Show simple item record

dc.contributor.authorBergan, Morten André
dc.contributor.authorNøst, Terje Henrik
dc.coverage.spatialKlæbu, Litjelva, Nidelvaen_US
dc.date.accessioned2020-12-16T12:23:12Z
dc.date.available2020-12-16T12:23:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4698-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2719823
dc.description.abstractBergan, M. A. & Nøst, T. H. 2020. Litjelv-vassdraget, Klæbu, som gyte- og oppvekstområde for vandrende nidelvørret. Problemkartlegging og ungfisktellinger i 2020. NINA Rapport 1923. Norsk institutt for naturforskning. Det er gjennomført problemkartlegging og ungfisktellinger i Litjelva med sidebekker i løpet av høsten 2020. Undersøkelsene er gjennomført for å få bedre kunnskap om vassdragets miljøtilstand og betydning som gyte- og oppvekstområde for vandrende nidelvørret. Litjelva, også kalt Litlelva eller Vullubekken, munner til Nidelva ved Svean. Vassdraget har også flere sidebekker. Undersøkelsene i 2020 avdekker et svært viktig vassdragsystem med stor betydning for nidelvørret. Det er middels ungfisktettheter med både årsyngel ørret og eldre årsklasser ørret i elva og de viktigste sidebekkene. Nedre del har også en varierende forekomst av ørekyte. Undersøkelsene avdekker at nidelvørreten kan naturlig utnytte mer enn 6 kilometer elve- og bekkestrekning til gyting og oppvekst i hovedelva og de viktigste sidebekkene. Nylige endringer ved vandringsveien knyttet til en kunstig dam i hovedløpet av elva utgjør en risiko for at 27 % (nærmere 1,7 kilometer vassdragsstrekning) av denne strekningen kan gå tapt. Tilfredsstillende avbøtende tiltak må gjennomføres for å sikre at naturlige vandringsveier gjenopprettes. Undersøkelsene i 2020 peker også på problemstillinger ved et kjent vandringshinder knyttet til veikulvert under fylkesvei 704 Brøttemsvegen, og diskuterer partikkelforurensning og nedslamming i forhold til aktiviteter i vassdragets nedbørfelt i 2020. Avslutningsvis skisserer rapporten veien videre for Litjelvas vannmiljø, nidelvørret og biologisk mangfold, som, basert på undersøkelsene i 2020, krever oppfølging av inngrep og avbøtende tiltak etter vannforskriften for å oppnå fastsatte miljømål. Det anbefales at status for Litjelva med sidebekker følges opp årlig med tilsvarende undersøkelser som i 2020, med oppstart i 2021.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1923
dc.subjectørreten_US
dc.subjectproblemkartleggingen_US
dc.subjectungfisken_US
dc.subjectvassdragen_US
dc.subjectfiskevandringeren_US
dc.subjectmiljømålen_US
dc.subjectmiljøtilstanden_US
dc.subjecttiltaken_US
dc.subjectrestaureringen_US
dc.subjecttrouten_US
dc.subjectproblem-mappingen_US
dc.subjectjuvenile salmonidsen_US
dc.subjectriveren_US
dc.subjectstreamen_US
dc.subjectrestorationen_US
dc.titleLitjelv-vassdraget, Klæbu, som gyte- og oppvekstområde for vandrende nidelvørret. Problemkartlegging og ungfisktellinger i 2020.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber43en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2327]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record