Now showing items 41-60 of 96

  • Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer 

   Dervo, Børre Kind; Skår, Margrete; Köhler, Berit; Øian, Hogne; Vistad, Odd Inge; Andersen, Oddgeir; Gundersen, Vegard (NINA rapport;1073, Research report, 2014)
   Denne rapporten beskriver utviklingstrekk innenfor friluftsliv og endringer i samfunnet som er relevant for friluftsliv siden forrige stortingsmelding om friluftsliv ble laget (St.meld. nr. 39 (2000- 2001)). Deltakelse ...
  • Friluftsliv og turisme i Nordfjella villreinområde 

   Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Panzacchi, Manuela; Dokk, John Gunnar; Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;850, Research report, 2012)
   Wold, L. C., Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O. Panzacchi, M., Dokk. J. G. & O. Andersen. 2012. Friluftsliv og turisme i Nordfjella villreinområde - NINA Rapport 850. 37 s. Rapporten oppsummerer resultater fra ...
  • Fritidsbygg, friluftsliv og ferdsel i villreinområder: Sonering som forvaltningsredskap? 

   Singsaas, Marianne; Gundersen, Vegard (Journal article, 2021)
   Politiske signaler fremhever at fjell- og verneområder skal utnyttes som kilde til naturbasert reiselivsutvikling og verdiskaping i distriktene. Samtidig står man ovenfor store utfordringer knyttet til fragmentering av, ...
  • GPS villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke. Avbøtende tiltak. 

   Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Thomassen, Jørn; Andersen, Roy; Rauset, Geir Rune; Romtveit, Lena; Mossing, Anders; Bøthun, Siri Wølneberg; Ruud, Audun (NINA Rapport;1457, Research report, 2019)
   Strand, O., Gundersen, V., Thomassen, J., Andersen, R., Rauset, G. R., Romtveit, L., Mossing, A., Bøthun, S.W. & Ruud, A. 2019. GPS villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke. Avbøtende tiltak. NINA Rapport 1457. Norsk institutt ...
  • Håndbok. Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv 

   Hagen, Dagmar; Eide, Nina E.; Evju, Marianne; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård G.; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars; Olsen, Siri Lie; Fangel, Kirstin (NINA Temahefte;73, Book, 2019)
  • Horisont Snøhetta 

   Strand, Olav; Flemsæter, Frode; Gundersen, Vegard; Rønningen, Katrina (NINA Temahefte;51, Book, 2013-02)
   Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & Rønningen, K. 2013. Horisont Snøhetta. - NINA Temahefte 51. 99 s. En tverrfaglig sammensatt forskergruppe har i en fireårsperiode studert villrein, ferdsel og samfunnsforhold i ...
  • Hvem bruker nasjonalparkene i norske fjell? Karaktertrekk ved bruken og klassifisering av områdene 

   Zouhar, Yosra; Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Köhler, Berit; Wold, Line Camilla (Journal article, 2024)
   Artikkelen beskriver variasjonen i karaktertrekk ved besøkende til 27 norske nasjonalparker og presenterer en klassifisering av nasjonalparkene som er teoretisk forankret i ROS- (Recreation Opportunity Spectrum) modellen. ...
  • «Innendørs blir fantasien innestengt»: Om nærnaturens betydning i barns hverdagsliv 

   Wold, Line C.; Skår, Margrete; Gundersen, Vegard (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The goal of this study is to gain more knowledge about children's uses and experiences when playing and spending time in nearby nature, without adult presence. The study is based on fieldwork among 26 children aged 12-13 ...
  • Klassifisering av 14 ikke-nasjonale villreinområder etter kvalitetsnorm for villrein. Første klassifisering – 2023 

   Rolandsen, Christer M.; Tveraa, Torkild; Gundersen, Vegard; Røed, Knut H.; Tømmervik, Hans; Våge, Jørn; Skarin, Anna; Strand, Olav; Hansen, Brage B. (NINA Rapport;2372, Research report, 2023)
   Rolandsen, C.M., Tveraa, T., Gundersen, V., Røed, K.H., Tømmervik, H., Våge, J., Skarin, A., Strand, O. & Hansen, B.B. 2023. Klassifisering av 14 ikke-nasjonale villreinområder etter kvalitetsnorm for villrein. Første ...
  • Klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnorm for villrein. Første klassifisering – 2022 

   Rolandsen, Christer M.; Tveraa, Torkild; Gundersen, Vegard; Røed, Knut H.; Tømmervik, Hans; Kvie, Kjersti; Våge, Jørn; Skarin, Anna; Strand, Olav (NINA Rapport;2126, Research report, 2022)
   Rolandsen, C.M., Tveraa, T., Gundersen, V., Røed, K.H., Tømmervik, H., Kvie, K., Våge, J., Skarin, A. & Strand, O. 2022. Klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnorm for villrein. Første klassifisering ...
  • Kunnskapsgrunnlag om ulike scenarier for Snøheimvegen. Effekter på villrein, ferdsel og lokalsamfunn etter åtte års forskning 

   Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Flemsæther, Frode; Nerhoel, Ingrid; Thanem, Alexander; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1313, Research report, 2017)
   Gundersen. V., Strand, O., Flemsæter, F, Nerhoel, I., Thanem, A. og Wold, L. C. 2016. Kunnskapsgrunnlag om ulike scenarier for Snøheimvegen. Effekter på villrein, ferdsel og lokalsamfunn etter åtte års forskning - NINA ...
  • Landskapet som felles arena for fotografi og økologi. Utviklingstrekk med eksempler fra Norge og det vestlige USA 

   Gundersen, Vegard (NINA rapport;755, Research report, 2011)
   Gundersen, V. 2011. Landskapet som felles arena for fotografi og økologi: Utviklingstrekk med eksempler fra Norge og det vestlige USA. - NINA Rapport 755. 37 s. Både landskapsfotografiet og landskapsøkologi er retrospektive ...
  • Large-scale segregation of tourists and wild reindeer in three Norwegian 

   Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Panzacchi, Manuela; Strand, Olav; Van Moorter, Bram (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The challenge to harmonize nature-based tourism with species conservation is important both from an economic, cultural and ecological perspective. One approach for understanding this interaction is to compare the spatiotemporal ...
  • Linking social values of wild reindeer to planning and management options in Southern Norway 

   Kaltenborn, Bjørn Petter; Mehmetoglu, Mehmet; Gundersen, Vegard (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Norway is home to the last remaining populations of wild mountain reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in Europe. Concerns over anthropogenic and natural drivers have led to change in the management regime from a ...
  • Linking visitors’ spatial preferences to sustainable visitor management in a Norwegian national park 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Aas, Øystein; Gundersen, Vegard (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The increasing numbers of tourists visiting national parks contribute to new opportunities as well as challenges. Alpine and Arctic national parks in Northern Europe are key habitats for vulnerable species such as wild ...
  • Lokalbefolkningsundersøkelse på Hardangervidda. Bruk og meninger om forvaltning blant hytteeiere, rettighetshavere og lokale 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard (NINA Rapport;1855, Research report, 2020)
   Selvaag, S.K., Wold, L.C. & Gundersen, V. 2020. Lokalbefolkningsundersøkelse på Hardangervidda. Bruk og meninger om forvaltning blant hytteeiere, rettighetshavere og lokale. NINA Rapport 1855. Norsk institutt for ...
  • Målstyrt forvaltning. Metoder for håndtering av ferdsel i verneområder 

   Gundersen, Vegard; Andersen, Oddgeir; Kaltenborn, Bjørn Petter; Vistad, Odd Inge; Wold, Line Camilla (NINA rapport;615, Research report, 2011)
   Gundersen, V., Andersen, O., Kaltenborn, B. P., Vistad, O. I. & Wold, L. C. 2011. Målstyrt forvaltning - Metoder for håndtering av ferdsel i verneområder. – NINA Rapport 615. 107 s. Litteraturstudiet handler om verneområder ...
  • Miljøkvalitetsnorm for villrein. Forslag fra en ekspertgruppe 

   Kjørstad, Morten; Bøthun, Siri Wølneberg; Gundersen, Vegard; Holand, Øystein; Madslien, Knut; Mysterud, Atle; Myren, Ingrid Nerhoel; Punsvik, Tor; Røed, Knut H.; Strand, Olav; Tveraa, Torkild; Tømmervik, Hans; Ytrehus, Bjørnar (NINA Rapport;1400, Research report, 2017)
   Kjørstad, M., Bøthun, S. W., Gundersen, V., Holand, Ø., Madslien, K., Mysterud, A., Myren, I. N., Punsvik, T., Røed, K. H., Strand, O., Tveraa, T., Tømmervik, H., Ytrehus, B. & Veiberg, V. (red.). 2017. Miljøkvalitetsnorm ...
  • Monitoring visitors to natural areas in wintertime: issues in counter accuracy 

   Andersen, Oddgeir; Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Stange, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The sustainable management of vulnerable natural areas requires accurate measurement of visitor flows, especially in mountain and protected areas. Pyroelectric sensors that detect the heat radiation emitted by human bodies ...
  • Nordfjella villreinområde. Konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv 

   Gundersen, Vegard; Olsson, Torill; Strand, Olav; MacKay, Magnus; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram F. A. (NINA Rapport;956, Research report, 2013)
   Gundersen, V., Olsson, T., Strand, O., Mackay, M., Panzacchi, M. & B.van Moorter 2013. Nordfjella villreinområde – konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv - NINA Rapport 956. 71 s. Styringsgruppa ...