• Sett elg og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial 

   Solberg, Erling Johan; Veiberg, Vebjørn; Rolandsen, Christer Moe; Ueno, Mayumi; Nilsen, Erlend Birkeland; Gangsei, Lars Erik; Stenbrenden, Magnus; Libjå, Lars Egil (NINA rapport;1043, Research report, 2014)
   Målrettet hjorteviltforvaltning krever innsamling av fortløpende informasjon om bestandsutviklingen i kombinasjon med effektiv høsting. I denne prosessen har fritidsjegere en viktig rolle ved at de hvert år rapporterer ...
  • Sex in murky waters: algal-induced turbidity increases sexual selection in pipefish 

   Sundin, Josefin; Aronsen, Tonje; Rosenqvist, Gunilla; Berglund, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Algal-induced turbidity has been shown to alter several important aspects of reproduction and sexual selection. However, while turbidity has been shown to negatively affect reproduction and sexually selected traits in ...
  • Sharing data improves monitoring of trans-boundary populations: the case of wolverines in central Scandinavia 

   Gervasi, Vincenzo; Brøseth, Henrik; Gimenez, Olivier; Nilsen, Erlend Birkeland; Odden, John; Flagstad, Øystein; Linnell, John Durrus (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   of wide-ranging species are likely to extend across multiple jurisdictions, including national and international borders. This requires that local institutions implement data sharing and a standardization of monitoring ...
  • Show Me Your Rump Hair and I Will Tell You What You Ate – The Dietary History of Muskoxen (Ovibos moschatus) Revealed by Sequential Stable Isotope Analysis of Guard Hairs 

   Mosbacher, Jesper Bruun; Michelsen, Anders; Stelvig, Mikkel; Hendrichsen, Ditte Katrine; Schmidt, Niels Martin (Peer reviewed, 2016)
   The nutritional state of animals is tightly linked to the ambient environment, and for northern ungulates the state strongly influences vital population demographics, such as pregnancy rates. Continuously growing tissues, ...
  • Signalkreps i Kvesjøen, Lierne kommune - kartlegging, spredningsrisiko og forslag til tiltak 

   Johnsen, Stein Ivar (NINA Rapport;1093, Research report, 2015-06)
   I 2013 ble det fanget en signalkreps i garn i Kvesjøen i Lierne kommune, Nord-Trøndelag. Analyser gjennomført ved Veterinærinstituttet (VI) påviste at den var bærer av krepsepest. Miljødirektoratet ønsket å få en bedre ...
  • Signalkreps og krepsepest i Haldensvassdraget. Forslag til tiltaksplan 

   Johnsen, Stein Ivar; Vrålstad, Trude (NINA Rapport;474, Research report, 2009)
   Johnsen, S.I. & Vrålstad, T. 2009. Signalkreps og krepsepest i Haldensvassdraget. Forslag til tiltaksplan - NINA Rapport 474. 23 s. I juli 2008 ble det oppdaget krepsepestbærende signalkreps i Øymarksjøen i Haldenvassdraget. ...
  • Silvopastures in Central America. PACA – Final report 

   Rusch, Graciela; Pezo, Danilo; Aguilar-Støen, Mariel; Skarpe, Christina; Ibrahim, Mohammad (NINA Rapport;570, Research report, 2010)
   Rusch, G. M., Pezo, D., Aguilar-Støen, M., Skarpe, C. & Ibrahim, M. 2010. Silvopastures in Central America: PACA – Final report. – NINA Report 570. 50 pp. Silvopastoralism constitutes the predominant feature of the livestock ...
  • Simulering av fordelingsmønsteret til sjøfugl som en komponent i MIRA 

   Fauchald, Per; Brude, Odd Willy (NINA Rapport;15, Research report, 2005)
   Fauchald, P. & Brude O. W. Simulering av fordelingsmønsteret til sjøfugl som en komponent i MIRA. – NINA Rapport 15. 36 pp. For å vurdere risiko forbundet med akutte oljesøl knyttet til sin aktivitet på norsk sokkel, bruker ...
  • Sjøfugl og marine økosystemer. Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard 

   Fauchald, Per; Barrett, Robert; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell E; Nøttestad, Leif; Skern-Mauritzen, Mette; Vikebø, Frode Bendiksen (NINA Rapport;1161, Research report, 2015)
   Fauchald, P., Barrett, R. T., Bustnes, J. O., Erikstad, K. E., Nøttestad, L., Skern-Mauritzen, M., Vikebø, F. B. 2015. Sjøfugl og marine økosystemer. Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard. ...
  • Sjøfugl og menneskelig ferdsel på Flatøya, Bjarkøy 

   Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;429, Research report, 2008)
   Jacobsen, K.-O. 2008. Sjøfugl og menneskelig ferdsel på Flatøya, Bjarkøy - NINA Rapport 429. 20 s. Deler av Flatøya i Bjarkøy kommune er med i Flatøya landskapsvernområde. I forbindelse med at Fylkesmannen i Troms høsten ...
  • Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter 

   Lorentsen, Svein Håkon (NINA Rapport;629, Research report, 2010)
   Lorentsen, S.-H. 2010. Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter. – NINA Rapport 629. 23 s. Etter forliset av MV Full City ved Langesund, Telemark den 31. juli 2009, lakk det store mengder olje ut i sjøen og mange ...
  • Sjølaksefiske med faststående redskap i Norge i 2007. Kjennetegn ved fiskere, fiskeutøvelse og holdninger til regulering av fiske 

   Fangel, Kirstin; Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein (NINA Rapport;406, Research report, 2009)
   Fangel, K., Andersen, O., og Aas, Ø. 2008. Sjølaksefiske med faststående redskap i Norge i 2007. Kjennetegn ved fiskere, fiskeutøvelse og holdninger til regulering av fiske - NINA Rapport 406. 56 s + vedlegg. Vinteren ...
  • Sjøoverlevelse hos laks. Forslag til nasjonalt overvåkingssystem 

   Fiske, Peder; Kvingedal, Eli; Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt (NINA Rapport;1026, Research report, 2014-03)
   Prosjektets formål har vært å undersøke hvilke laksebestander som kan være egnet for overvåking av sjøoverlevelse og foreslå lokaliteter for et nasjonalt overvåkingssystem. Forslaget som er utarbeidet omfatter både ...
  • Sjørøye – økologisk og/eller genetisk segregering? 

   Svenning, Martin; Præbel, Kim; Kanstad Hanssen, Øyvind; Falkegård, Morten (NINA Rapport;957, Research report, 2013-04)
   Nedgang i fangstene av sjørøye har ført til behov for regulering av fisket, og i revideringen av elveforskriftene for fisket etter anadrom fisk de siste årene har det vært iverksatt innstramminger i fisket etter etter ...
  • Sjøørretovervåking i bekker langs Skagerrakkysten, Situasjonen 2004 

   Jonsson, Bror; Jonsson, Nina (NINA Rapport;24, Research report, 2005)
   Jonsson, B. og Jonsson, N. 2005. Sjøørretovervåkning i bekker langs Skagerrakkysten: Situasjonen i 2004. - NINA Rapport 24. 14 s.
  • Skandlynx : framdriftsrapport fra det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe 2008-2009 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Andrén, Henrik; Linnell, John D.C.; Persson, Jens; Flagstad, Øystein; Nilsen, Erlend Birkeland; Arnemo, Jon Martin; Sköld, Kent; Segerström, Peter; Samelius, Gustaf; Rauset, Geir Rune; Danell, Anna; Liberg, Olof (NINA Rapport;513, Research report, 2009)
   Odden, J., Mattisson, J., Andren, H., Linnell, J.D.C., Persson, J., Flagstad, Ø., Nilsen, E.B., Arnemo, J.M., Sköld, K., Segerström, P., Samelius, G., Rauset, G.R., Danell, A. & Liberg, O. 2009. Skandlynx : framdriftsrapport ...
  • Skisse for reetableringsstrategi for laks i Kragerøvassdraget 

   Forseth, Torbjørn; Kvingedal, Eli; Gabrielsen, Sven-Erik (NINA Rapport;983, Research report, 2013)
   Forseth, T., Kvingedal, E. & Gabrielsen, S.E. 2013. Skisse for reetableringsstrategi for laks i Kragerøvassdraget - NINA Rapport 983. 19 s. I denne rapporten presenteres en skisse for reetableringsstrategi for laks i ...
  • Skjøtselsplan med bevaringsmål for verneområdene på Løkeneshalvøya, Asker kommune, Akershus 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil (NINA Rapport;946, Research report, 2013)
   Brandrud, T. E. & Bendiksen, E. 2013. Skjøtselsplan med bevaringsmål for verneområdene på Løkeneshalvøya, Asker kommune, Akershus. - NINA Rapport 946. 67 s. Skjøtselsplanen gjelder for de tre verneområdene Løkeneshalvøya ...
  • Skogregistreringer på utvalgte eiendommer i 12 fylker under ordningen med "frivillig vern" i 2006 og 2007 

   Abel, Kim; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik; Gaarder, Geir; Heggland, Arne; Hofton, Tom Hellik; Klepsland, Jon T.; Larsen, Bjørn Harald; Reiso, Sigve; Røsok, Øystein (NINA Rapport;354, Research report, 2008)
   Blindheim, T. (red.), Abel, K., Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Gaarder, G., Heggland, A., Hofton, T.H., Klepsland, J.T., Larsen, B. H., Reiso, S. & Røsok, Ø. 2008. Skogregistreringer på utvalgte eiendommer i 12 fylker under ...
  • Skogregistreringer på utvalgte eiendommer under ordningen med ”frivillig vern” i 2004. Delprosjektene Aust-Agder og Østlandet 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Framstad, Erik; Abel, Kim; Hofton, Tom Hellik; Reiso, Sigve (NINA Rapport;45, Research report, 2005)
   Heggland, A. (red.), Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Framstad, E., Abel, K., Hofton, T.H. og Reiso, S. 2005. Skogregistreringer på utvalgte eiendommer under ordningenmed "frivillig vern" i 2004: Delprosjektene Aust-Agder ...