• SEAPOP. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder 

   Anker-Nilssen, Tycho; Bustnes, J.O.; Erikstad, K.E.; Lorentsen, Svein-Håkon; Tveraa, T.; Strøm, H.; Barrett, Robert T (NINA Rapport;1, Research report, 2005)
   Anker-Nilssen, T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Tveraa, T., Strøm, H. & Barrett, R.T. 2005. SEAPOP. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder. - NINA Rapport ...
  • Småkraftverk i Erstadelva, Sunndal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner 

   Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina (NINA Rapport;185, Research report, 2005)
   Hagen, D., Erikstad, L. og Skjerping, N. 2005. Småkraftverk i Erstadelva, Sunndal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. NINA Rapport 185, 18 s. Utbygging av småkraftverk vurderes i Erstadelva, ...
  • Kortnebbgjess og hvitkinngjess i Vesterålen. Bruk av områder og individuell adferd 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bakken, Johnny; Bergland, Ole-Petter; Kristensen, Jan Bolding; Røsshag, Bjørn (NINA Rapport;3, Research report, 2005)
   Tombre, I.M., Madsen, J., Bakken, J., Bergland, O.P., Kristensen, J.B., Røsshag, B. 2005. Kortnebbgjess og hvitkinngjess i Vesterålen: bruk av områder og individuell adferd. - NINA Rapport 3. 31 s. Denne rapporten sammenfatter ...
  • Rv7-tunneler på Hardangervidda. Effekter for villrein 

   Bevanger, Kjetil; Falldorf, Tobias; Strand, Olav (NINA Rapport;106, Research report, 2005)
   Bevanger, K., Falldorf, T. og Strand, O. 2005. Rv7-tunneler på Hardangervidda. Effekter for villrein. - NINA Rapport 106. 40 s. På oppdrag fra Statens vegvesen har NINA laget en utredning for å belyse hvilken betydning ...
  • Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2005 

   Brøseth, Henrik; Odden, John; Linnell, John Durrus (NINA Rapport;79, Research report, 2005)
   Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en ...
  • Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNA-analyse av ekskrementer. Rapport 2004 

   Flagstad, Øystein; Brøseth, Henrik; Hedmark, Eva; Wärdig, Cecilia; Johansson, Malin; Ellegren, Hans (NINA rapport;41, Research report, 2005)
   jerv,Gulo gulo, ekskremetner, DNA, bestandsstørrelse, immigrasjon
  • Naturverdier på Bygdøy 

   Bendiksen, Egil; Bjureke, Kristina; Stabbetorp, Odd Egil; Brandrud, Tor Erik; Often, Anders (NINA Rapport;77, Research report, 2005)
   Bendiksen, E., Bjureke, K., Stabbetorp, O.E., Brandrud, T.E. og Often, A. 2005. Naturverdier på Bygdøy. - NINA Rapport 77. 118 s.
  • Evaluering av forum for natur og friluftsliv. En erfaringsgjennomgang etter 5 års drift 

   Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein (NINA Rapport;74, Research report, 2005)
   Andersen, O. og Aas, Ø. 2005. Evaluering av forum for natur og friluftsliv - en erfaringsgjennomgang etter 5 års drift. NINA rapport nr. 74: 34 s. Evalueringen har skjedd gjennom telefonintervjuer og flere spørreundersøkelser ...
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag - 2004 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;72, Research report, 2005)
   Saksgård, R. og Schartau, A.K. 2005. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - 2004. - NINA Rapport 72. 59 s.
  • Uddelegering af forvaltningsansvar - levende ressourcer i Grønland 

   Haaland, Hanne; Skogen, Ketil; Landa, Arild Magne; Loeks, Dave; Andersen, Oddgeir; Aastrup, Peter; Egevang, Carsten; May, Roel (NINA Rapport;6, Research report, 2005)
   Hanne Haaland, Ketil Skogen, Arild Landa, Dave Loeks, Oddgeir Andersen, Peter Aastrup, Carsten Egevang & Roel May. 2005. Uddelegering af forvaltningsansvar - levende ressourcer i Grønland - NINA Rapport 6. 137 s. I ...
  • Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen 

   Dervo, Børre Kind; Aas, Øystein (NINA Rapport;4, Research report, 2005)
   Dervo, B.K. og Aas, Ø. 2005 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. - NINA Rapport 4. 26 s. Et femte forsøk med lokal forvaltning av store verneområder i fjellet i Norge i Reinheimen vil ha ...
  • Interaksjoner mellom moskus og villrein. En kunnskapsoversikt 

   Bevanger, Kjetil Modolv (NINA Rapport;7, Research report, 2005)
   Bevanger, K. 2005. Interaksjoner mellom moskus og villrein: en kunnskapsoversikt. - NINA Rapport 7. 23 s.
  • Yngel- og ungfiskundersøkelser i nedre del av Kvina (Vest-Agder) i 2004 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack; Forseth, Torbjørn; Johnsen, Bjørn Ove (NINA Rapport;5, Research report, 2005)
   Larsen, B.M., Berger, H.M., Forseth, T. & Johnsen, B.O. 2005. Yngel- og ungfiskundersøkelser i nedre del av Kvina (Vest-Agder) i 2004. - NINA Rapport 5. 28 s. Rapporten gir en nærmere beskrivelse og vurdering av fiskebestandene ...
  • Transportkorridor for E6 mellom Narvik og Bjerkvik. Konsekvensutredning, vurdering av naturmiljø 

   Bjerke, Jarle W.; Strann, Karl Birger; Johnsen, Trond Vidar; Frivoll, Vigdis Irene (NINA Rapport;2, Research report, 2005)
   Bjerke, J.W., Strann, K.-B., Johnsen, T. og Frivoll, V. 2005. Transportkorridor for E6 mellom Narvik og Bjerkvik: konsekvensutredning, vurdering av naturmiljø. - NINA Rapport 2. 49 s. Kommunedelplan for E6 mellom Narvik ...
  • Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2005 

   Brøseth, Henrik; Andersen, Roy (NINA rapport;89, Research report, 2005)
   jerv, Gulo gulo, yngleregistrering, overvåking, nasjonalt overvåkingsprogram, bestandsutvikling
  • Gauperegistrering i utvalgte fylker 2005 

   Brøseth, Henrik; Odden, John; Linnell, John Durrus (NINA Rapport;61, Research report, 2005)
   Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt overvåker bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge ved hjelp av to metoder. Begge metodene er basert på en betydelig innsats av lokal frivillige mannskaper. ...
  • Utbredelsen av sjøfugl i Norskehavet og Barentshavet 

   Fauchald, Per; Tveraa, Torkild; Bårdsen, Bård-Jørgen; Langeland, Knut (NINA Rapport;64, Research report, 2005)
   Fauchald, P., Tveraa, T., Bårdsen, B.-J. og Langeland, K. 2005. Utbredelse av sjøfugl i Norskehavet og Barentshavet. - NINA Rapport 64. 35 s.
  • Fiskebiologiske undersøkelser i 2002-2004 

   Lund, Roar A.; Johnsen, Bjørn Ove; Fiske, Peder (NINA Rapport;54, Research report, 2005)
   Lund, R.A., Johnsen, B.O. og Fiske, P. 2005. Fiskebiologiske undersøkelser i Surna 2002-2004. - NINA Rapport 54. 86 s. I årene 2002-2004 er det utført undersøkelser i Surna med formål å bedre kunnskapen om be-standsstatus ...
  • Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms 

   Tømmervik, Hans; Erikstad, Lars; Jacobsen, Karl-Otto; Strann, Karl Birger; Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Yoccoz, Nigel Gilles; Hagen, Dagmar; Johnsen, Trond Vidar; Johansen, Bernt; Høgda, Kjell Arild; Ahmed, Said Hassan; Dahl, Rolv; Bargel, Terje Harald; Olsen, Lars (NINA Rapport;49, Research report, 2005)
   Tømmervik, H., Erikstad, L., Jacobsen, K.-O., Strann, K.-B., Bakkestuen, V., Aarrestad, P.A., Yoccoz, N., Hagen, D., Johnsen, T.V., Johansen, B., Høgda, K.A., Ahmed, S.H., Dahl, R., Bargel, T.H., Olsen, L. 2005. ...
  • Human-wildlife interactions in western Serengeti, Tanzania. Effects of land management on migratory routes and mammal population densities 

   Rusch, Graciela; Stokke, Sigbjørn; Røskaft, Eivin; Mwakalebe, Grayson; Wiik, Harald; Arnemo, Jon Martin; Lyamuya, Richard (NINA Rapport;85, Research report, 2005)
   Rusch, G.M., Stokke, S., Røskaft, E., Mwakalebe, G., Wiik, H., Arnemo, J.M. and Lyamuya, R. 2005. Human-wildlife interactions in western Serengeti, Tanzania. Effects of land management in migratory routes and mammal ...