• Fiskebiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger 2003-2005 

   Lund, Roar Asbjørn; Johnsen, Bjørn Ove; Kvellestad, Agnar; Bongard, Terje (NINA Rapport;75, Research report, 2005)
   Fiskebiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger 2003-2005. - NINA Rapport 75. 100 s. Daleelva, laks, aure, vannkraftregulering, fisketetthet, vekst, smoltproduksjon, gytebestand, fskeutsettinger, The river Daleelva, ...
  • Lokalforankret forvaltning og nasjonal overvåking av småvilt : en kunnskapsoppsummering med anbefalinger for framtidig satsing 

   Brainerd, Scott M.; Pedersen, Hans Christian; Kålås, John Atle; Rolandsen, Christer Moe; Hoem, Stein; Storaas, Torstein; Kastdalen, Leif (NINA Rapport;38, Research report, 2005)
   Brainerd, S. M., Pedersen, H. C., Kålås, J. A., Rolandsen, C., Hoem, S. A., Storaas, T., og Kastdalen, L. 2005. Lokalforankret forvaltning og nasjonal overvåking av småvilt. En kunnskapsoppsummering med anbefalinger for ...
  • Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004). Årsrapport for registreringer utført i 2004 

   Blindheim, Terje; Gaarder, Geir; Framstad, Erik; Abel, Kim; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik; Hofton, Tom Hellik; Reiso, Sigve; Svalastog, Dag; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;44, Research report, 2005)
   Heggland, A. (red.) 2005. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004): Årsrapport for registreringer utført i 2004. - NINA Rapport 44. 210 s.
  • Effekter av kalking på forsuringsrammede krepsebestander. Overvåking av fem lokaliteter i Hedmark over en 10-15 års periode 

   Taugbøl, Trond (NINA Rapport;98, Research report, 2005)
   Taugbøl, T. 2005. Effekter av kalking på forsuringsrammede krepsebestander. Overvåking av fem lokaliteter i Hedmark over en 10-15 års periode. - NINA Rapport 98. Prosjektet har sett på effekten av å kalke forsura ...
  • Bever - forvaltning av en jakt- friluftsliv- og miljøressurs. En håndbok om moderne metoder for praktisk forvaltning av beverbestander 

   Halley, Duncan John; Bevanger, Kjetil Modolv (NINA Rapport;21, Research report, 2005)
   Halley, D. og Bevanger, K. 2005. Bever - forvaltning av en jakt-, frilufts- og miljøressurs: en håndbok om moderne metoder for praktisk forvaltning avbeverbestander. - NINA Rapport 21. 61 s.
  • Viltkartlegging. Narvik kommune 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;66, Research report, 2005)
   Strann, K.-B., Frivoll, V. & Johnsen, T. V. 2005. Viltkartlegging. Narvik kommune. - NINA Rapport 66. 40 pp. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold ...
  • Gauperegistrering i utvalgte fylker 2005 

   Brøseth, Henrik; Odden, John; Linnell, John Durrus (NINA Rapport;61, Research report, 2005)
   Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt overvåker bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge ved hjelp av to metoder. Begge metodene er basert på en betydelig innsats av lokal frivillige mannskaper. ...
  • SEAPOP. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder 

   Anker-Nilssen, Tycho; Bustnes, J.O.; Erikstad, K.E.; Lorentsen, Svein-Håkon; Tveraa, T.; Strøm, H.; Barrett, Robert T (NINA Rapport;1, Research report, 2005)
   Anker-Nilssen, T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Tveraa, T., Strøm, H. & Barrett, R.T. 2005. SEAPOP. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder. - NINA Rapport ...
  • Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2004 

   Strand, Rita; Finstad, Bengt (NINA Rapport;47, Research report, 2005)
   Strand, R., og Finstad, B. 2005. Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2004. - NINA Rapport 47. 24 s.
  • Naturfaglig kartlegging av 20 områder i forbindelse med verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark 

   Bjerke, Jarle W.; Strann, Karl Birger; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;88, Research report, 2005)
   Bjerke, J.W., Strann, K.-B. og Johnsen, T.V. 2005. Naturfaglig kartlegging av 20 områder i forbindelse med verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark. - NINA Rapport 88. 77 s. Norsk institutt for naturforskning (NINA) ...
  • Biologisk mangfold. Bardu kommune 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Iversen, Marianne; Tømmervik, Hans; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;58, Research report, 2005)
   Strann, K.-B., Frivoll, V., Iversen, M., Tømmervik, H. & Johnsen, T. 2005. Biologisk mangfold. Bardu kommune - NINA Rapport 58. 165 pp. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre ...
  • Biologiske undersøkelser i Altaelva 2004 

   Ugedal, Ola; Thorstad, Eva B.; Næsje, Tor F.; Reinertsen, Helge; Koksvik, Jan Ivar; Saksgård, Laila; Hvidsten, Nils Arne; Blom, Hans H.; Fiske, Peder; Jensen, Arne J. (NINA Rapport;43, Research report, 2005)
   Ugedal, O., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Reinertsen, H.R., Koksvik, J.I., Saksgård, L.M., Hvidsten, N.A., Blom, H.H., Fiske, P. og Jensen, A.J. 2005. Biologiske undersøkelser i Altaelva 2004. - NINA Rapport 43. 98 s.
  • Kjemisk overvåking av norske vassdrag - 2004 

   Saksgård, Randi J.; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;72, Research report, 2005)
   Saksgård, R. og Schartau, A.K. 2005. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - 2004. - NINA Rapport 72. 59 s.
  • Kjønnsperspektiver på utmarksbasert næringsutvikling 

   Svarstad, Hanne; Guldvik, Ingrid; Dervo, Børre Kind (NINA Rapport;94, Research report, 2005)
   Svarstad, H., Guldvik; I. & Dervo, B.K. 2005. Kjønnsperspektiver på utmarksbasert næringsutvikling. - NINA Rapport 94. 27 s. Rapporten utgjør resultatet av annen del av et utredningsprosjekt om etablering av utmarksba-sert ...
  • Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2005 

   Brøseth, Henrik; Andersen, Roy (NINA rapport;89, Research report, 2005)
   jerv, Gulo gulo, yngleregistrering, overvåking, nasjonalt overvåkingsprogram, bestandsutvikling
  • Biologisk mangfold. Lyngen kommune 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;27, Research report, 2005)
   Strann, K.-B., Frivoll, V. og Johnsen, T. 2005. Biologisk mangfold: Lyngen kommune. NINA Rapport 27. 74 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold ...
  • Rv7-tunneler på Hardangervidda. Effekter for villrein 

   Bevanger, Kjetil; Falldorf, Tobias; Strand, Olav (NINA Rapport;106, Research report, 2005)
   Bevanger, K., Falldorf, T. og Strand, O. 2005. Rv7-tunneler på Hardangervidda. Effekter for villrein. - NINA Rapport 106. 40 s. På oppdrag fra Statens vegvesen har NINA laget en utredning for å belyse hvilken betydning ...
  • Småkraftverk i Trollelva, Sørfold kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner 

   Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina (NINA Rapport;184, Research report, 2005)
   Hagen, D., Erikstad, L. og Skjerping, N. 2005. Småkraftverk i Trollelva, Sørfold kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. NINA Rapport 184, 17 s. Utbygging av småkraftverk vurderes i Trollelva, ...
  • Turisme i verneområder. Forprosjekt 

   Heiberg, Mette Marie; Christensen, Haaken; Aas, Øystein (NINA Rapport;87, Research report, 2005)
   Heiberg, M.M., Christensen, H.M. & Aas, Ø. 2005. Turisme i verneområder. Forprosjekt. - NINA Rapport 87. - NINA Rapport 87. 87 pp. Rapporten er en innledende del av et større samarbeidsprosjekt mellom NORSKOG og Norsk ...
  • Evaluering av forum for natur og friluftsliv. En erfaringsgjennomgang etter 5 års drift 

   Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein (NINA Rapport;74, Research report, 2005)
   Andersen, O. og Aas, Ø. 2005. Evaluering av forum for natur og friluftsliv - en erfaringsgjennomgang etter 5 års drift. NINA rapport nr. 74: 34 s. Evalueringen har skjedd gjennom telefonintervjuer og flere spørreundersøkelser ...