Now showing items 1360-1379 of 2316

  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2020 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;2026, Research report, 2023)
   Bergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2023. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2020. NINA Rapport 2026. Norsk institutt for naturforskning. NINA Forskningsstasjon, Ims, gjennomfører undersøkelser av vandrende ...
  • The NINA scale. A New Approach to Measuring Environmental Attitiudes 

   Kaltenborn, Bjørn P.; Wold, Line C.; Keller, Rose; Krange, Olve; Aas, Øystein (NINA Rapport;2008, Research report, 2021)
   Kaltenborn, B.P., Wold, L.C., Keller, R., Krange, O. & Aas, Ø. 2021. The NINA Scale – A New Approach to Measuring Environmental Attitudes. NINA Report 2008. Norwegian Institute for Nature Research. The purpose of this ...
  • NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2006. Årsrapport 

   Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Sæther, Bernt-Erik (NINA Rapport;237, Research report, 2007)
   Solberg, E. J., Heim, M., Sæther, B.-E. 2007. NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2006: Årsrapport - NINA Rapport 237. 18 s. Elgmerkingsprosjektet i grenseområdet Akershus, Hedmark og ...
  • NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2007. Årsrapport 

   Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Sæther, Bernt-Erik (NINA Rapport;332, Research report, 2008)
   Solberg, E. J., Heim, M. & Sæther, B.-E. 2008. NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2007: Årsrapport. – NINA Rapport 332. 11 s. Elgmerkingsprosjektet i grenseområdet Akershus, Hedmark ...
  • NINA’s guidelines on environmentally responsible travel 

   Cimburova, Zofie; Dehnhard, Nina; Sandvik, Hanno (NINA Rapport;1882, Research report, 2020)
   Cimburova, Z., Dehnhard, N. & Sandvik, H. 2021. NINA’s guidelines on environmentally responsible travel. NINA Report 1882. Norwegian Institute for Nature Research. As an institute focussing on “cooperation and expertise ...
  • Nord-Trøndelag som rasteplass for kortnenngjess. Status for våren 2005 

   Nicolaisen, Per Ivar; Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Kristensen, Peter (NINA Rapport;118, Research report, 2006)
   Nicolaisen, P.I., Tombre, I.T., Madsen, J., Kristensen, P. 2005. Nord-Trøndelag som rasteplass for kortnenngjess. Status for våren 2005. NINA Rapport 118. 30 s. Denne rapporten sammenfatter registreringer av kortnebbgjess ...
  • Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater. Kunnskapsstatus for flora og vegetasjon 

   Evju, Marianne; Blumentrath, Stefan; Hagen, Dagmar (NINA Rapport;554, Research report, 2010)
   Evju, M., Blumentrath, S. & Hagen, D. 2010. Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater. Kunnskapsstatus for flora og vegetasjon - NINA Rapport 554. 63 s. Sysselmannen på Svalbard skal lage forvaltningsplaner ...
  • Nordfjella villreinområde. Konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv 

   Gundersen, Vegard; Olsson, Torill; Strand, Olav; MacKay, Magnus; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram F. A. (NINA Rapport;956, Research report, 2013)
   Gundersen, V., Olsson, T., Strand, O., Mackay, M., Panzacchi, M. & B.van Moorter 2013. Nordfjella villreinområde – konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv - NINA Rapport 956. 71 s. Styringsgruppa ...
  • Nordisk kongeørnsymposium 2013 

   Nygård, Torgeir; Auran, Jo Anders; Gjershaug, Jan Ove; Knoff, Carl; Østerås, Tom Roger (NINA Rapport;1001, Research report, 2013)
   Symposiet på Hjerkinn, Dovrefjell var det 15nde i rekken av kongeørnsymposier i Norden. De fleste har vært holdt i Sverige, men ca. hvert annet år holdes de i et av de andre nordiske lan-dene. Hovedfokus er å oppdatere ...
  • Nordisk kongeørnsymposium. Tromsø 25.- 28. september 2008 

   Jacobsen, Karl Otto (NINA Rapport;442, Research report, 2009)
   Jacobsen, K.-O. 2009 (red). Nordisk kongeørnsymposium. Tromsø 25.- 28. september 2008 - NINA Rapport 442. 64 s.
  • Nordmenns holdninger til store rovdyr - endringer fra 2010 til 2017 

   Krange, Olve; Skogen, Ketil; Helland, Håvard (NINA Rapport;1386, Research report, 2017)
   Krange, O., Skogen, K. og Helland, H. 2017. Nordmenns holdninger til store rovdyr - endringer fra 2010 til 2017. - NINA Rapport 1386. 28 s. I forbindelse med prosjektet «Illegal hunting of large carnivores» ble det rundt ...
  • Nordmenns holdninger til store rovdyr: 2010, 2017 og 2023 

   Krange, Olve; Figari, Helene (NINA Rapport;2407, Research report, 2024)
   Krange, O. & Figari, H. 2024. Nordmenns holdninger til store rovdyr: 2010, 2017 og 2023. NINA Rapport 2407. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten undersøker nordmenns holdninger til de fire store rovpattedyrene ...
  • Nordmenns holdninger til ulv – 2018 

   Krange, Olve; Skogen, Ketil (NINA Rapport;1570, Research report, 2018)
   Krange, O. & Skogen, K. 2018. Nordmenns holdninger til ulv – 2018. NINA Rapport 1570. Norsk institutt for naturforskning. I samarbeid med meningsmålingsbyrået Ipsos gjennomførte NINA våren 2018 en spørreundersøkelse om ...
  • Norsk hekkefuglovervåking 2021 – (TOV-E) 

   Kålås, John Atle; Øien, Ingar Jostein; Stokke, Bård Gunnar; Vang, Roald (NINA Rapport;2117, Research report, 2022)
   Kålås, J.A., Øien, I.J., Stokke, B.G. & Vang, R. 2022. Norsk hekkefuglovervåking 2021 – (TOV-E). NINA Rapport 2117. Norsk institutt for naturforskning. For 2021 ble det rapportert inn takseringsresultater for 435 av de ...
  • Norsk hekkefuglovervåking systemdokumentasjon. Overordnet beskrivelse av database, web-portaler, arkitektur og dataflyt. 

   Vang, Roald; Stokke, Bård Gunnar; Kålås, John Atle; Berge, Siw Elisabeth; Pavón-Jordán, Diego (NINA Rapport;2230, Research report, 2023)
   Vang, R., Stokke, B.G., Kålås, J.A., Berge, S.E. & Pavón-Jordán, D. 2023. Norsk hekkefuglovervåking systemdokumentasjon. Overordnet beskrivelse av database, web-portaler, arkitektur og dataflyt. NINA Rapport 2230. Norsk ...
  • Northern Lakes Recovery Study (NLRS) – microcrustaceans Reference conditions, acidification and bio-logical recovery 

   Schartau, Ann Kristin; Halvorsen, Gunnar; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;235, Research report, 2007)
   Schartau, A.K., Halvorsen, G. og Walseng, B. 2007. Northern Lakes Recovery Study (NLRS) – småkreps. Referansetilstand, forsuring og biologisk gjenhenting. - NINA Rapport 235: 66 s. Killarney Provincial Park med omkringliggende ...
  • Norwegian marine ecosystems – are northern ones more vulnerable to pollution from oil than southern ones? 

   Forsgren, Elisabet; Christensen-Dalsgaard, Signe; Fauchald, Per; Järnegren, Johanna; Næsje, Tor (NINA Rapport;514, Research report, 2009)
   Forsgren, E., Christensen-Dalsgaard, S., Fauchald, P, Järnegren, J. & Næsje, T. F. 2009. Norwegian marine ecosystems – are northern ones more vulnerable to pollution from oil than southern ones? – NINA Report 514. 32 ...
  • Ny 132 kV Risøyhamn – Hinnøy (riving av 66 kV ledning Risøyhamn – Sortlandssund). Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. Oppdatert versjon 2014 

   Jacobsen, Karl Otto; Arnesen, Geir; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;1065, Research report, 2014-09)
   Andmyran Vindpark AS planlegger en vindpark sør for Andenes i Andøy kommune, og i denne forbindelse gjennomføres det en konsekvensutredning i forbindelse med prosjektering av en spenningsoppgradering av eksisterende 66 kV ...
  • Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik – Konsekvensutredning,deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle W.; Systad, Geir Helge Rødli (NINA Rapport;104, Research report, 2006)
   Jacobsen, K.-O., Bjerke, J.W., og Systad, G.H. 2006. Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik – Konsekvensutredning,deltema naturmiljø. - NINA Rapport 104. 47 s. + vedlegg. Statens vegvesen arbeider med en ...
  • Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik. Konsekvensutredning, deltema reindrift 

   Tømmervik, Hans; Systad, Geir Helge Rødli; Bjerke, Jarle W.; Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;105, Research report, 2006)
   Tømmervik, H., Systad, G.H., Bjerke, J.W. & Jacobsen, K.-O. 2005. Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik – Konsekvensutredning, deltema reindrift - NINA Rapport 105. 58 pp. Inngrepet vil trolig føre til økt ...