• Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark. Sommeren 2017 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Dokk, John Gunnar; Romtveit, Lena; Strand, Olav; Holter, Tobias (NINA Rapport;1530, Research report, 2018)
   Selvaag, S.K., Gundersen, V., Dokk, J.G., Romtveit, L., Strand, O., Wold, L. C. & T. Holter. (2018). Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2017. NINA Rapport 1530. Norsk institutt for naurforskning. Denne ...
  • Effekter av å skilte og merke en eksisterende turrute. En undersøkelse av Turskilt-prosjekter i Vestby og i Brumunddal 

   Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Skår, Margrete; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1440, Research report, 2018)
   Vistad, O.I., Gundersen, V., Wold, L.C., Skår, M., Rybråten, S. & Dokk, J. G. 2018. Effekter av å skilte og merke en eksisterende turrute. En undersøkelse av Turskilt-prosjekter i Vestby og i Brumunddal. NINA Rapport 1440. ...
  • Elektrisk båtfiske i Tanaelva. Kartlegging av fiskesamfunn i september 2014 

   Foldvik, Anders; Bremset, Gunnbjørn; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1162, Research report, 2016-09-19)
   Foldvik, A., Bremset, G. & Dokk, J.G. 2016. Elektrisk båtfiske i Tanaelva. Kartlegging av fiske-samfunn i september 2014. - NINA Rapport 1162, 21 s. I september 2014 ble det ved hjelp elektrisk båtfiske gjennomført ...
  • Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde 

   Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie (NINA Rapport;1331, Research report, 2017)
   Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O., Wold, L.C., Rybråten, S., Dokk, J.G., Vistad, O.I. og S.K. Selvaag. Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde - NINA Rapport 1331. 168 s. Forollhogna er et særegent fjellområde ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Fundin, Oppdal og Folldal kommuner 

   Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Rognerud, Sigurd; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;966, Research report, 2013-08)
   Etter reguleringen av Fundin i 1970 er det gjennomført én fiskebiologisk undersøkelse i 1981, samt gjennomført et enkelt prøvefiske og samlet inn fangstskjemaer i hvert av årene 1999- 2001. Da det var over 10 år siden ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet. Resultater fra undersøkelsene i 2012 

   Kraabøl, Morten; Braband, Åge; Bremnes, Trond; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar; Pavels, Henning; Saltveit, Svein Jakob; Schartum, Eivind (NINA Rapport;955, Research report, 2013-06)
   I denne årsrapporten presenteres de viktigste resultatene fra undersøkelsene i 2012 i det fire-årige undersøkelsesprogrammet «Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi». I forbindel-se med revisjon av Hogga dam ble det ...
  • Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet – Resultater fra undersøkelsene i 2010 og videre fremdrift 

   Kraabøl, Morten; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar (NINA rapport;721, Research report, 2011)
   Kraabøl, M., Johnsen, S.I. & Dokk, J.G. 2011. Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet – Resultater fra undersøkelsene i 2010 og videre fremdrift - NINA Rapport 721, 25 s. Bakgrunn: Tillatelse til ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Bandak og Tokkeåi 2011 

   Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Brabrand, Åge; Saltveit, Svein Jakob; Dokk, John Gunnar; Pavels, Henning (NINA Rapport;862, Research report, 2012)
   Johnsen, S.I., Kraabøl, M., Brabrand, Å., Saltveit, S.J., Dokk, J.G. og Pavels, H. 2012. Fiskebiologiske undersøkelser i Bandak og Tokkeåi 2011. - NINA Rapport 862. 50 s. Det har ikke vært gjennomført større fiskebiologiske ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Einunna, Folldal kommune 

   Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1108, Research report, 2016-03-03)
   Johnsen S.I. & Dokk, J.G 2016. Fiskebiologiske undersøkelser i Einunna, Folldal kommune - NINA Rapport 1108. 21 s. På oppdrag fra Glommen og Laagen Brukseierforening (GLB) utførte Norsk institutt for naturforskning (NINA) ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Hyllsjøene i Engerdal kommune 

   Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1378, Research report, 2017)
   Johnsen, S. I. & Dokk, J. G. 2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Hyllsjøene i Engerdal kommune - NINA Rapport 1378. 22 s. Hyllsjøene i Engerdal kommune, er sammen med Hundsjøen inntaksmagasiner for Hylla kraftverk. Hylla ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Marsjøen, Folldal kommune 

   Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1107, Research report, 2016-03-29)
   Johnsen, S. I. & Dokk, J. G. Fiskebiologiske undersøkelser i Marsjøen, Folldal kommune - NINA Rapport 1107. 19 s. I forbindelse med at Folldal Fjellstyre skulle gjennomføre et prøvefiske i Marsjøen i 2014, ble NINA ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Storinnsjøen, Tynset kommune 2010-2017. Mulige effekter etter introduksjon av ørekyte 

   Johnsen, Stein Ivar; Qvenild, Tore; Dokk, John Gunnar; Rognerud, Sigurd (NINA Rapport;1535, Research report, 2018)
   Johnsen, S.I., Qvenild, T., Dokk, J.G & Rognerud, S. 2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Storinnsjøen, Tynset kommune 2010-2017. Mulige effekter etter introduksjon av ørekyte. NINA Rapport 1535. Norsk institutt for ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Varaldsjøen 

   Johnsen, Stein Ivar; Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar; Holter, Tobias (NINA Rapport;1687, Research report, 2019)
   Johnsen, SI., Olstad, K., Dokk, JG. & Holter, T. 2019. Fiskebiologiske undersøkelser i Varald-sjøen. NINA Rapport 1687. Norsk institutt for naturforskning. Varaldsjøen ligger i Kongsvinger kommune og er regulert syv meter. ...
  • Fiskebiologiskundersøkelse i Møkeren, Kongsvinger kommune. Beskrivelseav fiskesamfunnet og vurdering av forhold for ørret og ørretutsettinger 

   Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;948, Research report, 2013-05)
   I forbindelsen med etableringen av Bedafors og Varalden kraftstasjoner i Sikåa (elv mellom Varaldsjøen og Møkeren), ble det gitt pålegg om utsetting av 2300 ørret (> 20 cm) i Møkeren. Da Sikåa var sterkt berørt av ...
  • Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune 

   Johnsen, Stein Ivar; Sandlund, Odd Terje; Dokk, John Gunnar; Museth, Jon; Rognerud, Sigurd; Gjelland, Karl Øystein; Helland, Ingeborg Palm; Westberg, Tron Steffen (NINA Rapport;864, Research report, 2012)
   Det er imidlertid ikke gjort noen større fiskeundersøkelse de siste 10 årene. Det var derfor ønskelig med en ny oppdatert status av fiskesamfunnet i Aursunden, med et særlig fokus på sik-, ørret- og røyebestandene. De ...
  • Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune. Effekter av fem år med tynningsfiske etter sik 

   Johnsen, Stein I.; Sandlund, Odd Terje; Eloranta, Antti; Gjelland, Karl Øystein; Bærum, Kim Magnus; Dokk, John Gunnar; Bækkelie, Knut Andreas E. (NINA Rapport;1517, Research report, 2019)
   Johnsen. S.I., Sandlund, O.T., Eloranta, A., Gjelland, K.Ø., Bærum, K.M., Dokk, J.G. & Bækkelie, K.A.E. 2019. Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune - Effekter av fem år med tynningsfiske etter sik. NINA Rapport 1517. ...
  • Fiskesamfunnet i Osensjøen, Trysil og Åmot kommuner Hedmark. Status i 2013 og endringer siden 1970-åra 

   Sandlund, Odd Terje; Linløkken, Arne; Gjelland, Karl Øystein; Johnsen, Stein Ivar; Rognerud, Sigurd; Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Garmo, Øyvind Aaberg; Walseng, Bjørn (NINA rapport;1046, Research report, 2014)
   Målsetningen for undersøkelsene i Osensjøen i 2013 var å fastslå status for fiskebestandene mer enn 30 år etter åpningen av Osa kraftverk i 1981. Mer spesifikt skulle vi også vurdere mulige effekter av planlagte endringer ...
  • Fiskesamfunnet i Savalen, Alvdal og Tynset kommuner Betydningen av reguleringsinngrep, beskatning og avbøtende tiltak 

   Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Sandlund, Odd Terje; Rognerud, Sigurd; Linløkken, Arne; Wærvågen, Svein Birger; Dokk, John Gunnar (NINA rapport;720, Research report, 2011)
   Johnsen, S.I., Kraabøl, M., Sandlund, O.T., Rognerud, S., Linløkken, A., Wærvågen, S.B. & Dokk, J.G. 2011. Fiskesamfunnet i Savalen, Alvdal og Tynset kommuner - Betydningen av reguleringsinngrep, beskatning og avbøtende ...
  • Fiskesamfunnet i Storsjøen i 2016. Effekter av reguleringsinngrep, fiske og introdusert krøkle 

   Museth, Jon; Johnsen, Stein I.; Eloranta, Antti; Sandlund, Odd Terje; Linløkken, Arne; Bærum, Kim Magnus; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1374, Research report, 2017)
   Museth, J., Johnsen, S. I., Eloranta, A., Sandlund, O.T., Linløkken, A., Bærum, K. M. og Dokk, J. G. 2017. Fiskesamfunnet i Storsjøen i 2016. Effekten av reguleringsinngrep, fiske og introdusert krøkle. NINA Rapport 1374. ...
  • Fiskeundersøkelse i Oppstadåa, Sør Odal kommune, 2017 

   Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1439, Report, 2017)
   Olstad, K. & Dokk, J.G. 2017. Fiskeundersøkelse i Oppstadåa, Sør Odal kommune, 2017. NINA Rapport 1439. Norsk institutt for naturforskning. Oppstadåa i Sør Odal kommune renner fra Storsjøen og ut i Glomma rett nord for ...