Now showing items 1-20 of 2326

  • Oppvandring av laks i Vefsna. Virkninger av "Muligheter i Helgeland" 

   Jensen, Arne Johan; Johnsen, Bjørn Ove; Forseth, Torbjørn (NINA Rapport;59, Research report, 2005)
   Jensen, A.J., Johnsen, B.O. og Forseth, T. 2005. Oppvandring av laks i Vefsna. Virkninger av "Muligheter i Helgeland". - NINA Rapport 59. 58 s.
  • Vårtrekk av arktiske gjess i Vesterålen. Innspill til en regional forvaltningsplan 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bergersen, Espen Andre; Bakken, Johnny (NINA Rapport;83, Research report, 2005)
   Tombre, I.M, Madsen, J., Bergersen, E.A. og Bakken, J. 2005. Vårtrekk av arktiske gjess i Vesterålen. Innspill til en regional forvaltningsplan - NINA Rapport 83, 38 s. Denne rapporten sammenfatter registreringer av ...
  • Snøugle (Bubo Scandiacus) Norge. Hekkeforekomster i perioden 1968-2005 

   Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;84, Research report, 2005)
   Jacobsen, K.-0. 2005. Snøugle (Bubo scandiacus) i Norge. Hekkeforekomster i perioden 1968-2005. NINA rapport 84. 35 pp Snøugla har en sirkumpolar utbredelse og hekker på tundra i Nord-Europa, Russland, Grønland og ...
  • Natur- og vegetasjonstyper på Sandholmene i Røst kommune, Nordland. Konsekvensutredning i forbindelse med planlagt vindkraftutbygging 

   Bjerke, Jarle W. (NINA Rapport;18, Research report, 2005)
   Bjerke, J.W. 2005. Natur- og vegetasjonstyper på Sandholmene i Røst kommune, Nordland: Konsekvensutredning i forbindelse med planlagt vindkraftutbygging. - NINA Rapport 18. 22 s.
  • Viltkartlegging. Evenes kommune 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;67, Research report, 2005)
   Strann, K.-B., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2005. Viltkartlegging. Evenes kommune. - NINA Rapport 67. 25 pp. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold ...
  • Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms 

   Tømmervik, Hans; Erikstad, Lars; Jacobsen, Karl-Otto; Strann, Karl Birger; Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Yoccoz, Nigel Gilles; Hagen, Dagmar; Johnsen, Trond Vidar; Johansen, Bernt; Høgda, Kjell Arild; Ahmed, Said Hassan; Dahl, Rolv; Bargel, Terje Harald; Olsen, Lars (NINA Rapport;49, Research report, 2005)
   Tømmervik, H., Erikstad, L., Jacobsen, K.-O., Strann, K.-B., Bakkestuen, V., Aarrestad, P.A., Yoccoz, N., Hagen, D., Johnsen, T.V., Johansen, B., Høgda, K.A., Ahmed, S.H., Dahl, R., Bargel, T.H., Olsen, L. 2005. ...
  • Uddelegering af forvaltningsansvar - levende ressourcer i Grønland 

   Haaland, Hanne; Skogen, Ketil; Landa, Arild Magne; Loeks, Dave; Andersen, Oddgeir; Aastrup, Peter; Egevang, Carsten; May, Roel (NINA Rapport;6, Research report, 2005)
   Hanne Haaland, Ketil Skogen, Arild Landa, Dave Loeks, Oddgeir Andersen, Peter Aastrup, Carsten Egevang & Roel May. 2005. Uddelegering af forvaltningsansvar - levende ressourcer i Grønland - NINA Rapport 6. 137 s. I ...
  • Fjellrev i Norge 2005. Overvåkingsrapport 

   Andersen, Roy; Linnell, John Durrus; Eide, Nina Elisabeth; Landa, Arild Magne (NINA Rapport;101, Research report, 2005)
   Andersen, R., Linnell, J.D.C., Eide, N.E., Landa, A. 2005. Fjellrev i Norge 2005. Overvåkingsrapport. - NINA Rapport 101. 21 s. fjellrev, Alopex lagopus, yngling, bestandsovervåking, artic fox, monitoring, reproductions
  • Reinens beiter på Hardangervidda. Utviklingen fra 1988 til 2004 

   Gaare, Eldar; Tømmervik, Hans; Hoem, Stein Arild (NINA Rapport;53, Research report, 2005)
   Gaare, E., Tømmervik, H., Hoem, S.A. 2005 Reinens beiter på Hardangervidda. Utviklingen fra 1988 til 2004. – NINA rapport 53. 20 pp. Beitene på Hardangervidda villreinområde ble taksert sommeren 2004. En tilsvarende taksering ...
  • Røye som langtidsvert og smittereservoar for Gyrodactylus salaris i Skibotnelva i Troms 

   Kristoffersen, Roar; Rikardsen, Audun; Winger, Anja; Adolfsen, Pål; Knudsen, Rune (NINA Rapport;36, Research report, 2005)
   Kristoffersen, R., Rikardsen, A. H., Winger, A. C., Adolfsen, P. & Knudsen, R. 2005. Røye som langtidsvert og smittereservoar for Gyrodactylus salaris i Skibotne/va i Troms. NINA Rapport 36. 27 s. Skibotnelva i Troms var ...
  • Kalking av sure vassdrag, reetablering av oter, mink, og vannspissmus. Årsrapport 2004 

   Heggberget, Thrine Lise Moen (NINA Rapport;22, Research report, 2005)
   Heggberget, T.M. 2005. Kalking av sure vassdrag, reetablering av oter, mink og vannspissmus: årsrapport 2004. - NINA Rapport 22. 34 s.
  • Årsrapport fra NINA’s Elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2004 

   Heim, Morten; Solberg, Erling Johan; Sæther, Bernt-Erik (NINA Rapport;12, Research report, 2005)
   Heim, M., Solberg, E.J. og Sæther, B.-E. 2005. Årsrapport fra NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2004. Prosjektet ser på hvilke faktorer som påvirker bestandssvingningene i norske ...
  • Biologisk mangfold. Skånland kommune 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;69, Research report, 2005)
   Strann, K.-B., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2005. Biologisk mangfold. Skånland kommune. - NINA Rapport 69. 37 pp. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk ...
  • Omfang av motorisert ferdsel i forsøkskommunene sommersesongen 2003 og vintersesongen 2003/2004. Sammenstilling og drøfting av oppsynsregistreringer og halvårsrapporter 

   Østdahl, Torbjørn; Skår, Margrete (NINA Rapport;14, Research report, 2005)
   Østdahl, T. og Skår, M. 2005. Omfang i motorisert ferdsel i forsøkskommunene sommersesongen 2003 og vintersesongen 2003/2004. - NINA Rapport 14. 39 s. Som et ledd i arbeidet med evalueringen av forsøk med ny forvaltningsordning ...
  • Tilleggsutredning om biologisk mangfold for flerbruksplan for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt 

   Strann, Karl Birger; Langeland, Knut; Johnsen, Trond Vidar; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;8, Research report, 2005)
   Strann, K.-B., Langeland, K., Johnsen, T., Tømmervik, H. 2005. Tilleggsutredning om biologisk mangfold for flerbruksplanfor Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt. Det er gjennomført en kartlegging av viktige forekomster av ...
  • Utsetting av potensielt fiskeetende ørret i Tustervatn (Røsvatnmagasinet) 

   Svenning, Martin (NINA Rapport;38a, Research report, 2005)
   Svenning, M.-A. 2005. Utsetting av potensielt fiskeetende ørret i Tustervatn (Røsvatnmagasinet). - NINA Rapport 38a. 31 s.
  • Overvåking av klimaeffekter på biomangfold i Tov. Metodeutvikling 

   Bakkestuen, Vegar; Bruteig, Inga Elise; Framstad, Erik; Sloreid, Svein Erik; Stabbetorp, Odd Egil; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;52, Research report, 2005)
   Bakkestuen, V., Bruteig, I.E., Framstad, E., Sloreid, S.-E., Stabbetorp, O.E. og Aarrestad, P.A. 2005. Overvåking av klimaeffekter på biomangfold i Tov. Metodeutvikling. - NINA Rapport 52. 47 s.
  • Viltkartlegging. Tjeldsund kommune 

   Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;68, Research report, 2005)
   Strann, K.-B., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2005. Viltkartlegging. Tjeldsund kommune. - NINA Rapport 68. 25 pp. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold ...
  • Miljøundersøkelser i Østmarka. Overvåking av vegetasjonen i influensområdet til Romeriksporten 1998-2003 

   Bendiksen, Egil; Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Stabbetorp, Odd Egil; Eilertsen, Odd; Wilmann, Bodil Helene (NINA Rapport;56, Research report, 2005)
   Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Erikstad, L., Stabbetorp, O. E., Eilertsen, O., & Wilmann, B. 2005. Miljøundersøkelser i Østmarka. Overvåking av vegetasjonen i influensområdet til Romeriksporten 1998-2003. - NINA Rapport ...
  • Omfang av motorisert ferdsel i forsøkskommunene. Sammenstilling og drøfting av oppsynsregistreringer og halvårsrapporter 2002-2005 

   Østdahl, Torbjørn; Skår, Margrete (NINA Rapport;91, Research report, 2005)
   Østdahl, T. og Skår M. Omfang av motorisert ferdsel i for-søkskommunene. Sammenstilling og drøfting av oppsynsregistreringer og halvårsrapporter 2002-2005- NINA Rapport 91. 37 s. Registreringsmetodikk Som et ledd i arbeidet ...