• Distriktsvenleg, miljøvenleg og klimavenleg? Drivkrefter i utviklinga av småkraft i Hardanger 

   Sataøen, Hogne Lerøy; Brekke, Ole Andreas; Angell, Svein Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In Norway, small scale hydro power projects developed rapidly both in scope and volume in the post-millennium period. This was the result of a particular window of time in the environmental and energy field in Norway. In ...
  • Endringer i konsesjonslovgivningen og landbrukets eiendomsstruktur i og utenfor fjellkommuner. 

   Mønness, Erik; Arnesen, Tor (Journal article, 2018)
   Stortinget besluttet i 2017 endringer i konsesjonslovgivninger for erverv av landbrukseiendommer i den hensikt å stimulere til økt omsetning av landbrukseiendommer. Endringene har konsekvenser for eiendomsstruktur og ...
  • Et retroperspektiv på lærerstudenters friluftsliv og naturopphold i skole og fritid - et antroposentrisk fremfor et økosentrisk natursyn 

   Sæle, Ove Olsen; Hallås, Bjørg Oddrun; Aadland, Eli Kristin (Journal article, 2019)
   Artikkelen tematiserer hvilke natursyn fem lærerstudenter fremmer på bakgrunn av egne erfaringer med opphold i naturen i oppvekst og tidligere skolegang. Drøftelsen tar utgangspunkt i et gjennomført refleksjonsnotat i ...
  • «Innendørs blir fantasien innestengt»: Om nærnaturens betydning i barns hverdagsliv 

   Wold, Line C.; Skår, Margrete; Gundersen, Vegard (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The goal of this study is to gain more knowledge about children's uses and experiences when playing and spending time in nearby nature, without adult presence. The study is based on fieldwork among 26 children aged 12-13 ...
  • Kystopprøret 2017- interessekamp og samfunnskritikk 

   Nilsen, Ragnar; Cruickshank, Jørn (Journal article, 2018)
   Det nordnorske kystopprøret som slo ut særlig rundt stortingsvalget 2017 vurderes her som en generell folkelig – såkalt populistisk - protest. Det argumenteres for at opprøret er rettet mot de dramatiske endringene som har ...
  • Leder (Utmark 2016-1) 

   Museth, Jon (Others, 2016)
  • Lærerstudenters kajakkpadling - en aristotelisk danningsreise? 

   Sæle, Ove Olsen; Hallås, Bjørg Oddrun; Løtveit, Karl; Riise, Ronny (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Denne artikkelen belyser hvordan masterstudenters deltakelse på et forskningsseminar utendørs, med nærhet til naturen og bruk av kajakk, kan gi rom for en bred kunnskapstilegnelse og danning, personlig og profesjonsfaglig. ...
  • Mellom rasjonalitet og fascinasjon. Forstvesenets forestillinger om skog i den offentlige forvaltningen. 

   Lorås, Jostein (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Utover 1800-tallet ble stadig mer av de offentlige skogene utarmet som følge av økende folketall og økonomisk spekulasjon. Dette dannet opptakten til etableringen av det norske forstvesen i 1860. Artikkelen handler om ...
  • Mjøsens fisker og fiskerier gjennom 100 år 

   Dervo, Børre K.; Skurdal, Jostein; Sandlund, Odd Terje; Museth, Jon (Journal article, 2017)
   Hartvig Huitfeldt-Kaas var en av pionerene innen norsk fiskebiologi, og beskrev fisk og fiskerier i Mjøsa for hundre år siden. Vi ønsker å bruke hundreårsjubileet til å se nærmere på hvordan forholdene har endret seg gjennom ...
  • Moltekrig på Hedmarksvidda 

   Teien, Ida Kristine (Journal article, 2019)
   Large quantities of cloudberries were picked on Hedmarksvidda (the Hedmark Plains) during the interwar years. Hedmarksvidda is the name of large, contiguous marshy areas in the municipalities of Ringsaker, Hamar, Løten, ...
  • Naturmangfold i vann og vassdrag innen Røros-circumferensen 

   Sandlund, Odd Terje (Journal article, 2017)
   I Røros by og området rundt finner vi mange ulike tiltak for vern av natur- og kulturverdier. Likevel er det ennå mye å gå på før vi har et integrert natur- og kulturvern. I dette området ser vi utallige eksempler på ...
  • Opphevelse av blyhaglforbudet strider mot befolkningens holdninger til blyutslipp i naturen 

   Andersen, Oddgeir; Kraabøl, Morten; Kaltenborn, Bjørn Petter; Arnemo, Jon M. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen presenteres resultater fra en landsrepresentativ undersøkelse om befolkningens holdninger til utslipp av miljøgifter i naturen (herunder bly) og opphevelse av blyhaglforbudet. Vi fant ingen signifikant ...
  • Opplevelser i relativt urørt natur med få andre folk 

   Gundersen, Vegard; Barton, David N.; Köhler, Berit (Journal article, 2019)
   This article presents a literature study of the comprehensive amount of North-American wilderness research. In recent years there has been a paradigm shift in national park policy and management in Norway from nature ...
  • Personleg råd og hjelp reduserer talet redningsaksjonar 

   Brendehaug, Eivind; Urbaniak-Brekke, Anna-Maria; Dannevig, Halvor (Journal article, 2019)
   Mountain tourism is in rapid growth, and Norway is receiving its share. This again has led to unprecedented levels of mountain rescue missions, which has trespassed the capacity of the mountain rescue service at some ...
  • Rypeforvaltning i 15 utvalgte jaktterreng i Sør-Norge 

   Lyng, Ane Margrethe; Sky, Per Kåre (Journal article, 2019)
   This study aims to generate information about the basis for management of ptarmigan hunting areas, the options managers have for regulating ptarmigan hunting, and how the managers respond to fluctuations in ptarmigan ...
  • Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser 

   Nygaard, Vigdis; Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen viser hvilken legitimitet samiske interesser gis i kommunale plan- og beslutningsprosesser om store ressursbaserte industriutbygginger . Den ser på hvordan samiske næringsinteresser deltar og får innflytelse ...
  • Sikkerhetsstatus for friluftslivsaktiviteter i Norge på 2000-tallet 

   Horgen, André (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen gjør opp status mht. sikkerhet for ulike friluftslivsaktiviteter i Norge på 2000-tallet. I artikkelen blir det redegjort for antall dødsulykker innenfor en rekke aktiviteter. Antall forulykkede sees i sammenheng ...
  • Steder i naturen: sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet 

   Murtnes, Åsve; Jørgensen, Kari Anne; Birkeland, Inger (Peer reviewed, 2019)
   I denne artikkelen utforskes teoretiske og empiriske perspektiver på sted i undervisningssammenheng, og det stilles spørsmål om hvordan læringsarenaer i naturen kan forstås som sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet. ...
  • «Timber-frontierens» spredning til Nord-Norge 1866-1886. Forutsetninger, forløp og konsekvenser 

   Lorås, Jostein (Journal article, 2018)
   Utover 1800-tallet ble de europeiske skogene stadig hogd mer intensivt og den såkalte «timber-frontieren» spredde seg også til nordområdene. På denne bakgrunnen diskuterer artikkelen økonomiske og sosiale konsekvenser av ...
  • Tryggare masseturisme til fjells 

   Brendehaug, Eivind; Husabø, Idun A.; Dannevig, Halvor (Journal article, 2017)
   Masseturisme til fjells er noko heilt nytt i Norge. Turmål som Trolltunga, Preikestolen og Besseggen lokkar mange tusen uerfarne turgåarar opp i høgfjellet, med eit høgt tal redningsaksjonar som konsekvens. Trenden talar ...