Now showing items 1232-1251 of 1387

  • Uddelegering af forvaltningsansvar - levende ressourcer i Grønland 

   Haaland, Hanne; Skogen, Ketil; Landa, Arild Magne; Loeks, Dave; Andersen, Oddgeir; Aastrup, Peter; Egevang, Carsten; May, Roel (NINA Rapport;6, Research report, 2005)
   Hanne Haaland, Ketil Skogen, Arild Landa, Dave Loeks, Oddgeir Andersen, Peter Aastrup, Carsten Egevang & Roel May. 2005. Uddelegering af forvaltningsansvar - levende ressourcer i Grønland - NINA Rapport 6. 137 s. I ...
  • Ulovlig jakt på store rovdyr. Holdninger i befolkningen, lokalsamfunn og blant jegere. 

   Krange, Olve; Skogen, Ketil (NINA Rapport;1663, Research report, 2019)
   Krange, O. Skogen, K. 2019. Ulovlig jakt på store rovdyr. Holdninger i befolkningen, lokalsamfunn og blant jegere. NINA Rapport 1663. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten handler om nordmenns syn på ulovlig jakt ...
  • Ulveangrep på hunder i Skandinavia. En tverrfaglig utredning 

   Odden, John; Krange, Olve; Sivertsen, Therese R.; Nilsen, Erlend B.; Figari, Helene; Frank, Jens; Linnell, John D.C.; Skogen, Ketil; Thorsen, Neri H.; Støen, Ole-Gunnar (NINA Rapport;1568, Research report, 2018)
   Odden, J., Krange, O., Sivertsen, T.R., Nilsen, E.B., Figari, H., Frank, J., Linnell, J.D.C., Skogen, K., Thorsen, N.H. & Støen, O.-G. 2018. Ulveangrep på hunder i Skandinavia – En tverrfaglig utredning. NINA Rapport 1568. ...
  • Ulven i Østmarka. En velkommen innflytter? 

   Skogen, Ketil; Krange, Olve (NINA rapport;979, Research report, 2013)
   For å undersøke hva folk som bor nær Østmarka (skogområdet mellom Oslo og Øyeren) mener om at ulven har etablert seg der, har NINA foretatt en undersøkelse blant 900 per-soner i oslobydelene Alna og Østensjø, som ligger ...
  • Ulven i Østmarka – en dalende stjerne? Endringer i oppfatninger av ulven fra 2013 til 2015 

   Skogen, Ketil; Krange, Olve (NINA Rapport;1209, Research report, 2015)
   Skogen, K. og O. Krange. 2015. Ulven i Østmarka – en dalende stjerne? Endringer i oppfatninger av ulven fra 2013 til 2015 – NINA rapport 1209. 24 s. NINA har gjennomført undersøkelser blant befolkningen på begge sider ...
  • Ulv og friluftsliv i Østmarka 

   Skogen, Ketil; Krange, Olve (NINA Rapport;1502, Research report, 2018)
   Skogen, K. & Krange, O. 2018. Ulv og friluftsliv i Østmarka. NINA Rapport 1502. Norsk institutt for naturforskning. I 2015 gjennomførte NINA en undersøkelse om holdninger til ulv blant folk som bor rundt Øst-marka. Dette ...
  • Undersøkelse av dyreplankton og fisk i et utvalg vann i Østfold etter avsluttet kalking 

   Walseng, Bjørn; Karlsen, Leif Roger (NINA Rapport;1372, Research report, 2017)
   Walseng, B. og Karlsen, L.R. 2017. Dyreplankton og fisk i et utvalg vann i Østfold etter avsluttet kalking. - NINA Rapport 1372: 1-62. Med tanke på å vurdere effekten av avsluttet kalking ble ti vann i Østfold undersøkt ...
  • Undersøkelse av naturverdier i forbindelse med planlagt jernbaneundergang ved Lurslia i Nittedal (Akershus). 

   Bendiksen, Egil (NINA Rapport;1673, Research report, 2019)
   Bendiksen, E. 2019. Undersøkelse av naturverdier i forbindelse med planlagt jernbaneundergang ved Lurslia i Nittedal (Akershus). NINA Rapport 1673. Norsk institutt for naturforskning. En usikret jernbaneovergang tjener ...
  • Undersøkelse av vegetasjon og forekomst av myrflangre (Epipactis palustris) på Haugerudmyra i Lier kommune 

   Bratli, Harald; Stabbetorp, Odd Egil (NINA Rapport;397, Research report, 2008)
   Bratli, H. & Stabbetorp, O. E. 2008. Undersøkelse av vegetasjon og forekomst av myrflangre (Epipactis palustris) på Haugerudmyra i Lier kommune. - NINA Rapport 397. 34 s. En lokalitet for myrflangre (Epipactis palustris), ...
  • Undersøkelse blant jaktrettighetshavere i Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 : datagrunnlag og noen sentrale funn 

   Andersen, Oddgeir; Kaltenborn, Bjørn P.; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein; Solvang, Håkon; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar (NINA Rapport;433, Research report, 2010)
   Andersen, O., Kaltenborn, B. P., Pedersen, H. C., Storaas, T., Solvang, H., Moa, P. F. og Hagen, B. R. 2010. Undersøkelse blant jaktrettighetshavere i Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011. Datagrunnlag og noen sentrale ...
  • Undersøkelser av bekkeniøye i Bandakdeltaet og Tokkeåi, Telemark - Resultater fra undersøkelsene i 2012 og 2013 

   Schartum, Eivind; Kraabøl, Morten (NINA rapport;1002, Research report, 2014)
   I Bandakdeltaet og Tokkeåi ble det funnet bekkeniøye fra 1,7 meters dyp på deltaflaten, og helt opp til en bakevje i Helveteshylen. I øvre del av elva er det imidlertid begrenset med egnet ha-bitat for alle livsstadier. ...
  • Undersøkelser av biologisk mangfold i Hofstadelva, Stjørdal, etter erosjonssikring og restaurering - Resultater og vurderinger fra feltsesongen 2016 

   Bergan, Morten Andre; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Myklebost, Heidi; Gjershaug, Jan Ove; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1320, Research report, 2017)
   Bergan, M.A., Kyrkjeeide, M.O., Myklebost, H., Gjershaug, J.O. og Solem, Ø. 2017. Undersøkelser av biologisk mangfold i Hofstadelva, Stjørdal, etter erosjonssikring og restaurering – Resultater og vurderinger fra feltsesongen ...
  • Undersøkelser av fisk og bunndyr i Leksvik 2017 

   Bongard, Terje; Munkeby, Tuva B.; Johansen, Kristina (NINA Rapport;1426, Research report, 2017)
   Bongard T., Munkeby, T.B. og Johansen, K. 2017. Undersøkelser av fisk og bunndyr i Leksvik 2017. NINA Rapport 1426. 39 s. NINA gjennomførte undersøkelser av fisk, bunndyr og elvemusling i 16 påvirkede vannforekomster i ...
  • Undersøkelser av genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaksbestanden i Altaelva 

   Aronsen, Tonje; Karlsson, Sten O.; Ugedal, Ola; Diserud, Ola H.; Ulvan, Eva M.; Saksgård, Laila; Næsje, Tor F. (NINA Rapport;1385, Research report, 2017)
   Aronsen, T., Karlsson, S., Ugedal, O., Diserud, O.H., Ulvan, E.M., Saksgård, L. & Næsje, T. 2017. Undersøkelser av genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaksbestanden i Altaelva. NINA Rapport 1385 32 s. Til tross ...
  • Undersøkelser av krepsdyr og fisk i fem regulerte og reguleringspåvirkede innsjøer i Mandalsvassdraget høsten 2014 

   Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn (NINA rapport;1127, Research report, 2015)
   Denne rapporten omhandler vannkvalitet, krepsdyr og fisk i Store Kvernevatn og Langevatn-magsinet (Langestølstjern, Roddeivsvatn, Sandvatn og Langevatn), og i tre reguleringspåvirk-ede innsjøer; Lisle Kvernevatn (nedstrøms ...
  • Undersøkelser av krepsdyr og fisk i Juvatn-magasinet og Sandvatn i Mandalsvassdraget høsten 2013 

   Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn (NINA rapport;1003, Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler vannkvalitet, krepsdyr og fisk i Juvatn-magasinet og Sandvatn, lokalisert i øvre deler av Mandalsvassdraget i Åseral kommune, Vest-Agder. Det er også gjort en vurdering av ulike kompensasjonstiltak ...
  • Undersøkelser av trekkaktiviteten for fugl på Guleslettene 2018-2019. Observasjoner, radarkartlegging og lyttedata med supplerende materiale 

   Systad, Geir Helge Rødli; Breistøl, Arild; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Guidos, Steven; Hamre, Øyvind; May, Roel; Pavòn-Jordàn, Diego; Stokke, Bård; Østerås, Tom Roger; Åström, Jens (NINA Rapport;1693, Research report, 2019)
   Systad, G.H.R., Breistøl, A., Follestad, A., Gjershaug, J.O., Guidos, S., Hamre, Ø., May, R., Stokke, B., Østerås, T.R. & Åström, J. 2019. Undersøkelser av trekkaktiviteten for fugl på Guleslettene 2018-2019 - Observasjoner, ...
  • Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2017 

   Solem, Øyvind; Aalbu, Frode; Mo, Tor Atle (NINA Rapport;1417, Research report, 2018)
   Solem, Ø., Aalbu, F. & Mo, T.O. 2018. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2017. NINA Rapport 1417. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2017 ble ungfiskundersøkelser gjennomført på 22 stasjoner i ...
  • Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2018. 

   Robertsen, Grethe; Solem, Øyvind; Aalbu, Frode; Pettersen, Oskar; Havn, Torgeir Børresen (NINA Rapport;1626, Research report, 2019)
   Robertsen G., Solem, Ø., Aalbu, F., Pettersen, O. og Havn, T.B. 2019. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2018. NINA Rapport 1626. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2018 ble ungfiskundersøkelser ...
  • Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2016 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Bækkelie, Knut A.E.; Jensås, Jan Gunnar; Bongard, Terje; Berntsen, Henrik H.; Havn, Torgeir B.; Borgos, Terje; Nielsen, Lars Eivind; Rognes, Torstein (NINA Rapport;1316, Research report, 2017)
   Solem, Ø., Bergan, M.A., Bækkelie, K.A.E., Jensås, J.G., Bongard, T., Berntsen, H.H., Havn, T. B., Borgos, T., Nielsen, L.E. og Rognes, T. 2017. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2016.- NINA Rapport 1316. ...