Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL, www.vitenskapsradet.no) er et uavhengig råd opprettet av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). VRL utgir rapporter i denne rapportserien som omhandler ulike tema om villaks. ISSN 1891-5302.

Nye registreringer

 • Trusselvurdering for sjøørret 

  Ukjent forfatter (Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;12, Research report, 2023)
  Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2023. Trusselvurdering for sjøørret. Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 12, 37 s. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har tidligere vist at tilstanden for ...
 • Vurdering av bruk av fiskeredskap i sjøen til bekjempelse av pukkellaks 

  Ukjent forfatter (Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;11, Research report, 2023)
  Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2023. Vurdering av bruk av fiskeredskap i sjøen til bekjempelse av pukkellaks. Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 11, 107 s. Miljødirektoratet forbereder tiltak ...
 • Effekter av predasjon på laks 

  Falkegård, Morten; Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;8, Research report, 2022)
  I denne rapporten oppsummerer vi kunnskap om predasjon på laks, og vurderer hvilke effekter predasjon kan ha på laksebestander. Hovedkonklusjonene er at: • I laksebestander som når gytebestandsmålene er det usannsynlig ...
 • Klassifisering av tilstanden til sjøørret i 1279 vassdrag 

  Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder (Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;9, Research report, 2022)
 • Oppdatert status for små og sårbare laksebestander 

  Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder (Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;10, Report, 2022)
  Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2022. Oppdatert status for små og sårbare laksebestander. Temarapport nr 10, 59 s. I denne rapporten oppdaterer vitenskapsrådet status for små og sårbare laksebestander og vurderer ...
 • Klassifisering av tilstanden til 430 norske sjøørretbestander 

  Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder (Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;7, Research report, 2019)
  Anon. 2019. Klassifisering av tilstanden til 430 norske sjøørretbestander. Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 7, 150 s. Tilstanden for 430 norske sjøørretbestander har blitt klassifisert. Bare 20 ...
 • Klassifisering av tilstand i norske laksebestander 2010-2014 

  Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder; Thorstad, Eva B. (Temarapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning;6, Research report, 2018)
  Tilstanden for 448 norske laksebestander er klassifisert i denne rapporten. Bare én av fem laksebestander var i god eller svært god tilstand (20 %), 35 % av bestandene var i moderat tilstand, 41 % i dårlig tilstand, og 4 ...
 • Klassifisering av 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks 

  Thorstad, Eva B.; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn (Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;5, Research report, 2017)
  En kvalitetsnorm for villaks ble vedtatt under Naturmangfoldloven i 2013. Kvalitetsnormen er en standard som alle laksebestander bør nå. Formålet er å bidra til at bestander ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og ...
 • Klassifisering av 104 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks 

  Forseth, Torbjørn; Thorstad, Eva B. (Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;4, Research report, 2016)
  I 2013 ble det i statsråd vedtatt en kvalitetsnorm for villaks under Naturmangfoldloven. Formålet er å bidra til at ville bestander skal ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold ...
 • Lakselus og effekter på vill laksefisk – fra individuell respons til bestandseffekter 

  Forseth, Torbjørn; Finstad, Bengt; Thorstad, Eva B. (Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;3, Research report, 2012)
  Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er et uavhengig råd opprettet av Direktoratet for naturforvaltning (DN), som gjennom årlige rapporter beskriver bestandsstatus for norsk villaks, vurderer trusler, og gir råd om ...
 • Kvalitetsnormer for laks – anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander 

  Forseth, Torbjørn; Thorstad, Eva B.; Fiske, Peder (Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;1, Research report, 2011)
  Anon. 2011. Kvalitetsnormer for laks – anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander. Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 1, 105 s. Bakgrunn Vitenskapelig råd for lakseforvaltning ...
 • Prognoser for lakseinnsig, regnbueørret og klimaendringer: utfordringer for forvaltningen 

  Thorstad, Eva B.; Barlaup, Bjørn; Forseth, Torbjørn (Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;2, Research report, 2011)
  Anon. 2011. Prognoser for lakseinnsig, regnbueørret og klimaendringer: utfordringer for forvaltningen. Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 2, 45 s. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har fått i ...