• En biologisk inventering av ni kalkede innsjøer i Agder høsten 2006, med vekt på krepsdyr og fisk 

   Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn; Ugedal, Ola; Bongard, Terje; Ousdal, Jøren-Ola; Saksgård, Randi J. (NINA Rapport;216, Research report, 2006)
   Hesthagen, T., Walseng, B., Ugedal, O., Bongard, T., Ousdal, J.-O. og Saksgård, R. 2006. En biologisk inventering av ni kalkede innsjøer i Agder høsten 2006, med vekt på krepsdyr og fisk. - NINA Rapport 216. 62 s. Høsten ...
  • Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Stugusjøen, Tydal kommune, 28 år etter introduksjon av Mysis relicta. 

   Berger, Hans Mack; Johnsen, Bjørn Ove; Saksgård, Randi J.; Forseth, Torbjørn; Schartau, Ann Kristin; Thorstad, Eva Bonsak; Ugedal, Ola (NINA Rapport;1039, Research report, 2014)
   Berger, H.M, Johnsen, B.O., Saksgård, R., Forseth, T., Schartau, A.K.L., Thorstad, E.B. & Ugedal, O. 2014. Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Stugusjøen, Tydal kommune, 28 år etter introduksjon av Mysis relicta. - NINA ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Dalsvatnet, Ångårdsvatnet og Tovatna i Trollheimen, 2014 

   Hesthagen, Trygve H.; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;1172, Research report, 2015)
   Denne rapporten omhandler krepsdyr, bunndyr og fisk i Dalsvatnet, Ångardsvatnet og Østre, Midtre og Vestre Tovatnet. Alle innsjøene er lokalisert i Oppdal kommune, Sør-Trøndelag, bort-sett fra en mindre del av Vestre ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Gaularvassdraget i forbindelse med overvåking av sur nedbør 

   Hesthagen, Trygve H.; Saksgård, Randi J.; Fiske, Peder (NINA Rapport;224, Research report, 2007)
   Hesthagen, T. Saksgård, R. og Fiske, P. 2007. Fiskebiologiske undersøkelser i Gaularvassdraget i forbindelse med overvåking av sur nedbør. – NINA Rapport 224. 33 s. Siden 1987 har flere lokaliteter i Eldalen og Haukedalen ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i reguleringsmagasiner til Svorka kraftverk høsten 2009 

   Solem, Øyvind; Hesthagen, Trygve H.; Lüscher, Sara; Saksgård, Randi J. (NINA rapport;597, Research report, 2010)
   Solem, Ø., Hesthagen, T., Lüscher, S. & Saksgård. R. 2010 Fiskebiologiske undersøkelser i reguleringsmagasiner til Svorka kraftverk høsten 2009 – NINA Rapport [597. 46 s.] Rapporten omhandler resultatene fra de fiskebiologiske ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i regulerte innsjøer i Aura- og Gryttenvassdraget høsten 2007 

   Hesthagen, Trygve H.; Johnsen, Stein Ivar; Fløystad, Leidulf; Saksgård, Randi J.; Ugedal, Ola (NINA Rapport;343, Research report, 2008)
   Hesthagen, T., Johnsen, S.I., Fløystad, L., Saksgård, R. & Ugedal, O. 2008. Fiskebiologiske undersøkelser i regulerte innsjøer i Aura- og Gryttenvassdraget høsten 2007. - NINA Rapport 343. 56 s. Rapporten omhandler ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Tunnsjøen og Tunnsjøflyan, 2014 

   Sandlund, Odd Terje; Heggberget, Tor Gravråk; Saksgård, Randi J.; Staldvik, Frode (NINA Rapport;1156, Research report, 2015)
   NINA gjennomførte i august 2014 fiskebiologiske undersøkelser i Tunnsjøen og Tunnsjøflyan på oppdrag fra NTE. Det er gjort svært få slike undersøkelser i Tunnsjøen siden den ble regulert i 1943, og ingen rapporterte ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2019. Revidert utgave. 

   Solem, Øyvind; Ulvan, Eva Marita; Kvingedal, Eli; Lamberg, Anders; Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Skoglund, Sigrid; Forseth, Torbjørn; Saksgård, Randi J.; Krogdahl, Rune; Holthe, Espen (NINA Rapport;1786, Research report, 2020)
   Solem, Ø., Ulvan, E.M., Kvingedal, E., Lamberg, A., Bremset, G., Berg. M., Skoglund, S., Forseth, T., Krogdahl, R. & Holthe, E. 2020. Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2019. Revidert ...
  • Fiskesamfunnet i Storsjøen i Åmot og Rendalen kommuner. Betydningen av reguleringsinngrep, endret beskatning og avbøtende tiltak 

   Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Johnsen, Stein Ivar; Rognerud, Sigurd; Saksgård, Randi J. (NINA Rapport;388, Research report, 2008)
   Museth, J., Sandlund, O. T., Johnsen, S. I., Rognerud, S. & Saksgård, R. 2008. Fiskesamfunnet i Storsjøen i Åmot og Rendalen kommuner. Betydningen av reguleringsinngrep, endret beskatning og avbøtende tiltak – NINA Rapport ...
  • Kartlegging av fiskearter i og nær Tunnsjøen, med spesiell vekt på forekomst av hvitfinnet steinulke, Cottus gobio L. 

   Heggberget, Tor Gravråk; Staldvik, Frode; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H.; Kjellberg, Gøsta (NINA Rapport;1118, Research report, 2015)
   Under prøvefiske med prøvegarnserier på mange stasjoner i strandsona i Tunnsjøen i august 2014 ble det fanget to eksemplarer av hvitfinnet steinulke nær Lauvtangen sørvest i innsjøen. Tunnsjøen drenerer til Namsen, og dette ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag - 2004 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;72, Research report, 2005)
   Saksgård, R. og Schartau, A.K. 2005. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - 2004. - NINA Rapport 72. 59 s.
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2010 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA rapport;748, Research report, 2011)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2011. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2010. - NINA Rapport 748, 74 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2010. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2012 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA rapport;973, Research report, 2013)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2013. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2012. - NINA Rapport 973, 70 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2012. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2005 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;176, Research report, 2006)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2006. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2005. - NINA Rapport 176, 63 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2005. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2006 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;280, Research report, 2007)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2007. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2006. - NINA Rapport 280. 64 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2006. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2007 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;385, Research report, 2008)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2008. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2007. - NINA Rapport 385, 64 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2007. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2008 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;496, Research report, 2009)
   Saksgård, R. & Schartau, A.K. 2009. Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2008. - NINA Rapport 496. 64 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2008. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2009 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA rapport;596, Research report, 2010)
   Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2010. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2009. - NINA Rapport 596. 71 s. Kjemisk overvåking av 20 utvalgte lokaliteter i norske vassdrag er utført i 2009. Prøvetakingslokalitetene ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2011 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;873, Research report, 2012)
   The monitoring programme for the water quality of Norwegian rivers «Elveserien» was started in 1965/66 with rivers located in the acidified areas in the southernmost part of Norway. The number of locations has varied over ...
  • Metodiske utfordringer i undersøkelsene av ungfisk av laks og ørret i effektkontrollen i kalkede vassdrag 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Sandlund, Odd Terje; Gabrielsen, Sven Erik; Saksgård, Laila M.; Saksgård, Randi J. (NINA rapport;644, Research report, 2010)
   Larsen, B.M., Sandlund, O.T., Gabrielsen, S.E., Saksgård, L. & Saksgård, R. 2010. Metodiske utfordringer i undersøkelsene av ungfisk av laks og ørret i effektkontrollen i kalkede vassdrag. - NINA Rapport 644. 37 s. Fiske ...