• ALTER-Net, a long-term biodiversity, ecosystem and awareness research network - Year 8 

   van Dijk, Jiska Joanneke; Ulvund, Kristine R.; Braat, Leon; Sier, Andy; Mirtl, Micheal; Watt, Allan; Peltola, Taru; Delbeare, Ben (NINA rapport;815, Research report, 2012)
   Van Dijk, J., Ulvund, K., Braat, L., Sier, A., Mirtl, M., Watt, A., Peltola, T. and Delbaere, B. 2012. ALTER-Net, a long-term biodiversity, ecosystem and awareness research network - Year 8 - NINA Report 815, 36 pp. The ...
  • ALTER-Net, a long-term biodiversity, ecosystem and awareness research network. – Year 6. Nina report 569. 

   van Dijk, Jiska Joanneke; Ulvund, Kristine R.; Terrasson, D.; De Blust, G.; Sier, Andy; Braat, Leon; Kanka, R.; Mirtl, Michael; Török, Katalin; Furman, Eeva; Kertész, Miklós; Stadler, Jutta (NINA Rapport;569, Research report, 2010)
   Van Dijk, J., Ulvund, K. Terrasson, D., De Blust, G., Sier, A., Braat, L., Kanka, R., Mirtl, M., Török, K., Furman, E., Kertész, M. & Stadler, J. 2010. ALTER-Net, a long-term biodiversity, ecosystem and awareness research ...
  • Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2011 

   Landa, Arild Magne; Tovmo, Mari; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Ulvund, Kristine R.; Andersen, Roy (NINA Rapport;796, Research report, 2012)
   Landa, A., Tovmo, M., Meås, R., Eide, N. E., Flagstad, Ø., Ulvund, K. & Andersen, R. 2011. Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2011. – NINA Rapport 796. 51 s. Avlsprogrammet for fjellrev starta i den noverande forma ...
  • Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2012 

   Landa, Arild Magne; Tovmo, Mari; Ulvund, Kristine R.; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Andersen, Roy (NINA Rapport;939, Research report, 2013-04)
   Avlsprogrammet for fjellrev starta i den noverande forma i 2005 på avlsstasjonen på Sæterfjellet (Oppdal). Stasjonen er basert på maksimering av trivsel for dyra, med store innhegningar i naturleg fjellrevhabitat og minst ...
  • Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2013. 

   Landa, Arild Magne; Ulvund, Kristine R.; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Meås, Roger; Andersen, Roy; Thierry, Anne-Mathilde (NINA rapport;1029, Research report, 2014)
   Avlsprogrammet for fjellrev starta i den noverande forma i 2005 på avlsstasjonen på Sæterfjellet (Oppdal). Stasjonen er basert på maksimering av trivsel for dyra, med store hegn i naturlig fjellrevhabitat og minst mogleg ...
  • Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2014 

   Landa, Arild Magne; Ulvund, Kristine R.; Eriksen, Lars; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Meås, Roger; Andersen, Roy; Thierry, Anne-Mathilde (NINA Rapport;1154, Research report, 2015)
   Avlsprogrammet for fjellrev starta i den noverande forma i 2005 på avlsstasjonen på Sæterfjellet (Oppdal). Stasjonen er basert på maksimering av trivsel for dyra, med store hegn i naturlig fjell-revhabitat og minst mogleg ...
  • A camera trap-based assessment of climate-driven phenotypic plasticity of seasonal moulting in an endangered carnivore 

   Laporte-Devylder, Lucie; Ulvund, Kristine R.; Rød-Eriksen, Lars; Olsson, Ola; Flagstad, Øystein; Landa, Arild; Eide, Nina Elisabeth; Jackson, Craig Ryan (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   For many species, the ability to rapidly adapt to changes in seasonality is essential for long-term survival. In the Arctic, seasonal moulting is a key life-history event that provides year-round camouflage and thermal ...
  • Conservation of the endangered Arctic fox in Norway - are successful reintroductions enough? 

   Landa, Arild; Rød-Eriksen, Lars; Ulvund, Kristine R.; Jackson, Craig Ryan; Thierry, Anne-Mathilde; Flagstad, Øystein; Eide, Nina Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Translocation of captive-bred animals has become a widespread conservation practice to counteract species extinctions. We analyse and discuss the apparent success and shortcomings of Arctic fox (Vulpes lagopus) reintroductions ...
  • Fjellrev i Norge 2011. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Flagstad, Øystein; Eide, Nina Elisabeth; Ulvund, Kristine R.; Tovmo, Mari; Andersen, Roy; Landa, Arild Magne (NINA Rapport;767, Research report, 2011)
   Fjellreven er Norges mest utrydningstruede pattedyr, og står oppført som kritisk truet på den norske rødlista. Til tross for fredning i 80 år har fjellreven i Norge vært i vedvarende tilbakegang, delbestander har dødd ut ...
  • Fjellrev i Norge 2012. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Ulvund, Kristine R.; Flagstad, Øystein; Eide, Nina Elisabeth; Landa, Arild Magne (NINA Rapport;909, Research report, 2013)
   Ulvund, K., Flagstad, Ø., Eide, N.E. & Landa, A. 2013. Fjellrev i Norge 2012. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. - NINA Rapport 909. 43 s. Fjellreven er et av Norges mest utrydningstruede ...
  • Fjellrev i Norge 2013. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Eide, Nina Elisabeth; Ulvund, Kristine R.; Flagstad, Øystein; Kleven, Oddmund; Landa, Arild Magne (NINA Rapport;992, Research report, 2013-11)
   Det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev ble etablert i sin nåværende form i 2003, i tilknytning til den første handlingsplanen for fjellrev. Gjennom overvåkingsprogrammet for fjellrev kontrolleres kjente ...
  • Fjellrev i Norge 2014. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Eriksen, Lars; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Kleven, Oddmund; Ulvund, Kristine R.; Landa, Arild Magne (NINA rapport;1080, Research report, 2014)
   Fjellreven er et av Norges mest utrydningstruede pattedyr, oppført som kritisk truet på den norske rødlista. Til tross for fredning siden 1930 har fjellreven i Norge inntil nylig vært i vedva-rende tilbakegang, delbestander ...
  • Fjellreven -en truet art i de skandinaviske fjellene. Om fjellrevbiologi, bestandsstatus og tiltak for å redde arten. Infobrosjyre 

   Eide, Nina Elisabeth; Næss, Camilla; Ulvund, Kristine R.; Landa, Arild; Ericson, Mats (Others, 2019)
   Fjellreven, Vulpes lagopus, lever langt mot nord, og er usedvanlig godt tilpasset et liv i høyfjellet og i arktiske strøk. Selv om den er en tallrik art på verdensbasis er fjellreven svært fåtallig i Norge, Sverige og ...
  • Framdriftsrapport for Scandlynx Norge 2011 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Linnell, John Durrus; Mysterud, Atle; Melis, Claudia; Nilsen, Erlend Birkeland; Brøseth, Henrik; Teurlings, Ivonne; Samelius, Gustav; McNutt, Helen L.; Andren, Henrik; Persson, Jens; Arnemo, Jon Martin; Sjulstad, Kjartan; Ulvund, Kristine R.; Loe, Leif Egil; Segerström, Peter; Turtumøygard, Tea; Strømseth, Thomas Holm; Gervasi, Vincenzo; Bouyer, Yaëlle; Flagstad, Øystein (NINA rapport;842, Research report, 2012)
   Odden, J., Mattisson, J., Linnell, J.D.C., Mysterud, A.,Melis, C., Nilsen, E.B., Samelius, G., McNutt, H.L., Andrén, H., Brøseth, H., Teurlings, I., Persson, J., Arnemo, J.M., Sjulstad, K., Ulvund, K.R., Loe, L.E., ...
  • Use of Supplementary Feeding Dispensers by Arctic Foxes in Norway 

   Thierry, Anne-Mathilde; De Lacoste, Nathalie; Ulvund, Kristine R.; Andersen, Roy; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Landa, Arild Magne (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Supplementary feeding is often used as a conservation tool to reverse the decline of food‐limited populations. The arctic fox (Vulpes lagopus) is one of the most endangered mammals in Norway and has been the target of ...