• Arealkrav i jærlandskapet: En studie av medias fremstilling 

   Daugstad, Karoline; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Jærlandskapet er under press fra mange ulike interesser og noen av de tydeligste ‘kampene’ som utkjempes i dette landskapet er knyttet til jordvern, utbygging/infrastruktur-tiltak og etablering av vindkraftanlegg. Hvordan ...
  • “Å, nå telte han deg også” – er det noe vits da? 

   Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Fangel, Kirstin (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Automatiske ferdselstellere benyttes i stadig flere naturområder. Vi får vite hvor mange mennesker som gikk her eller der. Vi sitter med et tall. Men hva sier tallene oss egentlig, og hvordan kan vi bruke dem i en adaptiv ...
  • Bærekraftig beiting i fjellet: Hvilke prinsipper legger sentrale interessegrupper til grunn for å balansere mellom ressursbruk og ressursgrunnlag? 

   Setten, Gunhild; Austrheim, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Husdyrbeiting med sau har påvirket fjellandskapet i Norge gjennom flere tusen år. Den regionale variasjonen i tetthet av sau har imidlertid gitt oss ulike landskap og dermed ulikt biologisk mangfold. Vi mangler i dag et ...
  • Bør Innlandet satse på vinterturistene som har vært her før eller forsøke å overtale de som tror Norge har et dyrt og dårlig vinterprodukt? 

   Flognfeldt, Thor; Lien, Gudbrand; Tjørve, Even (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Det er mange og sterke røster med meninger om markedsføring av norske vinterprodukter til utenlandske turister. Selv om slike meninger tilsynelatende kan være basert på analyser av statistiske data, stilles sjelden de ...
  • Dagens stibrukere er skeptiske til tilrettelegging for nasjonal turiststi – en studie fra Oslomarka 

   Anchin, Konstantin; Stensland, Stian (Journal article, 2020)
   Artikkelen studerer bruken av turstien mot Vettakollen i Oslomarka. Formålet er å identifisere brukergrupper, brukernes syn på stiens tilstand og deres holdning til tilrettelegging. Videre trekkes det frem faktorer som ...
  • Distriktsvenleg, miljøvenleg og klimavenleg? Drivkrefter i utviklinga av småkraft i Hardanger 

   Sataøen, Hogne Lerøy; Brekke, Ole Andreas; Angell, Svein Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In Norway, small scale hydro power projects developed rapidly both in scope and volume in the post-millennium period. This was the result of a particular window of time in the environmental and energy field in Norway. In ...
  • Forvaltning av hensynsfull ferdsel i villreinområder 

   Gundersen, Vegard; Singsaas, Marianne (Journal article, 2020)
   The last remaining populations of wild mountain reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in Europe, live in mountain ranges in southern-Norway. A network of infrastructure such as roads, railways, tourist cottages, and popular ...
  • Kystopprøret 2017- interessekamp og samfunnskritikk 

   Nilsen, Ragnar; Cruickshank, Jørn (Journal article, 2018)
   Det nordnorske kystopprøret som slo ut særlig rundt stortingsvalget 2017 vurderes her som en generell folkelig – såkalt populistisk - protest. Det argumenteres for at opprøret er rettet mot de dramatiske endringene som har ...
  • Mjøsens fisker og fiskerier gjennom 100 år 

   Dervo, Børre K.; Skurdal, Jostein; Sandlund, Odd Terje; Museth, Jon (Journal article, 2017)
   Hartvig Huitfeldt-Kaas var en av pionerene innen norsk fiskebiologi, og beskrev fisk og fiskerier i Mjøsa for hundre år siden. Vi ønsker å bruke hundreårsjubileet til å se nærmere på hvordan forholdene har endret seg gjennom ...
  • Naturmangfold i vann og vassdrag innen Røros-circumferensen 

   Sandlund, Odd Terje (Journal article, 2017)
   I Røros by og området rundt finner vi mange ulike tiltak for vern av natur- og kulturverdier. Likevel er det ennå mye å gå på før vi har et integrert natur- og kulturvern. I dette området ser vi utallige eksempler på ...
  • Opphevelse av blyhaglforbudet strider mot befolkningens holdninger til blyutslipp i naturen 

   Andersen, Oddgeir; Kraabøl, Morten; Kaltenborn, Bjørn Petter; Arnemo, Jon M. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen presenteres resultater fra en landsrepresentativ undersøkelse om befolkningens holdninger til utslipp av miljøgifter i naturen (herunder bly) og opphevelse av blyhaglforbudet. Vi fant ingen signifikant ...
  • Opplevelser i relativt urørt natur med få andre folk 

   Gundersen, Vegard; Barton, David N.; Köhler, Berit (Journal article, 2019)
   This article presents a literature study of the comprehensive amount of North-American wilderness research. In recent years there has been a paradigm shift in national park policy and management in Norway from nature ...
  • Personleg råd og hjelp reduserer talet redningsaksjonar 

   Brendehaug, Eivind; Urbaniak-Brekke, Anna-Maria; Dannevig, Halvor (Journal article, 2019)
   Mountain tourism is in rapid growth, and Norway is receiving its share. This again has led to unprecedented levels of mountain rescue missions, which has trespassed the capacity of the mountain rescue service at some ...
  • Rypeforvaltning i 15 utvalgte jaktterreng i Sør-Norge 

   Lyng, Ane Margrethe; Sky, Per Kåre (Journal article, 2019)
   This study aims to generate information about the basis for management of ptarmigan hunting areas, the options managers have for regulating ptarmigan hunting, and how the managers respond to fluctuations in ptarmigan ...
  • Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser 

   Nygaard, Vigdis; Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen viser hvilken legitimitet samiske interesser gis i kommunale plan- og beslutningsprosesser om store ressursbaserte industriutbygginger . Den ser på hvordan samiske næringsinteresser deltar og får innflytelse ...
  • Sikkerhetsstatus for friluftslivsaktiviteter i Norge på 2000-tallet 

   Horgen, André (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen gjør opp status mht. sikkerhet for ulike friluftslivsaktiviteter i Norge på 2000-tallet. I artikkelen blir det redegjort for antall dødsulykker innenfor en rekke aktiviteter. Antall forulykkede sees i sammenheng ...
  • «Timber-frontierens» spredning til Nord-Norge 1866-1886. Forutsetninger, forløp og konsekvenser 

   Lorås, Jostein (Journal article, 2018)
   Utover 1800-tallet ble de europeiske skogene stadig hogd mer intensivt og den såkalte «timber-frontieren» spredde seg også til nordområdene. På denne bakgrunnen diskuterer artikkelen økonomiske og sosiale konsekvenser av ...
  • Tryggare masseturisme til fjells 

   Brendehaug, Eivind; Husabø, Idun A.; Dannevig, Halvor (Journal article, 2017)
   Masseturisme til fjells er noko heilt nytt i Norge. Turmål som Trolltunga, Preikestolen og Besseggen lokkar mange tusen uerfarne turgåarar opp i høgfjellet, med eit høgt tal redningsaksjonar som konsekvens. Trenden talar ...