• Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge. Videre uttesting av metodikk og involvering av frivillige 

   Öberg, Sandra Charlotte Helene; Pedersen, Bård; Diserud, Ola Håvard; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;836, Research report, 2012)
   Naturindeks for Norge er et måleverktøy som skal gi oversikt over tilstand og utvikling av Norges biologiske mangfold. Da naturindeksen ble beregnet og publisert første gang i 2010, var insekter svært sparsomt representert ...
  • Evaluering av metode for naturfaglige registreringer i skogvernarbeidet basert på Natur i Norge-systemet 

   Pedersen, Bård; Myklebost, Heidi Elin; Stabbetorp, Odd; Framstad, Erik (NINA Rapport;1319, Research report, 2017)
   Pedersen, B., Myklebost, H.E., Stabbetorp, O. og Framstad, E. 2017. Evaluering av forslag til metode for naturfaglige registreringer i skogvernarbeidet basert på Natur i Norge-systemet. – NINA Rapport 1319. 77 s. I en ...
  • Forecasting the Nature Index. A comparison of methods 

   Skarpaas, Olav; Pedersen, Bård (NINA rapport;794, Research report, 2012)
   Skarpaas, O. & Pedersen, B. 2012. Forecasting the Nature Index: a comparison of methods - NINA Report 794. 28 pp. The Nature Index (NI) is an aggregate of many biodiversity indicators developed to give an overview of the ...
  • Manual for entering data to the nature index database. Version 2.1 

   Pedersen, Bård; Kvaløy, Pål (NINA Rapport;1139, Research report, 2015)
   Pedersen, B. and Kvaløy, P. 2015. Manual for entering data to the nature index database. Version 2.0 – NINA Report 1139. 52 pp. This manual guides the user in how to enter, edit and update data and other information about ...
  • Nature Index Costa Rica. An IPBES pilot project. 

   Barton, David Nicholas; Certain, Gregoire; Chaves, Sylvia; Cuadra, Jose; Herrera, Alvaro; Kvaløy, Pål; Mora, Maria A.; Nybø, Signe; Obando, Vilma; Pedersen, Bård; Ugalde, Jesus; Vargas, Manuel (NINA Rapport;1112, Research report, 2014)
   Barton, D.N., G. Certain, S. Chaves, J. Cuadra, A. Herrera, P.Kvaløy, M. A. Mora, S. Nybø, V. Obando, B. Pedersen, J. Ugalde, M. Vargas (2014) Nature Index Costa Rica. An IPBES pilot project- NINA Report 1112. 67 pp. KORT ...
  • Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems 

   Pedersen, Bård; Nybø, Signe; Sæther, Stein Are (NINA Rapport;1226, Research report, 2016-01-22)
   Pedersen, B., Nybø, S., Sæther, S. A. (eds.) 2016. Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems – NINA Report 1226. 84 pp. The Nature Index is a framework ...
  • Nature index system documentation. Mathematical framework, database, web-portals, scripts and API 

   Berge, Siw Elisabeth; Pedersen, Bård (NINA Report;1990, Research report, 2021)
   Berge, S.E. & Pedersen, B. 2021. Nature Index system documentation. Mathematical framework, database, web-portals, scripts and API. NINA Report 1990. Norwegian Institute for Nature Research The Nature Index measures the ...
  • Naturindeks for Norge - ferskvann. Evaluering av eksisterende indikatorsett og datagrunnlag og forslag til justeringer 

   Pedersen, Bård; Schartau, Ann Kristin; Kielland, Øystein Nordeide; Kjærstad, Gaute; Persson, Jonas (NINA Rapport;1683, Research report, 2019)
   Pedersen, B., Schartau, A.K., Kielland, Ø.N., Kjærstad, G. & Persson, J. 2019. Naturindeks for Norge – ferskvann. Evaluering av eksisterende indikatorsett og datagrunnlag og forslag til juste-ringer. NINA Rapport 1683. ...
  • Naturindeks for Norge 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling 

   Pedersen, Bård; Nybø, Signe (NINA Rapport;1130, Research report, 2015)
   Naturindeksens formål er å gi en kortfattet beskrivelse av naturens tilstand. Den sammenfatter og formidler tilgjengelig kunnskap om naturens tilstand og utvikling til beslutningstakere og all-mennheten, som har en intuitiv ...
  • Naturindeks for Norge 2020. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold 

   Jakobsson, Simon; Pedersen, Bård (NINA Rapport;1886, Research report, 2020)
   Jakobsson, S. & Pedersen, B. (red.) 2020. Naturindeks for Norge 2020. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. NINA Rapport 1886. Norsk institutt for naturforskning. Naturindeksen måler tilstanden til og utviklingen ...
  • Naturindeks for Norge – fjell og våtmark. Evaluering av eksisterende indikatorsett, dets datagrunnlag og behovet for ytterligere tilfang av datakilder 

   Pedersen, Bård; Bjerke, Jarle W.; Pedersen, Hans Christian; Brandrud, Tor Erik; Gjershaug, Jan Ove; Hanssen, Oddvar; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge (NINA Rapport;1462, Research report, 2018)
   Pedersen, B., Bjerke, J.W., Pedersen, H.C., Brandrud, T.E., Gjershaug, J.O., Hanssen, O., Lyngstad, A. & Øien, D.-I. 2018. Naturindeks for Norge – fjell og våtmark. Evaluering av eksisterende indikatorsett, dets datagrunnlag ...
  • Oppfølging av «Trua natur». Oppdaterte kunnskapsgrunnlag og forslag til videreutvikling av metodikk 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Evju, Marianne; Pedersen, Bård; Magnussen, Kristin; Dervo, Børre; Handberg, Øyvind Nystad; Bakkestuen, Vegar; Mjelde, Marit; Brandrud, Tor Erik; Jansson, Ulrika; Øien, Dag-Inge; Gundersen, Hege; Lyngstad, Anders; Christie, Hartvig; Hamre, Øyvind; Daverdin, Marc (NINA Rapport;2136, Research report, 2022)
   Kyrkjeeide, M.O., Evju, M., Pedersen, B., Magnussen, K., Dervo, B., Handberg, Ø.N., Bakkestuen, V., Mjelde, M., Brandrud, T.E., Jansson, U., Øien, D.-I., Gundersen, H., Lyngstad, A., Christie, H., Hamre, Ø. & Daverdin, M. ...
  • Overvåking av effekter av tiltak for prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Bakgrunnsdokumenter 

   Evju, Marianne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristin; Lyngstad, Anders; Mjelde, Marit; Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd; Stokke, Bård G.; Svalheim, Ellen; Sverdrup-Thygeson, Anne; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Pedersen, Bård; Sydenham, Markus A.K.; Framstad, Erik; Vassvik, Linn (NINA Rapport;1974, Research report, 2021)
   Evju, M., Brandrud, T.E., Bratli, H., Endrestøl, A., Hanssen, O., Hassel, K., Lyngstad, A., Mjelde, M., Olsen, S.L., Stabbetorp, O., Stokke, B.G., Svalheim, E., Sverdrup-Thygeson, A., Thorvaldsen, P., Velle, L.G., Øien, ...
  • Overvåking av effekter av tiltak for truet natur. Feltmetodikk, analyser og resultater for sju arter og en naturtype 

   Evju, Marianne; Jacobsen, Rannveig M.; Endrestøl, Anders; Grainger, Matthew; Hanssen, Oddvar; Nowell, Megan S.; Pedersen, Bård (NINA Rapport;2106, Research report, 2022)
   Evju, M., Jacobsen, R. M., Endrestøl, A., Grainger, M., Hanssen, O, Nowell, M. S. & Pedersen, B. 2022. Overvåking av effekter av tiltak for truet natur. Feltmetodikk, analyser og resultater for sju arter og en naturtype. ...
  • Overvåking av effekter av tiltak for truet natur. Strategier, kostnader og prioriteringer 

   Evju, Marianne; Pedersen, Bård; Sydenham, Markus A.K.; Framstad, Erik (NINA Rapport;1975, Research report, 2021)
   Evju, M., Pedersen, B., Sydenham, M.A.K. & Framstad, E. 2021. Overvåking av effekter av tiltak for truet natur. Strategier, kostnader og prioriteringer. NINA Rapport 1975. Norsk institutt for naturforskning. Norge har en ...
  • Program for miljøovervåking Tjeldbergodden. Overvåking av jord, vegetasjon og epifytter 2011 

   Pedersen, Bård; Aarrestad, Per Arild (NINA rapport;861, Research report, 2012)
   Pedersen, B. & Aarrestad, P.A. (red.) 2012. Program for miljøovervåking Tjeldbergodden. Overvåking av jord, vegetasjon og epifytter 2011 – NINA Rapport 861. 113 s. I forbindelse med etableringen av metanolfabrikken på ...
  • Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, metoder og data 

   Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Kålås, John Atle; Myklebost, Heidi; Nilsen, Erlend; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Bård; Stokke, Bård; Økland, Tonje (NINA Rapport;1827, Research report, 2020)
   Framstad, E., Bakkestuen, V., Halvorsen, R., Kålås, J.A., Myklebost, H., Nilsen, E., Olsen, S.L., Pedersen, B., Stokke, B. & Økland, T. 2020. Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, ...
  • Statistiske egenskaper til Naturindeks for Norge. Usikkerhet i datagrunnlaget og sensitivitet 

   Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav (NINA Rapport;797, Research report, 2012)
   Naturindeks for Norge er et sammensatt mål for biologisk mangfold som beregnes for et geo-grafisk område og et gitt tidspunkt ut fra et antall biodiversitetsindikatorer. Hver indikator repre-senterer et aspekt av biologisk ...
  • Tiltak for å ta vare på truet natur 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Pedersen, Bård; Magnussen, Kristin; Handberg, Øyvind Nystad; Evju, Marianne; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi E.; Aalberg Haugen, Inger Marie; Jackson, Craig; Thomassen, Jørn (NINA Rapport;1554, Research report, 2018)
   Kyrkjeeide, M.O., Pedersen, B., Magnussen, K., Handberg, Ø.N., Evju, M, Øien, D.I., Myklebost, H.E., Aalberg Haugen, I.M., Jackson, C. & Thomassen, J. 2018. Tiltak for å ta vare på truet natur. NINA Rapport 1554. Norsk ...
  • Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper 

   Aalberg Haugen, Inger Marie; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Bjørn; Christie, Hartvig; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Rapport;1646, Research report, 2019)
   Aalberg Haugen, I.M., Kyrkjeeide, M.O., Bjerke, J.W, Brandrud, T.E., Hegre, H., Jokerud, M., Vange, V., Westergaard, K.B., Øien, D.-I., Myklebost, H., Hanssen, O., Hassel, K., Järnegren, J., Endrestøl, A., Lyngstad, A., ...