Now showing items 240-259 of 2314

  • Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2005 

   Lorentsen, Svein Håkon (NINA Rapport;97, Research report, 2005)
   Lorentsen, S.-H. 2005. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2005. - NINA Rapport 97. 49 pp. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl fikk sin spede begynnelse i 1976. ...
  • Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2006 

   Lorentsen, Svein Håkon (NINA Rapport;203, Research report, 2006)
   Lorentsen, S.-H. 2006. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2006. - NINA Rapport 203. 53 s. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl fikk sin spede begynnelse i 1976. ...
  • Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2007 

   Lorentsen, Svein Håkon (NINA Rapport;313, Research report, 2007)
   Lorentsen, S.-H. 2007. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2007. - NINA Rapport 313. 54 s. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl fikk sin spede begynnelse i 1976. ...
  • Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2008 

   Lorentsen, Svein-Håkon; Christensen-Dalsgaard, Signe (NINA Rapport;439, Research report, 2009)
   Lorentsen, S.-H. & Christensen-Dalsgaard, S. 2009. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2008. - NINA Rapport 439. 53 s. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl fikk ...
  • Detaljregulering av Børøya nord, Hadsel. Konsekvensutredning for deltema naturmangfold 

   Arneberg, Marit Klemetsen; Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;2072, Research report, 2022)
   Arneberg, M. K. & Jacobsen, K.-O. 2022. Detaljregulering av Børøya nord, Hadsel. Konsekvensutredning for deltema naturmangfold. NINA Rapport 2072. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk oppdrag fra Multiconsult om ...
  • Development of a Cumulative Impact Assessment tool for birds in Norwegian Offshore Waters: Trollvind OWF as a case study 

   Layton-Matthews, Kate; Buckingham, Lila; Critchley, Emma Jane; Nilsson, Anna L.K.; Ollus, Victoria M.S.; Ballesteros, Manuel; Christensen-Dalsgaard, Signe; Dehnhard, Nina; Fauchald, Per; Hanssen, Frank; Helberg, Morten; Masden, Elizabeth; May, Roel F.; Sandvik, Hanno; Tarroux, Arnaud; Reiertsen, Tone K. (NINA Rapport;2295, Research report, 2023)
   Layton-Matthews K., Buckingham L., Critchley E.J., Nilsson A.L.K., Ollus VMS., Ballesteros M., Christensen-Dalsgaard S., Dehnhard N., Fauchald P., Hanssen F., Helberg M., Masden E., May R.F., Sandvik H., Tarroux A. & ...
  • Dialogprosjektet Felles politikk for fjellområdene”. Dialogkonferanse Vauldalen Fjellhotell 4. – 16. mars 2007 

   Thomassen, Jørn; Hagen, Dagmar; Bevanger, Kjetil Modolv; Hanssen, Frank Ole (NINA Rapport;255, Research report, 2007)
   Thomassen, J., Hagen, D., Bevanger, K. og Hanssen, F. 2007. Dialogprosjektet ”Felles politikk for fjellområdene”. Dialogkonferanse Vauldalen Fjellhotell 14.–16. mars 2007. – NINA Rapport 255. 69 s. Fjellområdene i Sør-Trøndelag ...
  • Dialogprosjektet ”Felles politikk for fjellområdene”. Kunnskapsplattform om naturinngrep, arealbruk og forstyrrelser innenfor reindriftens bruksområder i Selbu, Tydal, Røros og Holtålen kommuner 

   Hagen, Dagmar; Bevanger, Kjetil Modolv; Hanssen, Frank Ole; Thomassen, Jørn (NINA Rapport;225, Research report, 2007)
   Hagen, D., Bevanger, K., Hanssen F. og Thomassen, J. 2007. Dialogprosjektet ”Felles politikk for fjellområdene”. Kunnskapsplattform om naturinngrep, arealbruk og forstyrrelser innenfor reindriftens bruksområder i Selbu, ...
  • DNA-analyser i overvåkingen av den norske ulvebestanden 2007 -2009 

   Flagstad, Øystein; Balstad, Torveig; Johansson, Malin; Wärdig, Cecilia; Hagen, Merethe; Ellegren, Hans; Eriksen, Line Birkeland (NINA Rapport;410, Research report, 2009)
   Flagstad, Ø., Balstad, T., Johansson, M., Eriksen, L. B., Wärdig, C. , Hagen, M. & Ellegren, H. 2009. DNA-analyser i overvåkingen av den norske ulvebestanden 2007 -2009 - NINA Rapport 410. 19 s. Ulv i Norge og Sverige ...
  • DNA-based monitoring of large carnivores in Scandinavia. Dissemination from a visual storyline approach 

   Kopatz, Alexander; Landrø, Juliet; Flagstad, Øystein; Stokmo, Jan Arne (NINA Report;1999, Research report, 2021)
   Kopatz, A., Landrø, J., Flagstad, Ø. & Stokmo, J.A.. 2021. DNA-based monitoring of large carnivores in Scandinavia – dissemination from a visual storyline approach. NINA Report 1999. Norwegian Institute for Nature Research. ...
  • DNA-basert overvåking av brunbjørn i Norge i 2022 

   Brøseth, Henrik; Kopatz, Alexander; Kleven, Oddmund (NINA Rapport;2267, Research report, 2023)
   Brøseth, H., Kopatz, A. & Kleven, O. 2023. DNA-basert overvåking av brunbjørn i Norge i 2022. NINA Rapport 2267. Norsk institutt for naturforskning. Det har over en periode på snart 25 år vært gjennomført omfattende ...
  • DNA-basert overvåking av brunbjørn i Norge i 2023 

   Brøseth, Henrik; Kopatz, Alexander; Kleven, Oddmund (NINA Rapport;2454, Research report, 2024)
   Brøseth, H., Kopatz, A. & Kleven, O. 2024. DNA-basert overvåking av brunbjørn i Norge i 2023. NINA Rapport 2454. Norsk institutt for naturforskning. Det har over en periode på snart 25 år vært gjennomført omfattende ...
  • DNA-basert overvåking av de små skogsjervbestandene i Gävleborgs og Västernorrlands län. Rapport 2006 

   Flagstad, Øystein; May, Roelof Frans; Wärdig, Cecilia; Johansson, Malin; Ellegren, Hans (NINA Rapport;265, Research report, 2007)
   Flagstad, Ø., May, R., Wärdig, C., Johansson, M., Ellegren, H. 2007. DNA-basert overvåking av de små skogsjervbestandene i Gävle-borgs og Västernorrlands län. Rapport 2006 - NINA Rapport 265, 15 s. På midten av 1990-tallet ...
  • DNA-basert overvåking av den norske jervebestanden 2016 

   Flagstad, Øystein; Kleven, Oddmund; Balstad, Torveig; Spets, Merete Hagen; Eriksen, Line Birkeland; Brøseth, Henrik (NINA Rapport;1306, Research report, 2016)
   Flagstad, Ø., Kleven, O., Balstad, T., Spets, M. H., Eriksen, L. B. og Brøseth, H. 2016. DNA-basert overvåking av den norske jervebestanden 2016. - NINA Rapport 1306, 18 s. Genetiske analyser er nå implementert som et ...
  • DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervbestanden 2008-2011 

   Flagstad, Øystein; Tovmo, Mari; Balstad, Torveig; Johansson, Malin; Syslak, Line; Eriksen, Line Birkeland; Spets, Merethe Hagen; Søgaard, Caroline Danielsen; Ellegren, Hans; Brøseth, Henrik (NINA rapport;843, Research report, 2012)
   Genetiske analyser er de siste årene blitt implementert som et viktig verktøy i rovviltovervåkingen i Skandinavia. I særlig grad har antallet DNA-analyser av ekskrementer økt betydelig. Det siste tiåret er det gjennomført ...
  • DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervbestanden vinteren 2008 

   Flagstad, Øystein; Brøseth, Henrik; Balstad, Torveig; Syslak, Line; Johansson, Malin; Wärdig, Cecilia; Ellegren, Hans (NINA rapport;498, Research report, 2009)
   Genetiske analyser er de siste årene blitt implementert som et viktig verktøy i rovviltovervåkingen i Skandinavia. Særlig har DNA-analyser av ekskrementer ekspandert voldsomt. De siste 8-9 årene er det blitt gjennomført ...
  • DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervbestanden vinteren 2009 

   Flagstad, Øystein; Brøseth, Henrik; Syslak, Line; Eriksen, Line Birkeland; Spets, Merethe Hagen; Balstad, Torveig; Johansson, Malin; Ellegren, Hans (NINA rapport;600, Research report, 2010)
   Genetiske analyser er de siste årene blitt implementert som et viktig verktøy i rovvilt-overvåkingen i Skandinavia. Særlig har DNA-analyser av ekskrementer ekspandert voldsomt. Det siste tiåret er det blitt gjennomført ...
  • DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2000-2007 

   Flagstad, Øystein; Brøseth, Henrik; Johansson, Malin; Wärdig, Cecilia; Ellegren, Hans (NINA rapport;369, Research report, 2008)
   Flagstad, Ø., Brøseth, H., Johansson, M., Wärdig, C., & Ellegren, H. 2008. DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervbestanden 2000-2007. NINA Rapport 369. 48 s. Denne rapporten består av tre hoveddeler. Først ...
  • DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2012 

   Flagstad, Øystein; Brøseth, Henrik; Balstad, Torveig; Søgaard, Caroline Danielsen; Magnusson, Jessica; Johansson, Malin; Eriksen, Line Birkeland; Hagen, Merethe; Tovmo, Mari; Ellegren, Hans (NINA rapport;921, Research report, 2013)
   Genetiske analyser er nå implementert som et viktig verktøy i rovviltovervåkingen i Skandinavia. I særlig grad har antallet DNA-analyser av ekskrementer økt betydelig. Det siste tiåret er det gjennomført rutinemessig ...
  • DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2013 

   Flagstad, Øystein; Brøseth, Henrik; Gervasi, Vincenzo; Balstad, Torveig; Spets, Merethe Hagen; Eriksen, Line Birkeland; Kleven, Oddmund; Johansson, Malin; Magnusson, Jessica; Ellegren, Hans (NINA rapport;1008, Research report, 2014)
   Genetiske analyser er nå implementert som et viktig verktøy i rovviltovervåkingen i Skandinavia. I særlig grad har antallet DNA-analyser av ekskrementer økt betydelig. Det siste tiåret er det gjennom-ført rutinemessig ...