• Amfibier i Vestby kommune. Med vekt på Ødemørk og Todammen-området 

   Dervo, Børre K.; van der Kooij, Jeroen (NINA Rapport;2433, Research report, 2024)
   Dervo, B.K. & van der Kooij, J. 2024. Amfibier i Vestby kommune - med vekt på Ødemørk og Todammen-området. NINA Rapport 2433. Norsk institutt for naturforskning. Dette prosjektet inngår som èn av i alt fire utredninger i ...
  • Etablering og restaurering av yngledammer for amfibier i Vestby kommune 

   van der Kooij, Jeroen; Dervo, Børre K. (NINA Rapport;2434, Research report, 2024)
   Van der Kooij, J. & Dervo, B.K. 2024. Etablering og restaurering av yngledammer for amfibier i Vestby kommune. NINA Rapport 2434. Norsk institutt for naturforskning. Dette prosjektet inngår som èn av i alt fire utredninger ...
  • Evaluering av registreringsmetoder for nasjonal overvåkning av storsalamander Triturus cristatus i Norge 

   Skei, Jon Kristian; Dervo, Børre Kind; van der Kooij, Jeroen; Kraabøl, Morten (NINA rapport;589, Research report, 2010)
   Skei, J.K., Dervo, B., van der Kooij, J. og Kraabøl, M. 2010. Evaluering av registreringsmetoder for nasjonal overvåkning av storsalamander Triturus cristatus i Norge - NINA Rapport 589. 76 s + vedlegg. Denne rapporten ...
  • Første påvisning av Batrachochytrium dendrobatidis på Nordpadde i Norge 

   Taugbøl, Annette; Strand, David; van der Kooij, Jeroen; Brandsegg, Hege (NINA Rapport;2255, Research report, 2023)
   Taugbøl, A., Strand, D., van der Kooij, J. & Brandsegg, H. 2023. Første påvisning av Batrachochytrium dendrobatidis på Nordpadde i Norge. NINA Rapport 2255. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/3049762 ...
  • Rabies hos flaggermus. En oversiktsrapport. Revidert utgave av NINA Rapport 76 

   Hansen, Trond Willa; Mørk, Torill; Tryland, Morten; Arnemo, Jon M.; Isaksen, Kjell; van der Kooij, Jeroen; Andersen, Reidar (NINA Rapport;290, Research report, 2007)
   Hansen, T.W., Mørk, T., Tryland, M., Arnemo, J.M., Isaksen, K., Kooij, J. van der & Andersen, R. 2007. Rabies hos flaggermus. En oversiktsrapport. Revidert utgave av NINA Rapport 76. – NINA Rapport 290. 51 s. Rabies hos ...
  • Restaurering av amfibiehabitat på Ødemørk 

   Dervo, Børre K.; van der Kooij, Jeroen (NINA Rapport;2435, Research report, 2024)
   Dervo, B.K. & van der Kooij, J. 2024. Restaurering av amfibiehabitat på Ødemørk. NINA Rapport 2435. Norsk institutt for naturforskning. På Ødemørk ble det etablert fire nye amfibiedammer i 2022. Våren 2023 ble soppen ...
  • Spissnutefrosken i Vestby Kommune. Betydning av genetisk struktur og soppen Batracochytrium dendrobatidis (Bd) ved etablering av nye yngellokaliteter 

   Taugbøl, Annette; van der Kooij, Jeroen; Brandsegg, Hege; Spets, Merethe; Dervo, Børre K. (NINA Rapport;2405, Research report, 2024)
   Taugbøl, A., van der Kooij, J., Brandsegg, H., Spets, M. & Dervo B.K. 2024. Spissnutefrosken i Vestby Kommune. Betydning av genetisk struktur og soppen Batracochytrium dendrobatidis (Bd) ved etablering av nye yngellokaliteter. ...