Olstad. K., Bøe, K., Jensås, J.G. & Ulvan, E.M. 2024. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2023. NINA Rapport 2413. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten presenterer ...
  • Downstream migration success of Atlantic salmon smolts in River Tana, 2021 

   Gjelland, Karl Øystein; Johansen, Narve Stubbraaten; Orell, Panu; Kytökorpi, Mikko; Grønmo, Sire; Holter, Tobias (NINA Report;2396, Research report, 2024)
   Gjelland, K.Ø., Johansen, N.S., Orell, P., Kytokörpi, M., Grønmo, S. & Holter, T. 2024. Downstream migration success of Atlantic salmon smolts in River Tana, 2021. NINA Report 2396. Norwegian Institute for Nature Research. ...
  • Skjøtselsplan for Skavanger flyplass friluftsområde 2024-2034 - med hovedvekt på naturverdier 

   Dervo, Børre K.; Gregersen, Finn; Olsen, Kjell Magne (NINA Rapport;2431, Research report, 2024)
   Dervo, B.K., Gregersen, F. & Olsen, K.M. 2024. Skjøtselsplan for Skavanger flyplass friluftsområde 2024-2034 - med hovedvekt på naturverdier. NINA Rapport 2431. Norsk institutt for naturforskning. Skavanger friluftsområde ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 2018–2023 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon H. (NINA Rapport;2430, Research report, 2024)
   Larsen, B.M. & Magerøy, J.H. 2024. Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 2018–2023. NINA Rapport 2430. Norsk institutt for naturforskning. Resultater og erfaringer ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Oksdøla og sideelver 2023 – Ungfisk og gytefiskundersøkelser, med problemkartlegging og forslag til habitatforbedrende tiltak på anadrom strekning 

   Berg, Marius (NINA Rapport;2450, Research report, 2024)
   Berg, M. 2024. Fiskebiologiske undersøkelser i Oksdøla og sideelver 2023 – Ungfisk og gytefiskundersøkelser, problemkartlegging og forslag til habitatforbedrende tiltak på anadrom strekning. NINA Rapport 2450. Norsk institutt ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Vefsna. Samlerapport 2019-2023 

   Holthe, Espen; Kanstad Hanssen, Øyvind; Jensås, Jan Gunnar; Bjørnå, Thomas; Lo, Håvard; Berg, Marius; Solvoll, Tine Tønder (NINA Rapport;2441, Research report, 2024)
   Holthe, E., Kanstad-Hanssen, Ø., Jensås, J. G., Bjørnå, T., Lo, H., Berg, M. Tønder. T.S. 2024. Fiskebiologiske undersøkelser i Vefsna. Samlerapport 2019-2023. NINA Rapport 2441. Norsk institutt for naturforskning. Norsk ...
  • Villsvin i Norge. Bestandsovervåking: Utbredelse, områdebruk og diett 

   Rivrud, Inger Maren; Odden, John; Davey, Marie; Thorsen, Neri H.; Rolandsen, Christer M.; Støen, Ole-Gunnar; Mysterud, Atle; Grøntvedt, Carl Andreas; Fossøy, Frode; Våge, Jørn; Rokseth, Malin; Rosvold, Jørgen (NINA Rapport;2451, Research report, 2024)
   Rivrud, I.M., Odden, J., Davey, M., Thorsen, N.H., Rolandsen, C.M., Støen, O., Mysterud, A., Grøntvedt, C.A., Fossøy, F., Våge, J., Reiten, M.R. & Rosvold, J. 2024. Villsvin i Norge. Bestandsovervåking: Utbredelse, områdebruk ...
  • Kartlegging av lavbeitenes biomasse tilbake i tid 

   Erlandssong, Rasmus; Ostapowicz, Katarzyna; Langeland, Knut; Tveraa, Torkild; Finne, Eirik Aasmo; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;2426, Research report, 2024)
   Erlandsson, R., Ostapowicz, K., Langeland, K., Tveraa, T., Aasmo Finne, E. & Tømmervik, H. 2024. Kartlegging av lavbeitenes biomasse tilbake i tid. NINA Rapport 2426. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle ...
  • Restaurering av lokaliteter med åpen grunnlendt kalkmark. Tiltaksplan for Vestfold og Telemark 

   Evju, Marianne; Solstad, Heidi (NINA Rapport;2442, Research report, 2024)
   Evju, M. & Solstad, H. 2024. Restaurering av lokaliteter med åpen grunnlendt kalkmark. Tiltaksplan for Vestfold og Telemark. NINA Rapport 2442. Norsk institutt for naturforskning. Restaurering av natur er nødvendig for å ...
  • Limniske naturtyper i Dønna og Brønnøy kommuner. NiN 3.0 limnisk med vurdering av tilstand og naturmangfold 

   Dervo, Børre K.; Gregersen, Finn (NINA Rapport;2439, Research report, 2024)
   Dervo, B.K., & Gregersen, F. 2024. Limniske naturtyper i Dønna og Brønnøy kommuner. NiN 3.0 limnisk med vurdering av tilstand og naturmangfold. NINA Rapport 2439. Norsk institutt for naturforskning. NiN-kartleggingen ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2023 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon H.; Skogmo, Kristian; Johansen, Kristina Norum (NINA Rapport;2412, Research report, 2024)
   Larsen, B.M., Magerøy, J.H., Skogmo, K. & Johansen, K.N. 2024. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2023. NINA Rapport 2412. Norsk institutt for naturforskning. I «Handlingsplan for elvemusling Margaritifera ...
  • Bunndyrovervåking av små vassdrag i Trondheim kommune i 2023 

   Bergan, Morten André (NINA Rapport;2419, Research report, 2024)
   Bergan, M.A. 2024. Bunndyrovervåking av små vassdrag i Trondheim kommune i 2023. NINA Rapport 2419. Norsk institutt for naturforskning. På oppdrag fra Trondheim kommune har NINA undersøkt bunndyrsamfunnet i vassdrag i ...