• Evalueringen av fylkesmennenes overvåking i verneområder 

   Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Framstad, Erik; Saksgård, Laila M. (NINA Rapport;48, Research report, 2005)
   Hagen, D., Eide, N.E., Vistad, O.I., Framstad, E. og Saksgård, L. 2005. Evaluering av fylkesmennenes overvåking i verneområder, - NINA Rapport 48. 37 s.
  • Ferdsel i Snøhettaområdet. Del 1. Dokumentasjonsrapport fra 12 spørreundersøkelser 

   Gundersen, Vegard; Andersen, Oddgeir; Wold, Line Camilla; Nerhoel, Ingrid; Fangel, Kirstin; Vistad, Odd Inge; Båtstad, K.R. (NINA Rapport;933, Research report, 2013-03)
   Denne rapporten oppsummerer i alt 12 spørreundersøkelser som er gjennomført ved Dovre-fjell-Sunndalsfjella (DS) nasjonalpark og tilgrensende områder. I alt tre av undersøkelsene in-kluderer respondenter fra hele studieområdet, ...
  • Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde 

   Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie (NINA Rapport;1331, Research report, 2017)
   Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O., Wold, L.C., Rybråten, S., Dokk, J.G., Vistad, O.I. og S.K. Selvaag. Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde - NINA Rapport 1331. 168 s. Forollhogna er et særegent fjellområde ...
  • Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter 

   Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;441, Research report, 2009)
   Utgangspunktet for prosjektet er arbeidet med Fylkesdelplanar for tre store villreinområde som no vert gjennomført: Rondane/Sølnkletten, Hardangervidda og Setesdalsheiane. I den samanheng er det eit grunnleggande ...
  • Forest owners' perspectives on forest protection in Norway 

   Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Skjeggedal, Terje (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Forest protection in nature reserves in Norway relies on the voluntary participation of forest owners. While the national forest protection program has been a success since its start in early 1990s, by 2020 the national ...
  • Forholdet mellom allmennhetens tilgang og privatlivets fred i bebygde strandområder. Dokumentasjonsrapport med hovedfunn fra spørreundersøkelser til fire brukergrupper i Saltnes, Råde kommune 

   Wold, Line Camilla; Vistad, Odd Inge; Skår, Margrete (NINA rapport;756, Research report, 2012)
   Wold, L. C., Vistad, O. I. & Skår, M. (2012). Forholdet mellom allmennhetens tilgang og privatlivets fred i bebygde strandområder – Dokumentasjonsrapport med hovedfunn fra spørreundersøkelser til fire brukergrupper i ...
  • Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer 

   Dervo, Børre Kind; Skår, Margrete; Köhler, Berit; Øian, Hogne; Vistad, Odd Inge; Andersen, Oddgeir; Gundersen, Vegard (NINA rapport;1073, Research report, 2014)
   Denne rapporten beskriver utviklingstrekk innenfor friluftsliv og endringer i samfunnet som er relevant for friluftsliv siden forrige stortingsmelding om friluftsliv ble laget (St.meld. nr. 39 (2000- 2001)). Deltakelse ...
  • Full City-havariet: effekter på friluftsliv sommeren 2010 

   Skår, Margrete; Øian, Hogne; Vistad, Odd Inge; Andersen, Oddgeir (NINA rapport;633, Research report, 2010)
   Skår, M., Øian, H., Vistad, O. I. & Andersen, O. 2010. Full City-havariet: effekter på friluftsliv sommeren 2010. - NINA Rapport 633. 83 s. Bakgrunn Lasteskipet ”Full City” gikk på grunn ved Såstein utenfor Langesund i ...
  • Full City-havariet: Kortsiktige effekter av oljeforurensning på friluftsliv. Forprosjekt 

   Øian, Hogne; Skår, Margrete; Vistad, Odd Inge; Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;573, Research report, 2010)
   Øian, H., Skår, M., Vistad, O.I. og Andersen, O. 2010. Full City-havariet: Kortsiktige effekter av oljeforurensning på friluftsliv. NINA Rapport 573, 89 s. Denne studien er del av miljøundersøkelsene etter Full City-forliset. ...
  • Håndbok for sårbarhetsvurdering av ilandstigningslokaliteter på Svalbard 

   Hagen, Dagmar; Eide, Nina E.; Flyen, Anne-Cathrine; Fangel, Kristin; Vistad, Odd Inge (NINA Temahefte;56, Research report, 2014)
  • Håndbok. Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv 

   Hagen, Dagmar; Eide, Nina E.; Evju, Marianne; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård G.; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars; Olsen, Siri Lie; Fangel, Kirstin (NINA Temahefte;73, Book, 2019)
  • Hvem bruker nasjonalparkene i norske fjell? Karaktertrekk ved bruken og klassifisering av områdene 

   Zouhar, Yosra; Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Köhler, Berit; Wold, Line Camilla (Journal article, 2024)
   Artikkelen beskriver variasjonen i karaktertrekk ved besøkende til 27 norske nasjonalparker og presenterer en klassifisering av nasjonalparkene som er teoretisk forankret i ROS- (Recreation Opportunity Spectrum) modellen. ...
  • Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet 

   Thorén, Kine Halvorsen; Skjeggedal, Terje; Vistad, Odd Inge (NINA Kortrapport;26, Research report, 2016-09-08)
   Thorén, K.H., Skjeggedal, T. & Vistad, O.I. 2016. Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet. NINA Kortrapport 26. 71 s + vedlegg Formålet ...
  • Large-scale segregation of tourists and wild reindeer in three Norwegian 

   Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Panzacchi, Manuela; Strand, Olav; Van Moorter, Bram (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The challenge to harmonize nature-based tourism with species conservation is important both from an economic, cultural and ecological perspective. One approach for understanding this interaction is to compare the spatiotemporal ...
  • Long-distance hikers and their inner journeys: On motives and pilgrimage to Nidaros, Norway 

   Vistad, Odd Inge; Øian, Hogne; Williams, Daniel R.; Stokowski, Patricia (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Several historic pilgrimage routes called Saint Olav Ways terminate at the Nidaros Cathedral in Trondheim, Norway. All have status as European Cultural Routes. Most popular is the 643 km Gudbrandsdal route from Oslo. The ...
  • Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter 

   Vistad, Odd Inge; Pedersen, Simen; Wold, Line C.; Nerdrum, Live; Handberg, Øyvind Nystad; Albertsen, Maja Olderskog (NINA Rapport;1887, Research report, 2020)
   Vistad, O.I., Pedersen, S., Wold, L. C., Nerdrum, L., Handberg, Ø. N. og Albertsen. M. O. 2020. Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter. NINA Rapport 1887. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Målstyrt forvaltning. Metoder for håndtering av ferdsel i verneområder 

   Gundersen, Vegard; Andersen, Oddgeir; Kaltenborn, Bjørn Petter; Vistad, Odd Inge; Wold, Line Camilla (NINA rapport;615, Research report, 2011)
   Gundersen, V., Andersen, O., Kaltenborn, B. P., Vistad, O. I. & Wold, L. C. 2011. Målstyrt forvaltning - Metoder for håndtering av ferdsel i verneområder. – NINA Rapport 615. 107 s. Litteraturstudiet handler om verneområder ...
  • Miljøeffekter av ferdsel og turisme i Arktis. En litteratur- og forstudie med vekt på Svalbard 

   Vistad, Odd Inge; Eide, Nina Elisabeth; Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Landa, Arild Magne (NINA Rapport;316, Research report, 2008)
   Vistad, O. I., Eide, N. E., Hagen, D., Erikstad, L. & Landa, A. 2008. Miljøeffekter av ferdsel og turisme i Arktis – En litteratur- og forstudie med vekt på Svalbard – NINA Rapport 316. 124 s. Formål: Prosjektet skal gi ...
  • Norgesferie i krisetider – Hvordan så sommeren 2020 ut i fjellet? 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Keller, Rose; Vistad, Odd Inge (Journal article, 2021)
   The Covid-19 pandemic has led to dramatic changes in the tourism industry and Norway is no exception. One major change in Norwegian tourism in 2020 was that most Norwegians had their summer holiday in their own country ...
  • Overvakingsplan for verneområda på Dovrefjell. Del C. Skjema og instruksar. Vedlegg til NINA Rapport 188. Versjon 1 – mars 2007 

   Vistad, Odd Inge; Eide, Nina Elisabeth; Hagen, Dagmar; Nellemann, Christian; Framstad, Erik; Erikstad, Lars; Gjershaug, Jan Ove; Vistnes, Ingunn Ims (NINA Rapport;188A, Research report, 2007)
   Vistad, O.I., Eide, N.E., Hagen, D., Nellemann, C., Framstad, E., Erikstad, L., Gjershaug, J.O. & Vistnes, I. 2007. Overvakingsplan for verneområda på Dovrefjell. Del C. Skjema og instruksar. Vedlegg til NINA Rapport 188. ...