• Barrierer og muligheter for implementering av tradisjonskunnskap i rovviltforvaltning. Samproduksjon av kunnskap i reindriftsnæringen 

   Aspøy, Håkon; Krange, Olve; Figari, Helene (NINA Rapport;2242, Research report, 2023)
   Aspøy, H., Figari, H. & Krange, O. 2023. Barrierer og muligheter for implementering av tradisjonskunnskap i rovviltforvaltning. Samproduksjon av kunnskap i reindriftsnæringen. NINA Rapport 2242. Norsk institutt for ...
  • Bruk og tilrettelegging av urban natur. En kunnskapssyntese 

   Figari, Helene; Krange, Olve; Nordbakke, Susanne (NINA Rapport;1684, Research report, 2019)
   Figari, H., O. Krange, & S. Nordbakke 2019. Bruk og tilrettelegging av urban natur. En kunn-skapssyntese. NINA Rapport 1684. Norsk institutt for naturforskning Dette er en systematisert undersøkelse av foreliggende kunnskap ...
  • Bruk og vern i Østmarka 

   Krange, Olve; Figari, Helene; Gundersen, Vegard; Bendiksen, Egil; Venter, Zander (NINA Rapport;2016, Research report, 2021)
   Krange, O., Figari, H., Gundersen, V., Bendiksen, E., Venter, Z. 2021. Bruk og vern i Østmarka. NINA Rapport 2016. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn ...
  • Erfaringer med ulv 

   Skogen, Ketil; Johansson, Maria; Figari, Helene; Flykt, Anders; Krange, Olve (NINA Rapport;1567, Research report, 2018)
   Skogen, K., Johansson, M., Figari, H., Flykt, A. & Krange, O. 2018 Erfaringer med ulv. NINA Rapport 1567. Norsk institutt for naturforskning. I senere tid har spørsmålet om ulvens oppførsel overfor mennesker og nær ...
  • Forskeres vurderinger av usikkerhet i Naturindeks for Norge. En kunnskapssosiologisk studie 

   Figari, Helene (NINA rapport;890, Research report, 2012)
   Figari, H. 2012. Forskeres vurderinger av usikkerhet i Naturindeks for Norge. En kunnskapssosiologisk studie – NINA Rapport 890, 64 s. Naturindeks for Norge er et mål på tilstanden for biologisk mangfold. Men i likhet med ...
  • Fraværet av likestilling i lokal naturforvaltning. Nasjonalparkplanen som eksempel 

   Svarstad, Hanne; Skuland, Silje Elisabeth; Guldvik, Ingrid; Figari, Helene (NINA Rapport;432, Research report, 2009)
   Svarstad, H., Skuland, S., Guldvik, I. & Figari, H. 2009. Fraværet av likestilling i lokal naturforvaltning. Nasjonalparkplanen som eksempel - NINA Rapport 432. 45 s. Denne rapporten presenterer en studie av kjønnsrepres ...
  • Friluftsliv som hverdagsliv. Innvandrerkvinners bruk av utendørsområder i Groruddalen 

   Figari, Helene; Haaland, Hanne; Krange, Olve (NINA Rapport;479, Research report, 2009)
   Figari, H., Haaland, H. & Krange, O. 2009. Friluftsliv som hverdagsliv. En studie av innvandrerkvinners bruk av utendørsområder i Groruddalen. NINA Rapport 479, 56 s. Ikke-vestlige innvandrere utgjør om lag 30 prosent av ...
  • Grasrotforskning som konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen: Grasrotforskeres erfaringer med deltakelse i forskningsprosjekter om rovdyr 

   Aspøy, Håkon; Figari, Helene; Krange, Olve (NINA Rapport;2083, Research report, 2022)
   Aspøy, H., Figari, H. & Krange, O. 2022. Grasrotforskning som konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen: Grasrotforskeres erfaringer med deltakelse i forskningsprosjekter om rovdyr. NINA Rapport 2083. Norsk institutt ...
  • Konsensus i konflikt. Sosiale representasjoner av ulv 

   Figari, Helene; Skogen, Ketil (NINA Rapport;391, Research report, 2008)
   Figari, H. og Skogen, K. 2008. Konsensus i konflikt. Sosiale representasjoner av ulv. – NINA Rapport 391, 64 s. Samfunnsvitenskapelig forskning på rovdyrfeltet har i all hovedsak vært opptatt av å forklare motstridende ...
  • Meninger om rovviltforvaltning. Erfaringer fra tre kommuner på Østlandet 

   Skogen, Ketil; Figari, Helene; Krange, Olve (NINA rapport;607, Research report, 2010)
   Ketil Skogen, Helene Figari og Olve Krange. 2010. Meninger om rovviltforvaltning - NINA Rapport 607. 64 s. I flere tiår har rovvilt vært et viktig forskningstema i Norge. Det gjelder først og fremst de store rovdyras ...
  • Nordmenns holdninger til store rovdyr: 2010, 2017 og 2023 

   Krange, Olve; Figari, Helene (NINA Rapport;2407, Research report, 2024)
   Krange, O. & Figari, H. 2024. Nordmenns holdninger til store rovdyr: 2010, 2017 og 2023. NINA Rapport 2407. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten undersøker nordmenns holdninger til de fire store rovpattedyrene ...
  • Ulveangrep på hunder i Skandinavia. En tverrfaglig utredning 

   Odden, John; Krange, Olve; Sivertsen, Therese R.; Nilsen, Erlend B.; Figari, Helene; Frank, Jens; Linnell, John D.C.; Skogen, Ketil; Thorsen, Neri H.; Støen, Ole-Gunnar (NINA Rapport;1568, Research report, 2018)
   Odden, J., Krange, O., Sivertsen, T.R., Nilsen, E.B., Figari, H., Frank, J., Linnell, J.D.C., Skogen, K., Thorsen, N.H. & Støen, O.-G. 2018. Ulveangrep på hunder i Skandinavia – En tverrfaglig utredning. NINA Rapport 1568. ...