• Ferdsel i Snøhettaområdet. Sluttrapport 

   Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Panzacchi, Manuela (NINA Rapport;932, Research report, 2013-03)
   Det er store variasjoner innenfor Dovrefjell - Sunndalsfjella området på alle de parameterne vi har målt i prosjektet, og dette er detaljert oppsummert i to delrapporter og sammenstilt her. Vi har brukt ulik metodikk for ...
  • Ferdsel i villreinens leveområder 

   Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Panzacchi, Manuela; Andersen, Oddgeir; Falldorf, Tobias; Andersen, Roy; Van Moorter, Bram; Jordhøy, Per; Fangel, Kirstin (NINA Rapport;551, Research report, 2010)
   Strand, O., Gundersen, V., Panzacchi, M., Andersen, O., Falldorf, T., Andersen, R., Van Moorter, B., Jordhøy, P. & Fangel. K. 2010. Ferdsel i villreinens leveområder. – NINA Rapport 551. 101 s. Store utfordringer i ...
  • Friluftsliv og turisme i Nordfjella villreinområde 

   Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Panzacchi, Manuela; Dokk, John Gunnar; Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;850, Research report, 2012)
   Wold, L. C., Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O. Panzacchi, M., Dokk. J. G. & O. Andersen. 2012. Friluftsliv og turisme i Nordfjella villreinområde - NINA Rapport 850. 37 s. Rapporten oppsummerer resultater fra ...
  • Menneskelig påvirkning på alle villreinområder i Norge. Et nytt Dashbord som leverer kart og statistiske estimater til støtte for forvaltningsprosesser 

   van Moorter, Bram; Panzacchi, Manuela; Niebuhr, Bernardo Brandão; Lelotte, Lucie; Rolandsen, Christer M.; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;2342, Research report, 2023)
   van Moorter, B., Panzacchi, M., Niebuhr, B.B., Lelotte, L., Rolandsen, C.M., & Tveraa, T. 2023. Menneskelig påvirkning på alle villreinområder i Norge. Et nytt Dashbord som leverer kart og statistiske estimater til støtte ...
  • Modelling green infrastructure for conservation and land planning – a pilot study. Suggestions for analyzing the functional connectedness of high-quality habitat to aid sustainable land use planning 

   Stange, Erik E.; Panzacchi, Manuela; Moorter, Bram van (NINA Rapport;1625, Research report, 2019)
   Stange, E.E., Panzacchi, M. & van Moorter, B. 2019. Modelling green infrastructure for conservation and land planning – a pilot study. NINA Report 1625. Norwegian Institute for Nature Research. Green infrastructure (GI) ...
  • Nasjonal kartlegging av grønn infrastruktur. De første nasjonale kartene for solitære bier, elg, edellauvskog og andre treslag 

   Panzacchi, Manuela; van Moorter, Bram; Sydenham, Markus A.K.; Thorsen, Neri Horntvedt; Niebuhr, Bernardo Brandão; Stange, Erik; Jansson, Ulrika; Nordén, Björn; Hofgaard, Annika; Rusch, Graciela; Rolandsen, Christer M.; Solberg, Erling (NINA Rapport;2371, Research report, 2024)
   Abstract in English below Panzacchi, M., van Moorter, B., Sydenham, M.A.K., Horntvedt Thorsen, N., Niebuhr, B.B., Stange, E., Jansson, U., Nordén, B, Hofgaard, A., Rusch, G., Rolandsen, C. & Solberg E. 2024. Nasjonal ...
  • Nordfjella villreinområde. Konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv 

   Gundersen, Vegard; Olsson, Torill; Strand, Olav; MacKay, Magnus; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram F. A. (NINA Rapport;956, Research report, 2013)
   Gundersen, V., Olsson, T., Strand, O., Mackay, M., Panzacchi, M. & B.van Moorter 2013. Nordfjella villreinområde – konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv - NINA Rapport 956. 71 s. Styringsgruppa ...
  • Rovvilt og Samfunn (RoSa). Gaupe og rådyr i Sørøst-Norge. Oversikt over gjennomførte aktiviteter 1995-2004 

   Andersen, Reidar; Odden, John; Linnell, John Durrus; Herfindal, Ivar; Panzacchi, Manuela; Høgseth, Øystein; Gangås, Lars; Brøseth, Henrik; Solberg, Erling; Hjeljord, Olav (NINA Rapport;29, Research report, 2005)
   Andersen, R., Odden, J., Linnell, J.D.C., Odden, M., Herfindal, I., Panzacchi, M., Høgseth, Ø., Gangås, L., Brøseth, H., Solberg, E.J. og Hjeljord, O. 2005. Rovvilt og samfunn (Rosa). Gaupe og rådyr i Sørøst-Norge: oversikt ...
  • Scenarioanalyser. Evaluering av effekten av avbøtende tiltak for villrein i Rondane Nord 

   Niebuhr, Bernardo Brandão; Panzacchi, Manuela; Moorter, Bram van; Gundersen, Vegard; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;2359, Research report, 2023)
   Niebuhr, B.B., Panzacchi, M., van Moorter, B., Gundersen, V., & Tveraa, T. 2023. Scenarioanalyser – evaluering av effekten av avbøtende tiltak for villrein i Rondane Nord. NINA Rapport 2359. Norsk institutt for ...
  • Statistisk modellering av samlet belastning av menneskelig aktivitet på villreinområder. Identifisering av viktige leveområder og scenarioanalyser for konsekvensutredning og arealplanlegging 

   Panzacchi, Manuela; Moorter, Bram van; Tveraa, Torkild; Rolandsen, Christer M.; Gundersen, Vegard; Lelotte, Lucie; Santos, Bernardo Brandão Niebuhr Dos; Bøthun, Siri Wølneberg; Stien, Audun; Andersen, Roy; Strand, Olav (NINA Rapport;2189, Research report, 2022)
   FOR ENGLISH ABSTRACT, SEE BELOW. Panzacchi, M., van Moorter, B., Tveraa, T., Rolandsen, C. M., Gundersen, V., Lelotte, L., A., Dos Santos, B. B. N., Bøthun, S. W., Stien, A., Andersen, R., Strand, O. 2022. Statistisk ...
  • Veger og villrein. Oppsummering – overvåking av Rv7 over Hardangervidda. 

   Strand, Olav; Jordhøy, Per; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram (NINA Rapport;1121, Research report, 2015)
   Strand, O., Jordhøy, P., Panzacchi, M. & Van Moorter, B. 2015. Veger og villrein. Oppsummering – overvåking av Rv7 over Hardangervidda. - NINA Rapport 1121. 47 s. + vedlegg. Hardangervidda er Norges største villreinområde ...
  • Villrein og ferdsel i Rondane. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2009–2014 

   Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Jordhøy, Per; Andersen, Roy; Nerhoel, Ingrid; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram F. A. (NINA Rapport;1013, Research report, 2015)
   I perioden 2009 t.o.m. 2013 har vi studert reinens arealbruk i Rondane. Målsetningen for pro-sjektet har vært å framskaffe data som gir en reell dokumentasjon på reinens arealbruk, samt å framskaffe kunnskap om brukere av ...
  • Villrein-ferdselsanalyser på Hardangervidda. Anbefalinger og tiltak 

   Gundersen, Vegard; van Moorter, Bram; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Strand, Olav (NINA Rapport;1903, Research report, 2021)
   Gundersen, V., van Moorter, B. Panzacchi, M., Rauset, G.R. & Strand, O. 2021. Villrein-ferdselsanalyser på Hardangervidda - Anbefalinger og tiltak. NINA Rapport 1903. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten ...
  • Villreinen i Nordfjella. Status og leveområde 

   Strand, Olav; Jordhøy, Per; Mossing, Anders; Knudsen, Per Aksel; Nesse, Lars; Skjerdal, Harald; Panzacchi, Manuela; Andersen, Roy; Gundersen, Vegard (NINA Rapport;634, Research report, 2011)
   Strand, O., Jordhøy, P., Mossing, A., Knudsen, P. A., Nesse, L., Skjerdal, H., Panzacchi, M., Andersen, R. & Gundersen, V. 2011. Villreinen i Nordfjella. Status og leveområde. NINA Rapport 634. 71 s. + vedlegg. Nordfjella ...
  • Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og leveområde 

   Jordhøy, Per; Strand, Olav; Sørensen, Raymond; Andersen, Roy; Panzacchi, Manuela (NINA Rapport;800, Research report, 2012)
   Jordhøy, P., Strand, O., Sørensen, R.,, Andersen, R. og Panzacchi, M. 2012. Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og leveområde. NINA -Rapport 800. 102 s. + vedlegg. I forbindelse med revisjon av fylkesdelplanen ...
  • Villreinens arealbruk i Knutshø : Resultater fra GPS-undersøkelsene 

   Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Jordhøy, Per; Andersen, Roy; Nerhoel, Ingrid; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram (NINA rapport;1019, Research report, 2015-10-30)
   Strand, O., Gundersen, V., Jordhøy, P., Andersen, R., Nerhoel, I., Panzacchi, M. & Van Moorter, B. 2015. Villreinens arealbruk i Knutshø. Resultater fra GPS-undersøkelsene. – NINA Rapport 1019. 131 s. I perioden 2010 ...
  • Villreinens bruk av Setesdalsheiene. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2006– 2010 

   Strand, Olav; Panzacchi, Manuela; Jordhøy, Per; Moorter, Bram Van; Andersen, Roy; Bay, Lars A. (NINA Rapport;694, Research report, 2011)
   Strand, O., Panzacchi, M., Jordhøy, P., Van Moorter, B., Andersen, R., og Bay, L. A. 2011. Villreinens bruk av Setesdalsheiene. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2006–2010. - NINA Rapport 694. 143 s. + vedlegg. I ...