Now showing items 814-833 of 1915

  • Kartlegging av fugletrekket over Bremangerlandet Undersøkelser ved det planlagte Bremangerlandet vindkraftverk 

   Stokke, Bård; May, Roel; Hamre, Øyvind; Åström, Jens; Gjershaug, Jan Ove; Follestad, Arne (NINA Rapport;1585, Research report, 2018)
   Stokke, B.G., May, R., Hamre, Ø., Åström, J., Gjershaug, J.O. & Follestad, A. 2018. Kartlegging av fugletrekket over Bremangerlandet. Undersøkelser ved det planlagte Bremangerlandet vindkraftverk. NINA Rapport 1585. Norsk ...
  • Kartlegging av grøntstrukturer i Nye Stavanger kommune. 

   Stange, Erik E.; Venter, Zander Samuel; DIllinger, Benno; Sydenham, Markus A.K. (NINA Rapport;1706, Research report, 2019)
   Stange, E.E., Venter, Z.S., Dillinger, B. & Sydenham, M.A.K. 2019. Kartlegging av grønnstruktur for Nye Stavanger Kommune. NINA Rapport 1706. Norsk institutt for naturforskning. Norsk institutt for naturforskning fikk i ...
  • Kartlegging av gytegroper av laks og sjøaure i Eira i perioden 1952-2010 

   Berg, Marius; Eide, Ove; Bremset, Gunnbjørn; Haukebø, Trond; Jensen, Arne Johan (NINA Rapport;731, Research report, 2011)
   Berg, M., Eide, O., Bremset, G., Haukebø, T. & Jensen, A.J. 2011. Kartlegging av gytegroper av laks og sjøaure i Eira i perioden 1952-2010. - NINA Rapport 731. 60 s. Formålet med denne undersøkelsen har vært å analysere ...
  • Kartlegging av harpacticoide hoppekreps i ferskvann i Norge. Et kunnskapsbidrag om en dårlig kjent gruppe i norsk ferskvannsfauna – HARPOST-prosjektet, delrapport 2/2 

   Jensen, Thomas Correll; Dimante-Deimantovica, Inta; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;1207, Research report, 2015-11-25)
   Denne rapporten oppsummerer resultatene for kartleggingen av harpacticoide hoppekreps i Norge fra HARPOST-prosjektet, som har vært et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning og Norsk institutt for vannforskning, ...
  • Kartlegging av invertebrater i fem hotspot-habitattyper. Nye norske arter og rødlistearter 2004-2008 

   Ødegaard, Frode; Sverdrup-Thygeson, Anne; Hansen, Lars Ove; Hanssen, Oddvar; Öberg, Sandra (NINA Rapport;500, Research report, 2009)
   Ødegaard, F., Sverdrup-Thygeson, A., Hansen, L.O., Hanssen, O. & Öberg, S. 2009. Kartlegging av invertebrater i fem hotspot-habitattyper. Nye norske arter og rødlistearter 2004-2008 - NINA Rapport 500. 102 s. I et ...
  • Kartlegging av jordboende sopp med vekt på rødlistearter i utvalgte verneområder i Telemark 2009. Kalkområdet i Bamble-Porsgrunn, samt Jomfruland, Kragerø 

   Brandrud, Tor Erik (NINA rapport;593, Research report, 2010)
   Brandrud, T.E. 2010. Kartlegging av jordboende sopp med vekt på rødlistearter i utvalgte verneområder i Telemark 2009. Kalkområdet i Bamble-Porsgrunn, samt Jomfruland, Kragerø. – NINA Rapport 593. 38 s. Det er foretatt ...
  • Kartlegging av kalklindeskogsopper i Oslo og Akershus, Buskerud og Telemark i 2017 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Dima, Bálint (NINA Rapport;1525, Research report, 2018)
   Brandrud, T.E., Bendiksen, E. & Dima, B. 2018. Kartlegging av kalklindeskogsopper i Oslo og Akershus, Buskerud og Telemark i 2017. NINA Rapport 1525. Norsk institutt for naturforskning. I alt 26 kalklindeskoger i indre ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2008-2009 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald; Hanssen, Oddvar (NINA Rapport;523, Research report, 2009)
   Endrestøl, A., Bengtson, R. & Hanssen, O. 2009. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2008-2009 – NINA Rapport 523. 38 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av våre mest sjeldne dagsommerfugler. ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2010 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA rapport;735, Research report, 2011)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2011. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2010 – NINA Rapport 735. 46 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av våre mest sjeldne dagsommerfugler. Etter revisjon ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2011 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA rapport;783, Research report, 2012)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2011 – NINA Rapport 783. 41 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands sjeldneste dagsommerfugler. Ifølge nasjonal ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2012 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;883, Research report, 2012)
   Endrestøl, A. og Bengtson, R. 2012. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2012. NINA Rapport 883. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion (Pallas, 1771) ble varig vernet ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2013 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA rapport;1022, Research report, 2014)
   Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands sjeldneste dagsommerfugler. Ifølge nasjonal rødliste for arter (2010) er klippeblåvinge vurdert som kritisk truet (CR). Dette skyldes at man har hatt en kraftig ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2014 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1159, Research report, 2015)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2015. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2014 – NINA Rapport 1159. 23 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne dagsommerfugler. Ifølge ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2015–2016 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1342, Research report, 2017)
   Endrestøl, A. og Bengtson, R. 2017. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2015–2016 — NINA Rapport 1342. 37 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne dagsommerfugler. Ifølge ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2017 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1466, Research report, 2018)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2018. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2017. NINA Rapport 1466. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2018 – med forslag til skjøtselsplan 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1649, Research report, 2019)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2019. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2018 – med forslag til skjøtselsplan. NINA Rapport 1649. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2019 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1794, Research report, 2020)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2020. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2019. NINA Rapport 1794. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2020 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald; Dahle, Amund (NINA Rapport;1984, Research report, 2021)
   Endrestøl, A., Bengtson, R. & Dahle, A. 2021. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2020. NINA Rapport 1984. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands ...
  • Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær. Helgelandskysten 

   Olsen, Siri Lie; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Myklebost, Heidi E.; Jackson, Craig; Gastinger, Miene-Marie (NINA Rapport;1728, Research report, 2020)
   Olsen, S.L., Kyrkjeeide, M.O., Myklebost, H.E., Jackson, C. & Gastinger, M.-M. 2019. Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær: Helgelandskysten. NINA Rapport 1728. Norsk institutt for naturforskning. Fremmede ...
  • Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær. Nord-Norge 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Often, Anders; Myklebost, Heidi Elin; Olsen, Siri Lie; Hagelin, Jon; Ruano, Monica; Frivoll, Vigdis; De Stefano, Matteo (NINA Rapport;1427, Research report, 2017)
   Kyrkjeeide, M.O., Often, A., Olsen, S.L., Myklebost, H.E., Hagelin, J., Ruano, M., Frivoll, V. & De Stefano, M. 2017. Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær Nord-Norge. NINA Rapport 1427 Fremmede arter ...