Now showing items 2304-2318 of 2318

  • Økologisk tilstandsklassifisering og kartlegging av fiskesamfunnet i tre vannforekomster i Glomma mellom Bingsfoss og Sarpsfossen i 2016 

   Museth, Jon; Brabrand, Åge; Taugbøl, Annette (NINA Rapport;1347, Research report, 2017)
   Museth, J., Brabrand, Å., Taugbøl, A. 2017. Økologisk tilstandsklassifisering og kartlegging av fiskesamfunnet i tre vannforekomster i Glomma mellom Bingsfoss og Sarpsfossen i 2016 - NINA Rapport 1347. 28 s. + vedlegg. ...
  • Økologisk vurdering av riksvegnettet - forslag til supplering av objekttyper i Vegdirektoratets nasjonale vegdatabank (NVDB) 

   Hagen, Dagmar; Museth, Jon; Odden, John (NINA Rapport;109, Research report, 2006)
   Hagen, D., Museth, J. og Odden, J. 2006. Økologisk vurdering av riksvegnettet - forslag til supplering av objekttyper i Vegdirektoratets nasjonale vegdatabank (NVDB). - NINA Rapport 109. 30 s. Statens vegvesen har ansvar ...
  • Økologiske konsekvenser av restaurering av elveforbygninger og avsnørte meandre ved Bones, Salangselva. Sluttrapport 2003-2009 

   Strann, Karl Birger; Rikardsen, Audun; Bjerke, Jarle W.; Dahl-Hansen, Geir (NINA rapport;575, Research report, 2010)
   Strann, K.-B., Rikardsen, A., Bjerke, J.W. & Dahl-Hansen, G. 2010. Økologiske konsekvenser av restaurering av elveforbygninger og avsnørte meandre ved Bones, Salangselva. Sluttrapport 2003-2009. - NINA Rapport 575. 40 s. I ...
  • Økonomiske konsekvenser for edelkrepsfisket ved innførsel av signalkreps, krepsepest og vasspest 

   Johnsen, Stein Ivar; Dervo, Børre Kind; Lein, Kristian (NINA Rapport;318, Research report, 2009)
   Johnsen, S.I., Dervo, B. og Lein, K. 2009. Økonomiske konsekvenser for edelkrepsfisket ved innførsel av signalkreps, krepsepest og vasspest. - NINA Rapport 318. 35 s. + vedlegg. Denne rapporten omhandler noen økonomiske ...
  • ØKOSTOR 2021. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk 

   Eikland, Knut Andreas; Gjelland, Karl Øystein; Lie, Erik Friele; Solberg, Ingrid; Ambjørndalen, Vegard M.; Lungrin, Elina; Dokk, John Gunnar (Research report, 2022)
   Fiskebestandene i de åtte innsjøene Selbusjøen, Eikesdalsvatnet, Hornindalsvatnet, Vangsvatnet, Lundevatnet, Byglandsfjorden, Øyeren og Mjøsa ble undersøkt høsten 2021 som del av det nasjonale overvåkingsprogrammet ...
  • Økosystemtenester frå villreinfjellet i Noreg. Ei vurdering basert på eksisterande datagrunnlag 

   Helseth, Elisabeth Veivåg; Eide, Nina Elisabeth; Hansen, Brage Bremset; Kvalnes, Thomas; Roos, Ruben Erik; Rosvold, Jørgen; Rønning, Bente; Singsaas, Frode Thomassen; Mathiesen, Kristin Evensen (NINA Rapport;2373, Research report, 2023)
   Helseth, E.V., Eide, N.E., Hansen, B.B., Kvalnes, T., Roos, R.E., Rosvold, J., Rønning, B., Singsaas, F.T. & Mathiesen, K.E. 2023. Økosystemtenester frå villreinfjellet i Noreg. Ei vurdering basert på eksisterande datagrunnlag. ...
  • Økosystemtjenester - fra begrep til praksis? Sammendrag av innlegg fra ØKOSIP-seminar 10. januar 2010, NINA Trondheim 

   Barton, David Nicholas; Bongard, Terje; Lindhjem, Henrik; Rusch, Graciela; Thomassen, Jørn; Åström, Sandra Charlotte Helene (NINA rapport;673, Research report, 2011)
   Barton, D., Bongard, T., Lindhjem, H., Rusch, G., Thomassen, J. & Öberg, S. 2011. Økosystemtjenester – fra begrep til praksis? Sammendrag av innlegg fra ØKOSIP-seminar 10. januar 2010, NINA Trondheim. – NINA Rapport 673. ...
  • Økosystemtjenester i naturregnskap etter FN-standard i Norge: Vurdering av tilgjengelige modeller og datagrunnlag 

   Rusch, Graciela M.; Engen, Sigrid; Friedrich, Laura; Hindar, Kjetil; Krøgli, Svein Olav; Immerzeel, Bart; Solberg, Erling; Köhler, Berit; Dramstad, Wenche; Venter, Zander; Spielhofer, Reto; Stange, Erik; Barton, David N. (NINA Rapport;2343, Research report, 2024)
   Rusch, G.M., Engen, S., Friedrich, L., Hindar, K., Krøgli, S.O., Immerzeel, B., Solberg, E., Köhler, B., Dramstad, W., Venter, Z., Spielhofer, R., Stange, E. & Barton, D.N. 2024. Økosystemtjenester i naturregnskap etter ...
  • Økt hogst av skog i Norge – effekter på naturmangfold 

   Framstad, Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;1149, Research report, 2015)
   Norske skoger utgjør nå ca 878 mill. m3 tømmer og har en årlig tilvekst på ca 25 mill. m3, mens årlig avvirkning ligger på ca 10 mill. m3. Norsk skogpolitikk har som mål å øke avvirkningen betydelig innenfor rammen av et ...
  • Økt kunnskap om karbon i jord i Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo 

   Bargmann, Tessa; Jansson, Ulrika; Silvennoinen, Hanna; Rusch, Graciela M.; Jokerud, Mari; White, Lajla Tunaal; Nordén, Jenni; Johannesson, Carl-Fredrik; Teien, Kristin Thorsrud; Singsaas, Frode Thomassen; Bredin, Yennie; Junker, Eivind (NINA Rapport;2297, Research report, 2023)
   Bargmann, T., Jansson, U., Silvennoinen, H., Rusch, G.M., Jokerud, M., White, L.T., Nordén, J., Johannesson, C.F., Teien, K.T., Singsaas, F.T., Bredin, Y. & Junker, E. 2023. Økt kunnskap om karbon i jord i Bergen, Stavanger, ...
  • Økt vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Statusrapport høsten 2020 

   Hanssen, Sveinn Are; Christensen-Dalsgaard, Signe; Moe, Børge; Langset, Magdalene; Anker-Nilssen, Tycho (NINA Rapport;1862, Research report, 2020)
   Hanssen, S.A., Christensen-Dalsgaard, S., Moe, B., Langset, M. & Anker-Nilssen, T. 2020. Økt vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Statusrapport høsten 2020. NINA Rapport 1862. Norsk institutt for ...
  • Ørekyt i Namsenvassdraget. Utbredelse, spredningsrisiko og tiltak 

   Thorstad, Eva Bonsak; Sandlund, Odd Terje; Heggberget, Tor Gravråk; Finstad, Anders Gravbrøt; Museth, Jon; Berger, Hans Mack; Hesthagen, Trygve H.; Berg, Ole Kristian (NINA Rapport;155, Research report, 2006)
   Thorstad, E. B., Sandlund, O. T., Heggberget, T. G., Finstad, A., Museth, J., Berger, H. M., Hesthagen, T., Berg, O. K. 2006. Ørekyt i Namsenvassdraget: Utbredelse, spredningsrisiko og tiltak. - NINA Rapport 155. 69 s. ...
  • Ørreten i Åseral i Mandalsvasdraget - et historisk tilbakeblikk etter tiår med sur nedbør og reguleringsinngrep 

   Hesthagen, Trygve (NINA Rapport;1718, Research report, 2019)
   Hesthagen, T. 2019. Ørreten i Åseral i Mandalsvassdraget – et historisk tilbakeblikk etter tiår med sur nedbør og reguleringsinngrep. NINA Rapport 1718. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten gir en historisk ...
  • Ørretutsettinger i elver - en kunnskapsoppsummering med relevans for Glomma og Søndre Rena 

   Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten (NINA Rapport;307, Research report, 2008)
   Museth, J., Johnsen, S., Kraabøl, M. 2008. Ørretutsettinger i elver – en kunnskapsoppsummering med relevans for Glomma og Søndre Rena - NINA Rapport 307. 32 s. Hensikten med denne rapporten har vært å oppsummere internasjonal ...
  • Øyfolkets fortellinger. 2025 - scenarioer fra Smøla, Frøya og Vega 

   Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Skar, Birgitte; Risan, Thomas; Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild; Jerpåsen, Gro Bjørnstad; Harvold, Kjell; Næss, Camilla; Larsen, Kari Ch.; Kelman, Ilan; Bruteig, Inga Elise; Fageraas, Knut (NINA rapport;653, Research report, 2011)
   Thomassen, J., Linnell, J., Skar, B., Risan, T., Follestad, A., Aarrestad, P. A., Jerpåsen, G., Harvold, K., Næss, C., Larsen, K., Kelman, I., Bruteig, I.E. & Fageraas, K. 2011. Øyfolkets fortellinger – 2025 - scenarioer ...