• Ecosystem-based management: Miracle or Mirage? Mapping and rapid evidence assessment of international and Nordic research literature on ecosystem-based management 

   Aas, Øystein; Indset, Marthe; Prip, Christian; Platjouw, Froukje Maria; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Rapport;1802, Research report, 2020)
   Aas, Ø., Indset, M., Prip, C., Platjouw, F.M. & Singsaas, F.T. 2020. Ecosystem-based management: Miracle or Mirage? Mapping and rapid evidence assessment of international and Nordic research literature on ecosystem-based ...
  • Edelkreps og vannstandsendringer. En sammenstilling av eksisterende kunnskap og forslag til tiltak 

   Johnsen, Stein Ivar; Edsman, Lennart; Singsaas, Frode Thomassen; Pilotto, Francesca (NINA Rapport;2135, Research report, 2022)
   Johnsen, S. I., Edsman, L., Singsaas, F. T. & Pilotto, F. 2022. Edelkreps og vannstandsendringer - En sammenstilling av eksisterende kunnskap og forslag til tiltak. NINA Rapport 2135. Norsk institutt for naturforskning For ...
  • Effekter av arealbruk og arealbruksendringer på biodiversitet, økosystemtjenester og karbonlagring i Norge. Et systematisk kart og beslutningsstøtteverktøy 

   Nilsen, Erlend B.; Simensen, Trond; Singsaas, Frode Thomassen; Eriksen, Lasse Frost; Stokland, Håkon; Sutcliffe, Thomas Edward; Kolstad, Anders; Pilotto, Francesca; Grainger, Matthew (NINA Rapport;2472, Research report, 2024)
   Rapporten blir tilgjengelig sommeren 2024
  • Environmental impacts of floating bridges 

   Follestad, Arne; Järnegren, Johanna; Mul, Evert Johannes; Rosten, Carolyn; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Report;2057, Research report, 2022)
   Follestad, A., Järnegren, J., Mul, E.J., Rosten, C. & Singsaas, F.T. 2022. Environmental impacts of floating bridges. NINA Report 2057. Norwegian Institute for Nature Research. The Norwegian government has an ambition of ...
  • Kartlegging av naturtyper som bidrar med blomsterressurser og larvesubstrater til pollinerende insekter i Norge 

   Sydenham, Markus Arne Kjær; Myklebost, Heidi; Jokerud, Mari; Singsaas, Frode Thomassen; Töpper, Joachim Paul; Hanssen, Oddvar (NINA Rapport;2383, Research report, 2023)
   Sydenham, M.A.K., Myklebost, H., Jokerud, M., Singsaas, F.T., Töpper, J.P. & Hanssen, O. 2023. Kartlegging av naturtyper som bidrar med blomsterressurser og larvesubstrater til pollinerende insekter i Norge. NINA Rapport ...
  • Kunnskapsstatus for tverrfaglig klima- og miljøforskning 

   Skjellum, Solrun Figenschau; Ruud, Audun; Slettemark, Brita; Bartonova, Alena; Lund, Mariann; Singsaas, Frode Thomassen; Aspøy, Håkon; Grossberndt, Sonja; Enge, Caroline; Sander, Gunnar (CIENS-rapport;, Research report, 2021)
   På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har vi i dette arbeidet svart ut en rekke spørsmål om tverrfaglig klima- og miljøforskning, samt noen spørsmål om transfaglig forskning. Vi har samlet inn data gjennom flere ...
  • Literature review of wetland remote sensing and mapping 

   Venter, Zander; Nowell, Megan; Bakkestuen, Vegar; Ruud, Audun; Kruse, Marion; Skrindo, Astrid Brekke; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Rapport;2014, Report, 2021)
   Venter, Z.S., Nowell, M.S., Bakkestuen, V., Ruud, A., Kruse, M., Skrindo, A.B., Kyrkjeeide, M.O. & Singsaas, F.T. 2021. Literature review of wetland remote sensing and mapping. NINA Rapport 2014. Norsk institutt for ...
  • Reetablering av vegetasjon i tørrlagte vannmagasin 

   Skrindo, Astrid Brekke; Hagen, Dagmar; Mehlhoop, Anne Catriona; Singsaas, Frode Thomassen; Bredin, Yennie Katarina (NINA Rapport;2077, Research report, 2022)
   Skrindo, A.B., Hagen, D., Mehlhoop, A.C., Singsaas, F.T. & Bredin, Y.K. 2022. Reetablering av vegetasjon i tørrlagte vannmagasin. NINA Rapport 2077. Norsk institutt for naturforskning. Naturinngrep og tap av leveområder ...
  • Restaurerbar natur i Nordre Follo 

   Skrindo, Astrid Brekke; Simensen, Trond; Jansson, Ulrika; Bakkestuen, Vegar; Dervo, Børre; Hagen, Dagmar; Mehlhoop, Anne Catriona; Museth, Jon; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Rapport;2314, Research report, 2023)
   Skrindo, A.B., Simensen, T., Jansson, U., Bakkestuen, V., Dervo, B., Hagen, D., Mehlhoop, A.C., Museth, J. & Singsaas, F.T. 2023. Restaurerbar natur Nordre Follo. NINA Rapport 2314. Norsk institutt for naturforskning Nordre ...
  • Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper 

   Aalberg Haugen, Inger Marie; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Bjørn; Christie, Hartvig; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Rapport;1646, Research report, 2019)
   Aalberg Haugen, I.M., Kyrkjeeide, M.O., Bjerke, J.W, Brandrud, T.E., Hegre, H., Jokerud, M., Vange, V., Westergaard, K.B., Øien, D.-I., Myklebost, H., Hanssen, O., Hassel, K., Järnegren, J., Endrestøl, A., Lyngstad, A., ...
  • Vurdering av vårforbud mot motorferdsel i utmark i Nord-Troms og Finnmark 

   Mathiesen, Kristin E.; Vuorinen, Katariina Elsa Maria; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Rapport;2248, Research report, 2023)
   Mathiesen, K.E., Vuorinen, K.E.M., Gundersen, V., Stokke, B.G. & Singsaas. F.T. 2023. Vurdering av vårforbud mot motorferdsel i utmark i Nord-Troms og Finnmark. NINA Rapport 2248. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Økosystemtenester frå villreinfjellet i Noreg. Ei vurdering basert på eksisterande datagrunnlag 

   Helseth, Elisabeth Veivåg; Eide, Nina Elisabeth; Hansen, Brage Bremset; Kvalnes, Thomas; Roos, Ruben Erik; Rosvold, Jørgen; Rønning, Bente; Singsaas, Frode Thomassen; Mathiesen, Kristin Evensen (NINA Rapport;2373, Research report, 2023)
   Helseth, E.V., Eide, N.E., Hansen, B.B., Kvalnes, T., Roos, R.E., Rosvold, J., Rønning, B., Singsaas, F.T. & Mathiesen, K.E. 2023. Økosystemtenester frå villreinfjellet i Noreg. Ei vurdering basert på eksisterande datagrunnlag. ...
  • Økt kunnskap om karbon i jord i Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo 

   Bargmann, Tessa; Jansson, Ulrika; Silvennoinen, Hanna; Rusch, Graciela M.; Jokerud, Mari; White, Lajla Tunaal; Nordén, Jenni; Johannesson, Carl-Fredrik; Teien, Kristin Thorsrud; Singsaas, Frode Thomassen; Bredin, Yennie; Junker, Eivind (NINA Rapport;2297, Research report, 2023)
   Bargmann, T., Jansson, U., Silvennoinen, H., Rusch, G.M., Jokerud, M., White, L.T., Nordén, J., Johannesson, C.F., Teien, K.T., Singsaas, F.T., Bredin, Y. & Junker, E. 2023. Økt kunnskap om karbon i jord i Bergen, Stavanger, ...