• Genetic characterization of free-ranging Asiatic wild ass in Central Asia as a basis for future conservation strategies 

   Kaczensky, Petra; Kovtun, Ekaterina; Habibrakhmanov, Rustam; Hemami, Mahmoud‑Reza; Khaleghi, Amirhossein; Linnell, John Durrus; Rustamov, Eldar; Sklyarenko, Sergey; Walzer, Chris; Zuther, Steffen; Kuehn, Ralph (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Loss of genetic diversity due to drift and inbreeding reduces a population’s ability to respond to environmental change and may result in inbreeding depression. The Asiatic wild ass (Equus hemionus), regionally also known ...
  • Genetisk analyse av opprinnelsen til Gyrodactylus salaris-infeksjonen på laksunger i Lærdalselva 

   Ziętara, Marek S.; Johnsen, Bjørn Ove; Lumme, Jaakko (NINA Rapport;371, Research report, 2008)
   Ziętara, M.S, Johnsen, B.O. & Lumme, J. 2008. Genetisk analyse av opprinnelsen til Gyrodactylus salaris-infeksjonen på laksunger i Lærdalselva. - NINA Rapport 371. 14 s. Et eldre materiale av Gyrodactylus salaris fra ...
  • Genetiske analyser av elvemusling fra Sviland i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Karlsson, Sten (NINA rapport;1181, Research report, 2015)
   Man trodde lenge at elvemuslingen var utdødd i Ims-Lutsivassdraget, men i 2014 ble arten gjen-funnet i Svilandskanalen og Svia i øvre deler av vassdraget. Befaringer og undersøkelser i de to siste årene har vist at elvemusling ...
  • Genetiske analyser av elvemusling Margaritifera margaritifera (L.) – et nødvendig verktøy for riktig forvaltning av arten 

   Karlsson, Sten; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;926, Research report, 2013-01)
   Kunnskap om vertsutnyttelse (hvilken fiskeart muslinglarvene er avhengig av for en normal ut-vikling) hos ulike elvemusling-populasjoner i Norge koplet opp mot genetiske analyser av et utvalg av disse populasjonene inkludert ...
  • Geographic variation in the intensity of warming and phenological mismatch between Arctic shorebirds and invertebrates 

   Kwon, Eunbi; Weiser, Emily L.; Lanctot, Richard B.; Brown, Stephen C.; Gates, Heather R.; Gilchrist, Grant; Kendall, Steve J.; Lank, David B.; Liebezeit, Joseph R.; McKinnon, Laura; Nol, Erica; Payer, David C.; Rausch, Jennie; Rinella, Daniel J.; Saalfeld, Sarah T.; Senner, Nathan R.; Smith, Paul A.; Ward, David; Wisseman, Robert W.; Sandercock, Brett (Peer reviewed, 2019)
   Responses to climate change can vary across functional groups and trophic levels, leading to a temporal decoupling of trophic interactions or “phenological mismatches.” Despite a growing number of single-species studies ...
  • Gjedde, sørv og suter: status, vektorer og tiltak mot uønsket spredning 

   Hesthagen, Trygve H.; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;669, Research report, 2012)
   Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2012. Gjedde, sørv og suter: status, vektorer og tiltak mot uønsket spredning. NINA Rapport 669. 45 s. Denne rapporten gir en gjennomgang av naturlig utbredelse og opprinnelig forekomst og ...
  • Gjensøkdatabasen for rødlistete arter. Vurdering av egnethet for bruk i overvåking 

   Framstad, Erik; Stange, Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;744, Research report, 2011)
   Framstad, E., Stange, E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Gjensøkdatabasen for rødlistete arter. Vurdering av egnethet for bruk i overvåking. – NINA Rapport 744. 36 s. Under Nasjonalt program for kartlegging og overvåking ...
  • Gjerfloen Fluefiske. Utviklingen i fisket i perioden 2002 – 2009 

   Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Grønnæss, Snorre; Qvenild, Tore (NINA Rapport;564, Research report, 2010-06)
   Denne rapporten oppsummerer utviklingen i harrfisket i fluefiskesona ved Gjerfloen fluefiske i Trysilelva i perioden 2002-2009, hovedsakelig basert på innsamlet fangststatistikk. Det er levert inn totalt 1741 rapporter ...
  • Global change and ecosystem connectivity: how geese link fields of central Europe to eutrophication of Arctic freshwaters 

   Hessen, Dag Olav; Tombre, Ingunn; van Geest, Gerben; Alfsnes, Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Migratory connectivity by birds may mutually affect different ecosystems over large distances. Populations of geese overwintering in southern areas while breeding in high-latitude ecosystems have increased strongly ...
  • Global phenological insensitivity to shifting ocean temperatures among seabirds 

   Keogan, Katharine; Daunt, Francis; Wanless, Sarah; Phillips, Richard A.; Walling, Craig A.; Agnew, Philippa; Ainley, David G.; Anker-Nilssen, Tycho; Ballard, Grant; Barrett, Robert T; Barton, Kerry J.; Bech, Claus; Becker, Peter; Berglund, Per-Arvid; Bollache, Loïc; Bond, Alexander L.; Bouwhuis, Sandra; Bradley, Russell W.; Burr, Zofia; Camphuysen, Kees; Catry, Paulo; Chiaradia, Andre; Christensen-Dalsgaard, Signe; Cuthbert, Richard; Dehnhard, Nina; Descamps, Sébastien; Diamond, Tony; Divoky, George; Drummond, Hugh; Dugger, Katie M.; Dunn, Michael J.; Emmerson, Louise; Erikstad, Kjell Einar; Fort, Jérôme; Fraser, William; Genovart, Meritxell; Gilg, Olivier; González-Solís, Jacob; Granadeiro, José Pedro; Grémillet, David; Hansen, Jannik; Hanssen, Sveinn Are; Harris, Mike; Hedd, April; Hinke, Jefferson; Igual, José Manuel; Jahncke, Jaime; Jones, Ian; Kappes, Peter J.; Lang, Johannes; Langset, Magdalene; Lorentsen, Svein Håkon; Moe, Børge; Reiertsen, Tone (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Reproductive timing in many taxa plays a key role in determining breeding productivity1, and is often sensitive to climatic conditions2. Current climate change may alter the timing of breeding at different rates across ...
  • GMSE: an R package for generalised management strategy evaluation 

   Duthie, A. Bradley; Cusack, Jeremy J.; Jones, Isabel L.; Minderman, Jeroen; Nilsen, Erlend Birkeland; Pozo, Rocio A.; Rakotonarivo, O. Sarobidy; Van Moorter, Bram; Bunnefeld, Nils (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   1. Management strategy evaluation MSE is a powerful tool for simulating all key aspects of natural resource management under conditions of uncertainty. 2. We present the R package GMSE, which applies genetic algorithms ...
  • Good-bye to tropical alpine plant giants under warmer climates? Loss of range and genetic diversity in Lobelia rhynchopetalum 

   Gelete, Desalegn Chala; Brochmann, Christian; Psomas, Achilleas; Ehrich, Dorothee; Gizaw, Abel; Masao, Catherine; Bakkestuen, Vegar; Zimmermann, Niklaus E (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The main aim of this paper is to address consequences of climate warming on loss of habitat and genetic diversity in the enigmatic tropical alpine giant rosette plants using the Ethiopian endemic Lobelia rhynchopetalum as ...
  • Goose management schemes to resolve conflicts with agriculture:Theory, practice and effects 

   Eythórsson, Einar; Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In 2012, the four countries hosting the Svalbard population of pink-footed goose Anser brachyrhynchus along its flyway launched an International Species Management Plan for the population. One of the aims was to reduce ...
  • Governance of ecosystem services: A framework for empirical analysis 

   Primmer, Eeva; Jokinen, Pekka; Blicharska, Malgorzata; Barton, David Nicholas; Bugter, Rob; Potschin, Marion (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Biodiversity conservation policies justified with science and intrinsic value arguments have produced disappointing outcomes, and the need for conservation is now being additionally justified with the concept of ecosystem ...
  • Grensestasjon nord, Sør-Varanger kommune 

   Jacobsen, Karl Otto; Bjerke, Jarle Werner; Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene (NINA Rapport;897, Research report, 2013)
   Multiconsult er engasjert av Forsvarsbygg til å gjennomføre en konsekvensutredning i forbin-delse med planene om å bygge en ny grensestasjon sør for Ulveskardet mellom Storskog og Jarfjordbotn i Sør-Varanger kommune. Norsk ...
  • Growth variable-specific moisture and temperature limitations in co-occuring alpine tree and shrub species, central Himalayas, Nepal 

   Rayback, S.A.; Shrestha, K.B.; Hofgaard, Annika (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Trees and shrubs found in the forest-tundra ecotone (FTE) are considered to be highly sensitive to climate change, but their response to climatic drivers is only partially understood. We use dendrochronological techniques ...
  • Gytebestandsmål for laksebestander i Norge 

   Hindar, Ketil; Diserud, Ola; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Jensen, Arne J.; Uggedal, Ola; Jonsson, Nina; Sloreid, Svein Erik; Arnekleiv, Jo V.; Saltveit, Svein Jakob; Sægrov, , Harald; Sættem, Leif Magnus (NINA Rapport;226, Research report, 2007)
   Hindar, K., Diserud, O., Fiske, P., Forseth, T., Jensen, A. J., Ugedal, O., Jonsson, N., Sloreid, S.-E., Arnekleiv, J. V., Saltveit, S. J., Sægrov, H. og Sættem, L. M. 2007 Gytebestandsmål for laksebestander i Norge. – ...
  • Gytebiologi hos Hunderørret i Gudbrandsdalslågen nedenfor Hunderfossen kraftverk 

   Kraabøl, Morten (NINA Rapport;217, Research report, 2006)
   Kraabøl, M. 2006. Gytebiologi hos Hunderørret i Gudbrandsdalslågen nedenfor Hunderfossen kraftverk - NINA Rapport 217. 34 s. Denne rapporten oppsummerer 7 år med feltregistreringer av gytebiologi hos Hunderørret på den ...
  • Gytefisktelling i Toåa hausten 2009 

   Bremset, Gunnbjørn (NINA Rapport;530, Research report, 2009)
   Bremset, G. 2009. Gytefisktelling i Toåa hausten 2009 – NINA Rapport 530, 21 sider. I oktober 2009 vart det gjennomført drivtelling av gytemoden laks og sjøaure i Toåa, i ei om lag 7 kilometer lang strekning frå absolutt ...
  • Gåsejakt i Nord-Trøndelag; Resultater fra ulike jaktorganiseringer i 2010 

   Tombre, Ingunn; Gitte Høj, Jensen; Madsen, Jesper; Eythorsson, Einar; Gundersen, Ove Martin (NINA Rapport;655, Research report, 2011)
   Tombre, I. M., Jensen, G. H., Madsen, J., Eythórsson, E. & Gundersen, O. M. 2011. Gåsejakt i Nord-Trøndelag. Resultater fra ulike jaktorganiseringer i 2010. – NINA Rapport 655, 32 s. Jakten på gås har økt i Nord-Trøndelag ...