Now showing items 1298-1317 of 1682

  • Salinity-induced phenotypic plasticity in threespine stickleback sperm activation 

   Taugbøl, Annette; Mazzarella, Anna B.; Cramer, Emily R.A.; Laskemoen, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Salvage logging of mountain birch after geometrid outbreaks: Ecological context determines management outcomes 

   Vindstad, Ole Petter Laksforsmo; Jepsen, Jane Uhd; Klinghardt, Moritz; Ek, Malin; Ims, Rolf Anker (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Outbreaks of pest insects occasionally cause mortality of entire forest stands. Salvage logging of affected stands is the most common management response to such events. Logging may aid stand recovery by increasing the ...
  • Samlet belastning av vindkraftutbygging på fugl. Standardvilkår for for- og etterundersøkelser 

   May, Roelof Frans; Dahl, Espen Lie; Follestad, Arne; Reitan, Ole; Bevanger, Kjetil Modolv (NINA Rapport;623, Research report, 2010)
   Selv om det er meldt og omsøkt mange vindkraftprosjekter i Norge, er det i dag kun et begren-set antall av disse som er teknisk realiserbare, med bakgrunn i kapasitet i eksisterende sent-ralnett og planlagte investeringer ...
  • Sammenbindingskorridor mellom Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelter. Konsekvenser for reindrift 

   Andersen, Oddgeir; Tømmervik, Hans; Danielsen, Inge; Nellemann, Christian (NINA Rapport;305, Research report, 2007)
   Andersen, O., Tømmervik, H., Danielsen, I. & Nellemann, C. 2007. Sammenbindingskorridor mellom Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelter. Konsekvenser for reindrift – NINA Rapport 305. 40 s. Rapporten omhandler konsekvensene ...
  • Sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av hjerteskjellhøsting på fugl 

   Follestad, Arne; Lorentsen, Svein Håkon (NINA Rapport;270, Research report, 2007)
   Follestad, A. & Lorentsen, S.-H. 2007. Sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av hjerteskjellhøsting på fugl. - NINA Rapport 270. 23 s. Rapporten gir en sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av ...
  • Samsvar mellom MiS og naturtypedata 

   Brandrud, Tor Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA rapport, Research report, 2008)
   Brandrud, T.E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2008. Samsvar mellom MiS og naturtypedata - NINA Rapport 359. 60 s. De to biomangfold-kartleggingene som utføres i skog i Norge, Miljøregistrering i skog (MiS), og Naturtypekartlegging ...
  • Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. Viktige områder for biologisk mangfold 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil (NINA Rapport;1042, Research report, 2014-05)
   Det er foretatt en kunnskapssammenstilling om verdifulle sandfuruskoger og sandfuruskog-sopper, samt en omfattende nykartlegging av dette elementet 2011-2013. Mens åpne sandområder er særlig verdifulle for sjeldne/rødlistede ...
  • Sandområder - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II 

   Ødegaard, Frode; Brandrud, Tor Erik; Hansen, Lars Ove; Hanssen, Oddvar; Åström, Sandra Charlotte Helene; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA rapport;712, Research report, 2011)
   Ødegaard, F., Brandrud, T.E., Hansen, L.O., Hanssen, O., Öberg, S., Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Sandområder -et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II – NINA Rapport 712. 82 s. Hotspot-habitatet ...
  • Sårbarhetsvurdering av ville laksebestander overfor rømt oppdrettslaks 

   Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard (NINA Rapport;244, Research report, 2007)
   Hindar, K. og Diserud, O. 2007 Sårbarhetsvurdering av ville laksebestander overfor rømt oppdrettslaks. NINA Rapport 244. 45 s. Denne rapporten beskriver effekter av rømt oppdrettslaks (Salmo salar) på villaks, og fokuserer ...
  • Sårbarhetsvurdering i polare strøk. Gjennomgang av begrep og metoder 

   Hagen, Dagmar; Systad, Geir Helge; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Stien, Audun; Erikstad, Lars; Moe, Børge; Svenning, Martin; Veiberg, Vebjørn (NINA Rapport;1045, Research report, 2014)
   Hagen, D., Systad, G.H., Eide, N.E., Vistad, O.I., Stien, A., Erikstad, L., Moe, B., Svenning, M., & Veiberg, V. 2014. Sårbarhetsvurdering i polare strøk. Gjennomgang av begrep og metoder. – NINA Rapport 1045. 53 ...
  • Sårbarhetsvurdering og bruk av lokaliteter på Svalbard. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Miljøeffekter av ferdsel?” 

   Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Fangel, Kirstin; Flyen, Anne Cathrine; Vistad, Odd Inge (NINA rapport;785, Research report, 2012)
   Hagen, D., Eide, N.E., Fangel, K., Flyen A.C. & Vistad, O.I. 2012. Sårbarhetsvurdering og bruk av lokaliteter på Svalbard. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Miljøeffekter av ferdsel?”. NINA Rapport 785. 110 s + ...
  • Scandlynx: a vision for coordinated lynx research in Scandinavia 

   Linnell, John Durrus; Andrén, Henrik; Liberg, Olof; Odden, John; Skogen, Ketil; Andersen, Reidar (NINA Rapport;86, Research report, 2005)
   Linnell, J.D.C., Andrén, H., Liberg, O., Odden, J., Skogen, K. og Andersen, R. 2005. - Scandlynx: a vision for coordinated lynx research in Scandinavia. - NINA Rapport 86. 26 s. This document presents a vision for research ...
  • Scaring as a tool to alleviate crop damage by geese: Revealing differences between farmers’ perceptions and the scale of the problem 

   Simonsen, Caroline; Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Expanding populations of farmland foraging geese are causing escalating conflict with agriculture. We used questionnaires to investigate farmers´ perceptions in mid-Norway of spring staging geese and the extent to which ...
  • Scavenging on a pulsed resource: quality matters for corvids but density for mammals 

   Gomo, Gjermund; Mattisson, Jenny; Hagen, Bjørn Roar; Moa, Pål Fossland; Willebrand, Tomas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: Human food subsidies can provide predictable food sources in large quantities for wildlife species worldwide. In the boreal forest of Fennoscandia, gut piles from moose (Alces alces) harvest provide a potentially ...
  • Scenarioutvikling på Røst. Rapport fra scenarioutviklingsseminar Røst 1.- 2. september 2015 

   Thomassen, Jørn; Kaltenborn, Bjørn Petter; Linnell, John Durrus; Lindhjem, Henrik (NINA rapport;1190, Research report, 2015)
   Scenarioer kan beskrives som reiser til en mulig framtid. De reflekterer ulike antakelser om hvor-dan dagens trender vil videreføres, hvordan kritiske usikkerheter vil virke og hvordan nye faktorer vil påvirke utviklingen ...
  • Sea lice in Iceland: assessing the status and current implications for aquaculture and wild salmonids 

   Karbowski, Chelsey M.; Bengt, Finstad; Karbowski, Niklas; Richard D., Hedger (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This is the first in-depth study which quantifies lice infestation levels on wild and farmed salmonids in a fjord system in Iceland (Arnarfjörður, Westfjords) and gives a baseline for the assessment of sea lice infestation ...
  • Seabirds as guides for fisheries management: European shag Phalacrocorax aristotelis diet as indicator of saithe Pollachius virens recruitment 

   Lorentsen, Svein Håkon; Anker-Nilssen, Tycho; Erikstad, Kjell E (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • SEAPOP studies in the Barents and Norwegian Seas in 2007 

   Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Bustnes, J.O.; Christensen-Dalsgaard, Signe; Erikstad, K.E.; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein-Håkon; Steen, Harald; Strøm, H.; Systad, Geir Helge; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;363, Research report, 2008)
   Anker-Nilssen, T. (ed.), Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2008. SEAPOP studies in the Barents and ...
  • SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2005 

   Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell E; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein Håkon; Steen, Harald; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge Rødli; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;127, Research report, 2006)
   Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2006. SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2005. - NINA ...
  • SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006 

   Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell Einar; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein-Håkon; Steen, Harald; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;249, Research report, 2007)
   Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. and Tveraa, T. 2007. SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006. – NINA ...