Now showing items 21-40 of 96

  • Children and nearby nature: A nationwide parental survey from Norway 

   Gundersen, Vegard; Skår, Margrete; O'Brien, Liz; Wold, Line Camilla; Follo, Gro Irene (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   tThe aim of this paper is to describe the availability of and use of nearby outdoor spaces along a naturecontinuum by Norwegian children. We carried out a nationwide survey of 3 160 parents with childrenaged 6–12 years, ...
  • Differing perceptions and tensions among tourists and locals concerning a national park region in Norway 

   Gundersen, Vegard; Rybråten, Stine (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In the context of national park management, landscape conservation, and tourism development in a mountain region in Norway, the aim of the research is to analyse how tourists, residents, and local stakeholders experience ...
  • Effekter av å skilte og merke en eksisterende turrute. En undersøkelse av Turskilt-prosjekter i Vestby og i Brumunddal 

   Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Skår, Margrete; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1440, Research report, 2018)
   Vistad, O.I., Gundersen, V., Wold, L.C., Skår, M., Rybråten, S. & Dokk, J. G. 2018. Effekter av å skilte og merke en eksisterende turrute. En undersøkelse av Turskilt-prosjekter i Vestby og i Brumunddal. NINA Rapport 1440. ...
  • El-sykling i Jotunheimen nasjonalpark. Kunnskapsgrunnlag langs vegen inn Veodalen til Glitterheim 

   Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Stange, Erik; Vistad, Odd Inge; Evju, Marianne (NINA Rapport;2095, Research report, 2022)
   Gundersen, V., Selvaag, S.K., Stange, E., Vistad, O.I. & Evju, M. 2022. El-sykling i Jotunheimen nasjonalpark. Kunnskapsgrunnlag langs vegen inn Veodalen til Glitterheim. NINA Rapport 2095. Norsk institutt for naturforskning. Ved ...
  • Environmental justice in a very green city: Spatial inequality in exposure to urban nature, air pollution and heat in Oslo, Norway 

   Venter, Zander; Figari, Helene; Krange, Olve; Gundersen, Vegard (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Poorer citizens are often more exposed to environmental hazards due to spatial inequalities in the distribution of urban blue-green space. Few cities have managed to prevent spatial and social inequality despite sustainable ...
  • Ferdsel i Forollhogna villreinområde 

   Gundersen, Vegard (Others, 2017)
  • Ferdsel i Grimsdalen sommaren 2022. Spørjeundersøking, teljingar og observasjonar 

   Zouhar, Yosra; Gundersen, Vegard; Holter, Tobias (NINA Rapport;2244, Research report, 2023)
   Zouhar, Y., Gundersen, V. & T. Holter. 2023. Ferdsel i Grimsdalen sommaren 2022. Spørjeundersøking, teljingar og observasjonar NINA Rapport 2244. Norsk institutt for naturforskning Sykling og spesielt bruk av el-sykkel i ...
  • Ferdsel i Hardangervidda villreinområde. Antall brukere og fordeling på areal over tid 

   Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Dokk, John Gunnar; Wold, Line Camilla; Romtveit, Lena; Rauset, Geir Rune; van Moorter, Bram; Strand, Olav; Holter, Tobias; Singsaas, Marianne; Mossing, Anders (NINA Rapport;1909, Research report, 2021)
   Gundersen, V., Selvaag, S. K., Dokk, J. G., Wold, L. C., Romtveit, L., Rauset, G. R., van Moorter, B., Strand, O., Holter, T., Singsaas, M. og Mossing, A. 2021. Ferdsel i Hardangervidda villrein-område – Antall brukere og ...
  • Ferdsel i Nordfjella sommeren 2010. Resultater fra ferdselstelling og brukerundersøkelser 

   Andersen, Oddgeir; Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla (NINA rapport;703, Research report, 2011)
   Andersen, O., Gundersen, V. & L. C. Wold. 2010. Ferdsel i Nordfjella sommeren 2010 - Resultater fra ferdselstelling og brukerundersøkelser – NINA Rapport 703. 60 s. Rapporten beskriver resultatene fra ferdselsundersøkelser ...
  • Ferdsel i Snøhettaområdet – Del 2. Fokusområder og lokaliteter 

   Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Wold, Line Camilla; Mortensen, Arne J. (NINA Rapport;934, Research report, 2013)
   Denne rapporten oppsummerer data fra lokaliteter og fokusområder i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og tilgrensende villreinområder. Datagrunnlaget er samlet inn fra feltobservasjoner, automatiske tellere og ...
  • Ferdsel i Snøhettaområdet. Del 1. Dokumentasjonsrapport fra 12 spørreundersøkelser 

   Gundersen, Vegard; Andersen, Oddgeir; Wold, Line Camilla; Nerhoel, Ingrid; Fangel, Kirstin; Vistad, Odd Inge; Båtstad, K.R. (NINA Rapport;933, Research report, 2013-03)
   Denne rapporten oppsummerer i alt 12 spørreundersøkelser som er gjennomført ved Dovre-fjell-Sunndalsfjella (DS) nasjonalpark og tilgrensende områder. I alt tre av undersøkelsene in-kluderer respondenter fra hele studieområdet, ...
  • Ferdsel i Snøhettaområdet. Sluttrapport 

   Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Panzacchi, Manuela (NINA Rapport;932, Research report, 2013-03)
   Det er store variasjoner innenfor Dovrefjell - Sunndalsfjella området på alle de parameterne vi har målt i prosjektet, og dette er detaljert oppsummert i to delrapporter og sammenstilt her. Vi har brukt ulik metodikk for ...
  • Ferdsel i to fokusområder i Setesdal-Ryfylke villreinområde. Brokke-Suleskardvegen og Blåsjøområdet 

   Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie; Strand, Olav; Bredin, Yennie; Sandal, Reidar Johan; Hermansen, Peter (NINA Rapport;1676, Research report, 2019)
   Gundersen, V., Selvaag, S., Strand, O., Bredin, Y., Sandal, R. J. & Hermansen, P. 2019. Ferdsel i to fokusområder i Setesdal-Ryfylke villreinområde. Brokke-Suleskardvegen og Blåsjøområdet. NINA Rapport 1676. Norsk institutt ...
  • Ferdsel i villreinens leveområder 

   Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Panzacchi, Manuela; Andersen, Oddgeir; Falldorf, Tobias; Andersen, Roy; Van Moorter, Bram; Jordhøy, Per; Fangel, Kirstin (NINA Rapport;551, Research report, 2010)
   Strand, O., Gundersen, V., Panzacchi, M., Andersen, O., Falldorf, T., Andersen, R., Van Moorter, B., Jordhøy, P. & Fangel. K. 2010. Ferdsel i villreinens leveområder. – NINA Rapport 551. 101 s. Store utfordringer i ...
  • Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde 

   Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie (NINA Rapport;1331, Research report, 2017)
   Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O., Wold, L.C., Rybråten, S., Dokk, J.G., Vistad, O.I. og S.K. Selvaag. Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde - NINA Rapport 1331. 168 s. Forollhogna er et særegent fjellområde ...
  • Ferdsel og bruk av Rondane. Etterundersøkelse blant besøkende sommeren 2009 

   Andersen, Oddgeir; Gundersen, Vegard (NINA rapport;599, Research report, 2010)
   Andersen, O. & Gundersen, V. 2010. Ferdsel og bruk av Rondane. Etterundersøkelse blant besøkende sommeren 2009 – NINA Rapport 599. 39 s. Rapporten beskriver resultatene fra en oppfølgende studie blant besøkende i Rondane ...
  • Ferdsel ut fra nasjonal turistveg Rv7 over Hardangervidda. En dokumentasjonsrapport 

   Selvaag, Sofie K.; Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Lægreid, Helena (NINA Rapport;1703, Research report, 2019)
   Selvaag, S., Gundersen, V., Strand, O. & Lægreid, H. 2019. Ferdsel ut fra nasjonal turistveg Rv7 over Hardangervidda. En dokumentasjonsrapport. NINA Rapport 1703. Norsk institutt for naturforskning. Kunnskap om ferdsel ...
  • Forest owners' perspectives on forest protection in Norway 

   Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Skjeggedal, Terje (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Forest protection in nature reserves in Norway relies on the voluntary participation of forest owners. While the national forest protection program has been a success since its start in early 1990s, by 2020 the national ...
  • Forvaltning av hensynsfull ferdsel i villreinområder 

   Gundersen, Vegard; Singsaas, Marianne (Journal article, 2020)
   The last remaining populations of wild mountain reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in Europe, live in mountain ranges in southern-Norway. A network of infrastructure such as roads, railways, tourist cottages, and popular ...
  • FoU-prosjekt knyttet til villrein, ferdsel og inngrep i Snøhettaområdet. Dialogseminar på Norsk Villreinsenter Nord 22. – 24. april 2009 

   Thomassen, Jørn; Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Fangel, Kirstin; Næss, Camilla; Eide, Nina Elisabeth; Rønningen, Katrina; Flemsæter, Frode; Ydse, Heidi; Sørensen, Raymond; Skorem, Jo (NINA Rapport;481, Research report, 2009)
   Thomassen, J., Strand, O., Gundersen, V., Fangel, K., Næss, C., Eide, N.E., Rønningen, K., Flemsæter, F., Ydse, H., Sørensen, R. & Skorem, J. 2009. FoU-prosjekt knyttet til villrein, ferdsel og inngrep i Snøhettaområdet. ...