Now showing items 1244-1263 of 1657

  • Samlet belastning av vindkraftutbygging på fugl. Standardvilkår for for- og etterundersøkelser 

   May, Roelof Frans; Dahl, Espen Lie; Follestad, Arne; Reitan, Ole; Bevanger, Kjetil Modolv (NINA Rapport;623, Research report, 2010)
   Selv om det er meldt og omsøkt mange vindkraftprosjekter i Norge, er det i dag kun et begren-set antall av disse som er teknisk realiserbare, med bakgrunn i kapasitet i eksisterende sent-ralnett og planlagte investeringer ...
  • Sammenbindingskorridor mellom Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelter. Konsekvenser for reindrift 

   Andersen, Oddgeir; Tømmervik, Hans; Danielsen, Inge; Nellemann, Christian (NINA Rapport;305, Research report, 2007)
   Andersen, O., Tømmervik, H., Danielsen, I. & Nellemann, C. 2007. Sammenbindingskorridor mellom Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelter. Konsekvenser for reindrift – NINA Rapport 305. 40 s. Rapporten omhandler konsekvensene ...
  • Sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av hjerteskjellhøsting på fugl 

   Follestad, Arne; Lorentsen, Svein Håkon (NINA Rapport;270, Research report, 2007)
   Follestad, A. & Lorentsen, S.-H. 2007. Sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av hjerteskjellhøsting på fugl. - NINA Rapport 270. 23 s. Rapporten gir en sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av ...
  • Sammenstilling av eksisterende kunnskap om befolkningens holdninger til verneområder i Norge 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Aas, Øystein (NINA Rapport;1518, Research report, 2018)
   Selvaag, S.K & Aas, Ø. 2018. Sammenstilling av eksisterende kunnskap om befolkningens hold-ninger til verneområder i Norge. NINA Rapport 1518. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten er en sammenstilling av ...
  • Sammenstilling av eksisterende kunnskap om påvirkningsfaktorer og effekter på ærfugl og ærfugldrift i Vegaøyan verdensarvområde 

   Follestad, Arne; Moe, Børge; Thomassen, Jørn (NINA Rapport;1405, Research report, 2017)
   Follestad, A., Moe, B. & Thomassen, J. 2017. Sammenstilling av eksisterende kunnskap om påvirkningsfaktorer og effekter på ærfugl og ærfugldrift i Vegaøyan verdensarvområde. NINA Rapport 1405. Norsk institutt for ...
  • Samordning av forvaltning av jerv i Sør-Norge - en kunnskapsoversikt 

   Linnell, John D.C.; Flagstad, Øystein; Odden, John; Vang, Silje; Mattisson, Jenny (NINA Rapport;1255, Research report, 2016-08-17)
   Linnell, J. D. C., Flagstad, Ø., Odden, J., Vang, S. & Mattisson, J. (2016) Samordning av forvaltning av jerv i Sør-Norge - en kunnskapsoversikt. - NINA Rapport 1255. 63 s. Rovviltnemnda i region 3 (Oppland) fikk i 2015 ...
  • Samsvar mellom MiS og naturtypedata 

   Brandrud, Tor Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA rapport, Research report, 2008)
   Brandrud, T.E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2008. Samsvar mellom MiS og naturtypedata - NINA Rapport 359. 60 s. De to biomangfold-kartleggingene som utføres i skog i Norge, Miljøregistrering i skog (MiS), og Naturtypekartlegging ...
  • Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. Viktige områder for biologisk mangfold 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil (NINA Rapport;1042, Research report, 2014-05)
   Det er foretatt en kunnskapssammenstilling om verdifulle sandfuruskoger og sandfuruskog-sopper, samt en omfattende nykartlegging av dette elementet 2011-2013. Mens åpne sandområder er særlig verdifulle for sjeldne/rødlistede ...
  • Sandområder - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II 

   Ødegaard, Frode; Brandrud, Tor Erik; Hansen, Lars Ove; Hanssen, Oddvar; Åström, Sandra Charlotte Helene; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA rapport;712, Research report, 2011)
   Ødegaard, F., Brandrud, T.E., Hansen, L.O., Hanssen, O., Öberg, S., Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Sandområder -et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II – NINA Rapport 712. 82 s. Hotspot-habitatet ...
  • Scandlynx: a vision for coordinated lynx research in Scandinavia 

   Linnell, John Durrus; Andrén, Henrik; Liberg, Olof; Odden, John; Skogen, Ketil; Andersen, Reidar (NINA Rapport;86, Research report, 2005)
   Linnell, J.D.C., Andrén, H., Liberg, O., Odden, J., Skogen, K. og Andersen, R. 2005. - Scandlynx: a vision for coordinated lynx research in Scandinavia. - NINA Rapport 86. 26 s. This document presents a vision for research ...
  • Scenarioutvikling på Røst. Rapport fra scenarioutviklingsseminar Røst 1.- 2. september 2015 

   Thomassen, Jørn; Kaltenborn, Bjørn Petter; Linnell, John Durrus; Lindhjem, Henrik (NINA rapport;1190, Research report, 2015)
   Scenarioer kan beskrives som reiser til en mulig framtid. De reflekterer ulike antakelser om hvor-dan dagens trender vil videreføres, hvordan kritiske usikkerheter vil virke og hvordan nye faktorer vil påvirke utviklingen ...
  • Seabirds as indicators of distribution, trends and population level effects of plastics in the Arctic marine environment. Workshop Report 

   Dehnhard, Nina; Herzke, Dorte; Gabrielsen, Geir Wing; Anker-Nilssen, Tycho; Ask, Amalie; Christensen-Dalsgaard, Signe; Descamps, Sebastien; Hallanger, Ingeborg; Hanssen, Sveinn Are; Langset, Magdalene; Monclús, Laura; O'Hanlon, Nina; Reiertsen, Tone Kristin; Strøm, Hallvard (NINA Rapport;1719, Research report, 2019)
   Nina Dehnhard, Dorte Herzke, Geir Wing Gabrielsen, Tycho Anker-Nilssen, Amalie Ask, Signe Christensen-Dalsgaard, Sebastien Descamps, Ingeborg Hallanger, Sveinn Are Hanssen, Magdalene Langset, Laura Monclús, Nina O’Hanlon, ...
  • SEAPOP. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder 

   Anker-Nilssen, Tycho; Bustnes, J.O.; Erikstad, K.E.; Lorentsen, Svein-Håkon; Tveraa, T.; Strøm, H.; Barrett, Robert T (NINA Rapport;1, Research report, 2005)
   Anker-Nilssen, T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Tveraa, T., Strøm, H. & Barrett, R.T. 2005. SEAPOP. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder. - NINA Rapport ...
  • SEAPOP studies in the Barents and Norwegian Seas in 2007 

   Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Bustnes, J.O.; Christensen-Dalsgaard, Signe; Erikstad, K.E.; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein-Håkon; Steen, Harald; Strøm, H.; Systad, Geir Helge; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;363, Research report, 2008)
   Anker-Nilssen, T. (ed.), Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2008. SEAPOP studies in the Barents and ...
  • SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2005 

   Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell E; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein Håkon; Steen, Harald; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge Rødli; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;127, Research report, 2006)
   Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2006. SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2005. - NINA ...
  • SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006 

   Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell Einar; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein-Håkon; Steen, Harald; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;249, Research report, 2007)
   Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. and Tveraa, T. 2007. SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006. – NINA ...
  • Seasonal variation of success in DNA-extraction from brown bear fecal samples 

   Kopatz, Alexander; Kleven, Oddmund; Flagstad, Øystein (NINA Rapport;1775, Research report, 2020)
   Alexander Kopatz, Oddmund Kleven, Øystein Flagstad. 2020. Seasonal variation of success in DNA-extraction from brown bear fecal samples. NINA Report 1775. Norwegian Institute for Nature Research. Brown bears (Ursus arctos) ...
  • Segeråga, Rødøy og Meløy kommune. Fiskebiologiske undersøkelser i 2016 

   Bergan, Morten Andre; Aanes, Karl Jan (NINA Rapport;1332, Research report, 2017)
   Bergan, M. A. og Aanes, K. J. 2017. Segeråga, Rødøy og Meløy kommune - Fiskebiologiske undersøkelser i 2016 - NINA Rapport 1332. 57 sider. Høsten 2016 ble det gjennomført bunndyrundersøkelser og ungfisktellinger i Segeråga, ...
  • Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing 

   Blumentrath, Stefan; Salberg, Arnt-Børre; Cimburova, Zofie; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Nowell, Megan; Kermit, Martin (NINA Rapport;1545, Research report, 2018)
   Blumentrath, S., Salberg, A.-B., Cimburova, Z., Bakkestuen, V., Erikstad, L., Nowell, M., Kermit, M. 2018. Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. NINA Report 1545. Norwegian ...
  • Sertifisering av reiseliv – miljøtiltak eller markedsføring? 

   Haaland, Hanne; Aas, Øystein (NINA Rapport;144, Research report, 2006)
   Haaland, H og Aas, Ø. 2006. Sertifisering av reiseliv - miljøtiltak eller markedsføring? 2006. Formålet med rapporten er å gjennomgå internasjonale erfaringer med sertifiserings- eller godkjenningsordninger for naturbasert ...