Now showing items 21-28 of 28

  • Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – samlerapport 2010. Atna- og Vikedalsvassdragene 

   Bongard, Terje; Brettum, Pål; Finstad, Anders Gravbrøt; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Halvorsen, Gunnar; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Papinska, Katarzyna; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;598, Research report, 2010)
   Sandlund, O.T. (red.), Bongard, T., Brettum, P., Finstad, A.G., Fjellheim, A., Halvorsen, G.A., Halvorsen, G., Hesthagen, T., Hindar, A., Papinska, K., Saksgård, R., Schartau, A.K., Schneider, S., Skancke, L.B., Skjelbred, ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2009: Grytelvvassdraget, Sør-Trøndelag 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J. (NINA Rapport;581, Research report, 2010)
   Larsen, B.M. & Saksgård, R. 2010. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2009: Grytelvvassdraget, Sør-Trøndelag. - NINA Rapport 581. 30 s. Grytelvvassdraget, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Aursunda, Nord-Trøndelag 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J. (NINA rapport;718, Research report, 2011)
   Larsen, B.M. & Saksgård, R. 2011. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Aursunda, Nord-Trøndelag. - NINA Rapport 718. 29 s. Aursunda, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for elvemusling, ble i ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2012: Oselva, Hordaland 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Magerøy, Jon Hamner (NINA rapport;1061, Research report, 2014)
   Oselvvassdraget hører med blant de få vassdragene i Hordaland der det fortsatt er en meget god bestand av elvemusling. Slike lokaliteter har høy verneverdi både lokalt og nasjonalt. Ved overvå-kingsundersøkelser i 2012 ble ...
  • Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Bjerland, Jon M. (NINA Rapport;887, Research report, 2012)
   Larsen, B.M., Saksgård, R. & Bjerland, J.M. 2012. Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2011. - NINA Rapport 887. 38 s. Det har vært en positiv utvikling for elvemusling i Ogna etter at ...
  • Referansevassdrag for effektstudier av sur nedbør. Kjemiske og biologiske forhold i Bondalselva og Visavassdraget, Møre og Romsdal, 2002-2006 

   Schartau, Ann Kristin; Brettum, Pål; Fiske, Peder; Hesthagen, Trygve H.; Johansen, Stein W; Mjelde, Marit; Raddum, Gunnar G.; Skjelkvåle, Brit Lisa; Saksgård, Randi J.; Skancke, Liv Bente (NINA Rapport;199, Research report, 2006)
   Schartau, A.K., Brettum, P., Fiske, P., Hesthagen, T., Johansen, S.W., Mjelde, M., Raddum, G.G., Skjelkvåle, B.L., Saksgård, R., Skancke, L.B. 2006. Referansevassdrag for effektstudier av sur nedbør. Kjemiske og biologiske ...
  • Status for ål i Siravassdraget 

   Thorstad, Eva Bonsak; Kroglund, Frode; Saksgård, Randi J.; Midtbø, Rolf (NINA rapport;974, Research report, 2014)
   Bakgrunnen for denne undersøkelsen var at de siste kjente observasjoner av ål i Sira-vassdraget var fra tidlig på 1990-tallet, og det ble stilt spørsmål om ålen som art hadde forsvunnet fra vassdraget. Formålene med ...
  • Storauren i Femund og Isteren. Utvikling i bestandene over de siste 30 år 

   Sandlund, Odd Terje; Museth, Jon; Næsje, Tor; Qvenild, Tore; Saksgård, Randi J.; Ugedal, Ola (NINA Rapport;853, Research report, 2012)
   Målet med denne rapporten er å beskrive utviklingen i storaurebestandene i Femund og Iste-ren over en periode på ca. 30 år og gi råd om forvaltningen av bestandene. Både Femund og Isteren huser viktige storaurebestander. ...