Now showing items 21-40 of 1420

  • Viltkartlegging. Narvik kommune 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;66, Research report, 2005)
   Strann, K.-B., Frivoll, V. & Johnsen, T. V. 2005. Viltkartlegging. Narvik kommune. - NINA Rapport 66. 40 pp. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold ...
  • Viltkartlegging. Tjeldsund kommune 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;68, Research report, 2005)
   Strann, K.-B., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2005. Viltkartlegging. Tjeldsund kommune. - NINA Rapport 68. 25 pp. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold ...
  • Viltkartlegging. Evenes kommune 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;67, Research report, 2005)
   Strann, K.-B., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2005. Viltkartlegging. Evenes kommune. - NINA Rapport 67. 25 pp. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold ...
  • Evalueringen av fylkesmennenes overvåking i verneområder 

   Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Framstad, Erik; Saksgård, Laila M. (NINA Rapport;48, Research report, 2005)
   Hagen, D., Eide, N.E., Vistad, O.I., Framstad, E. og Saksgård, L. 2005. Evaluering av fylkesmennenes overvåking i verneområder, - NINA Rapport 48. 37 s.
  • Regulerende faktorer for toppskarvbestanden på Sklinna, Nord-Trøndelag 

   Røv, Nils; Nygård, Torgeir (NINA Rapport;30, Research report, 2005)
   Røv, N., Nygård, T. 2005. Regulerende faktorer på toppskarvbestanden på Sklinna, Nord-Trøndelag. - NINA Rapport 30. 16 s.
  • Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Ostojeaggi, Troms, 2004 

   Hofgaard, Annika (NINA Rapport;42, Research report, 2005)
   Hofgaard, A. 2005. Overvåking av palsmyr: førstegangsundersøkelse i Ostojeaggi, Troms, 2004. - NINA Rapport 42. 29 s. Overvåking av palsmyr er et nytt nasjonalt overvåkingsprosjekt initiert av Direktoratet for naturforvaltning, ...
  • Biologisk mangfold. Målselv kommune 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Iversen, Marianne; Johnsen, Trond Vidar; Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;46, Research report, 2005)
   Strann, K.-B., Frivoll, V., Iversen, M., Johnsen, T. og Jacobsen K.O. 2005. Biologisk mangfold: Målselv kommune. - NINA Rapport 46. 117 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre ...
  • Utsetting av potensielt fiskeetende ørret i Tustervatn (Røsvatnmagasinet) 

   Svenning, Martin (NINA Rapport;38a, Research report, 2005)
   Svenning, M.-A. 2005. Utsetting av potensielt fiskeetende ørret i Tustervatn (Røsvatnmagasinet). - NINA Rapport 38a. 31 s.
  • Bevaringsbiologi - Fjellrev i NINA 2005 

   Landa, Arild Magne; Strand, Olav; Kvaløy, Kirsti; van Dijk, Jiska Joanneke; Eide, Nina Elisabeth; Herfindal, Ivar; Linnell, John Durrus; Andersen, Roy (NINA Rapport;102, Research report, 2005)
   Landa, A., Strand, O., Kvaløy, K., van Dijk, J., Eide, N., Herfindal, I., Linnell, J. og Andersen, R. 2005. Bevaringsbiologi – Fjellrev i NINA 2005 - NINA Rapport 102. 31 s. Fjellrev Alopex lagopus er en av de mest ...
  • Kjønnsperspektiver på utmarksbasert næringsutvikling 

   Svarstad, Hanne; Guldvik, Ingrid; Dervo, Børre Kind (NINA Rapport;94, Research report, 2005)
   Svarstad, H., Guldvik; I. & Dervo, B.K. 2005. Kjønnsperspektiver på utmarksbasert næringsutvikling. - NINA Rapport 94. 27 s. Rapporten utgjør resultatet av annen del av et utredningsprosjekt om etablering av utmarksba-sert ...
  • Dødsårsak og opprinnelse for alkefugler som strandet på Rogalandskysten i februar 2003 

   Aarvak, Tomas; Anker-Nilssen, Tycho (NINA Rapport;95, Research report, 2005)
   Aarvak, T. & Anker-Nilssen, T. 2005. Dødsårsak og opprinnelse for alkefugler som strandet på Rogalandskysten i februar 2003. – NINA Rapport 95. Etter en episode med massedød av sjøfugler tidlig i februar 2003 på kysten ...
  • Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark . Kommunebeskrivelser 

   Østdahl, Torbjørn; Skår, Margrete (NINA Rapport;99, Research report, 2005)
   Østdahl, T. & Skår, M. 2005. Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark. Kommunebeskrivelser. NINA Rapport 99. 122 pp. Evalueringen av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i ...
  • Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2005 

   Lorentsen, Svein Håkon (NINA Rapport;97, Research report, 2005)
   Lorentsen, S.-H. 2005. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2005. - NINA Rapport 97. 49 pp. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl fikk sin spede begynnelse i 1976. ...
  • Statuskartlegging av friluftsliv og reiseliv i forbindelse med utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark 

   Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein (NINA Rapport;33, Research report, 2005)
   Andersen, O. og Aas, Ø. 2005. Statuskartlegging av friluftsliv og reiseliv i forbindelse med utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. - NINA Rapport 33. 74 s.
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger 2003-2005 

   Lund, Roar Asbjørn; Johnsen, Bjørn Ove; Kvellestad, Agnar; Bongard, Terje (NINA Rapport;75, Research report, 2005)
   Fiskebiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger 2003-2005. - NINA Rapport 75. 100 s. Daleelva, laks, aure, vannkraftregulering, fisketetthet, vekst, smoltproduksjon, gytebestand, fskeutsettinger, The river Daleelva, ...
  • Snøugle (Bubo Scandiacus) Norge. Hekkeforekomster i perioden 1968-2005 

   Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;84, Research report, 2005)
   Jacobsen, K.-0. 2005. Snøugle (Bubo scandiacus) i Norge. Hekkeforekomster i perioden 1968-2005. NINA rapport 84. 35 pp Snøugla har en sirkumpolar utbredelse og hekker på tundra i Nord-Europa, Russland, Grønland og ...
  • Tresatt impediment og livsløpstrær av osp på hogstflater. Effektive tiltak for artsmangfoldet i norsk skog? 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Ims, Rolf Anker (NINA Rapport;71, Research report, 2005)
   Sverdrup-Thygeson, A. & Ims, R.A. 2005. Tresatt impediment og livsløpstrær av osp på hogstflater. Effektive tiltak for artsmangfoldet i norsk skog? - NINA Rapport 71. 56 pp. Skogbruket legger ned betydelige ressurser i ...
  • Turisme i verneområder. Forprosjekt 

   Heiberg, Mette Marie; Christensen, Haaken; Aas, Øystein (NINA Rapport;87, Research report, 2005)
   Heiberg, M.M., Christensen, H.M. & Aas, Ø. 2005. Turisme i verneområder. Forprosjekt. - NINA Rapport 87. - NINA Rapport 87. 87 pp. Rapporten er en innledende del av et større samarbeidsprosjekt mellom NORSKOG og Norsk ...
  • Rovvilt og Samfunn.- akseptable kompromissløsninger for framtidig rovviltforvaltning? Oppsummering av RoSas aktivitet i forbindelse med St.meld. nr. 15 (2003-2004)Rovvilt i norsk natur 

   Hustad, Håkon; Andersen, Reidar; Linnell, John Durrus (NINA Rapport;28, Research report, 2005)
   Hustad, H., Andersen, A. & Linnell, J.D.C. 2005. Rovvilt og Samfunn (RoSa) - Akseptable Kompromissløsninger for framtidig rovviltforvaltning? Oppsummering av RoSas aktivitet i forbindelse med St.meld. nr. 15 (2003-2004) ...
  • Effekter på bunndyr aluminiumstilsetning mot G. salaris i Batnfjords-elva, 2003 og 2004 

   Bongard, Terje (NINA Rapport;9, Research report, 2005)
   Bongard, T. 2005. Effekter på bunndyr av aluminiumstilsetning mot G. salaris i Batnfjords-elva, 2003 og 2004. - NINA Rapport 9. 20 pp. Denne undersøkelsen tyder ikke på at behandling med aluminium i kombinasjon med lav ...