Now showing items 61-80 of 117

  • Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2023 

   Diserud, Ola H.; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Glover, Kevin A.; Skaala, Øystein (NINA Rapport;2393, Research report, 2023)
   Diserud, O. H., Hindar, K., Karlsson, S., Glover, K. A. & Skaala Ø. 2023. Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2023. NINA Rapport 2393. Norsk institutt for naturforskning. NINA ...
  • Genetisk struktur og variasjon i elvemusling i Norge. Betydning for bestandenes økologiske tilstand 

   Wacker, Sebastian; Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon Hamner; Hagen, Ingerid Julie; Kålås, Steinar; Karlsson, Sten (NINA Rapport;1994, Report, 2021)
   Wacker, S., Larsen, B.M., Magerøy, J.H., Hagen, I.J., Kålås, S. & Karlsson, S. 2021. Genetisk struktur og variasjon i elvemusling i Norge. Betydning for bestandenes økologiske tilstand. NINA Rapport 1994. Norsk institutt ...
  • Genetiske analyser av elvemusling fra Eidselva. Hva er den primære vertsarten for elvemusling mellom Ulefoss og Eidsfoss? 

   Wacker, Sebastian; Magerøy, Jon; Karlsson, Sten (NINA Rapport;2029, Research report, 2021)
   Wacker, S., Magerøy, J. & Karlsson, S. 2021. Genetiske analyser av elvemusling fra Eidselva. Hva er den primære vertsarten for elvemusling mellom Ulefoss og Eidsfoss? NINA Rapport 2029. Norsk institutt for naturforskning ...
  • Genetiske analyser av elvemusling fra Sviland i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Karlsson, Sten (NINA rapport;1181, Research report, 2015)
   Man trodde lenge at elvemuslingen var utdødd i Ims-Lutsivassdraget, men i 2014 ble arten gjen-funnet i Svilandskanalen og Svia i øvre deler av vassdraget. Befaringer og undersøkelser i de to siste årene har vist at elvemusling ...
  • Genetiske analyser av elvemusling Margaritifera margaritifera (L.) – et nødvendig verktøy for riktig forvaltning av arten 

   Karlsson, Sten; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;926, Research report, 2013-01)
   Kunnskap om vertsutnyttelse (hvilken fiskeart muslinglarvene er avhengig av for en normal ut-vikling) hos ulike elvemusling-populasjoner i Norge koplet opp mot genetiske analyser av et utvalg av disse populasjonene inkludert ...
  • Genetiske analyser av Nidelva (Arendalsvassdraget) og omkringliggende vassdrag 

   Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten (NINA Rapport;1835, Research report, 2020)
   Hagen, I.J. & Karlsson, S. 2020. Genetiske analyser av Nidelva (Arendalsvassdraget) og om-kringliggende vassdrag. NINA Rapport 1835. Norsk institutt for naturforskning. Den opprinnelige laksebestanden i Arendalsvassdraget ...
  • Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander: utforming av indikatorer 

   Glover, Kevin Alan; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Skaala, Øystein; Svåsand, Terje (NINA rapport;726, Research report, 2011)
   Glover, K. A., Hindar, H., Karlsson, S., Skaala, Ø & Svåsand, T. 2011. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander: utforming av indikatorer. - NINA Rapport 726. 35 s. Havforskningsinstituttet og ...
  • Genetiske undersøkelser av laks i Vestland - Modalselva, Ekso, Frøysetelva og Samnangervassdraget 

   Wacker, Sebastian; Karlsson, Sten; Diserud, Ola H.; Normann, Eirik; Sægrov, Harald (NINA Rapport;2395, Research report, 2023)
   Wacker, S., Karlsson, S., Diserud, O.H., Normann, E. & Sægrov, H. 2023. Genetiske undersøkelser av laks i Vestland - Modalselva, Ekso, Frøysetelva og Samnangervassdraget. NINA Rapport 2395. Norsk institutt for naturforsk ...
  • Genetiske undersøkelser av laksen i Fortunelva 

   Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Sægrov, Harald; Hellen, Bjart Are; Øygard, Jan-Idar; Lo, Håvard (NINA Rapport;1987, Research report, 2021)
   Hagen, I.J., Karlsson, S., Sægrov, H., Hellen, B.A., Øygard, J.-I. & Lo, H. 2021. Genetiske undersøkelser av laksen i Fortunelva. NINA Rapport 1987. Norsk institutt for naturforskning. I dette prosjektet har vi benyttet ...
  • Genetiske undersøkelser av villaksen i Samnangervassdraget 

   Arnesen, Ingerid Julie Hagen; Sægrov, Harald; Karlsson, Sten (NINA Rapport;1520, Research report, 2018)
   Hagen Arnesen, I.J., Sægrov, H & Karlsson, S. 2018. Genetiske undersøkelser av villaksen i Samnangervassdraget. NINA Rapport 1520. Norsk institutt for naturforskning. Laksebestanden i Samnangervassdraget har vært fåtallig ...
  • High levels of multiple paternity in a spermcast mating 

   Wacker, Sebastian; Larsen, Bjørn Mejdell; Jakobsen, Per; Karlsson, Sten (Journal article, 2018)
   Multiple paternity is an important characteristic of the genetic mating system and common across a wide range of taxa. Multiple paternity can increase within-population genotypic diversity, allowing selection to act on ...
  • Host specificity drives genetic structure in a freshwater mussel 

   Wacker, Sebastian; Larsen, Bjørn Mejdell; Karlsson, Sten; Hindar, Kjetil (Journal article, 2019)
   Parasites often depend on their hosts for long distance transport, and genetic population structure can be strongly affected by host specificity and dispersal. Freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) populations ...
  • Hvordan vandrer laksunger i Drammensfjorden? 

   Mo, Tor Atle; Karlsson, Sten; Museth, Jon; Bremset, Gunnbjørn (NINA Rapport;2124, Research report, 2022)
   Mo, T.A., Karlsson, S., Museth, J. & Bremset, G. 2022. Hvordan vandrer laksunger i Drammensfjorden NINA Rapport 2124. Norsk institutt for naturforskning. Forekomst av laksunger med Gyrodactylus salaris-infeksjon i ...
  • Hybridisiering mellom småblank og anadrom laks i Øvre Namsen 

   Karlsson, Sten; Heggberget, Tor G.; Berg, Ole Kristian; Sundt-Hansen, Line Elisabeth (NINA Rapport;1543, Research report, 2018)
   Karlsson, S., Heggberget, T.G., Berg, O.K. & Sundt-Hansen, L.E. 2018. Hybridisering mellom småblank og anadrom laks i Øvre Namsen. NINA Rapport 1543. Norsk institutt for naturforskning. Småblank (namsblank) er en ...
  • Innkrysning av rømt oppdrettslaks i Sognefjorden 

   Karlsson, Sten; Diserud, Ola H.; Sægrov, Harald; Ugedal, Ola (NINA Rapport;1387, Research report, 2017)
   Karlsson, S., Diserud, O. H., Sægrov, H. Ugedal, O. 2017. Innkrysning av rømt oppdrettslaks i Sognefjorden. – NINA Rapport 1387. 13 s. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vurdert rømt oppdrettslaks som den største ...
  • Innkryssing av rømt oppdrettslaks ovenfor og nedenfor Målselvfossen 

   Svenning, Martin-A.; Diserud, Ola; Karlsson, Sten (NINA Rapport;1971, Research report, 2021)
   Svenning, M-A., Diserud, O. & Karlsson, S. 2021. Innkryssing av rømt oppdrettslaks ovenfor og nedenfor Målselvfossen. Norsk institutt for naturforskning. I henhold til kvalitetsnormen for ville bestander av atlantisk ...
  • Introgression from farmed escapees affects the full life cycle of wild Atlantic salmon 

   Bolstad, Geir Hysing; Karlsson, Sten; Hagen, Ingerid Julie; Fiske, Peder; Urdal, Kurt; Sægrov, Harald; Florø-Larsen, Bjørn; Sollien, Vegard Pedersen; Østborg, Gunnel Marie; Diserud, Ola Håvard; Jensen, Arne Johan; Hindar, Kjetil (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   After a half a century of salmon farming, we have yet to understand how the influx of genes from farmed escapees affects the full life history of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in the wild. Using scale samples of over ...
  • Introgression of non-native mitochondrial haplotypes from farmed to wild Atlantic salmon 

   Wacker, Sebastian; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Farmed salmon escape and interbreed with wild Atlantic salmon on a large scale. We studied introgression of mitochondrial haplotypes from farmed Atlantic salmon originating from the Eastern Atlantic phylogenetic group to ...
  • Iteroparity and its contribution to life-history variation in Atlantic salmon 

   Persson, Lo; Raunsgard, Astrid; Thorstad, Eva Bonsak; Østborg, Gunnel Marie; Urdal, Kurt; Sægrov, Harald; Ugedal, Ola; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Fiske, Peder; Bolstad, Geir Hysing (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Evolution of iteroparity is shaped by the trade-off between current and future reproduction.We studied variation in iteroparity among 205 050 individual Atlantic salmon caught in 179 rivers spanning 14◦ of latitude. The ...
  • Kartlegging av langtidsverter for Gyrodactylus salaris oppstrøms fiskesperre i Driva. Resultater fra elektrisk båtfiske i august 2023 

   Bremset, Gunnbjørn; Foldvik, Anders; Holthe, Espen; Karlsson, Sten; Mo, Tor Atle; Museth, Jon (NINA Rapport;2324, Research report, 2023)
   Bremset, G., Foldvik, A., Holthe, E., Karlsson, S., Mo, T.A. & Museth, J. 2023. Kartlegging av langtidsverter for Gyrodactylus salaris oppstrøms fiskesperre i Driva. Resultater fra elektrisk båtfiske i august 2023. NINA ...