Now showing items 41-60 of 60

  • Kultivering og genetisk variasjon i Suldalslågen 

   Karlsson, Sten (NINA Rapport;1183, Research report, 2015)
   Karlsson S. 2015. Kultivering og genetisk variasjon i Suldalslågen. – NINA Rapport 1183. 19 s. Utsettinger av laks i Suldalslågen har blitt gjort i relativt stort omfang og senere års registreringer viser at en stor andel ...
  • Muligheter og teknologiske løsninger for å fjerne rømt oppdrettsfisk fra lakseførende vassdrag 

   Næsje, Tor; Barlaup, Bjørn Torgeir; Berg, Marius; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Lehmann, Gunnar Bekke; Museth, Jon; Robertsen, Grethe; Solem, Øyvind; Staldvik, Frode (NINA Rapport;972, Research report, 2013-07)
   Denne utredningen er utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), LFI Uni Miljø og Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (KLV) etter oppdrag fra Fiskeridirektoratet og har som målsetning å beskrive aktuelle ...
  • Multiple paternity promotes genetic diversity in captive breeding of a freshwater mussel 

   Wacker, Sebastian; Larsen, Bjørn Mejdell; Jakobsen, Per Johan; Karlsson, Sten (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Captive breeding can be an important supplement to habitat restoration in the Conservation of threatened species. Careful choice of breeding regimes and genetic monitoring are essential to maintain genetic integrity and ...
  • Opphav til laks fisket i Finnfjord 

   Wacker, Sebastian; Karlsson, Sten; Fiske, Peder (NINA Rapport;1647, Research report, 2019)
   Wacker, S., Karlsson, S. & Fiske, P. 2019. Opphav til laks fisket i Finnfjorden. NINA Rapport 1647. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten inneholder resultater fra en undersøkelse av opphavet til laks fanget ...
  • Rapid evolution of genetic and phenotypic divergence in Atlantic salmon following the colonisation of two new branches of a watercourse 

   Jensen, Arne Johan; Hansen, Lars Petter; Johnsen, Bjørn Ove; Karlsson, Sten (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: Selection acts strongly on individuals that colonise a habitat and have phenotypic traits that deviate from the local optima. Our objective was to investigate the evolutionary rates in Atlantic salmon (Salmo ...
  • Reetablering av laks i Storåna i Bjerkreimsvassdraget 

   Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Karlsson, Sten; Johnsen, Bjørn Ove (NINA Rapport;954, Research report, 2013)
   Laksepopulasjonen i Bjerkreimsvassdraget har etter at kalking av deler av vassdraget ble star-tet opp i 1996 hatt en svært positiv utvikling, med økt ungfiskoverlevelse og også økte fangster. Storåna i Bjerkreimsvassdraget ...
  • Risikovurdering av import av delvis skotsk laks fra Skottland til akvakultur i Norge 

   Karlsson, Sten; Hindar, Kjetil (NINA Kortrapport;54, Research report, 2017)
   Karlsson, S. og Hindar, K. 2017. Risikovurdering av import av delvis skotsk laks fra Skottland til akvakultur i Norge. – NINA Kortrapport 54. 24 s. • Norsk villaks består av to adskilte genetiske grupper. Skotsk villaks ...
  • Stamlakskontroll 2014 

   Karlsson, Sten; Florø-Larsen, Bjørn; Balstad, Torveig; Eriksen, Line Birkeland (NINA Rapport;1143, Research report, 2015)
   Karlsson, S., Florø-Larsen, B., Balstad, T. & Eriksen, L. B. 2015. Stamlakskontroll 2014. – NINA Rapport 1143. 13 s. I henhold til Miljødirektoratets retningslinjer for 2014 for utsetting av anadrom fisk, ble skjell ...
  • Stamlakskontroll 2015 

   Karlsson, Sten; Florø-Larsen, Bjørn; Balstad, Torveig; Eriksen, Line Birkeland; Spets, Merete Hagen (NINA Rapport;1266, Research report, 2016-05-19)
   Karlsson, S., Florø-Larsen, B., Balstad, T., Eriksen, L. B. & Spets, M. H. 2016. Stamlakskontroll 2015. - NINA Rapport 1266. 14 s. I henhold til Miljødirektoratets retningslinjer for utsetting av anadrom fisk utarbeidet ...
  • Stamlakskontroll 2016 

   Karlsson, Sten; Florø-Larsen, Bjørn; Balstad, Torveig; Eriksen, Line Birkeland; Spets, Merethe Hagen (NINA Rapport;1330, Research report, 2017)
   Karlsson, S., Florø-Larsen, B., Balstad, T., Eriksen, L. B. og Spets, M. H. 2017. Stamlakskontroll 2016. - NINA Rapport 1330.14 s. I henhold til Miljødirektoratets retningslinjer for utsetting av anadrom fisk ble skjell ...
  • Stamlakskontroll 2017 

   Karlsson, Sten; Florø-Larsen, Bjørn; Sollien, Vegard P.; Eriksen, Line Birkeland; Andersskog, Ida Pernille Øystese; Brandsegg, Hege; Halvorsen, Bente Uhre; Hemphill, Elisa June Keeling (NINA Rapport;1486, Research report, 2018)
   Karlsson, S., Florø-Larsen, B., Sollien, V.P., Eriksen, L.B., Andersskog, I.P.Ø, Brandsegg, H., Halv-orsen, B.U. & Hemphill, E.J.K. 2018. Stamlakskontroll 2017. NINA Rapport 1486. Norsk institutt for naturforskning. I ...
  • Stamlakskontroll 2018 

   Karlsson, Sten; Florø-Larsen, Bjørn; Sollien, Vegard P.; Brandsegg, Hege; Eriksen, Line Birkeland; Erlandsen, Sten Even; Spets, Merethe Hagen (NINA Rapport;1698, Peer reviewed, 2019)
   Karlsson, S., Florø-Larsen, B., Sollien, V.P., Brandsegg, H., Eriksen, L.B., Erlandsen, S. E.& Spets, M.H.2019. Stamlakskontroll 2018. NINA Rapport 1698. Norsk institutt for naturforskning. I henhold til Miljødirektoratets ...
  • Stamlakskontroll 2019 

   Karlsson, Sten; Florø-Larsen, Bjørn; Sollien, Vegard P.; Andersskog, Ida Pernille Øystese; Brandsegg, Hege; Eriksen, Line Birkeland; Spets, Merethe Hagen (NINA Rapport;1836, Research report, 2020)
   Karlsson, S., Florø-Larsen, B., Sollien, V.P., Andersskog, I. P. Ø, Brandsegg, H., Eriksen, L. B. & Spets, M. H. 2020. Stamlakskontroll 2019. NINA Rapport 1836. Norsk institutt for naturforskning. I henhold til ...
  • Storørret i Norge. Definisjon, status, påvirkningsfaktorer og kunnskapsbehov 

   Museth, Jon; Dervo, Børre; Brabrand, Åge; Heggenes, Jan; Karlsson, Sten; Kraabøl, Morten (NINA Rapport;1498, Research report, 2018)
   Museth, J., Dervo, B., Brabrand, Å., Heggenes, J., Karlsson, S. & Kraabøl, M. 2018. Storørret i Norge. Definisjon, status, påvirkningsfaktorer og kunnskapsbehov. NINA Rapport 1498. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Supplementary stocking selects for domesticated genotypes 

   Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Stocking of hatchery produced fish is common practise to mitigate declines in natural populations and may have unwanted genetic consequences. Here we describe a novel phenomenon arising where broodstock used for stocking ...
  • The genetic background of Stofnfiskur breeding lines of farmed Atlantic salmon 

   Karlsson, Sten; Spets, Merete Hagen; Eriksen, Line Birkeland; Ólafsdóttir, Guðbjörg (NINA Rapport;1401, Research report, 2017)
   Karlsson, S., Spets, M.H., Eriksen, L.B & Ólafsdóttir, G. 2017. The genetic background of Stofnfiskur breeding lines of farmed Atlantic salmon - NINA Report 1401. 17 pp. Stofnfiskur is a breeding company of Atlantic salmon ...
  • Ungfiskundersøkelser i Usma (Sunndal) høsten 2018. 

   Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Karlsson, Sten; Bergan, Morten Andre; Hindar, Kjetil; Skoglund, Sigrid; Pettersen, Oskar (NINA Rapport;1620, Research report, 2019)
   Solem, Ø., Havn, T.B., Karlsson, S., Bergan, M.A., Hindar, K., Skoglund S. & Pettersen, O. 2019. Ungfiskundersøkelser i Usma (Sunndal) høsten 2018. NINA Rapport 1620. Norsk institutt for naturforskning. Usma er en av fire ...
  • Veileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritet 

   Karlsson, Sten; Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Lo, Håvard; Ugedal, Ola (NINA Rapport;1269, Research report, 2016-05-27)
   Karlsson, S., Bjøru, B., Holthe, E., Lo, H. & Ugedal, O. 2016. Veileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritet – NINA Rapport 1269. 25 s. Utsettinger av fisk gjøres i mange vann og vassdrag ...
  • Villaksyngel i konkurranse med avkom fra rømt oppdrettslaks. Vekst og overlevelse ved ulik næringstilgang 

   Robertsen, Grethe; Aronsen, Tonje; Sundt-Hansen, Line Elisabeth; Reid, Donald; Karlsson, Sten; Kvingedal, Eli; Ugedal, Ola; Hindar, Kjetil (NINA Rapport;1438, Research report, 2017)
   Robertsen, G., Aronsen, T., Sundt-Hansen, L.E., Reid, D., Karlsson, S., Kvingedal, E., Ugedal O., & Hindar, K. (2017). Villaksyngel i konkurranse med avkom fra rømt oppdrettslaks. Vekst og overlevelse ved ulik næringstilgang. ...
  • Widespread genetic introgression of escaped farmed Atlantic salmon in wild salmon populations 

   Karlsson, Sten; Diserud, Ola H.; Fiske, Peder; Hindar, KJetil (Peer reviewed, 2016)
   Farmed Atlantic salmon (Salmo salar) escape from net pens and enter rivers to spawn, potentially resulting in genetic introgression and reduced fitness of wild salmon. Here, we quantify genetic introgression of farmed to ...